Giáo án Chính tả 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Giáo án Chính tả 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

1.Ổn định:

2.Bài cũ :

- Tiết trước em viết chính tả bài gì ?

-GV đọc các từ khó trong bài Cái trống trường em.

-Nhận xét.

3.Dạy bài mới :

 a. giới thiệu bài.

b. Hướng dẫn viết chính tả

-Giáo viên đọc mẫu đoạn chép.

+Đoạn văn trích trong bài tập đọc nào ?

+Đoạn này kể về ai ?

+Bạn gái đã làm gì ?

+Bạn nghe thấy mẩu giấy nĩi gì ?

-Đoạn văn có mấy câu ?

-Câu đầu tiên có mấy dấu phẩy ?

-Ngoài ra còn có các dấu câu nào ?

-Dấu ngoặc kép đặt ở đâu ?

* Viết từ khó

 

doc 46 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 07/06/2022 Lượt xem 731Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Chính tả 2 - Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Tuần 1
	Tiết: 1
	Ngày dạy: 30/8/2016
BÀI 1 : CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I.MỤC TIÊU:
- Chép chính xác bài chính tả (sgk); trình bày đúng 2 câu văn xuôi. Không mắc quá 5 lỗi trong bài.
- Làm được các bài tập 2,3,4
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép. 
 HS : Vở,VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 HOẠT ĐỘNG DẠY
HOẠT ĐỘNG HỌC
1. Ổn định:
2.Kiểm tra bài cũ:
- Hỏi HS: nêu một số điểm cần lưu ý khi viết chính tả.
-GV nhận xét.
3.Bài mới:
a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Có công mài sắt, có ngày nên kim”
b) Hướng dẫn tập chép
- Giáo viên đọc đoạn chép trên bảng.
-Y/C hs nêu nội dung đoạn viết.
-Nhân xét.
-Hướng dẫn hs nhận xét bài chính tả.
-Y/C hs tìm từ khó.
-Hướng dẫn viết bài vào vở.
-Gv theo dõi.
-GV nhận xét bài viết. (5 – 7 bài)
c) Hướng dẫn luyện tập
Bài tập 2: Điền vào chỗ trống c hay k
-GV hướng dẫn.
-GV nhận xét chốt lại : kim khâu, cậu bé, kiên nhẫn, bà cụ.
Bài tập 3 : 
- Cho hs nêu Y/C
-GV gợi ý hướng dẫn.
-Nhận xét
Bài Tập 4 : HTL 9 chữ cái
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại bảng con các từ ngữ đã viết chưa đúng.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả c/k.
 -Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Dặn hs chuẩn bị bài học sau
- Hát
- Hs nêu
-Lớp theo dõi.
-3 học sinh đọc lại .
-Hs nêu.
-Cá nhân nhận xét.
-Nêu từ khó : thỏi sắt, thành tài,
-Đọc, phân tích từ khó
-Viết bảng con.
-Hs chép bài.
-Hs soát lỗi.
-Hs đọc yêu cầu.
-Làm vào bảng con.
-Hs nêu.
-1 Hs lên bảng làm. Lớp làm VBT.
-Hs đọc thuộc lòng tên 9 chữ cái vừa điền.
	.
Tuần: 1
Tiết: 1
Ngày: 6/9/2016
 Chính tả/ nghe viết:
Ngày hôm qua đâu rồi ?
I/ MỤC TIÊU:
- Rèn luyện kĩ năng viết chính tả
- Hs nghe viết khổ thơ trong bài ngày hôm qua đâu rồi? qua bài chính tả hiểu cách trình by bi thơ 5 chử, chử đầu các dịng thơ viết hoa.
