Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm - Trường TH Kim Đồng

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm - Trường TH Kim Đồng

CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG

Số tròn trăm được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là ?

400,900,600

 400,600,900

Số tròn trăm được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là ?

700,500,100

 700,100,500

Chuẩn bị bài:

 Các số tròn chục từ 110 đến 200.

 

ppt 15 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 58Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm - Trường TH Kim Đồng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG 
QUÝ THẦY CÔ 
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG 
Bài 1 : 
>< 
? 
100 200 
300 200 
500 400 
700 900 
500 500 
400 300 
700 800 
900 900 
600 500 
 900 1000 
Bài 2 : 
>,<,= 
? 
Bài 3 : 
Số 
 1000 
 100 
 200 
 400 
 600 
 800 
CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG 
 400,900,600 
 400,600,900 
Số tròn trăm được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là ? 
 700,500,100 
 700,100,500 
Số tròn trăm được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là ? 
Chuẩn bị bài: 
 Các số tròn chục từ 110 đến 200. 
600 
400 
900 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
700 
300 
Số tròn trăm lớn nhất là số nào? 
900 
Số tròn trăm bé nhất là số nào? 
300 
100 200 
300 500 
300 500 
500 300 
< 
< 
> 
100 200 
> 
< 
< 
Bài 1 : 
>< 
? 
200 100 
Khi so sánh các số tròn trăm, ta so sánh các chữ số hàng trăm với nhau. Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn, thì số đó lớn hơn. Số nào có chữ số hàng trăm bé hơn, thì số đó bé hơn. 
100 200 
300 200 
500 400 
700 900 
500 500 
< 
> 
> 
< 
= 
Bài 2 : 
= 
? 
600 500 
 900 1000 
400 300 
700 800 
900 900 
< 
> 
< 
= 
> 
So sánh 
các số tròn trăm 
Toán 

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_so_sanh_cac_so_tron_tram_truong_th.ppt