Thiết kế giáo án Tổng hợp môn học khối 2 - Tuần 25 đến tuần 32

Thiết kế giáo án Tổng hợp môn học khối 2 - Tuần 25 đến tuần 32

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện .

- Hiểu nghĩa các từ ngữ : cầu hôn, lễ vật, ván

- Hiểu nội dung : Truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn

Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt (trả lời được CH1,2,4,)

HS KG trả lời đượi câu hỏi 3.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.

- Bảng phụ ghi nội dung câu văn cần hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 151 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 16/11/2018 Lượt xem 210Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế giáo án Tổng hợp môn học khối 2 - Tuần 25 đến tuần 32", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 25:
Soạn ngày 2 /3 / 2010
Thứ hai ngày 8 tháng 3 năm 2010
Chào cờ
Tiết25:
Tập trung toàn trường 
Tập đọc
 Tiết 70+71: Sơn Tinh - Thuỷ Tinh 
I. Mục đích yêu cầu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng, đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện . 
- Hiểu nghĩa các từ ngữ : cầu hôn, lễ vật, ván
- Hiểu nội dung : Truyện giải thích nạn lũ lụt nước ta là do Thuỷ Tinh ghen tức Sơn
Tinh gây ra, đồng thời phản ánh việc nhân dân đắp đê chống lụt (trả lời được CH1,2,4,)
HS KG trả lời đượi câu hỏi 3.
II. Đồ dùng dạy học:
- Tranh minh hoạ bài đọc SGK.
- Bảng phụ ghi nội dung câu văn cần hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ. 
III. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc bài Voi nhà 
- 2 học sinh đọc bài 
- Qua bài cho em biết điều gì 
- Nhận xét, cho điểm.
- 1 HS trả lời 
- Nghe
B. Bài mới :
1. Giới thiệu bài : Dùng tranh SGK, ghi đầu bài lên bảng.
 - Nghe, quan sát, ghi vở.
2. Luyện đọc:
2.1 GV đọc diễn cảm toàn bài, hướng dẫn HS cách đọc.
- HS nghe 
a. Đọc nối tiếp câu kết hợp luyện phát âm lại.
- Ghi những từ HS viết sai lên bảng, y/c HS phát âm lại.
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu kết hợp luyện phát âm lại.
b. Đọc từng đoạn trước lớp kết hợp giải nghĩa từ. 
- Bài được chia làm mấy đoạn?
2.2. Treo bảng phụ, hướng dẫn
- Đọc thầm tìm chỗ ngắt nghỉ
HS đọc ngắt nghỉ.
- Dùng phấn gạch chỗ ngắt nghỉ
- 2 HS đọc ngắt nghỉ.
- Cho HS đọc nối tiếp đoạn kết hợp giải nghĩa từ.
- Chia đoạn
- HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn trong bài kết hợp giải nghĩa từ 
c. Đọc từng đoạn trong nhóm 
- Chia nhóm, giao nhiệm vụ.
- HS đọc theo nhóm 3
- Giáo viên theo dõi các nhóm đọc 
d. Thi đọc giữa các nhóm 
- Các nhóm thi đọc, nhận xét
- Nhận xét bình điểm cho các nhóm 
3. Tìm hiểu bài:
- 1 HS đọc yêu cầu
Câu 1:
- Những ai đến cầu hôn Mị Nương 
- Trả lời, nhận xét, bổ sung
- Họ là những vị thần đến từ đâu?
- Trả lời
Câu 2:
- Hùng Vương phân sử việc 2 vị thần cầu hôn như thế nào ?
- Trả lời, nhận xét, bổ sung
- Lễ vật gồm những gì ?
 - Trả lời, nhận xét, bổ sung
Câu 3: (Dành cho HS KG )
- 1 HS đọc yêu cầu
- Kể lại cuộc chiến đấu giữa 2 vị thần 
- Giáo viên đưa bảng phụ đã viết các câu hỏi:
- Quan sát, đọc câu hỏi
- Vài HS kể 
- Thuỷ Tinh đánh Sơn Tinh bằng cách nào 
- Sơn Tinh chống lại Thuỷ Tinh bằng cách nào ?
- Cuối cùng ai thắng ?
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- Người thua đã làm gì ?
( Thuỷ Tinh hàng năm dâng nước lên để đánh Sơn Tinh gây lũ lụt )
Câu 4:
- 1 HS đọc yêu cầu
- Câu chuyện này nói lên điều gì có thật ?
- Trả lời, nhận xét, bổ sung
* Kết luận câu chuyện: ... Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường
- Nghe
* Liên hệ thực tế
- Nghe, liên hệ
4. Luyện đọc lại:
- 3 học sinh thi đọc lại truyện 
c. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học 
- Về nhà đọc kỹ lại bài, chuẩn bị tiết kể truyện.
