Giáo án Âm nhạc lớp 3 năm 2011

Giáo án Âm nhạc lớp 3 năm 2011

TIẾT 3

HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC

I.MỤC TIÊU:

 1.Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài “ Bài ca đi học”

 2. Kĩ năng: - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca.

 3. Thái độ :- Giáo dục HS tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng trầy cô giáo và yêu mến bạn bè.

II. CHUẨN BỊ;

 1. Giáo viên- Đàn óc gan, bảng phụ, Máy nghe, đĩa nhạc 3.

 - Tranh ảnh minh hoạ.Nhạc cụ gõ.

 2. Học sinh - SGK Âm nhạc 3, Nhạc cụ gõ ( thanh phách, )

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:

1.ổn định lớp :

-Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.

2.Kiểm tra bài cũ :

- Yêu cầu cả lớp hát bài Quốc ca Việt Nam

 

doc 49 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 325Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Âm nhạc lớp 3 năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 3	 
 Ngày soạn:2/9/2011
 Ngày giảng: lớp 3B/5/9/2011
 Líp 3A/6/9/2011
TIẾT 3
HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài “ Bài ca đi học”
 2. Kĩ năng: - Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca.
 3. Thái độ :- Giáo dục HS tình cảm gắn bó với mái trường, kính trọng trầy cô giáo và yêu mến bạn bè.
II. CHUẨN BỊ;
 1. Giáo viên- Đàn óc gan, bảng phụ, Máy nghe, đĩa nhạc 3.
	 - Tranh ảnh minh hoạ.Nhạc cụ gõ.
 2. Học sinh - SGK Âm nhạc 3, Nhạc cụ gõ ( thanh phách,)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
1.ổn định lớp : 
-Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu cả lớp hát bài Quốc ca Việt Nam
- GV nhận xét, đánh giá.
3.Dạy bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động 1: Dạy hát
* Giới thiệu bài: 
- GV treo tranh minh hoạ, giới thiệu bài, đặt câu hỏi về nội dung bức tranh để giới thiệu bài.
* Hát mẫu:
- Cho HS nghe toàn bộ tác phẩm qua băng đĩa.
- GV đặt câu hỏi về tính chất của bài hát.
- GV củng cố.
* Đọc lời ca:
- GV treo bảng phụ, chia câu, đoạn, đánh dấu chỗ lấy hơi, hướng dẫn đọc lời ca. 
* Khởi động giọng :
 - Luyện âm La trên đàn.
* Dạy hát từng câu :
- GV đàn giai điệu và dạy hát từng câu theo lối móc xích, song hành. (GV chú ý hướng dẫn HS lấy hơi đúng chỗ).
- Hát cả bài : GV bắt nhịp
( GV dạy cách phát âm, cách lấy hơi, và sửa câu hát sai nếu có).
- GV đệm đàn hướng dẫn HS hát hoàn thiện bài hát.
* Luyện tập bài hát :
- GV chia lớp thành các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt luyện tập.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm theo nhịp, phách, tiết tấu lời ca.
- GV thực hiện mẫu, hướng dẫn HS cách gõ 
- Đàn giai điệu, bắt nhịp cho cả lớp thực hiện. ( GV sửa sai cho HS)
- GV chỉ định HS khá thực hiện.
- Gọi 1 nhóm lên biểu diễn trước lớp.
* Học hát : Bài ca đi học
- HS quan sát, lắng nghe, trả lời.
- HS nghe, cảm nhận giai điệu, lời ca.
- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nghe và ghi nhớ.
- HS nghe và thực hiện đọc lời ca theo tiết tấu.
