Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc - Năm học 2021-2022

Tính nhẩm: 8 + 3 = ?

a. 11

b. 12

c. 13

Điền dấu >.<.= vào chỗ chấm sau:

 8 + 8 .5 + 6

a. =

b. >

c. <

 Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn là đường huyết mạch nối hành lang kinh tế quan trọng Hà Nội - Lạng Sơn, kết nối đến Hà Nội. Từ đó giúp 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn phát triển kinh tế xã hội.

 

pptx 28 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 35Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ sáu ngày 14 tháng 01 năm 2022 
Đường thẳng - đường cong. 
 Đường gấp khúc 
Toán 
Khởi động 
Thuyền nào đậu sai bến? 
8 
13 
13 
14 
13 
14 
14 
14 
13 
Thuyền nào đậu sai bến? 
8 
.....cm 
9 
.....cm 
.....cm 
.....cm 
.....cm 
.....cm 
 2 cm 
3 cm 
 8 cm 
 2 cm 
 8 cm 
 13 cm 
.....cm 
10 cm 
9 
 2 cm 
 3 cm 
 8 cm 
2 cm 
 8 cm 
 > 1dm 
=1dm 
 13 cm 
10 cm 
00:10 
00:09 
00:08 
00:07 
00:06 
00:05 
00:04 
00:03 
00:02 
00:01 
00:00 
Tính nh ẩm : 8 + 3 = ? 
a. 11 
b . 12 
c . 13 
a. 11 
00:10 
00:09 
00:08 
00:07 
00:06 
00:05 
00:04 
00:03 
00:02 
00:01 
00:00 
 S ố ? 6 + ...?...= 14 
a. 6 
b . 7 
c . 8 
c . 8 
b. > 
00:10 
00:09 
00:08 
00:07 
00:06 
00:05 
00:04 
00:03 
00:02 
00:01 
00:00 
Điền dấu >.<.= vào chỗ chấm sau: 
 8 + 8 ......5 + 6 
a. = 
b . > 
c . < 
b . > 
TOÁN 
ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG 
Bạn kiến Xanh Lá và kiến Vàng bò theo đường thẳng. 
Bạn kiến Đ ỏ và kiến Xanh Dương bò theo đường cong. 
 ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG 
TOÁN 
ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG 
Đoạn thẳng CD 
Đoạn thẳng UT 
Đường thẳng MN 
Đường thẳng HK 
TOÁN 
Đường thẳng màu đỏ. 
Đường cong màu vàng 
 Đường cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn là đường huyết mạch nối hành lang kinh tế quan trọng Hà Nội - Lạng Sơn , kết n ối đến H à Nội. Từ đó giúp 2 tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn phát triển kinh tế xã hội . 
TOÁN 
ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG 
 LẠNG SƠN 
 BẮC GIANG 
Đây là cây cầu bắc ngang sông Hồng ở thủ đô Hà Nội. 
-Được xây dựng cách đây hơn 100 năm, thời đó cây cầu Long Biên là cây cầu dài thứ hai trên thế giới. 
-Cho đến nay, cây cầu vẫn nổi tiếng đẹp vì các chi tiết sắt được tạo thành những đường gấp khúc hài hòa. 
ĐƯỜNG GẤP KHÚC 
P 
M 
N 
A 
B 
C 
I 
E 
K 
H 
G 
Đường gấp khúc MNP 
Đường gấp khúc ABCD 
Đường gấp khúc EGHIK 
D 
Đường gấp khúc có thể có 2,3,4 .. hoặc nhiều đoạn thẳng 
Độ dài đường gấp khúc 
Độ dài đường gấp khúc 
Đ ư ờng gấp khúc MNPQ gồm ba đoạn thẳng: MN, NP, PQ 
Đ ư ờng gấp khúc HIK gồm hai đoạn thẳng: HI, IK 
Đ ư ờng gấp khúc CDEGH gồm bốn đoạn thẳng: CD, DE, EG, GH 
Học sinh đo và nêu kết quả đo. 
9 cm 
6 cm 
Học sinh nêu các bước tính. 
Độ dài đường gấp khúc ABC : 
9 cm + 6 cm = 15 cm 
Đường gấp khúc ABC dài 15 cm 
5 cm 
4 cm 
6 cm 
Độ dài đường gấp khúc HIKL : 
5 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm 
Đường gấp khúc HIKL dài 15 cm 
Đoạn thẳng 
Đường cong 
Đường gấp khúc 
TOÁN 
ĐƯỜNG THẲNG – ĐƯỜNG CONG 
Gợi ý: 
- Quan sát những hình ảnh xung quanh em để biết thêm về đường thẳng, đường cong. 
Quan sát ngôi nhà, các vật dụng trong nhà. 
Chúc các em học tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_duong_thang_duong_cong_duong_gap_kh.pptx