- Hướng dẫn hs làm được một số bài tập BT3, BT4, BT2 A hoặc B, hoặc bài tập chính tả phương ngữ do gv soạn.
II/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên: Ghi sẵn nội dung bài tập.
- Học sinh: Vở chính tả,vở BT.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2. Bài cũ.
- Gọi 2 hs lên bảng viết các từ tiết trước đã học
- Hs lớp viết bảng con
- Gọi Hs nhận xét
- Gv nhận xét
3.Dạy bài mới.
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn viết chính tả
-Giáo viên đọc 1 lần khổ thơ.
-Khổ thơ là lời của ai nói với ai?
-Bo nói với con điều gì?
-Mỗi khổ thơ có mấy dòng?
-Chữ đầu mỗi dòng thơ viết thế nào? nên viết mỗi dòng từ ô thứ ba.
- Gv hướng dẫn hs viết các từ khó vào bảng con
-Giáo viên đọc cho học sinh viết.
-Đọc lại cả bài. Hướng dân chữa.
-Nhận xét.
c. Hướng dẫn làm bài tập 2:
- Gọi hs đọc yêu cầu
- Gv hướng dẫn hs làm bài
- Giáo viên nhận xét. Chốt ý đúng.
Bài tập 3:
- Gv hướng dẫn hs thực hiện bài tập
- Nhận xét. Chốt ý đúng.
-Hướng dẫn chữa bài.
-HTL bảng chữ cái/ xoá bảng dần.
-Giáo dục tư tưởng.
4.Củng cố , dặn dò
-Nhận xét tiết học
- Dặn dò hs chuẩn bị bài học sau.
- Hát vui
- 2 hs lên bảng viết
- Hs lớp viết bảng con
- Hs nhận xét
-Ngày hôm qua đâu rồi?
-3-4 em đọc lại . HS lớp Đọc thầm.
-Bố nói với con.
-Học hành chăm chỉ thì thời gian không mất đi..
-4 dòng
-Viết hoa
-Viết bảng con.
-Viết vở.
-Chữa lỗi.
-1 em nêu yêu cầu..
-1 em lên bảng.Lớp làm nháp.
-HS thực hiện tương tự.
-Làm vở bài tập.
-Chữa bài.
-HS đọc thuộc lòng
Tuần:2
Tiết:3
Ngày dạy: 9/9/2016
 Chính tả - tập chép: Phần thưởng.
I /MỤC TIÊU :
-Giúp hs thấy chép chính xác đoạn trong bài phần thưởng.
- Làm được bài tập 3, bài tập 4, bài tập 2 a hoặc b oặc bài tập chính tả do GV soạn.
II/ CHUẨN BỊ:
- Giáo viên :Viết nội dung đoạn văn.
- Học sinh : Vở BT.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 hs lên bảng viết các từ tiết trước đã học
- Hs lớp viết bảng con
- Gọi Hs nhận xét
- Gv nhận xét
3.Dạy bài mới .
a. giới thiệu bài
- giới thiệu bài
- Ghi Bảng
b. Hướng dẫn viết chính tả
-Giới thiệu.
-Giáo viên đọc mẫu đoạn chép.
-Đoạn này có mấy câu?
-Cuối mỗi câu có dấu gì?
-Những chữ nào trong bài được viết hoa?
-Hướng dẫn phát hiện từ khó.
- Hd viết các từ khó
-Nhận xét.
-Giáo viên đọc mẫu lần 2.
-Hướng dẫn tập chép vào vở.
-Theo dõi uốn nắn tư thế ngồi.
-Hướng dẫn chữa lỗi.
-Nhận xét bài viết ( 5-7 vở)
- Nhận xét
c. Bài tập 
Bài 2: Nêu yêu cầu.
-Nhận xét.
Bài 3 :
-Nhận xét.
-Hướng dẫn HTL bảng chữ cái
-Nhìn 3 cột đọc, xóa bảng.
-Tập chép bài gì?
-Nhận xét tiết học.
- Hát vui
- 2 hs lên bảng viết
- Hs lớp viết bảng con
- Hs nhận xét
-Tập chép- Phần thưởng.
