Giáo án Chính tả 2 - Tuần 9 đến 12

Giáo án Chính tả 2 - Tuần 9 đến 12

SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA

I.Mục tiêu:

 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa”

 -Làm đúng bài tập phân biẹt ng/ngh, ch/tr/, ac/at.

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. Đồ dùng dạy- học :

 GV : Bảng phụ viết BT3, quy tắc chính tả ng/ngh (ngh + I,e,ê).

 HS : Vở, bảng con

III. Các hoạt động dạy- học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Hs viết lại các từ ngữ bài trước còn viết sai.

 -GV nhận xét.

 3.Bài mới:

 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa”

 b) Các hoạt động dạy học :

 

docx 15 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 314Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Tuần 9 đến 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 9
CHÍNH TẢ
BÀI : ÔN TẬP GIỮA KỲ I
@&
TUẦN 10 
CHÍNH TẢ
NGÀY LỄ
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác trong bài “Ngày lễ” 
 -Làm đúng bài tập phan biệt c/k, l/n, hỏi/ngã.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-GV nhận xét ,chữa bài kiểm tra cho học sinh.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép cả bài “Ngày lễ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác bài “ Ngày lễ”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài) bằng nhận xét.
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt c/k, l/n.
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : con cá, con kiến,
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a
-GV đính bài tập.
-Chấm chữa bài : lo sợ, ăn no,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : ngày Quốc tế Phụ nữ, Quốc tế Lao động,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
ÔNG VÀ CHÁU
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác cả bài “Ông và cháu” 
 -Làm đúng bài tập phân biệt c/k, l/n, hỏi ngã.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết qui tắc chính tả k/c (k + i,ê,e) 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết 2 tiếng bắt đầu bằng k/c.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một khổ thơ trong bài “Ông và cháu”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
14 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác cả bài “Ông và cháu”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Tìm tiếng bắt đầu bằng c/k.Phân biệt l/, hỏi/ngã.
Bài tập 2: Cho hs đọc yêu cầu.
-Gọi hs nhắc lại qui tắc chính tả c/k.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : cò, kẹo, cá, kéo,
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV đính bài tập.
-Chấm chữa bài, chốt ý
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho ù: keo, hoan hô, khoẻ,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Trao đổi bạn cùng bàn. Đại diện phát biểu.
-Hs nêu.
-2 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
TUẦN 11
CHÍNH TẢ
BÀ CHÁU
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bà cháu” 
 -Làm đúng bài tập phân biệt g/gh, ươn/ương, x/s.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng co : kiến, con công, nước non, công lao,..
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Bà cháu”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài “ Bà cháu”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt g/gh, x/s, ươn/ương.
 Bài tập 2: GV đính bài tập lên bảng.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét ghi bảng 
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-GV nhận xét ghi bảng.
Bài tập 4 : Cho hs đọc yêu cầu
-Chấm chữa nhận xét bài : ăn xôi, nước sôi, vươn vai, bay lượn, số lượng,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : chiếc quạt, móm mém.
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs trao đổi với bạn cúng bàn. Đại diện phát biểu.
-Hs nêu yêu cầu.
-Hs nêu miệng. 
-Hs đọc lại.
-Đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm, lớp làm VBT.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Cây xoài của ông em” 
 -Làm đúng bài tập phân biêt g/gh, x/s, ươn/ương.
 -Rèn tính trung thực, tự giác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : cây xoan, vươn vải, siêng năng,
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một đoàn trong bài “Cây xoài của ông em”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe viết
Mục tiêu : Viết chính xác một đoạn trong bài “ Cây xoài của ông em”
- Giáo viên đọc đoạn viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv đọc bài.
-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Hs phân biệt g/gh, x/s.
Bài tập 2: GV đính bài tập.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : 
Bài tập 3 : Chọn bài tập 3a.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Chấm chữa bài : cây xanh, nhà sạch,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ kho oẫnì, lẫm chẫm, lúc lỉu.
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs viết bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-2 hs lên bảng làm, lớp làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc lại 3 câu tục ngữ vừa điền.
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
TUẦN 12
CHÍNH TẢ
SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa” 
 -Làm đúng bài tập phân biẹt ng/ngh, ch/tr/, ac/at.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết BT3, quy tắc chính tả ng/ngh (ngh + I,e,ê). 
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Hs viết lại các từ ngữ bài trước còn viết sai.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vứ sữa”
- Giáo viên đọc đoạn cần viết.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-GV đọc bài.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt ng/ngh, ch/tr.
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống ng hay ngh
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại : người cha, con nghé
Bài tập 3 : GV đính bài tập.
-GV gợi ý hướng dẫn.
-GV nhận xét, chốt lại : con trai, cái chai,
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : xuất hiện, căng mịn, trào ra,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Cả lớp bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Hs nêu qui tắc chính tả.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu yêu cầu.
-Hs thi làm.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
CHÍNH TẢ
MẸ
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài thơ “Mẹ” 
 -Làm đúng bài tập phân biệt iê/yê/ya, gi/r.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. 
 HS : Vở, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : căng mịn, ngọt, sữa trắng,
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Mẹ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TL
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
15 ph
10 ph
Hoạt động 1 : Hướng dẫn tập chép
Mục tiêu : Chép chính xác một đoạn trong bài thơ “Mẹ”
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhâïn xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-Chấm chữa nhận xét bài. (5 – 7 bài)
Hoạt động 2 : Hướng dẫn luyện tập
Mục tiêu : Làm đúng các bài tập phân biệt iê/yê/ya. Tìm tiếng bắt đầu bằng r,gi.
Bài tập 2: GV đính bài tập.
-GV gợi ý.
-GV nhận xét chốt lại 
Bài tập 3 : Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét ghi bảng.
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : quạt, ngoài kia, giấc tròn,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào vở bài tập.
-Đọc đoạn văn vừa điền từ.
-Hs nêu yêu cầu.
-Hs tìm phát biểu.
-Hs đọc lại.
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_2_tuan_9_den_12.docx