Giáo án Chính tả 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Giáo án Chính tả 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Tiết chính tả hôm nay các em sẽ viết chính tả bài quả tim khỉ

 Gv ghi tựa lên bảng

*Hướng dẫn nghe viết

 Gv đọc đoạn viết ,gv gọi hs đọc lại đoạn viết

+hỏi:những chữ nào trong bài phải viết hoa ?vì sao?

 Gv nhận xét khen ngợi

Gv gọi hs tìm từ khó trong bài

*Viết đúng:gv tóm tắt từ khó cho hs viết

Từ:cá xấu, chả, hoa quả,

Gv kt trên bảng con của hs sữa khi hs viết sai

*Viết chính tả

Gv nhắc nhỏ tư thế ngồi và cách cầm bút

 Gv đọc cho hs viết ,chú ý hs yếu

 Gv đọc chậm cho hs xoát bài

*Chấm chữa bài

 Gv chấm bài 1 số vở

Gv phát bài nhận xét sữa chữa ghi lên lề bảng

*Hướng dẫn hs làm bt

Bt2a/gvghi đề bài lên bảng ,hs làm vào bảng con

Gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa

-say sưa,xay lúa.

-xông lên,dòng sông

Bt3b/gv dính phiếu lên bảng ghi bt h/d hs làm bài

 

