Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập Trang 33 - Nguyễn Văn Tường

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập Trang 33 - Nguyễn Văn Tường

Câu nào đúng ? Câu nào sai ?

a) Quả cam nặng hơn 1kg

b) Quả cam nhẹ hơn 1kg.

c) Quả bưởi nặng hơn 1kg.

d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg.

e) Quả cam nặng hơn quả bưởi

g) Quả bưởi nặng hơn quả cam.

 

ppt 7 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 44Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Luyện tập Trang 33 - Nguyễn Văn Tường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG ĐÔNG 2 
GIÁO VIÊN: NGUYỄN VĂN TƯỜNG 
Môn: Toán 
1 
a) Cái cân đồng hồ 
Túi cam cân nặng mấy ki-lô-gam ? 
Bạn Hoa cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ? 
1kg 
25kg 
Câu nào đúng ? Câu nào sai ? 
a) Quả cam nặng hơn 1kg. 
b) Quả cam nhẹ hơn 1kg. 
c) Quả bưởi nặng hơn 1kg. 
d) Quả bưởi nhẹ hơn 1kg. 
g) Quả bưởi nặng hơn quả cam. 
e) Quả cam nặng hơn quả bưởi 
Đ 
S 
Đ 
S 
S 
Đ 
2 
3 
Tính: 
 3kg + 6kg – 4kg = 
15kg – 10kg + 7kg = 
 8kg – 4kg + 9kg = 
16kg + 2kg – 5kg = 
5kg 
12kg 
13kg 
13kg 
 Mẹ mua về 26kg vừa gạo nếp vừa gạo tẻ, trong đó có 16kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki-lô-gam gạo nếp ? 
Vừa gạo nếp, vừa gạo tẻ : 26 kg 
Trong đó gạo tẻ : 16kg 
Gạo nếp :  kg ? 
Tóm tắt 
4 
Bài giải 
Mẹ mua số kg gạo nếp là: 
26 – 16 = 10 (kg) 
 Đáp số: 10kg gạo nếp 
 Con gà cân nặng 2kg, con ngỗng cân nặng hơn con gà 3kg. Hỏi con ngỗng cân năng mấy ki-lô-gam ? 
Con gà : 2kg 
Con ngỗng nặng hơn con gà: 3kg 
Con ngỗng :  kg ? 
Tóm tắt 
5 
Bài giải 
Con ngỗng cân nặng số kg là: 
2 + 3 = 5 (kg) 
 Đáp số: 5kg 
 CHÚC CÁC THẦYCÔ MẠNH KHỎE 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN,HỌC GIỎI 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN,HỌC GiỎI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_luyen_tap_trang_33_nguyen_van_tuong.ppt