Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm - Mông Thị Thu Thủy

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm - Mông Thị Thu Thủy

Kiểm tra bài cũ:

-Viết các số : Năm trăm; Ba trăm; Sáu trăm

- Đọc các số sau : 200 ; 400 ; 700; 1000

- Số 300 viết mấy chữ số ? Chữ số nào cột đơn vị, cột chục, cột trăm ?

- Số 300 viết 3 chữ số, tính từ bên phải qua, số 0 thứ nhất là cột đơn vị, số 0 thứ hai là cột chục, số 3 là cột trăm.

 

ppt 8 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 68Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: So sánh các số tròn trăm - Mông Thị Thu Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN LỚP 2 
GV: MÔNG THỊ THU THỦY 
Kiểm tra bài cũ : 
- Viết các số : Năm trăm ; Ba trăm ; Sáu trăm 
- Đọc các số sau : 200 ; 400 ; 700; 1000 
 Toán 
- Số 300 viết mấy chữ số ? Chữ số nào cột đơn vị , cột chục , cột trăm ? 
- Số 300 viết 3 chữ số , tính từ bên phải qua, số 0 thứ nhất là cột đơn vị , số 0 thứ hai là cột chục , số 3 là cột trăm . 
 Toán 
So sánh các số tròn trăm 
200 
300 
< 
300 > 200 
300 
400 
< 
200 .. 400 
< 
300  500 
< 
500 .. 300 
> 
Khi so sánh các số tròn trăm , ta so sánh các chữ số hàng trăm với nhau . Số nào có chữ số hàng trăm lớn hơn , thì số đó lớn hơn . Số nào có chữ số hàng trăm bé hơn , thì số đó bé hơn . 
Bài 1 : Điền dấu > ; < ? 
300 100 100 300 
300 300 
> 
< 
 < 900 
 900 > 700 
700 > 600 
600 < 700 
400  600 
600  400 
500  800 
1000900 
300  500 
500  700 
700  500 
900  1000 
600  500 
500 . 200 
< 
< 
< 
< 
< 
> 
> 
> 
> 
Bài 2 . Điền dấu 
> 
>< = 
? 
200 
400 
600 
700 
800 
900 
300 
100 
500 
1000 
Bài 3 . Số ? 
100 
200 
400 
600 
800 
1000 
300 
500 
700 
900 
 Khoanh vào số lớn nhất : 
800 ;500 ; 900 ; 700 ; 400 
300 ; 500 ; 600 ; 800 ; 1000 
20 ; 80 ; 100 ; 40 ; 10 
100 
CỦNG CỐ - DẶN DÒ 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_so_sanh_cac_so_tron_tram_mong_thi_t.ppt