Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc

Bài toán: Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài đoạn thẳng AB bằng 2cm, đoạn thẳng BC bằng 4cm và đoạn thẳng CD bằng 3cm. Hỏi độ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

Độ dài đường gấp khúc ABCD là

tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD:

AB + BC + CD

2cm + 4cm + 3cm = 9cm

 

ppt 31 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. 
Qua 1 đ iểm ta vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng? 
A 
Qua 1 đ iểm ta vẽ được n hiều đoạn thẳng. 
A 
. 
. 
Qua 2 đ iểm ta vẽ được bao nhiêu đoạn thẳng? 
A 
Qua 2 đ iểm ta vẽ được duy nhất 1 đoạn thẳng. 
. 
B 
A 
. 
. 
B 
8 cm 
A 
10 cm 
B 
c 
9 cm 
0 
Câu 2 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
Ai nhanh ai đúng 
Đoạn thẳng AD dài bao nhiêu xăng- ti - mét? 
A 
B 
C 
D 
2 cm 
3 cm 
4 cm 
3 điểm 
A 
5 điểm 
B 
c 
4 điểm 
0 
Câu 3 
1 
2 
3 
4 
5 
Hết giờ 
Ai nhanh ai đúng 
Đoạn thẳng AD có mấy điểm thẳng hàng? 
A 
B 
C 
D 
Toán 
Bài: Đường gấp khúc - Độ dài 
đường gấp khúc. 
Hoạt động 1: 
 Nhận diện đường gấp khúc 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
Đường gấp khúc ABCD 
. 
. 
Toán: 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
Đường gấp khúc ABCD 
Đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng: 
AB, BC và CD 
. 
. 
Toán 
ĐƯỜNG GẤP KHÚC - ĐỘ DÀI ĐƯỜNG GẤP KHÚC 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
Đường gấp khúc ABCD 
Đường gấp khúc DCBA 
. 
. 
Đọc tên đường gấp khúc từ trái sang phải, hoặc phải sang trái và không bỏ sót điểm nào trên đường gấp khúc. 
 Đọc tên đường gấp khúc từ trái sang phải, hoặc phải sang trái và không bỏ sót điểm nào trên đường gấp khúc. 
D 
H 
K 
Q 
Đường gấp khúc DHQK 
Hoặc đường gấp khúc KQHD 
Đường gấp khúc là đường gồm 2 đoạn thẳng trở lên kế tiếp nhau và không thẳng hàng. 
Kết luận: 
đường 
gấp khúc ??? 
. 
. 
. 
. 
M 
P 
O 
N 
D 
H 
K 
Q 
HÌNH 2 
HÌNH 1 
HÌNH 3 
V 
T 
I 
Hình nào là đường gấp khúc ? 
Hoạt động 2: 
 Tính độ dài đường gấp khúc 
Bài toán: Cho đường gấp khúc ABCD có độ dài đoạn thẳng AB bằng 2cm, đoạn thẳng BC bằng 4cm và đoạn thẳng CD bằng 3cm. Hỏi đ ộ dài đường gấp khúc ABCD bằng bao nhiêu xăng - ti - mét? 
2cm 
4cm 
3cm 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
2cm 
4cm 
3cm 
Độ dài đường gấp khúc ABCD là 
tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD: 
 AB + BC + CD 
2cm + 4cm + 3cm = 9cm 
Bài giải 
 Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 
2 + 4 + 3 = 
 Đáp số: 9 cm. 
2cm 
4cm 
3cm 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
9 (cm) 
Muốn tính độ dài đường gấp khúc, ta lấy độ dài các đoạn thẳng cộng lại với nhau. 
Bài 1 : Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm: 
a) Hai đoạn thẳng. 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
b) Ba đoạn thẳng. 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
. 
. 
A 
B 
C 
D 
. 
A 
B 
C 
D 
. 
. 
. 
. 
Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu) 
. 
. 
M 
N 
P 
Q 
3cm 
2cm 
4cm 
Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc MNPQ là: 
3 + 2 + 4 = 9 ( cm) 
 Đáp số: 9cm 
Mẫu: 
a) 
b) 
. 
. 
A 
C 
B 
5cm 
4cm 
Bài 2: Tính độ dài đường gấp khúc ( theo mẫu) 
Bài giải 
Độ dài đường gấp khúc ABC là: 
5 + 4 = 9 ( cm) 
 Đáp số: 9cm 
Bài 3 : Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó. 
4cm 
4cm 
4cm 
Bài giải 
Độ dài đoạn dây đồng đó là: 
4 + 4 +4 = 12 ( cm) 
 Đáp số: 12 cm 
Bài 3 : Một đoạn dây đồng được uốn thành hình tam giác như hình vẽ. Tính độ dài đoạn dây đồng đó. 
4cm 
4cm 
4cm 
Bài giải 
Độ dài đoạn dây đồng đó là: 
4 x 3 = 12 ( cm) 
 Đáp số: 12 cm 
VƯỢT CHƯỚNG 
NGẠI VẬT 
Đường gấp khúc sau gồm mấy đoạn thẳng? 
3 đoạn 
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé! 
3 đoạn 
Đường gấp khúc sau có độ dài là bao nhiêu? 
3cm 1cm . 
 3cm 
7cm 
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé! 
7cm 
M 
N 
P 
Q 
E 
G 
2cm 
2cm 
3cm 
2cm 
2cm 
d) Độ dài đường gấp khúc MNPQEG là 11cm. 
Đường gấp khúc sau có độ dài là bao nhiêu? 
Đọc tên đường gấp khúc sau: 
A B 
D C 
Đường gấp khúc ABCD 
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé! 
Đường gấp khúc ABCD 
CHÀO MỪNG TÍ XÌ TRUM VỀ NHÀ 
Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta làm thế nào? 
Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng. 
Không trả lời được thì mình giúp cho để qua vòng nhé! 
Muốn tính độ dài đường gấp khúc ta tính tổng độ dài các đoạn thẳng. 
Chào tạm biệt các em! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_bai_duong_gap_khuc_do_dai_duong_gap_kh.ppt