-HS theo dõi, đọc thầm.
-2 câu
-Dấu chấm.
-Cuối.Dây. Na.
-HS nêu : Nghị, người, năm, lớp, luôn luôn.
-Bảng con.
-HS tập chép bài vào vở.
-Chữa lỗi.
-1 em lên bảng làm.
-Lớp làm nháp.
-1 em lên bảng điền.
-Làm vở.
-4-5 em đọc to tn10 chữ cái.
-HTL/ 4-5 em.
-Phần thưởng.
 Tuần:2
Tiết: 4
Ngày dạy: 13/9/2016
 Chính tả : Làm việc thật là vui	
I/ MỤC TIÊU:
Hs nghe viết đúng bài chính tả trình by đúng hình thức đoạn văn xuôi. Biết thực hiện đúng yêu cầu của các bài tập 2. bước đầu biết sắp xếp tên người theo thứ tự bảng chữ cái(bt3).
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Bảng phụ ghi g/gh, bảng chữ cái.
- Học sinh : Vở chính tả, bảng con.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
 1. Ổ định
2. Bài cũ .
- Tiết trước em viết chính tả bài gì ?
- Đọc các từ khó dễ lẫn cho học sinh viết.
- Đọc bảng chữ cái.
- Nhận xét.
3 .Dạy bài mới 
a. Giới thiệu bài.
 b. Hướng dẫn viết chính tả
- Giáo viên đọc đoạn cuối bài.
Hỏi đáp : Đoạn trích này ở bài tập đọc nào?
- Đoạn trích nói về ai ?
- Em bé làm những việc gì ?
- Bé làm việc như thế nào ?
- Hướng dẫn cách trình bày:
- Đoạn trích này có mấy câu ?
- Câu nào có nhiều dấu phẩy nhất ?
- Em hãy đọc câu 2.
- Hướng dẫn viết từ khó:
- Phụ âm đầu : l, r
- âm cuối : t, c . Dấu hỏi, ngã.
Viết chính tả :
-Giáo viên đọc bài cho học sinh viết
 ( mỗi câu đọc 3 lần )
- Soát lỗi : Đọc lại bài.
- Kiểm tra bài viết ( 5-7 vở ). Nhận xét.
Trò chơi : Thi tìm chữ bắt đầu g/gh
-Khi nào em viết g/gh ? 
* Lm bi tập 
Bài 3 :
-Sắp xếp lại : H, A, L, B, D theo thứ tự bảng chữ cái.
4. Củng cố - Dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Tuyên dương , nhắc nhở.
- Học ghi nhớ quy tắc chính tả g/gh. Học thuộc bảng chữ cái.
- Ngày hôm qua đâu rồi ?
- 2 em lên bảng viết.
- Cả lớp viết vào nháp.
- 2 em HTL.
-Làm việc thật là vui.
- Bài Làm việc thật là vui.
- Về em bé.
- Bé làm bài, đi học, quét nhà, nhặt rau, chơi với em.
- Bé làm việc tuy bận rộn nhưng vui.
- 3 câu.
- Câu 2.
- 1 em đọc to câu 2.
- HS đọc các từ khó.
làm, lúc, rau, rộn, luôn .
vật, việc, học, nhặt, cũng.
- 2 em lên bảng viết.
- Lớp bảng con.
- Học sinh viết bài.
- Nghe dùng bút chì sửa lỗi.
- Chia đội trong 5’ mỗi đội phải tìm được và ghi ra giấy.
- Khi sau đó là e, ê, i.
- 1 em nêu yêu cầu, đọc đề bài.
- A,B, D, H, L.
-Viết vở : An, Bắc, Dũng, Huệ, Lan.
-Học thuộc lòng.
Tuần:3
Tiết:5
Ngày dạy: 15/9/2016
Chính tả / Tập chép : Bạn của Nai Nhỏ.
I/ MỤC TIÊU :
 - Hs chép lại chính xác, trình bày đúng đoạn tóm tắt trong bài bạn của Nai Nhỏ sgk.
- Hs làm đúng bài tập bt2 bt3 a hoặc b.
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Viết sẵn đoạn tập chép bảng phụ .