doc 41 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 682Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 19
Tiết: 37
Ngày dạy: 10/1/2017
	 CHUYỆN BỐN MÙA
I/ MỤC TIÊU:
	-Chép chính xác bài chính tả trình bày đúng đoạn văn xuôi
	-Làm được các bài tập 2 a/b hoặc bài tập 3 a/b 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
	-Phiếu ghi bt2b
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui 
2/ktbc:Nhận xét bài kiểm tra chk1
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép đoạn chính tả trong bài chuyện bốn mùa 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn tập chép 
 Gv đọc qua đoạn chép 
+hỏi:đoạn chép có những tên riêng nào ?tên riêng ấy viết như thế nào ?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv cho hs tìm từ khó 
Gv nhận xét chốt lại :tựu trường ,ghét, mầm sống ,cây cối ,nảy, ích ,
 Gv cho hs viết từ khó trên bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
HS CHÉP BÀI VÀO VỞ
Gv nhắc nhở hs tư thế ngồi ,cách trình bày 
 Gv chép bài trên bảng lớp 
*Chấm chữa bài 
Gv chấm bài một số hs 
 Gv phát bài ghi từ hs viết sai lên lề bảng 
*Hướng dẫn làm bài tập chính tả
Bt2b:gv dính phiếu ghi sẵn ,gọi hs đọc 
 Gv h/d hs ghi dấu hỏi dấu ngã vào phần in đậm 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Bt3a:tìm 2 chữ bắt đầu bằng I, 2 chử bắt đầu bằng n.
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò
+hỏi:đoạn chép này ghi lời của ai trong chuyện bốn mùa ?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem lại từ viết sai thực hiện lại nhiều lần , chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
Hs cả lớp lắng nghe
2-3 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe
Hstl:xuân,Hạ,Thu, Đông, được viết hoa 
HS tìm từ rồi nêu 
Cả lớp viết trên bảng con 
Hs sữa lại khi viết sai 
Cả lớp 
5-6 em 
2-3 hs đọc đề bài ,hs làm bài 
Hs tìm nêu 
Hstl:bà đất 
 Hs lắng nghe 
Tuần 19
Tiết 38
Ngày dạy: 12/1/2017
	THƯ TRUNG THU
I/ MỤC TIÊU:
	-Hsnghe viết chính xác bài chính tả,trình bày đúng hình thức bài thơ 5chữLàm được các bài tập a/b và bài tập 3 a/b hoặc bài tập phương ngữ do gv soạn
IV/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Phiếu ghi bài tập 
V/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi 2 hs lên bảng viết từ:lá lúa, lưỡi trai.hs còn lại viết bảng con 
Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chính tả hôm nay các em sẽ gặp lại Bác trong bài thơ các em viết thư trung thu 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn nghe viết 
 Gv đọc 12 dòng thơ 
 Gv gọi hs đọc lại 
+hỏi:bài thơ này có những từ xưng hô nào?
Gv gọi hs tìm từ khó trong bài 
Gv nhận xét chốt lại :ngoan ngoãn,tuổi, tùy,giữ gìn,
Gv cho hs viết vào bàng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*GV đọc cho hs viết chính tả 
Gv nhắc lại cách trình bày và cách ngồi viết 
Gv đọc cho hs viết bài riêng hs yếu cho hs nhìn sách chép 
 Gv đọc cho hs xoát lại bài 
CHẤM CHỮA BÀI 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa sai ghi lên lề bảng 
*Hướng dẫn hs làm bài tập chính tả 
Bt2b/dấu hỏi hay ngã
Gv treo tranh hd hs quan sát 
Gv nhận xét khen ngợi ghi bảng 
5 cái tủ,6 khúc gỗ,7 của sổ,8 mũi,
Bt3a/điền vào chỗ trống 
Gv h/d hs thảo luận theo cặp 
-lặng lẽ, nặng nề,
-lo lắng, đói no
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:nội dung bài này nói lên điều gì?
Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem bài và chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng 
Hs cả lớp lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Ha cả lớp lắng nghe 
