Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc (Bản đẹp)

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc (Bản đẹp)

Các em cần chuẩn bị:

-Vở bài tập toán, bút mực.

-Ngồi học ở nơi có đầy đủ ánh sáng.

-Không nói chuyện trong giờ học.

-Tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ của bài học.

 

pptx 24 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Các em cần chuẩn bị: 
-Vở bài tập toán, bút mực. 
-Ngồi học ở nơi có đầy đủ ánh sáng. 
-Không nói chuyện trong giờ học. 
-Tập trung nghe cô giảng bài và thực hiện các nhiệm vụ của bài học. 
KHỞI ĐỘNG 
AI NHANH H Ơ N 
Đọc tên đoạn thẳng hay đường thẳng 
Đoạn thẳng CD 
Đọc tên đoạn thẳng hay đường thẳng 
Đường thẳng MN 
 Đoạn thẳng và đường thẳng khác nhau như thế nào ? 
Đoạn thẳng 
Đường thẳng 
ĐƯỜNG GẤP KHÚC 
ĐƯỜNG GẤP KHÚC 
P 
M 
N 
A 
B 
C 
I 
E 
K 
H 
G 
Đường gấp khúc MNP 
Đường gấp khúc ABCD 
Đường gấp khúc EGHIK 
D 
Đường gấp khúc 
Có 3 đoạn thẳng 
Có 2 đoạn thẳng 
Có 4 đoạn thẳng 
ĐƯỜNG GẤP KHÚC 
Độ dài đường gấp khúc 
Độ dài đường gấp khúc 
- Có 2 đoạn thẳng 
- Có 3 đoạn thẳng 
- Có 4 đoạn thẳng 
Đường gấp khúc MNP 
M 
N 
P 
Đường gấp khúc ABCD 
Đường gấp khúc EGHIK 
A 
B 
C 
D 
E 
G 
H 
I 
K 
Đọc tên đường gấp khúc 
B 
Độ dài đường gấp khúc 
. Đường gấp khúc ABCD gồm . 
đoạn thẳng:.. 
. Độ dài đường gấp khúc ABCD: 
2cm 
+ 4cm 
+ 1cm 
= 7cm 
Đường gấp khúc ABCD dài: 7cm 
3 
AB, BC, CD 
Vở bài tập/54 
3 
7cm 
5cm 
4cm 
7cm 
+ 
5cm 
+ 
4cm 
= 
16cm 
Đường cong 
Đoạn thẳng 
Đường gấp khúc 
CHÀO TẠM BIỆT CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_toan_khoi_2_bai_duong_gap_khuc_do_dai_duong_gap_kh.pptx