- HS lắng nghe và thực hiện.
- HS tập hát từng câu theo sự hướng dẫn.
- Hát không có nhạc đệm
- Làm theo hướng dẫn
- Thực hiện theo hướng dẫn.
-Tổ, nhóm, cá nhân lần lượt hát.
- HS nhận xét lẫn nhau.
* Hát kết hợp gõ đệm
- HS quan sát, thực hiện theo hướng dẫn.
- Thực hiện.
- HS khá thực hiện, lớp nhận xét.
- HS biểu diễn.
4. Củng cố:
- GV dạo đàn cho HS hát lại bài Bài ca đi học kết hợp gõ đệm theo phách.
- Hãy nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
5. Tổng kết dặn dò : 
- Dặn HS về ôn bài hát vừa học
 TUẦN 4	 
 Ngày soạn:10/09/2011
 Ngày giảng: LớPb/ 3/12/09/2011
 Líp 3A/13/9/2011
 TIẾT 4
HỌC HÁT BÀI: BÀI CA ĐI HỌC (Tiếp)
I. môc tiªu: 
 1. Kiến thức.- HS biết hát hoàn trỉnh bài hát : Bài ca đi học.
 2. Kĩ năng.- HS hát đúng lời 2 và thuộc cả bài . Hát diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát.
 3. Thái độ.- Giáo dục lòng yêu mến trường lớp, yêu mến bạn bè.
II. chuÈn bÞ:
 1. Giáo viên.- Đàn, bảng phụ, băng nhạc, máy nghe. 
	 - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,)
	 	 - Một số động tác phụ hoạ.
 2. Học sinh- SGK Âm nhạc 3, nhạc cụ gõ ( thanh phách,)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
1.ổn định tổ chức : 
- Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 5 HS lên bảng hát bài Bài ca đi học, nhạc và lời Phan Trần Bảng
- GV nhận xét, đánh giá.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3.Dạy bài mới.
Hoạt động 1. Dạy hát lời 2, ôn luyện cả bài.
* Giới thiệu bài
- Đàn giai bài hát Bài ca đi học.
- Hỏi HS tên bài hát vừa được nghe giai điệu và tên tác giả của bài hát?
- Đàn giai điệu, yêu cầu HS hát lời 1 bài hát.
- Yêu cầu 2 tổ lần lượt hát
* Nghe hát.
- Cho HS nghe hát qua băng đĩa.
* đọc lời ca.
- Treo bảng phụ, yêu cầu học sinh đọc lời ca theo tiết tấu.
* Dạy hát từng câu. 
- GV đàn giai điệu và dạy hát từng câu theo lối móc xích, song hành. (GV chú ý hướng dẫn HS lấy hơi đúng chỗ).
- Hát cả bài : GV bắt nhịp
( GV dạy cách phát âm, cách lấy hơi, và sửa câu hát sai nếu có).
- GV đệm đàn hướng dẫn HS hát hoàn thiện bài hát.
* Luyện tập.
- GV chia lớp thành các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt luyện tập.
( Sửa cho HS nếu các em hát chưa đúng yêu cầu)
 - Nhận xét.
* Hướng dẫn HS ôn bài hát ( lời 1 và lời 2). 
 - Bắt giọng cho HS hát.
 - Đàn giai điệu , yêu cầu HS hát cùng với đàn.
Hoạt động 2: Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- GV hướng dẫn một số động tác phụ hoạ.
- Đàn giai điệu, yêu cầu các nhóm biểu diễn.
- Lắng nghe
- Trả lời :
- Thực hiện.
- Hai tổ lần lượt hai.
- Lắng nghe.
- Đọc đồng thanh.
- HS tập hát từng câu theo sự hướng dẫn.
- Hát không có nhạc đệm
- Làm theo hướng dẫn
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Từng tổ, nhóm, cá nhân lần lượt hát.
- Lắng nghe.
- Hát theo hướng dẫn.
- Hát không có nhạc.
- Hát có nhạc đệm.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
+ Cả lớp.
+ Từng dãy, nhóm.
+ Cá nhân.
 4. Củng cố.
 - Đàn giai điệu yêu cầu HS hát lại bài hát Bài ca đi học.