- Học sinh : Vở chính tả, bảng con, vở BT.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1.Ổn định:
2.Bài cũ : 
Tiết trước em viết chính tả bài gì ?
Giáo viên đọc các chữ cái.
Nhận xét.
3..Dạy bài mới 
a.Giới thiệu bài.
b.Hướng dẫn tập chép.
-Giáo viên đọc mẫu.
Hỏi đáp : Đoạn chép này có nội dung từ bài nào ?
-Đoạn chép kể về ai ?
-Vì sao cha Nai Nhỏ yên lòng cho con đi chơi ?
Hướng dẫn cách trình bày :
Hỏi đáp : Kể cả đầu bài, bài chính tả có mấy câu ?
-Chữ đầu câu viết thế nào ?
-Tên nhân vật trong bài viết hoa thế nào ?
-Cuối câu có dấu câu gì ?
c/ Hướng dẫn viết từ khó :
-G viên đọc các từ khó : đi chơi, khoẻ mạnh,thông minh, nhanh nhẹn, người khác, yên lòng.
-Nêu cách viết các từ trên.
d/ Chép bài : Theo dõi, chỉnh sửa.
-Đọc lại cho học sinh soát lỗi. Phân tích tiếng khó.
-Thu vở ( 5-7 vở). Nhận xét.
d. Làm bài tập.
 :Bài 2: cho HS nêu yêu cầu.
-ng/ ngh viết trước các nguyên âm nào ?
Bài 3:
-Hướng dẫn chữa : ......., đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại.
4.Củng cố, Dặn dò : 
- ng/ngh viết trước các nguyên âm nào ?
-Giáo dục tư tưởng, nhận xét tiết học.
- Dặn dò : Chữa lỗi.
- Chuẩn bị cho bài học sau.
- Hát vui
-Làm việc thật là vui.
-3 em lên bảng viết chữ em hay sai, viết bảng chữ cái. Bảng con.
Chính tả/ tập chép : Bạn của Nai Nhỏ.
-Theo dõi đọc thầm.
-2 em đọc.
-Bạn của Nai Nhỏ.
-Bạn của Nai Nhỏ.
-Vì bạn của Nai Nhỏ thông minh, khoẻ mạnh, nhanh nhẹn và dám liều mình cứu người khác.
-4 câu.
-Viết hoa chữ cái đầu.
-Viết hoa chữ cái đầu của mỗi tiếng -Nai Nhỏ.
-Dấu chấm.
-Bảng con.
-Sửa lại ( nếu sai ).
-Nhìn bảng chép.
-Đổi vở,sửa lỗi. Ghi số lỗi.
-1 em nêu 
-Điền vào chỗ trống ng/ngh. Cả lớp làm bài.
-2 em lên bảng làm.
-e, ê, i.
-Tiến hành làm như bài 2.
-Chữa bài 3.
-1 em nêu : e, ê, i.
-Chữa lỗi/ nếu sai.
Tuần:3
Tiết: 6
Ngày dạy:19/9/2016
Chính tả-nghe viết: Gọi bạn.
I/ MỤC TIÊU :
-Nghe viết chính xác, trình bày đúng 2 khồ thơ cuối bài gọi bạn
-Làm được bài tập 2,bt3 a/b hoặcb/t chính tả phương ngữ do gv soạn
II/ CHUẨN BỊ :
- Giáo viên : Bài viết Gọi bạn sẵn.
- Học sinh : Sách, vở chính tả, vở BT, nháp.
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS.
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ : Tiết trước em viết chính tả bài gì ?
-Giáo viên đọc : nghe ngóng, nhỉ ngơi, cây tre, mái che. Nhận xét.
3.Dạy bài mới :
a. Giới thiệu bài.
b. Hướng dẫn viết chính tả
Hoạt động 1 : Nghe viết.
-Giáo viên đọc mẫu đầu bài và 2 khổ thơ cuối.
Hỏi đáp :
-Bê Vàng và Dê Trắng gặp phải hoàn cảnh khó khăn nào ?
-Thấy Bê Vàng không trở về Dê Trắng đã làm gì ?
-Hướng dẫn nhận xét.
-Bài có những chữ nào viết hoa ?
-Tiếng gọi của Dê Trắng được ghi với những dấu câu gì ?