Hstl:Bác các cháu 
Hs tìm lần lượt nêu 
Cả lớp 
Cả lớp viết 
Hs viết chậm nhìn sách viết 
Cả lớp xoát lại bài 
½ hs trong lớp 
Hs cả lớp quan sát nêu 
Hs ghi vào vở bài tập 
Hs thảo luận lần lượt nêu 
Hstl;tuổi nhỏ làm việc nhỏ 
Hs lắng nghe 
Tuần 20
Tiết 39
Ngày dạy: 17/1/2017
	 GIÓ
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả,trỉnh bày đúng hình thức bài thơ 7 chữ 
	-làm được các bài tập2a/b .bt3a/b hoặc bài tập chính tả phương ngữ do gv soạn.
* Tích hợp BVMT: giúp học sinh thấy được tính cách thật đáng yêu của nhân vật gió, từ đó thêm yêu quý môi trường thiên nhiên. 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Phiếu ghi bài tập 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên bảng viết từ :nặng nề,lặng lẽ
 Gv nhận xét 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Hôm nay các em sẽ viết chính tả nghe viêt bài chọn ngoài gió 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn nghe viết 
 Gv đọc mẫu bài thơ lần 1 
Gv gọi hs đọc lại 
+hỏi:bài viết này có mấy khổ thơ ?
Gv gọi hs tìm từ khó trong bài 
Gv chốt lại các từ :khẽ,rủ, bẩy ,ngủ,quả, bưởi 
*Viết đúng :
Gv cho ha viết từ khó vào bảng con 
Gv kt trên bảng con của hs sữa chữa 
*Viết chính tả vào vở 
Gv nhắc nhở hs trình bày ,ngồi viết 
Gv đọc cho hs viết bài 
Gv đọc chậm cho hs xoát lại bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài sữa chữa ghi lên lề bảng
*Hướng dẫn m bài tập hs là 
Bt2b/gv ghi bảng h/d hs làm bài 
Gv gọi hs lên bảng thực hiện 
Gv nhận xét khen ngợi 
Bt3/gv h/d hs làm trên bảng con 
Gv kt bảng con sữa chữa :xuân,sương ,xiết,điếc .
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:hôm nay các em viết chính tả bài gì?
Về nhà tập viết từ đã viết sai nhiều lần ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng viết 
Hs lắng nghe 
2 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe 
1-2 hs đọc 
Hstl:có 2 khổ thơ 
Hs tìm lần lượt nêu 
Cả lớp 
Hs viết lại khi viêt sai 
Cả lớp 
Hs tự chữa khi viết sai 
Hs nghe 
2 hs :mỗi em 2 từ :việc ,tiệc,thời tiết,thương tiếc 
Hs chữa bài vào vở 
Hstl:
Hs thực hiện ở nhà 
Tuần 20
Tiết 40
Ngày dạy: 19/1/20117
	MƯA BÓNG MÂY 
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả ,trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ và các dầu câu trong bài 
	-Làm bt2a/b hoặc bài tập chính tả phương ngữ do gv soạn 
IV/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ viết sẵn bài tập2 
V/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định:hát vui 
2/ ktbc:gvkt lại 1 số em 
Gv gọi hs lên bảng viết lại từ :con sáo,chảy xiết ,
Gv nhận xét 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chính tả hôm nay các em sẽ viết bài chọn ngoài mưa bóng mây 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chính tả 
 Gv đọc mẫ lần 1 ,gv gọi hs đọc lại bài 
+hỏi:bài thơ tả hiện tượng gì của thiên nhiên ?
Gv gọi hs tìm từ khó trong bài 
Gv nhận xét khen ngợi chôt lại:thoáng,cười, tay,dung dăng,
Gv h/d hs viết trên bảng con 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Viết chính tả 
Gv nhắc nhở hs cách trình bày cách ngồi viết 
Gv đọc cho hs viết bài ,chú ý hs yếu đọc chậm hơn 
Gv đọc cho hs xoát lại bài 
Chấm chữa bài 
Gv chấm điểm 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa lên lề bảng 
*Hướng dẫn hs làm bt
Bt2a/gv dính lên bảng bt viết sẵn cho hs đọc lại 
Gv h/d hs làm bài 
Gv gọi hs lên bảng điền 
Gv nhận xét khen ngợi sữa chữa
