Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 42: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc

Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 42: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc

Đường thẳng DE có 3 điểm thẳng hàng là: Điểm D, điểm B, điểm E

Đường thẳng AC có 3 điểm thẳng hàng là: Điểm A, điểm B, điểm C

Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn :AB,BC,CD

Đường gấp khúc TUVXY gồm 4 đoạn :TU,UV,VX,XY

Đường gấp khúc EGHIKLM gồm 6 đoạn :EG,GH,HI,IK,KL,LM

 

pptx 9 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Lớp 2 - Bài 42: Đường thẳng, đường cong, đường gấp khúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC CON 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC 
To¸n 
Bài 42: Đường thẳng- đường cong , 
đường gấp khúc . 
Đường thẳng 
Đường cong 
Đường thẳng 
Đường cong 
Đường thẳng 
Đường cong 
Đường thẳng DE có 3 điểm thẳng hàng là: Điểm D, điểm B, điểm E 
Đường thẳng AC có 3 điểm thẳng hàng là: Điểm A, điểm B, điểm C 
Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn :AB,BC,CD 
Đường gấp khúc TUVXY gồm 4 đoạn :TU,UV,VX,XY 
Đường gấp khúc EGHIKLM gồm 6 đoạn :EG,GH,HI,IK,KL,LM 
HẸN GẶP LẠI 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_lop_2_bai_42_duong_thang_duong_cong_duong_gap.pptx