-Huớng dẫn viết từ khó : suối cạn, nuôi, nẻo, gọi hoài hạn hán, cỏ héo, quên đường, khắp nẻo ..... 
-Giáo viên nhắc tư thế ngối viết.
-Lưu ý cách trình  ... ề vở 
*Hướng dẫn hs làm bài tập 9 tả 
Gv ghi đề bài t2 lên bảng 
Gv h/d hs tìm và đưa ra kết quả 
Gv ghi:ai, cái chai, dẻo dai, trái
Ay:máy bay, may áo ,ngay,dạy,
Bt3:gv ghi đề bài lên bảng h/d hs làm bài 
Gv nhận xét khen ngợi 
4/Củng cố dặn dò 
+hỏi:những chữ nào em cần viết hoa?
Gv nhận xét khen ngợi 
Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại từ viết sai nhiều lần ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs 
Hs cả lớp lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe
Dấu ngoặc kép ghi sau dấu :
Cả lớp 
Hs sữa lại khi viết sai 
Cả lớp 
15 vở hs tb yếu 
Hs sữa bài nếu sai 
Hs đọc đề bài 
Hs nêu kết quả 
Cả lớp 
đầu câu,danh từ riêng,
Tuần:15
Tiết:30
Ngày dạy:8/12/2016
BÉ HOA
I/ MỤC TIÊU:
	-Nghe viết chính xác bài chính tả ,trình bày đúng đoạnvăn xuôi 
	-Làm được bài tập 3a/b,hoặc bài tập phương ngữ do gv soạn 
II/ PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
	-Bảng phụ viết bài t3a
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ ỔN ĐỊNH: HÁT VUI
2/ KTBC:gv gọi hs viết lại từ cóp chứa vần ai,ay,
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt
3/Bài mới :giới thiệu bai 
Tiết chính tả hôm nay các em nghe cô đọc cho các em viết đoạn trong bài bé hoa 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn nghe viết 
Gv đọc cho hs nghe đoạn viết 
Gv gọi hs đọc lại đoạn 
+hỏi:em Nụ đáng yêu như thế nào ?
Gv gọi hs tìm từ khó 
Gv chốt lại từ khó cho hs viết bảng con :Nụ, Hoa, trông, ít ,đen láy, võng, 
Gv kt trên bảng con sữa chữa 
*HS viết bài vào vở 
Gv nhắc nhở hs cách trình bày và cách ngồi viết 
 Gv đọc cho hs viết bài 
 Gv đọc cho hs xoát lại bài 
*Chấm chữa bài
 Gv chấm bài một số vở 
Gv phát bài nhận xét sữa chữa lên lề bảng 
*Hướng dẫn hs làm bài tập 
Bt3a/ gv ghi đề bài lên bảng gọi hs thảo luận cùng bạn trả lời câu hỏi,gv treo bảng phụ 
Gv nhận xét ghi bảng :sắp xếp,xếp hàng, sáng sủa ,xôn xao, 
4/Củng cố dặn dò 
Gv nhận xét khen ngợi hs có tiến bộ ,nhắc nhở hs chưa cố gắng 
 Gv nhận xét tiết học 
Về nhà viết lại các từ viết sai,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
2-3 hs 
Hs cả lớp lắng nghe
2-3 hs nhắc tựa 
Cả lớp lắng nghe 
1-2 em đọc lại ,trắng hồng,mắt đen láy ,
Hs tìm và nêu 
Cả lớp,hs sữa lại nếu sai 
Cả lớp 
Hs xoát lại bài 
10-15 vở 
Hs sữa nếu sai 
Hs thảo luận trả lời câu hỏi
Hs sữa bài vào vở bài tập nếu sai 
Hs lắng nghe 
Tuần:16
Tiết:31
Ngày dạy:13/12/2016
CON CHÓ NHÀ HÀNG XÓM
I/ MỤC TIÊU:
	-Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng văn xuôi