 - Nghe
 - Chuẩn bị ở nhà.
_________________________________
Toán
 Tiết 121: 
	 Một phần năm 
I. Mục tiêu:
- Nhận biết( bằng hình ảnh trực quan ) " Một phần trăm" biết đọc, viết 1/5 .
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau BT 1,3 . BT2 dành 
Cho HS KG 
II. đồ dùng dạy học:
- Các tấm bìa hình vuông, HCN .Hình vẽ SGK , VBT
III. Các hoạt động dạy học: 
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bảng chia 5
- Nhận xét, cho điểm.
- 2 HS đọc 
- Nghe
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài lên bảng.
- Nghe, ghi vở.
2. Giới thiệu một phần năm
- Đưa hình vuông
- Học sinh quan sát 
- Hình vuông được chia làm mấy phần ?
- Trả lời
- Đã tô màu 1 phần mấy hình vuông ?
- Trả lời
- Y/c HS nêu cách viết ?, GV ghi bảng.
- 1 HS nêu
- Đọc : Một phần năm ? 
- Nhiều học sinh đọc, cả lớp đọc 
- Cho học sinh viết bảng con 
- Cả lớp viết bảng con 
3. Thực hành: 
Bài 1:
- 1 HS đọc yêu cầu 
- Đã tô màu hình nào ?
- Học sinh đọc thầm yêu cầu 
- Học sinh quan sát hình, trả lời
 - Nhận xét, chữa bài.
- Nhận xét, nghe
Bài 2: (Dành cho HS KG )
 - 1 HS đọc yêu cầu
- Muốn biết hình nào đã tô màu số ô vuông thì các em phải quan sát và đếm số ô vuông trong mỗi hình ... ? 
- Đọc thầm quan sát đếm số ô vuông mỗi hình
- Chữa bài, nhận xét.
 - Nhận xét, chữa bài
- Nghe
Bài 3 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- Hình nào đã khoanh vào số con vịt ?
 - Quan sát hình SGK, chữa bài, nhận xét.
-Nhận xét, chữa bài 
 - Nghe.
C. Củng cố dặn dò:
 * Liên hệ củng cố kiến thức cho HS.
- Nhận xét tiết học.
- Về nhà làm bài tập trong VBT.
 - Nghe, liên hệ.
 - Nghe
 - Thực hiện ở nhà.
_________________________________
Mĩ thuật ( Đ/C : Chang dạy )
Soạn ngày 3/ 3 / 2010
 Thứ ba ngày 9 tháng 3 năm 2010
Toán Luyện tập
Tiết 122: 
i- Mục tiêu:	 
- Thuộc bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5). BT1,2,3 . BT4,5 dành cho HS KG 
ii. Đồ dùng dạy học:
 - Hình vẽ trong SGK. VBT
iii. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc bảng chia 5 	
- Nhận xét, cho điểm.
- 2 học sinh đọc
- Nghe.
B. Bài mới:
1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài lên bảng.
2. Bài tập:
 - Nghe, ghi vở.
Bài 1: Tính nhẩm
- Yêu cầu học sinh tự nhẩm và nêu kết quả theo cách nối tiếp.
- Nhận xét chữa bài 
- Cả lớp làm bài, nêu kết quả theo y/c, nhận xét.
- Nghe 
Bài 2: Tính nhẩm 
- Yêu cầu học sinh tính nhẩm và lên bảng ghi kết quả theo hìmh thức thi tiếp sức. 
- Nhận xét, chữa bài.
 - Thực hiện
 - Nhận xét.
 - Nghe. 
Bài 3:
- HS đọc đề toán 
- Bài toán cho biết gì ?
- Trả lời
- Bài toán hỏi gì ?
- Trả lời
 - Yêu cầu học sinh nêu miệng tóm tắt và giải bài toán vào vở, 1 HS lên bảng giải bài
 - Nhận xét, chữa bài, cho điểm.
Bài giải:
Mỗi bạn có số quyển vở là:
35 : 5 = 7 (quyển vở )
 Đáp số: 7 quyển vở
 - Thực hiện
 - Nhận xét
 - Nghe, đối chiếu bài.
Bài 4: ( Dành cho HSKG )
 - HS đọc đề toán 
- Giáo viên hướng dẫn học sinh phân 
tích đề toán. 
 - Nghe, phân tích đề toán
. - Thực hiện
 - Y/c HS giải bài vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài
 - Nhận xét, chữa bài, cho điểm
 Tóm tắt:
 5 quả : 1đĩa
 25 quả : đĩa ?
 Bài giải:
 Xếp được số đĩa là :
 25 : 5 = 5 (đĩa )
 Đ/S : 5 đĩa
 - Nhận xét
 - Nghe, đối chiếu bài
Bài 5: ( Dành cho HSKG )
 - HS quan sát hình và trả lời
- Hình nào đã khoanh số con voi ?
 - Nhận xét
 - Nhận xét, chữa bài 
 - Nghe.
c. Củng cố dặn dò:
- Hệ thống lại bài
- Về nhà làm bài tập trong VBT.
- Nghe, hệ thống lại bài
- Thực hiện ở nhà.
____________________________
Chính tả (Tập chép ) 
Tiết 49:	 Sơn Tinh – Thuỷ Tinh 
I. Mục đích yêu cầu:
- Chép lại chính xác bài chính tả, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 
