Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Nghe viết "Bọ rùa tìm mẹ" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Yến Nhi

Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Nghe viết "Bọ rùa tìm mẹ" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Yến Nhi

Bọ rùa tìm mẹ

Bọ rùa đang ngồi chờ mẹ . Bỗng, nó thấy chị châu chấu có bộ cánh xanh biếc bay ngang bụi cúc. Nó liền lấy bút ra vẽ. Châu chấu nhảy đi, bọ rùa vội đuổi theo nên lạc đường.

 

pptx 8 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 184Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Nghe viết "Bọ rùa tìm mẹ" - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Yến Nhi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ tư ngày 27 tháng 10 năm 2021 
Chính tả 
Bọ rùa tìm mẹ 
 Sửa lỗi 
Thứ ba, ngày 26 tháng 10 năm 2021 
Chính tả ( nghe- viết) 
Bọ rùa tìm mẹ 
 Bọ r ù a đang ngồi chờ mẹ . Bỗng, nó th ấ y ch ị châu ch ấ u có b ộ cánh xanh biếc bay ngang b ụ i c ú c. Nó li ề n l ấ y b ú t ra v ẽ . Châu ch ấ u nh ảy đi, bọ r ù a v ộ i đu ổ i theo nên l ạ c đường. 
Chỗ sửa lỗi 
/ 
ngh 
ng 
ng 
i, e, ê 
3 b/ Chọn tiếng trong ngoặc đơn rồi điền vào chỗ trống: 
đã 
chữ 
những 
 Bố mẹ ạ! 
 Con sang nhà bạn Long để tập đá bóng mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. 
 Khoảng 4 giờ 30 phút con về. 
 Con trai của bố mẹ 
 Đạt 
Dặn dò : 
- Sửa lỗi sai nếu có ( mỗi từ sai sửa 1 dòng) 
- Viết tin nhắn 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_2_nghe_viet_bo_rua_tim_me_nam_hoc_202.pptx