	-Làm đúng bt2 ,bt3a/b, hoặc bài tập phương ngữ do gv soạn 
II/PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC 
	-Bảng phụ ghi đoạn chính tả 
III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 
 HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ ổn định:hát vui
2/ ktbc:gv gọi hs viết vào bảng con từ:sắp xếp, sương sớm, xôn xao ,
 Gv nhận xét khen ngợi 
 Gv nhận xét giờ kt
3/ Bài mới :giới thiệu bài .tiết chính tả hôm nay các em sẽ chép một đoạn trong bài con chó nhà hàng xóm 
 Gv ghi tựa lên bảng 
*Hướng dẫn tập chép 
Gv treo bảng phụ đọc đoạn chép 
 Gv gọi hs đọc lại đoạn chép 
+hỏi:từ nào trong đoạn văn viết hoa ?
Gv gọi hs tìm từ khó .gv cho hs viết từ khó nhiều lần 
Gv theo dõi sữa chữa 
* chép bài vào vở hs 
Gv nhắc hs cách trình bày và cách ngồi viết 
*Chấm chữa bài 
Gv chấm bài 1 số hs ,gv phát bài sữa chữa 
*Hướng dẫn làm bài tập 
Bt2/gv ghi đề bài lên bảng 
a/tìm 3 tiếng có vần ui
b/ tìm 3 tiếng có vần uy.
 Gv nhận xét khen ngợi 
Bt3/ tìm những đồ dùng trong nhà bắt đầu bằng tiếng ch.
 Gv h/d hs và gợi ý 
 Gv nhận xét khen ngợi 
4/ Củng cố dặn dò 
Gv nhận xét tiết học khen ngợi hs tích cực học tập,nhắc nhở hs làm việc riêng
Về nhà xem bài ,chuẩn bị bài cho tiết sau 
Lớp hát 
3 hs lên bảng 
Hs lắng nghe 
2-3 hs nhắc tựa 
Hs lắng nghe 
Hs đọc đoạn chép 
Viết danh từ riêng,chữ đầu câu 
Hs tìm ,viết từ khó 
Cả lớp 
10 hs 
Hs đọc đề ,hs tìm và nêu, cho
-múi bưởi,búi tóc,tủi thân,
-huy hiệu, khuy áo ,lũy tre ,
Hs tìm và nêu 
-chén,chổi, chày,chão
Tuần:16
Tiết:32
Ngày dạy:15/12/2016
TRAÂU ÔI
I/ MUÏC TIEÂU:
	-Nghe vieát chính xaùc baøi chính taû ,trình baøy ñuùng baøi ca dao theå thô luïc baùt 
	-laøm ñöôïc baøi taäp 2 ,bt3 a/b ,hoaëc baøi taäp chính taû do gv soaïn 
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Baûng phuï ghi baøi taäp 
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH 
1/ oån ñònh:haùt vui
2/ ktbc;gv goïi hs leân baûng vieát töø:caùi chaên ,khuy aùo 
 Gv nhaän xeùt 
 Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ Baøi môùi :tieát chính taû hoâm nay caùc em seõ vieát baøi ca dao theå thô luïc baùt baøi traâu ôi
 Gv ghi töïa leân baûng 
*Höôùng daãn nghe vieát 
Gv ñoïc baøi ca dao 1 laàn 
*hoûi:baøi ca dao laø lôøi noùi cuûa ai vôùi ai ?
Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Gv h/d hs tìm töø khoù 
Gv cho hs vieát treân baûng con 1 soá töø khoù :ruoäng caøy,voán nghieäp,gia, quaûn,
Gv kt treân baûng con söõa chöõa
*Ñoïc cho hs vieát 
Gv nhaéc nhôû hs caùch trình baøy caùch ngoài vieát 
Gv ñoïc cho hs vieát baøi ,gv theo doõi hs vieát coøn chaäm cho hs vieát 
Gv ñoïc cho hs xoaùt laïi baøi 
*Chaám chöõa baøi 
Gv chaám ñieåm 1 soá baøi 