a/ sương mù ,cây xương rồng,đất phù sa,thiếu xót 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:qua bài em thấy mưa bóng mây có gì lạ?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét tiếthọc 
Về nhà viết lại các từ viết sai nhiều lần chuẩn bị bài ch tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng 
Cả lớp lắng nghe 
2 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe ,1-2 hs đọc 
Hstl:mưa bóng mây 
Hs tìm và nêu 
Cả lớp 
Hs viết lại khi viết sai 
Cả lớp viết 
Cả lớp 
15- 20 vở 
Hs tự chữa khi viết sai 
1-2 hs đọc 
4 hs lên bảng 
Hstl:mưa thoáng qua rối tạnh không làm ướt tóc ai 
Hs lắng nghe
Tuần 21
Tiết 41
Ngày dạy: 7/2/2017
Chính tả tập chép:
	CHIM SƠN CA VÀ BÔNG CÚC TRẮNG
I/ MỤC TIÊU:
	-Chép chính xác bài chính tả ,trình bày đúng đoạn văn xuôi có lời của nhân vật 
	-Làm được bài tập 2a/b hoặc bài tập phương ngữ do gv soạn 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/Ổn định:hát vui
2/ktbc:gv gọi hs lên bảng viết lại từ:đường xa,chảy xiết ,,
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt
3/Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép bài chim sơn ca và bông cúc trắng 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn tập chép
Gv treo bảng phư ghi bài chép
Gv đọc đoạn viết 1 lần ,gọi hs đọc lại 
+hỏi:đoạn này có những dấu câu nào?
 Gv nhận xét khen ngợi
Gv cho hs viết lại các từ khó:sung sướng,véo von,xanh thẳm, sà xuống,
 Gv kt bảng con sữa chữa 
*Viết chính tả
Gv h/s hs tập chép vào vở,gv theo dõi uốn nắn 
 Gv chấm bài một số hs 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa lên lề bảng 
*Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2a/ tìm từ ngữ chỉ loài vật ,gv gọi hs nêu miệng 
Gv ghi nhanh lên bảng 
Ch:chào mào,chuột, chích chiện,chìa vôi ,châu chấu,cá chép, cá chuối,
Tr:trâu,cá trắm,cá trê,cá trôi,trai,chòe,chèo bẻo,chiền 
Bt3/gv gọi hs đọc đề
Gv nêu câu đố và gợi ý 
Gv nhận xét khen ngợi 
4/ củng cố dặn dò 
Gv khen ngợi hs chép bài tốt trình bày sạch đẹp 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà xem lại bài chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng 
Hs lắng nghe 
1-2 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe,1-2 hs đọc lại 
Hstl:dấu phẩy,dấu hai chấm,dấu chấm,dấu gạch ngang,dấu chấm than,
Cả lớp 
Hs viết lại khi sai 
Cả lớp 
HS soát lỗi
Hs tìm và lần lượt nêu 
hstlLchân trời,chân mây,thuộc bài 
hs lắng nghe 
Tuần: 21
Tiết 42
Ngày dạy: 9/2/2017
 (Nghe – viết): SÂN CHIM
I.MỤC TIÊU
- Nghe – viết chính xác, trình bày đúng bài: Sân chim
- Tiếp tục luyện viết đúng và nhớ cách viết những tiếng có vần dễ lẫn: tr/ch; uôt/uôc Trình bày bài viết sạch đẹp, viết đúng tốc độ.; Làm bài tập 2a, 3a.
II.ĐỒ DÙNG:
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 
- Bảng con, vở bài tập. Vở ô li
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Nội dung
Cách thức tiến hành
1. Ổn định
2.KTBC: 
- Viết: luỹ tre, chích choè, chim trĩ.
- Nhận xét
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: 
b.Hướng dẫn nghe – viết: 
-Đọc bài:
G: Đọc bài (1 lần)
- YC hs nêu từ khó viết
- GV nhận xét, chốt lại các từ khó
- Cho hs viết vào bảng con từ khó
-Luyện viết tiếng khó:xiết, thuyên, trắng xoá, sóng, trứng,...
b-Viết chính tả: 
- GV đọc bài cho hs viết
- GV theo dõi nhắc nhở
c-Soát lỗi, chữa lỗi, chấm điểm 
- Tổ chức cho hs tự kiểm tra lỗi
- Gv chấm 5 bài
- Nhận xét
- Rút ra các từ hay mắc lỗi và cho hs viết lại cho đúng.
4. Hướng dẫn làm bài tập 
Bài 2a: Điền vào chỗ trống
- Gọi hs đọc yc bài
Giúp học sinh nắm yêu cầu bài tập
- hs nêu bài vừa làm
- Đánh trống, chống gậy
- chèo bẻo. Leo trèo
- Nhận xét
