Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 4: Luyện viết chữ hoa C

Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 4: Luyện viết chữ hoa C

Viết chữ hoa C

Viết chữ hoa C vào bảng con

Viết chữ hoa Ch vào bảng con

- Viết chữ Có vào bảng con

- Viết câu ứng dụng “Có chí thì nên” vào bảng con.

 

pptx 16 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tập viết Lớp 2 - Tuần 4: Luyện viết chữ hoa C", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO MỪNG CÁC EM 
ĐẾN VỚI TIẾT HỌC NGÀY HÔM NAY! 
KHỞI ĐỘNG 
Những cái tên nào được nhắc đến trong bài thơ Những cái tên ? 
Minh Nguyệt 
Hiền Thảo 
Tuấn Dũng 
Phương Mai 
 LUYỆN VIẾT CHỮ HOA C 
1. LUYỆN VIẾT CHỮ HOA C 
Nét 1: nét cong trái, 
	 	 nét cong phải 
Viết chữ hoa C 
Viết chữ hoa C vào bảng con 
Viết chữ hoa Ch vào bảng con 
- Viết chữ C ó vào bảng con 
- Viết câu ứng dụng “Có chí thì nên” vào bảng con. 
C 
C 
C 
C 
Có 
Có 
Có chí thì nên 
Có 
Ch 
Ch 
Ch 
Ch 
Câu ứng dụng: Có chí thì nên 
N hững người có ý chí, lòng kiên trì thì ắt sẽ làm được việc lớn lao và hoàn thành được một việc gì đó. 
Phân tích câu ứng dụng 
Câu ứng dụng 
có mấy tiếng? 
Trong câu ứng dụng, 
chữ nào phải viết hoa? 
Câu ứng dụng có 4 tiếng: có, chí, thì, nên 
Trong câu ứng dụng, có chữ C phải viết hoa. 
Viết vào Vở tập viết 
Tô 1 dòng chữ hoa C 
Viết 1 dòng chữ hoa C 
Tô 1 dòng chữ Có 
Viết 1 dòng chữ Có 
Tô 1 dòng ứng dụng Có chí thì nên 
Viết 2 dòng ứng dụng Có chí thì nên 
Tô 1 dòng chữ hoa Ch 
Viết 1 dòng chữ hoa Ch 
2. LUYỆN VIẾT THÊM 
Câu thơ: 
Tre già ôm lấy măng non 
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày 
Ý nghĩa câu thơ 
Tình cảm yêu thương mà mẹ dành cho con được ví như hình ảnh tre già ôm lấy măng non. 
Viết câu thơ vào Vở tập viết 
Tre già ôm lấy măng non 
Chắt chiu như mẹ yêu con tháng ngày 
CỦNG CỐ, DẶN DÒ 
Luyện viết chữ hoa C và câu ứng dụng. 
CẢM ƠN CÁC EM 
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI GIẢNG! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tap_viet_lop_2_tuan_4_luyen_viet_chu_hoa_c.pptx