- Nhận xét chung.
5. Tổng kết dặn dò
- Về ôn lại bài hát Bài ca đi học, tập biểu diễn bài hát.
NHẬN XÉT CỦA KHỐI TRƯỞNG
 TUẦN 5	 
 Ngày soạn: 17/09/2011
 Ngày giảng:Lớp 3B/ 19 /09/2011 
	Lớp 3A 20/9/2011
Tiết 5
HỌC HÁT BÀI: ĐẾM SAO
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức: - HS hát đúng giai điệu và lời ca bài “ Đếm sao”
	 - HS nhận biết được tính chất nhịp nhàng của nhịp 3/4
 2. Kĩ năng: - Hát kết hợp vận động phụ hoạ, và gõ đệm theo nhịp 3/4.
 3. Thái độ : - Giáo dục HS tình cảm yêu thiên nhiên
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên - Đàn organ, nhạc cụ gõ đệm.
 2. Học sinh - SGK Âm nhạc 3, Nhạc cụ gõ ( thanh phách,)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1.ổn định lớp : 
-Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2.Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu cả lớp hát bài Bài ca đi học
- GV nhận xét, đánh giá.
3.Dạy bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động 1: Dạy hát bài Đếm sao
- GV giới thiệu bài hát , tên tác giả.
- GV vừa đàn và hát mẫu cho học sinh nghe bài hát : Đếm sao.
- GV hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu lời ca.
- GV hướng dẫn chia câu hát.
- Dạy hát từng câu : GV đệm đàn và hát mẫu 2-3 lần rồi bắt nhịp cho học sinh hỏt.
- Sau khi đó học song bài hỏt theo lối múc xớch GV hướng dẫn học sinh hát ghép cả bài.
- GV chia lớp thành các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt luyện tập.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2: Hát kết hợp múa đơn giản.
- GV thực hiện mẫu, hướng dẫn HS một số động tác múa đơn giản. 
- Đàn giai điệu, bắt nhịp cho cả lớp thực hiện. ( GV sửa sai cho HS)
- GV chỉ định HS khá thực hiện.
- Gọi 1 nhóm lên biểu diễn trước lớp.
*Học hát : Đếm sao
- HS nghe GV giới thiệu bài hỏt
- HS nghe GV đàn và hát mẫu.
- Đọc lời ca theo tiết tấu lời ca.
- Nghe GV hướng dẫn chia câu.
-Học hỏt từng cõu.
HS hỏt ghộp cả bài.
- HS luyện tập theo tổ , nhúm, cỏ nhõn.
- HS nghe GV nhận xét.
*Hát kết hợp với múa đơn giản.
- HS quan sát, thực hiện theo hướng dẫn.
- Thực hiện.
- HS khá thực hiện, lớp nhận xét.
- HS biểu diễn.
4. Củng cố:
- GV dạo đàn cho HS hát lại bài Đếm sao kết hợp múa phụ hoạ.
- Hãy nhắc lại tên bài hát và tên tác giả.
5. Tổng kết dặn dò : 
- Dặn HS về ôn bài hát vừa học
 TUẦN 6 
 Ngày soạn:24/10/2011
 Ngày giảng:Lóp 3B 26/10/2011	 	 Ngày soạn: 11/02/2011
 Líp 3A 27/9/2011
TIẾT 6
ÔN TẬP BÀI HÁT: ĐẾM SAO
TRÒ CHƠI ÂM NHẠC
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức.- HS hát đúng giai điệu, thuộn lời ca, hát với tình cảm vui tươi. 
 2. Kĩ năng.- Hát diễn cảm và biết biểu diễn theo bài hát.
 3. Thái độ.- Giáo dục tinh thần tập thể trong các hoạt động của lớp.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên.- Đàn óc gan, nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách,)
 2. Học sinh.- SGK Âm nhạc 3, nhạc cụ gõ ( thanh phách,)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
1.ổn định tổ chức : 
- Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 5 HS lên bảng hát bài Đếm sao, nhạc và lời Phan Trần Bảng
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Dạy bài mới. 
- Giới thiệu nội dung tiết học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động 1. Ôn tập bài hát Đếm sao.
- GV đàn một câu bất kỳ trong bài hát Đếm sao ,hỏi HS đó là câu trong bài hát nào ?tên tác giả ?
- Đàn giai điệu, yêu cầu HS hát bài Đếm sao.
- Yêu cầu HS hát kết hợp gõ đệm theo nhịp 3.
- GV mời các nhóm lên bảng biểu diễn kết hợp nhún theo nhịp.
- GV nhận xét, đánh giá.
b. Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc.
* Đếm sao.
- GV hướng dẫn HS nói theo tiết tấu, đếm từ 1 đến 10 ông sao.
- GV yờu cầu học sinh thực hiện.
* Trờ chơi hát âm a, u, i
- GV hướng dẫn cách chơi ( Dùng nguyên hát thay lời ca của bài Đếm sao).
- GV yờu cầu học sinh thực hiện.
*Ôn tập bài hát Đếm sao
- HS lắng nghe va trả lời
- Thực hiện.
- Thực hiện.
- Từng nhóm lên biểu diễn.
- HS nghe nhận xột.
*Trò chơi âm nhạc
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
- HS lắng nghe.
- HS thực hiện.
4. Củng cố.
 - Đàn giai điệu yêu cầu HS hát lại bài hát Đếm sao.
5. Tổng kết dặn dò
- Về ôn lại bài hát Đếm sao, tập biểu diễn bài hát.
	NHẬN XÉT CỦA KHỐI TRƯỞNG
 TUẦN 7 
 Ngày soạn:1/10/2011
 Ngày giảng:Lớp 3 B 3/10/2011
 Líp 3A 4/10/2011 
TIẾT 7
HỌC HÁT BÀI: GÀ GÁY
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài “ Gà gáy”
	- Biết bài Gà gáy là dân ca của đồng bào Cống ở tỉnh Lai Châu, vùng Tây Bắc nước ta.
 2. Kĩ năng: - Biết lấy hơi ở đầu câu hát và hát liền mạch trong mỗi câu.
 3. Thái độ :- Giáo dục lòng yêu quý đối với dân ca.
II. CHUẨN BỊ.
 1. Giáo viên- Đàn óc gan, nhạc cụ gõ( thanh phách)
 2. Học sinh- SGK Âm nhạc 3, Nhạc cụ gõ ( thanh phách,)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. ổn định lớp : 
-Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu cả lớp hát bài Đếm sao
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Dạy bài mới:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động 1: Dạy hát
- GV giới thiệu bài hát.
- GV đệm đàn và hát mẫu bài hát.
- GV hướng dẫn học sinh đọc lời ca theo tiết tấu lời ca.
- GV hướng dẫn chia câu hát.
- Dạy hát từng câu : GV đệm đàn và hát mẫu 2-3 lần rồi bắt nhịp cho học sinh hỏt.
- Sau khi đó học song bài hỏt theo lối múc xớch GV hướng dẫn học sinh hát ghép cả bài.
- GV chia lớp thành các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt luyện tập.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2: Gõ đệm và hát nối tiếp.
- GV hướng dẫn cách gõ đệm theo phách.
- GV chia lớp thành 4 nhóm, hát nối ... ện hát nối tiếp lời 2
- Mời 1 nhóm lên biểu diễn.
- GV nhận xét đánh giá
- GV đàn giai điệu và yêu cầu HS nghe và vận động theo bài hát ( như đã hướng dẫn ở tiết 26)
b. Hoạt động 2: Ôn bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Cách tiến hành tương tự như bài Chị ong nâu và em bé.
c. Hoạt động 3: Ôn tập các nốt nhạc
