Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đề-xi-mét

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đề-xi-mét

Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài.

Đề-xi-mét viết tắt là dm.

1dm = 10cm

10cm = 1dm

Bài 2: Tính :

a)

6cm + 3cm

10dm - 4dm

b)

3cm + 7cm – 9cm

8dm - 6dm + 8dm

 

ppt 20 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài: Đề-xi-mét", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
Đề -xi- mét 
Tiết 1 
Nêu cách đo chiều dài băng giấy đã cho ? 
Thảo luận nhóm đôi . 
Toán 
Đề-xi-mét 
0 
1cm 
10cm 
Đề-xi-mét là một đơn vị đo độ dài. 
Đề-xi-mét viết tắt là dm. 
1dm = 10cm 
10cm = 1dm 
Bài 1: V iết và đọc trên bảng có nền kẻ ô: 
Thực hành đo: Xác định “gang tay em dài bao nhiêu cm” 
Ước lượng: Tập ước lượng chiều rộng và chiều dài quyển sách Toán 2 bằng mắt 
Tiết 2 
Bút chì dài . ? . cm. 
Dụng cụ gọt bút chì dài . ? . cm 
Bài 1 : Số? 
. ? . cm + . ? . cm = . ? . cm 
. ? . cm + . ? . cm + . ? . cm = . ? . cm 
Bút chì dài . cm. 
Bài 1 : Số? 
 cm +  cm =  cm 
 cm +  cm +  cm =  cm 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
6 
Dụng cụ gọt bút chì dài  cm 
6 
Bài 2 : Tính : 
6cm + 3cm 
a) 
3cm + 7cm – 9cm 
10dm - 4dm 
b) 
8dm - 6dm + 8dm 
Bài 2 : Tính : 
6cm + 3cm = 
a) 
9cm 
3cm + 7cm – 9cm = 
10dm - 4dm = 
b) 
8dm - 6dm + 8dm = 
6dm 
1cm 
10dm 
Bài 3 : 
Thảo luận nhóm 4 . 
Bài 3 : 
9 
10 
8 
vàng 
đỏ 
Bài 4 : 
Bài 4 : 
10 
20 
70 
1 
2 
5 
Bài 5 : 
3 
3 
Bài 6 : 
Thảo luận nhóm đôi. 
 Chúng ta cần thực hành những việc nên làm thường xuyên hằng ngày để chăm sóc và bảo vệ cơ quan hô hấp? 
Hoạt động thực tế 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_lop_2_bai_de_xi_met.ppt