Bài giảng Toán Lớp 2 - Sách Kết nối tri thức - Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Sách Kết nối tri thức - Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị - Năm học 2021-2022

Có 6 bông hoa màu đỏ, số bông hoa màu vàng nhiều hơn số bông hoa màu đỏ là 3 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu bông hoa màu vàng ?

Bài giải

Số bông hoa màu vàng là

6 + 3 = 9 (bông)

Đáp số: 9 bông hoa

 

pptx 17 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Sách Kết nối tri thức - Bài 13: Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các em đến với tiết Toán 
Bài 13 
Bài toán về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị 
Khởi động 
12 – 3 = 
A. 7 
B. 8 
C . 9 
11 – 7 = 
A. 5 
B. 4 
C. 16 
Số hạng + số hạng thì gọi là gì ? 
Tổng 
Có 8 quả bóng thêm 2 quả bóng thì có tất cả mấy quả bóng 
10 quả bóng 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Giải b ài toán nhiều hơn một số đơn vị 
Lớp 2a2 
Sĩ số: 28/8 
 Có 6 bông hoa màu đỏ, số bông hoa màu vàng nhiều hơn số bông hoa màu đỏ là 3 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu bông hoa màu vàng ? 
Đáp số: 9 bông hoa 
6 bông hoa 
vàng ? 
nhiều hơn 
có bao nhiêu bông hoa màu 
3 bông hoa 
6 
3 
? 
Bài giải 
Số bông hoa màu vàng là 
6 + 3 = 9 (bông) 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Giải b ài toán nhiều hơn một số đơn vị 
Lớp 2a2 
Sĩ số: 28/8 
 Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn? 
1 
Nữ:bạn? 
Tóm tắt 
Nam : 9 bạn 
Nữ nhiều hơn nam: 2 bạn 
Đáp số: bạn nữ 
Bài giải 
Số bạn nữ của lớp học bơi là 
( b ạn) 
? + ? = ? 
? 
? 
9 
11 
11 
? 
2 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Giải b ài toán nhiều hơn một số đơn vị 
Lớp 2a2 
Sĩ số: 28/8 
 Trên sân có 14 con gà, số con vịt nhiều hơn số con gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt ? 
2 
Vịtcon ? 
Tóm tắt 
Gà: 14 con 
Vịt nhiều hơn gà : 5 con 
Đáp số: con vịt 
Bài giải 
Số con vịt trên sân là 
(con) 
? ? ? = ? 
? 
? 
14 
19 
19 
? 
5 
? 
+ 
Lớp 2a2 
Sĩ số: 28/8 
 Trên sân có 14 con gà, số con vịt nhiều hơn số con gà là 5 con. Hỏi trên sân có bao nhiêu con vịt ? 
2 
 Trong một lớp học bơi có 9 bạn nam, số bạn nữ nhiều hơn số bạn nam là 2 bạn. Hỏi lớp học bơi có bao nhiêu bạn? 
1 
Đáp số: 11 bạn nữ 
Bài giải 
Số bạn nữ của lớp học bơi là 
9 + 2 = 11 (bạn) 
Đáp số: 19 con vịt 
Bài giải 
Số con vịt trên sân là 
14 + 5 = 19 (con) 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Giải b ài toán nhiều hơn một số đơn vị 
Lớp 2a2 
Sĩ số: 28/8 
Về nhà xem lại bài 
Chuẩn bị bài sau 
Sau bài học hôm nay các em học được thêm dạng toán gì nào ? 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Giải b ài toán nhiều hơn một số đơn vị 
51 
Chào tạm biệt 
Thứ sáu ngày 29 tháng 10 năm 2021 
Toán 
 Giải b ài toán nhiều hơn một số dơn vị 
Lớp 2a2 
Sĩ số: 28/8 
 Có 6 bông hoa màu đỏ, số bông hoa màu vàng nhiều hơn số bông hoa màu đỏ là 3 bông hoa. Hỏi có bao nhiêu bông hoa màu vàng ? 
Đáp số: 9 bông hoa 
6 bông hoa 
vàng ? 
nhiều hơn 
có bao nhiêu bông hoa màu 
3 bông hoa 
6 
3 
? 
Bài giải 
Số bông hoa màu vàng là 
6 + 3 = 9 (bông) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_ket_noi_tri_thuc_bai_13_bai_toan_v.pptx