Bài giảng Toán Lớp 2 - Sách Cánh diều - Bài 43: Đường thẳng. Đường cong. Đường gấp khúc (Tiết 1)

Bài giảng Toán Lớp 2 - Sách Cánh diều - Bài 43: Đường thẳng. Đường cong. Đường gấp khúc (Tiết 1)

Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên

A, B, C

A, B, D

B, C, D

Hình vẽ bên có mấy điểm

Hình bên được gọi là .

Đường cong

Đường thẳng

Đường gấp khúc bên có mấy đoạn thẳng

4 đoạn thẳng

pptx 20 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Sách Cánh diều - Bài 43: Đường thẳng. Đường cong. Đường gấp khúc (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 15 
Bài 43: Đường thẳng – Đường cong 
Đường gấp khúc – Tiết 1 
Toán 2 
Tập 1 
KHỞI ĐỘNG 
KHÁM PHÁ 
KIẾN THỨC MỚI 
Đường thẳng 
A 
B 
C 
Ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng 
A, B, C là ba điểm thẳng hàng 
Đường cong 
A 
B 
C 
D 
Đường gấp khúc ABCD 
B 
C 
ba đoạn thẳng AB, BC và CD. 
gồm 
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH 
 Chỉ ra đường thẳng, đường cong trong mỗi hình sau: 
1 
đường thẳng 
đường cong 
đường thẳng 
đường cong 
đường cong 
đường thẳng 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 Nêu tên ba điểm thẳng hàng: 
2 
Ba điểm thẳng hàng là: A, B, C 
Ba điểm thẳng hàng là: D, B, E 
A 
B 
C 
D 
E 
BAY LÊN NÀO 
Khám phá 
Khỉ 
Ngựa vằn 
Voi 
Hươu cao cổ 
A, B, C 
Nêu tên ba điểm thẳng hàng trong hình vẽ bên 
A, B, D 
B, C, D 
4 
Hình vẽ bên có mấy điểm 
Hình bên được gọi là . 
Đường cong 
Đường thẳng 
 4 đoạn thẳng 
Đường gấp khúc bên có mấy đoạn thẳng 
Bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 
Để có thể làm tốt các bài tập trên em nhắn bạn điều gì? 
DẶN DÒ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_sach_canh_dieu_bai_43_duong_thang_duong.pptx