- GV dùng khuông nhạc bàn tay cho HS sinh luyện tập ghi nhớ các nốt nhạc: Đô- Rê- Mi- Pha- Son- La- Si- (Đô)
- GV treo bảng phụ 3 bài tập, yêu cầu HS gọi tên các nốt nhạc cùng với hình nốt.
* Ôn tập bài hát: Chị ong nâu và em bé.
- Thực hiện.
- Thực hiện theo yêu cầu.
- Thực hiện theo hướng dẫn
- Thực hiện.
- Một nhóm trình bày
- Thực hiện.
* Ôn tập bài hát: Tiếng hát bạn bè mình
- Thực hiện theo hướng dẫn.
* Ôn tập các nốt nhạc
- Từng tổ, nhóm, cá nhân lần lượt đọc.
- Từng tổ, nhóm, cá nhân thực hiện.
4. Củng cố:
- Đàn giai điệu, yêu cầu HS hát lại bài hát Tiếng hát bạn bè mình
- Nhận xát chung.
5.Tổng kết dặn dò:
- Về ôn lại các bài hát đã học. 
TUẦN 32
 Ngày soạn: 22/4/2012
Ngày giảng:23/4/2012(3B) 24/4/2012(3A)
TIẾT 32
HỌC HÁT DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG TỰ CHỌN
I.MỤC TIÊU:
 1.Kiến thức:- HS hát đúng giai điệu và lời ca bài hát.
	 - HS biết bài hát Mèo đi câu cá là sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên
 2. Kĩ năng: - Biết hát kết hợp gõ đệm và nhún theo nhịp bài hát.
 3. Thái độ :- Giáo dục cho các em phải biết chăm chỉ không nên lười biếng như anh em nhà mèo trong bài hát.
II. CHUẨN BỊ
 1. Giáo viên- Đàn óc gan, bảng phụ. Nhạc cụ gõ...
 2. Học sinh- SGK Âm nhạc 3, Nhạc cụ gõ ( thanh phách,)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. ổn định: 
-Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2. Kiểm tra bài cũ :
- gọi 4 HS lên bảng hát bài Tiếng hát bạn bè mình
- GV nhận xét, đánh giá.
3. Bài mới:	
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động 1: Dạy hát : Mèo đi câu cá.
* Giới thiệu bài: 
- GV treo tranh giới thiệu tên bài , tác giả và nội dung bài hát.
* Hát mẫu:
- GV đàn và hát mẫu cho HS nghe bài hát.
- GV đặt câu hỏi về tính chất của bài hát.
- GV củng cố.
* Đọc lời ca:
- GV treo bảng phụ, chia câu, đoạn, hướng dẫn đọc lời ca. 
* Khởi động giọng :
 - Luyện âm La trên đàn.
* Dạy hát từng câu : Dạy khúc I
- GV đàn giai điệu và dạy hát từng câu theo lối móc xích, song hành. 
- Đàn giai điệu yêu cầu từng dãy hát khúc I
Dạy khúc II: Cách dạy tương tự như khúc I
- Nối khúc I và khúc II. GV đàn giai điệu và bắt nhịp ( GV dạy cách phát âm, cách lấy hơi, và sửa câu hát sai nếu có).
- GV đệm đàn hướng dẫn HS hát hoàn thiện bài hát.
* Luyện tập :
- GV chia lớp thành các tổ, nhóm, cá nhân lần lượt luyện tập.
- GV nhận xét chung.
b. Hoạt động 2: Hát kết hợp gõ đệm
- Hướng dẫn hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo tiết tấu lời ca.
- Yêu cầu HS đứng hát kết hợp nhún theo nhịp bài hát.
- GV nhận xét
- Mời HS khá lên bảng biểu diễn
* Học hát : Mèo đi câu cá
- Lắng nghe và ghi nhớ.
- HS nghe, cảm nhận giai điệu, lời ca.
- HS trả lời theo cảm nhận.
- HS nghe và ghi nhớ.
- HS nghe và thực hiện đọc lời ca theo tiết tấu.
- HS lắng nghe và thực hiện.
- HS tập hát từng câu theo sự hướng dẫn.
- Thực hiện
- Hát không có nhạc đệm
- Làm theo hướng dẫn
- Thực hiện theo hướng dẫn.
-Tổ, nhóm, cá nhân lần lượt hát.
- HS nhận xét lẫn nhau.
- Theo dõi
* Hát kết hợp gõ đệm