Bài 3a: Đặ ... ếu sai 
Cả lớp viết bài 
Hs xoát lại bài 
15- 20 vở 
Hs sữa lại nếu sai 
1-2 hs đọc đề 
Hs nêu:dầu ,giấu ,rụng .
Hstl:
Tuần 32
Ngày dạy: 25/4/2017
Tiết: 63
CHÍNH TẢ NV:	CHUYỆN QUẢ BẦU
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả ,trình bày đú ng tóm tắt chuyện quả bầu .viết hoa đúng tên riêng Việt Nam trong bài chính tả 
	-làm được các bài tập 2a/b .bt3a/b hoặc bài tập chính tả phương ngữ do gv soạn 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định :hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ :thềm lăng ,uy nghi 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới :giới thiệu bài
Tiết hôm nay các em sẽ viết chính tả trong bài chuyện quả bầu ,để các em hiểu 1 số dân tộ anh em 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn viết chính tả 
Gv đọc đoạn viết gọi hs đọc lại 
+hỏi:bài này nói lên điều gì?
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv cho hs viết vào bảng con 1 số từ 
 Gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa 
*Viết chính tả 
Gv đọc cho hs viết chính tả ,theo dõi hs yếu giúp đỡ thêm 
Gv đọc chậm cho hs xoát lại bài 
*Chấm chữa bài 
 Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa lên lề bảng 
*Hướng dẫn hs làm bài tập 
Bt2b/ gv treo bảng phụ ghi bài tập 
Gv h/d hs điền v hay d 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Bt3a/ điền n hay l 
Gv gọi hs đọc lại đề bài 
Gv nêu:vật dùng để nấu cơm 
-Đi qua chỗ có nước 
-Sai sót khuyết điểm 
Gv ghi bảng nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
*Bài chính tả này được trích ra từ đâu?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gdhs 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại các từ sai nhiều lần ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng 
Hs cả lớp lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs nghe, 1-2 hs đọc 
Hstl:nói lên về nguồn gốc của dân tộc 
Hs viết từ khó 
Cả lớp 
Cả lớp 
Cả lớp 
15- 20 vở 
Hs sữa bài nếu sai 
Hs điền :vội ,vàng, vấp ,dây
2-3 hs đọc đề 
Hstl:nồi 
Hstl:lội 
Hstl:lỗi 
Hstl:trong bài chuyện quả bầu 
Tuần 32
Ngày dạy: 27/4/2017
Tiết: 64
CHÍNH TẢ NV :	TIẾNG CHỔI TRE 
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả,trình bày đúng 2 khổ thơ hình thức theo thể thơ tự do 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ 	
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Ổn định :hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên viết từ Khơ-Mú ,Hmông 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chính tả hôm nay các em sẽ viết 2 đoạn trong bài tiếng chổi tre 
 Gv ghi tựa lên bảng
*Hướng dẫn nghe viết chính tả 
 Gv đọc mẫu 2 khổ thơ ,gọi hs đọc lại 
+hỏi:những chữ nào trong bài phải viết hoa?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv cho hs tìm từ khó trong bài 
Hs tìm nêu:gv chốt từ khó :cơn giông ,lặng ngắt ,quét rác ,gió rét ,giữ,
 Gv cho hs viết trên bảng con 
 Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*Viết chính tả 
 Gv đọc cho hs viết chính tả ,chú ý hs yếu 
 Gv đọc chậm cho hs viết bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa sai 
*Hướng dẫn làm bt 
Bt2b/ gv treo bảng phụ h/d hs làm bài 
Gv ghi:mít, mít ,chích, nghịch,rích, tít, mít ,thích. 
Bt3b/ tìm nhanh tiếng ít, ích,
Gv ghi nhanh lên bảng nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
 Gv gọi hs tìm tiếng chứa l,n. 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại từ viết sai nhiều lần ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs viết 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs nghe ,1-2 hs đọc 
