Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Gam - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Văn Tuấn

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Gam - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Văn Tuấn

2/ HĐ Hình thành kiến thức mới.

- Để đo các vật nhẹ hơn 1 kg ta còn có các đơn vị đo nhỏ hơn 1kg. Đó là gam.

Gam là một đơn vị đo khối lượng.

Gam viết tắt là: g.

1kg = 1000g

Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg còn có các quả cân:

 1g, 2g, 5g

 10g, 20g, 50g

 100g, 200g, 500g.

ppt 18 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Gam - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Văn Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HiẾU THÀNH- TOÁN 3 
 GAM 
Giáo Viên:NGUYỄN VĂN TUẤN 
Th ứ sáu ng à y 24 tháng 12 năm 2021 
Toán 
3) Kể tên các đơn vị đo khối lượng mà em đã học? 
2/ HĐ Hình thành kiến thức mới. 
- Để đo các vật nhẹ hơn 1 kg ta còn có các đơn vị đo nhỏ hơn 1kg. Đó là gam. 
GAM 
TOÁN 
Th ứ sáu ng à y 24 tháng 12 năm 2021 
Th ứ sáu ng à y 24 tháng 12 năm 2021 
TOÁN: 
GAM 
1 k g = 1 000 g 
Gam v iết tắt là : g. 
Gam là một đơn vị đo khối lượng. 
Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg còn có các quả cân: 
 1g, 2g, 5g 
 10g, 20g, 50g 
 100g, 200g, 500g. 
Cân đĩa 
Đĩa cân 
Kim cân 
Ngoài các quả cân 1kg, 2kg, 5kg 
Còn có các quả cân: 
100g 
200g 
500g 
1g, 2g, 5g, 
10g, 20g, 50g, 
100g, 200g, 500g 
500g 
200g 
3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam ? 
3 quả táo cân nặng 7 00g 
Gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam ? 
Gói mì chính cân nặng 210g 
200g 
10g 
Cân đồng hồ 
Mặt đồng hồ 
Đĩa cân 
Kim cân 
g 
Bài 1: 
Hộp đường nặng bao nhiêu gam ? 
Hộp đường nặng 200g 
200g 
a) 
3. HĐ: Luyện tập thực hành 
200g 
Quả lê nặng bao nhiêu gam ? 
200g 
Quả lê nặng 400g 
c) 
Bài 1: Quan sát tranh và trả lời 
200g 
Hộp đường cân nặng bao nhiêu gam? 
500g 
200g 
3 quả táo cân nặng bao nhiêu gam ? 
200g 
10g 
Gói mì chính cân nặng bao nhiêu gam? 
200g 
200g 
Quả lê cân nặng bao nhiêu gam? 
200g 
700g 
400g 
210g 
Quả đu đủ cân nặng  
Bắp cải cân nặng  
800g 
600g 
Bài 2 
a) 
Bài 3: Tính (theo mẫu) 
Mẫu: 22g + 47g = 
a, 1 6 3g + 28g = 
 4 2 g – 25 g = 
 100g + 4 5g – 26 g = 
b, 5 0 g x 2 = 
96g : 3 = 
1 9 1g 
1 7g 
119 g 
1 00 g 
32g 
69g 
Hộp sữa nặng : 455g 
Vỏ hộp nặng : 5 8 g 
Tóm tắt: 
Trong hộp có : .. gam sữa ? 
Bài giải . 
Trong hộp có số gam sữa là: 
 455 – 5 8 = 397 (g) 
 Đp số: 397 g 
 Bài 4 : 
 Cả hộp sữa cân nặng 455g, vỏ hộp cân nặng 58g. Hỏi trong hộp có bao nhiêu gam sữa 
Tìm nhà cho Thỏ 
4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm 
A 
B 
C 
D 
 Trong kho có 5 thùng dầu. Mỗi thùng có 125 lít dầu.Hỏi trong kho có bao nhiêu lít dầu? 
 A. 625 
 C. 525 
D. 725 
 B. 635 
Câu tiếp 
Hoàn thành các bài tập. 
Ôn các bảng chia. 
- Xem trước bài : Luyện tập. 
DẶN DÒ: 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_gam_nam_hoc_2021_2022_nguyen_van_tu.ppt