Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 19: Phép cộng (Có nhớ) trong phạm vi 100

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 19: Phép cộng (Có nhớ) trong phạm vi 100

Vậy 37 + 25 = 62

Bài giải

Trang trại đó có tất cả số con dê là:

28+ 14 = 42 (con )

Đáp số: 42 con dê

 

 

pptx 17 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 19: Phép cộng (Có nhớ) trong phạm vi 100", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
Khởi động 
Ngộ Không thật 
Ngộ Không giả 
CHỌN SAI RỒI BỌN TA ĐI ĐÁNH TIẾP ĐÂY 
A. 50 
B. 55 
30 + 20 = 
CHỌN SAI RỒI BỌN TA ĐI ĐÁNH TIẾP ĐÂY 
B. 2 0 
A. 30 
40 - 20 = 
TOÁN: 
Bài 19: Phép cộng (có nhớ) 
Trong phạm vi 100. 
Vậy 37 + 25 = 62 
61 
53 
83 
84 
19 
43 
- 
+ 
58 
26 
- 
+ 
37 
14 
- 
+ 
66 
25 
- 
+ 
19 
43 
- 
+ 
58 
26 
- 
+ 
37 
14 
- 
+ 
66 
25 
- 
+ 
62 
84 
51 
91 
12 
Giải lao 
76 
91 
7 
16 
Trang trại đó có tất cả số con dê là: 
28+ 14 = 42 (con ) 
Đáp số : 42 con dê 
Bài giải 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_19_phep_cong_co_nho_trong_pham_vi_1.pptx