Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Nghe viết "Bận" - Trường TH Hồng Hà

Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Nghe viết "Bận" - Trường TH Hồng Hà

BẬN

Cô bận cấy lúa

Chú bận đánh thù

Mẹ bận hát ru

Bà bận thổi nấu.

Còn con bận bú

Bận ngủ bận chơi

Bận tập khóc cười

Bận nhìn ánh sáng.

Mọi người đều bận

Nên đời rộn vui

Con vừa ra đời

Biết chăng điều đó

Mà đem vui nhỏ

Góp vào đời chung.

 Trinh Đường

ppt 13 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 3 - Nghe viết "Bận" - Trường TH Hồng Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG HÀ 
GIÁO VIÊN:  
CHÍNH TẢ - LỚP 3 
BẬN 
Chính tả: (Nghe – viết) 
Kiểm tra bài cũ 
BẬN 
Chính tả: (Nghe –viết) 
Bận 
BẬN 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng. 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung. 
 Trinh Đường 
H: Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
- Thơ bốn chữ. 
Tìm hiểu nội dung bài 
BẬN 
Chính tả( Nghe – viết) 
H: Những chữ nào cần được viết hoa? 
- Các chữ đầu mỗi dòng thơ. 
Tìm hiểu nội dung bài 
BẬN 
Chính tả : ( Nghe – viết) 
H: Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở? 
 Viết lùi vào 2 ô từ lề vở để bài thơ nằm vào khoảng giữa trang. 
Tìm hiểu nội dung bài 
BẬN 
Chính tả: (Nghe – viết) 
Hướng dẫn viết từ khó 
hát ru 
ánh sáng 
rộn vui 
đời chung 
BẬN 
Chính tả: ( Nghe – viết) 
BẬN 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng . 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung. 
 Trinh Đường 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
BẬN 
Chính tả: ( Nghe – viết) 
Bài tập chính tả 
Bài 2 : Điền vào chỗ trống en hay oen : 
ẹn 
Nhanh nh . 
Nh  miệng cười 
h . nhát 
Sắt h . rỉ 
oẻn 
oen 
èn 
Chính tả: (Nghe viết) 
Bài 3 : Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: 
- trung: 
trung/ chung: 
trai/chai: 
trống/ chống: 
ngọc trai, con trai, đẹp trai,  
- trai: 
- chai: 
- trống: 
- chống: 
- chung: 
trung thành, trung kiên, trung bình,  
chung thủy, chung lòng, chung sống,  
chai tay, chai lọ, chai sạn,  
chống đỡ, chống trả, chèo chống,  
cái trống, trống trải, gà trống,  
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_chinh_ta_lop_3_nghe_viet_ban_truong_th_hong_ha.ppt