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Thực hiện.
- Lắng nghe.
- HS khá thực hiện, lớp nhận xét.
4. Củng cố:
- GV đàn cho HS hát lại bài hát Mèo đi câu cá kết hợp nhún theo nhịp.
5. Tổng kết dặn dò : 	
- Dặn HS về ôn bài hát vừa học
TUẦN 33
 Ngày soạn: 1/4/2012
 Ngày giảng: Lớp3B.30/4/2012
 Lớp 3A.1/5/2012
TIẾT 33
ÔN TẬP CÁC NỐT NHẠC , TẬP BIỂU DIỄN
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức. - HS nhớ tên nốt, hình nốt, vị trí các nốt nhạc trên khuông
 2. Kĩ năng. - Viết các nốt nhạc trên khuông.biết biểu diễn ,biết vận dụng múa phụ họa vào bài hát
 3. Thái độ. - Giáo dục HS yêu thích học môn Âm nhạc.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên. - Bảng phụ khuông nhạc, trò chơi.
 2. Học sinh. - SGK Âm nhạc 3.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1. ổn định:
- Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu cả lớp hát bài Tiếng hát bạn bè mình.
- GV nhận xét.
3. Bài mới.
- Giới thiệu nội dung tiết học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động 1. Tập ghi nhớ hình nốt, tên nốt trên khuông nhạc.
- GV treo bảng phụ 3 bài tập và hướng dẫn HS nhận biết các hình nốt, tên nốt nhạc trên khuông.
- cho 1 – 2 học lên bảng hát và múa vận động phụ họa vào bài hát
b. Hoạt động 2. Trò chơi âm nhạc.
- Hướng dẫn trò chơi.
- GV giơ bàn tay làm khuông nhạc, yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
 + Nốt nhac ở dòng kẻ 1 là nốt gì?
 + Nốt nhac ở dòng kẻ 2 là nốt gì?
- Tương tự GV yêu cầu HS cho biết các nốt nhạc ở khe 1 và khe 2 là nốt nhạc gì.
- Nhận xét và sửa sai nếu có.
c. Hoạt động 3: Tập viết nốt nhạc trên khuông.
- GV hướng dẫn cách viết.
- GV đọc tên nốt, hình nốt yêu cầu HS viết và khuông nhạc trong vở chép nhạc các nốt nhạc sau: ( Son đen, La trắng, Mi đen, Pha đen, Rê trắng,...)
* Tập ghi nhớ
- HS lắng nghe, ghi nhớ.
- HS thực hiện .
* Trò chơi âm nhạc
- Quan sát.
- Nghe và trả lời câu hỏi
- Trả lời theo cảm nhận
- Trả lời
- Lắng nghe
* Tập viết nốt nhạc 
- Lắng nghe
- Thực hiện
4. Củng cố.
- GV hệ thống toàn bài
5. Tổng kết dặn dò.
- Về nhà tập viết 7 nốt nhạc cơ bản lên trên khuông nhạc	
NHẬN XÉT CỦA KHỐI TRƯỞNG
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 34
 Ngày soản : 20/4/2012
 Ngày giảng: 7/5/2012/(3B
	8/5/2012 (3A)
TIẾT 34
ÔN TÂP CÁC BÀI HÁT ĐÁ HỌC
I. MỤC TIÊU: 
 1. Kiến thức.
	 - Hát đúng giai điệu các bài hát, biết thể hiện tình cảm của bài hát.
	 - HS đọc đúng cao độ, trường độ .
 2. Kĩ năng. 	
	 - Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ.
 3. Thái độ.
	 - Qua các bài hát giúp các em yêu thiên nhiên đất nước.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên:
	 - Đàn, bảng phụ, máy nghe, đĩa nhạc. 
	 - Nhạc cụ gõ ( song loan, thanh phách)
 2. Học sinh :
	 - SGK Âm nhạc 4. Nhạc cụ gõ ( Thanh phách)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:
1.ổn định : 
- Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế.
2. Kiểm tra bài cũ :
- Yêu cầu cả lớp hát bài Tiếng hát bạn bè mình.