Gv phaùt baøi söõa chöõa ghi leân leà vôû 
*Höôùng daãn hs laøm baøi taäp 
Bt2:gv ghi ñeà baøi leân baûng 
h/d hs tìm tieáng chæ khaùc nhau vaàn ao, au,
Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Bt3a/gv treo baûng phuï goïi hs ñoïc laïi 
a/tr ch
gv nhaän xeùt khen ngôïi söõa chöõa 
caây tre,buoåi tröa, che naéng,chöa aên
oâng traêng,con traâu, chaâu baùo,chongchoùng
nöôùc trong,
4/Cuûng coá daën doø 
+hoûi;baøi ca dao coù maáy doøng?
Gv nhaän xeùt khen ngôïi
Gv nhaän xeùt tieát hoïc,veà nhaø vieát töø vieát sai
Lôùp haùt 
2 hs leân baûng 
Hs caû lôùp laéng nghe 
1-2 hs nhaéc töïa 
Hs laéng nghe 
Ngöôøi noâng daân vôùi con traâu 
Hs tìm vaø neâu
Caû lôùp 
Caû lôùp 
Caû lôùp vieát baøi 
Hs xoaùt baøi 
10 vôû 
Hs theo doõi ghi nhôù 
Hs neâu:nhaø baùo, con caùo,chaùu, ñau,
1-2 hs ñoïc 
Hs tìm roài neâu
Hs traû lôøi 
Hs nghe 
Tuần:17
Tiết:33
Ngày dạy:20/12/2016
TÌM NGOÏC
I/ MUÏC TIEÂU :
	-Nghe vieát chính xaùc baøi chính taû ,trình baøy ñuùng baøi toùm taét trong chuyeän tìm ngoïc 
	-Laøm ñuùngbt2,bt3a/b hoaëc baøi taäp phöông ngöõ do gv soaïn 
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Phieàu ghi saün bt
III/ TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 	
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/oån ñònh:haùt vui
2 ktbc:gv goïi hs leân baûng vieát laïi 2 töø ,noái nghieäp,quaûn coâng ,
 Gv nhaän xeùt töøng em 
Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ baøi môùi :giôùi thieäu baøi 
Tieát hoâm nay caùc em nghe coâ ñoïc cho vieát chính taû baøi tìm ngoïc 
 Gv ghi töïa leân baûng 
*Höôùng daãn nghe vieát 
Gv ñoïc cho hs nghe ñoaïn vieát ,hs ñoïc laïi 
+hoûi: chöõ ñaàu ñoaïn vieát nhö theá naøo?
Gv cho hs tìm töø khoù 
Gv choát laïi töø khoù cho hs vieát baûng con :Long Vöông,möu meïo, tình nghóa,
Gv kt baûng hs söõa chöõa 
*Hoïc sinh vieát chính taû
Gv nhaéc nhôû hs caùch trình baøy vaø caùch ngoài vieát 
Gv ñoïc cho hs vieát baøi theo doõi uoán naén 
Gc ñoïc chaäm cho hs xoaùt baøi 
*Chaám chöõa baøi 
Gv kiểm tra 1 soá vôû 
Gv phaùt Baøi nhaän xeùt söõa ghi leà baûng 
*Höôùng daãn hs laøm baøi taäp 
Bt2/ gv treo baûng phuï goïi hs ñoïc 
Gv h/d hs laøm baøi ñieàn choã troáng 
Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Bt3a/ gv ghi baûng goïi hs ñoïc 
Gv h/d hs laøm baøi ,gv goïi hs leân baûng ñieàn 
Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
4/Cuûng coá daën doø 
+hoûi:khi vieát chính taû caàn chuù yù nhöõng gì?
Gdhs :
Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø laøm baøi vieát laïi töø sai ,chuaån bò baøi cho tieát sau 
Lôùp haùt 
2 hs leân baûng 
Hs laéng nghe
Hs nhaéc töïa 
Hs laéng nghe,1-2 em ñoïc laïi 
Hstl;vieát hoa 