hstlLdanh từ riêng 
hs tìm và nêu
cả lớp 
hs viết lại khi viết sai 
hs viết chính tả 
cả lớp 
15 -20 vở 
Hs nêu 
Hs tìm và nêu
2 hs nêu 
Tuần 33
Ngày dạy: ./5/2017
CHÍNH TẢNV:
	BÓP NÁT QUẢ CAM 
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả ,trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện ,bóp nát quả cam 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CỦA GV 
HOẠT ĐỘNG CỦA HS 
1/ ỔN Định:hát vui 
2/ ktbc;gv gọi hs lên bảng viết lại từ ,quét rác ,lặng ngắt 
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét giờ kt 
3/ Bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chínhtả hôm nay các em sẽ viết bài bóp nát quả cam 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn nghe viết 
 Gv đọc mẫu đoạn viết ,gọi hs đọc lại 
+hỏi:những chữ nào trong đoạn phải viết hoa?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv h/d hs tìm từ khó 
Gv chốt lại cho hs viết vào bảng con :liều chết, ấm ức ,nghiến răng, xiết chặt,
 Gv kh trên bảng con nhận xét sữa chữa 
 *Viết chính tả 
Gv đọc cho hs viết bài ,theo dõi giúp hs yếu 
 Gv đọc chậm cho hs xoát lại bài 
Gv chấm bài 1 số vở
Gv phát bài nhận xét sữa lên lề bảng 
*Hướng dẫn hs làm làm bài tập 
Bt2b/ gv treo bảng phụ ghi bt 
Gv gọi hs lên bảng điền vào chỗ trống 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
+hỏi:theo em tại sao phải viết hoa từ Quốc Toản?
 Gv nhận khen ngợi 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại các từ viết sai nhiều lần ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs 
Hs lắng nghe 
1-3 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe, 1-2 hs đọc 
Hstl:tên riêng ,chữ đầu câu
Hs tìm và nêu
Hs viết vào bảng con 
Hs sữa lại khi sai 
Cả lớp 
15- 20 vở 
Hs sữa lại khi viết sai 
3 hs mỗi em 2 tiếng :chim,tiếng, dịu,tiên ,tiên ,khiến .
Hstl:tên riêng 
Tuần 33
Ngày dạy: 4/5/2017
Chính tả
Bài: : LƯỢM
I/MỤC TIÊU
Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ theo kiểu 4 chữ.
Làm được bt 2 a/b, hoặc bt3 a/b, hoặc bt phương ngữ do gv soạn.
II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.
Phiếu học tập
III/TIẾN TRÌNH DẠY HỌC.
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1.Ổn định: hát
2.Ktbc.
Gv gọi hs lên bảng viết từ Quốc Toản, bóp nát.
Gv nhận xét từng em.
Gv nhận xét giờ kt
3.Bài mới: giới thiệu bài.
Tiết hôm nay các em viết chính tả bài các em đã học qua. Lượm.
Gv ghi tựa lên bảng.
H/d hs viết chính tả.
Gv đọc 2 khổ thơ đầu.
Gv gọi ha đọc lại.
Hỏi: mỗi dòng thơ có bao nhiêu chữ?
Gv nhận xét khen ngợi.
Gv gọi hs tìm từ khó trong sgk.
Gv chốt lại: loắt choắt, nghênh nghênh, hiểm nghèo, nhấp nhô.
Gv cho hs viết từ khó trên bảng con.
Gv kt bảng con hs.
Gv nhận xét sữa chữa.
Hs viết chính tả.
Gv đọc cho hs viết từng câu.
Gv đọc chậm cho hs xoát bài.
Gv chấm bài một số vở.
Gv phát bài nhận xét sữa chữa.
H/d làm bài tập.
Bt2 a/ gv ghi đề lên bảng
Gv gọi hs lên bảng điền.
Gv nhận xét khen ngợi.
Bt3: gv treo bảng phụ bt b
Gv h/d hs nêu
Gv nhận xét khen ngợi.
4.Củng cố dặn dò.
Hỏi: từ nào trong bài chỉ sự ngộ nghĩnh của chú bé?
Gv nhận xét khen ngợi.
Gdhs
Gv nhận xét tiết học.
Về nhà xem bài viết lại từ sai, chuẩn bị bài cho tiết sau.
2 hs lên bảng viết
Hs lắng nghe
1-3 hs nhắc lại tựa.
Hs lắng nghe.
Hstl: 4 chữ.
Hs tìm từ và nêu
Cả lớp
Cả lớp
Hs viết lại khi sai.
Hs viết
Cả lớp
11-15 vở
Hs sữa lại nếu sai.
1-2 hs đọc đề.
2 hs lên bảng làm bài
Hoa sen, xen kẽ, ngày xưa, say sưa, cư xử, lịch sử.
1-2 hs đọc.
Hs nêu.
hstl
Tuần 34
Ngày dạy: 9/5/2017