- Nhận xét.
3. Bài mới. 
- Giới thiệu nội dung tiết học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
a. Hoạt động1. Ôn tập bài hát Tiếng hát bạn bè mình.
- Khởi động giọng: 
- GV cho HS nghe toàn bộ ca khúc qua băng.
- GV đệm đàn và bắt nhịp.
- GV hướng dẫn một số động tác phụ hoạ.
- Yêu cầu từng dãy, nhóm, cá nhân thwcj hiện
- Mời 4 HS khá lên biểu diễn bài hát.
b. Hoạt động 2 : Ôn tập và kiểm tra
- Treo tranh và giới thiệu bài hát.
- GV đặt câu hỏi:
+ Bài được viết ở nhịp nào? Trong bài có sử dụng những kĩ hiệu nào, tên nốt nhạc nào?
- Chỉ định 1- 2 HS nói tên nốt trong bài.
* Luyện tập tiết tấu: GV treo bảng phụ và hướng dẫn HS bài tập tiết tấu. 
* Luyện cao độ: Đàn giai điệu thang 5 âm: Đô- Rê-Mi- Son- La, yêu cầu HS đọc cùng với đàn.
* Dạy bài TĐN số7.
- Đàn giai điệu bài TĐN.
- Đàn giai điệu từng câu và bắt nhịp.
- Đàn giai điệu cả bài
- Hướng dẫn ghép lời ca.
- Tổ chức ôn luyện theo dãy bàn, nhóm, cá nhân.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Lắng nghe.
- Thực hiện .
- Quan sát.
- Làm theo hướng dẫn.
- 4 HS biểu diễn.
- Quan sát nhận biết tên bài hát, .
- Lắng nghe
+ Trả lời.
- Nói tên nốt nhạc trong bài TĐN
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- Đọc đồng thanh.
- Lắng nghe giai điệu, ghi nhớ cao độ.
- Đọc nhạc theo lối móc xích,
song hành.
- Đọc bài TĐN theo đàn kết hợp gõ phách.
- Ghép theo đàn kết hợp gõ phách
- Thực hiện theo hướng dẫn của GV.
4. Củng cố :
- Yêu cầu HS hát lại bài hát Tiếng hát bạn bè mình.
- Cả lớp hát lại các bài hát đá học.
- Nhận xét chung
5. Tổng kết dặn dò.
- Về ôn lại các bài hát và tập biểu diễn .
TUẦN 35
 Ngày soạn:24/125/5//2012
 Ngày giảng:14/5/2012 (3B)
 15/5/2012 (3A)
TIẾT 35 
TẬP BIỂU DIỄN
I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức.
	- HS thuộc lời ca và giai điệu các bài hát đac học
 2. Kĩ năng.
	- Tập biểu diễn các bài hát đã học, hát kết hợp vận động và gõ đệm.
 3. Thái độ.
	- Giáo dục HS yêu thích học môn âm nhạc và hăng hái tham gia các hoạt động ca hát.
II. CHUẨN BỊ:
 1. Giáo viên.
	- Đàn óc gan, Nhạc cụ gõ
 2. Học sinh.
	- SGK Âm nhạc4, nhạc cụ gõ ( thanh phách,...)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC:1. ổn định.
- Yêu cầu HS ngồi đúng tư thế
2. Kiểm ra bài cũ
- Hãy kể lại tên các bài hát đã học trong kì I..
3. Bài mới.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
- Giới thiệu nội dung tiết học
- Đàn giai điệu yêu cầu HS hát mỗi bài một lần.
* Biểu diễn trước lớp.
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm lên biểu diễn một bài tự chọn( hát kết hợp vận động phụ hoạ hoặc vỗ, gõ đệm theo các cách gõ)
- GV nhận xét, đánh giá.
- Chú ý và lăng nghe .
- Thưc hiên 
- Lần lượt từng nhóm biểu diễn
- HS nhận xét
4. Củng cố.
- GV hệ thống toàn bài
- Nhận xét những em hát tốt và những em hát chưa tốt cần cố gắng hơn.
5. Tổng kết dặn dò.
- Về nhà xem trước bài hát Chúc mừng để giờ sau học. 
NHẬN XÉT CỦA KHỐI TRƯỞNG
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docga l3.doc