Hs tìm vaø neâu 
Caû lôùp vieát 
Caû lôùp vieát 
Hs xoaùt baøi 
10-15 vôû
Hs söõa baøi neáu sai 
1-2 hs ñoïc 
-thuûy,quyù ,nguøi, chui, vui,
2-3 hs ñoïc 
Hs leân baûng ñieàn 
-röøng nuùi,döøng laïi,caây giang,rang toâm,
Tuần:17
Tiết:34
Ngày dạy:22/12/2016
GAØ TÆ TEÂ VÔÙI GAØ
I/ MUÏC TIEÂU:	
	-Hs cheùp chính xaùc baøi chính taû ,trình baøy ñuùng ñoaïn vaên coù nhioe62u daáu caâu 
	-Laøm ñöôïc baøit2.bt3a/b hoaëc baøi taäp chính taû do gv soaïn 
II/ PHÖÔNG TIEÄN DAÏY HOÏC 
	-Phieáu ghi baøi taäp,baûng phuï ghi ñoaïn cheùp 
III / TIEÁN TRÌNH DAÏY HOÏC 	
 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN 
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1/ oån ñònh:haùt vui 
2/ktbc:gv goïi hs leân baûng vieát laïi 2 töø:röøng nuùi, ngaäm nguøi,
Gv nhaän xeùt töøng em 
 Gv nhaän xeùt giôø kt
3/ Baøi môùi:giôùi thieäu baøi 
Tieát chính taû hoâm nay caùc em seõ cheùp ñoaïn vaên trong baøi gaø tæ teâ vôùi gaø 
 Gv ghi töïa leân baûng 
*Höôùng daãn taäp cheùp 
Gv treo baûng phuï leân baûng roài ñoïc maãu 
Gv goïi hs ñoïc laïi ñoaïn vieát 
+hoûi:caàn duøng daáu caâu naøo ñeå ghi lôøi gaø meï?
 Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
*Tìm vaø vieát töø khoù 
Gc goïi hs tìm töø khoù ,gv choát laïi cho hs vieát treân baûng con .kieám moài ,ñeàu ñeàu ,keâu nhanh,
Gv kt treân baûng con söõa sai 
*Hs cheùp baøi 
Gc nhaéc nhôû hs caùch trình baøy vaø caùch ngoài vieát 
Gv h/d hs xoaùt laïi baøi 
*Chaám chöõa baøi 
Gc chaám baøi 1 soá em 
Gv phaùt baøi nhaän xeùt ghi leân leà baûng 
*Höôùng daãn hs laøm baøi taäp 
Bt2/ gv ghi ñeà baøi ,gv treo baûng phuï ghi baøi taäp 
Gv h/d hs laøm baøi roài neâu mieäng 
Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Bt3a/ gv ghi ñeà baøi bt3a leân baûng 
Gc h/d hs ñieàn vaøo choã troáng r,d,gi 
Gv nhaän xeùt söõa chöõa 
-Baùnh raùn,con giaùn,daùn giaáy,
-Daønh duïm,tranh giaønh,raønh maïch.
4/Cuûng coá daën doø 
+hoûi:nhöõng chöõ naøo trong baøi em caàn vieát hoa?
 Gv nhaän xeùt khen ngôïi 
Gdhs 
 Gv nhaän xeùt tieát hoïc 
Veà nhaø xem laïi caùc töø vieát sai vieát laïi nhieàu laàn chuaån bò baøi cho tieát sau 
Lôùp haùt 
2 hs leân baûng 
Hs laéng nghe 
2-3 hs nhaéc töïa 
Hs laéng nghe 
2-3 hs ñoïc 
Hstl:daáu 2 chaám ,daáu ngoaëc keùp 
Hs tìm vaø neâu 
Caû lôùp vieát 
Caû lôùp 
Hs xoaùt baøi 
4-5 hs yeáu 
Hs töï chöõa neáu sai 
Hs ñoïc ñeà 1-2 em 
Hs neâu :sau,saùo ,mau, chaøo ,.
1-2 hs ñoïc ñeà 
Hs ñieàn vaøo choã troáng roài neâu 
Hs söõa baøi neáu sai 
Hs nghe 
TUẦN: 18
ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 1 (Soạn trong môn Tập đọc)

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_chinh_ta_2_hoc_ky_1_nam_hoc_2016_2017.doc