CHÍNH TẢ NV:	NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI 
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả trình bày đúng đoạn văn tóm tắt truyệ người làm đồ chơi 
	-làm được bài t2a/b hoặc bt phương ngữ do gv soạn 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ ghi nd bài tập 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 
1/ Ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs lên bảng viết từ :loắt choắt ,nghênh nghênh,
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Tiết chính tả hôm nay các em sẽ gặp lại người mà trẻ con yêu quý là bác làm đồ chơi 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn nghe viết 
Gv đọc mẫu đoạn viết 
*hỏi:em hãy tìm tên riêng trong bài ?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv gọi hs tìm từ khó trong bài 
Gv chốt lại :xuất hiện,chuyển nghề ,dành, 
Gv cho hs viết từ khó trên bảng con 
Gv kt trên bảng con nhận xét sữa chữa 
*Viết chính tả 
Gv đọc cho hs viết bài ,gv đọc câu 1-3 lần 
 Gv đọc chậm cho hs xoát lại bài 
*Chấm chữa bài 
Gv chấm bài 1 số vở 
Gv phát bài sữa chữa ghi lên lề bảng những từ hs viết sai 
*làm bài tập 
Gv treo bảng phụ ghi bt2a/3a./
Gv gọi hs đọc đề ,gv h/d hs tìm và điền vào chỗ trống 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết từ sai lại nhiều lần ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng 
Hs lắng nghe
2-3 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe
Hstl:Nhân 
Hs tìm và nêu
Cả lớp 
Hs sữa lại nếu sai 
Cả lớp viết 
Cả lớp 
½ số vở 
Hs đọc đề 
Hs nêu:bt2/trăng,trăng, trăng ,trăng,chăng,
Bt3/trồng trọt,chăn, trưa,trôi, chép,trắm ,chuồng,chuồng ,chuồng, trông. 
Hs lắng nghe 
Tuần 34
Ngày dạy 11/5/2017
Tiết: 68
CHÍNH TẢNV:	ĐÀN BÊ CỦA ANH HỒ GIÁO 
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả ,trình bày đúng đoạn văn tóm tắt bài đàn bê của anh Hồ Giaó 
	-làm được bài tập 2a/b bt3a/b hoặc bt chính tả do gv soạn 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SJNH 
1/ Ổn định :hát 
2/ ktbc: gv gọi hs lên bảng viết lại từ :Nhân ,chuyển nghề 
 Gv nhận xét từng em 
 Gv nhận xét giờ kt 
3/ bài mới :giới thiệu bài 
Hôm nay các em sẽ viết đoạn trích bài đàn bê của anh Hồ Giaó 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn hs viết chính tả 
Gv đọc qua đoạn viết ,gọi hs đọc lại 
+hỏi:tên riêng em viết như thế nào?
 Gv nhận xét khen ngợi 
Gv gọi hs tìm từ khó 
Gv tìm nêu,gv chốt lại :quấn quýt,quẩn chân,rụt rè, quơ quơ,
 Gv cho hs viết bảng con các từ khó 
 Gv kt trên bảng hs nhận xét sữa chữa 
*Viết chính tả
 Gv đọc cho hs viết 2-3 lần mỗi câu 
 Gv theo dõi hs viết điều chỉnh tốc độ đọc 
Gv đọc chậm cho hs xoát lại bài 
*Chấm chữa bài 
 Gv chấm bài một số vở
Gv phát bài nhận xét chữa lên lề bảng 
*Hướng dẫn hs làm bt
Bt2b,3b/ gv gọi hs đọc đề 
Gv treo bảng phụ h/d hs làm nêu:
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò
Gv nhận xét với 1 số em ,về lỗi sai quá nhiều ,về cách trình bày ,. V.v
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại các từ viết sai nhiều lần chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2 hs lên bảng 
Hs lắng nghe
Hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe 
Hstl:em viết hoa 
Hs tìm lần lượt nêu
Cả lớp viết 
Hs viết lại khi viết sai 
Hs viết bài 
Cả lớp 
20 em 
Hs chữa lại 
Hs nêu
2b/bảo,hổ,rảnh
3b/tủ, đũa,dĩa, chõ, chõng, võng
Chổi,chão,chão,chĩnh,
Hs nghe 
ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ II
(Soạn trong môn tập đọc)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_chinh_ta_2_hoc_ky_2_nam_hoc_2016_2017.doc