- Làm đựơc bài tập 2 a/b hoặc BT3 a/b
II.Đồ dùng dạy học
 - Bảng con, VBT
III. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ:
- Đọc cho học sinh viết bảng con 
- Cả lớp viết bảng con 
Sản xuất, chim sẻ
- Nhận xét 
- Nghe
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài lên bảng.
- Nghe, ghi vở.
2. Hướng dẫn tập chép:
2.1 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị 
- Giáo viên đọc đoạn chép 
- Nghe
- Tìm và viết bảng con các tên riêng có trong bài chính tả 
- Nhận xét, sửa sai.
- Tìm, viết bảng con 
- Nghe, sửa sai
2.2. Đọc cho HS chép bài vào vở 
- Đọc cho HS soát lại bài
- Chép bài vào vở
- Soát bài
2.3. Chấm 5-7 bài nhận xét 
- Nghe
3. Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 1: a 
- 1 HS đọc yêu cầu 
- Điền vào chỗ trống tr/ch
- Nhận xét, chữa bài
- HS làm bài vào vở và chữa bài
a. trú mưa, truyền tin
- Nghe, đối chiếu bài.
Chú ý , chuyền cành
trở hàng , trở về
b. Số chẵn, số lẻ, chăm chỉ, lỏng lẻo..
Bài 3: a 
- HS đọc yêu cầu 
Thi tìm từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng ch(hoặc tr)
- Nhận xét
* VD:
Chõng tre, che chở , nước chè, chả nem, cháo lòng, chào hỏi
- HS thi tìm
 - Nghe
c. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét giờ học 
- Chuẩn bị bài sau.
- Nghe
- Thực hiện ở nhà.
 ____________________________________
Kể chuyện
Tiết 25: Sơn Tinh – Thuỷ Tinh 
 I. Mục đích yêu cầu:
 - Xếp lại đúng thứ tự các tranh theo nội dung câu chuyên (BT1) ,dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện BT2 . HSKG biết kể lại toàn bộ câu chuyện BT3
II. Đồ dùng dạy học:
 - 3 tranh minh hoạ trong SGK.
III. Các hoạt động dạy:
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kể lại câu chuyện ''Quả tim Khỉ''
- 2 HS kể 
- Nhận xét cho điểm 
- Nghe
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài: Ghi đầu bài lên bảng.
- Nghe, ghi vở
2. Hướng dẫn kể truyện:
Bài 1:
- 1 HS đọc yêu cầu 
- Sắp xếp lại thứ tự các tranh theo nội dung yêu cầu 
- Học sinh quan sát tranh nhớ lại nội dung qua tranh 
- Nêu nội dung từng tranh ?
Tranh 1: Cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thuỷ Tinh
- Nêu nội dung tranh
Tranh 2: Sơn Tinh mang ngựa đón Mị Nương về núi
Tranh 3: Vua Hùng tiếp hai thần Sơn Tinh và Thuỷ Tinh
- Nhận xét
- Thứ tự đúng của tranh là: 3, 2, 1 
Bài 2:
- 1 HS đọc yêu cầu 
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh 
- HS kể từng đoạn trong nhóm 
GV theo dõi các nhóm kể 
+ Thi kể trước lớp
- Đại diện các nhóm thi kể 
- Nhận xét các nhóm thi kể 
- Nhận xét
Bài 3: ( Dành cho HSKG )
- 1 HS đọc yêu cầu 
- Kể toàn bộ câu chuyện 
- Mỗi nhóm 1 đại diện thi kể 
- Cả lớp và giáo viên bình chọn nhóm kể hay nhất
- Nhận xét, bình chọn
- Trong truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh nói lên điều gì có thật ?
( Nhân dân ta chống lũ lụt rất kiên cường )
c. Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học 
- Về nhà kể lại câu truyện cho người thân nghe.
- Nghe
- Thực hiện ở nhà.
Thể dục Bài 49
Tiết 49: Đi thường theo vạch kẻ thẳng , hai 
 tay chống hông và dang ngang 
	 Trò chơi : Nhảy đúng, nhảy nhanh
I. Mục tiêu:
 - Thưc hiện được đi thường theo vạch kẻ thẳng,hai tay chống hông và dang ngang . 
- Biết cach chơi và tham gia chơi được trò chơi : Nhảy đúng ,nhảy nhanh
II. Địa điểm phương tiện:
- Địa điểm : Trên sân trường 
- Kẻ các vạch thẳng
- Các ô cho trò chơi 
III.Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của thầy
 Hoạt động của trò
A. Phần mở đầu:
1. Nhận lớp:
- Y/c lớp trưởng: + Tập hợp lớp 
 - Thực hiện 
 + + + + + + + + + + + +
+ Điểm danh 
 + + + + + + + + + + + s
+ Báo cáo sĩ số 
- GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 
 - Nghe
2.Khởi động: Y/c HS thực hiện ... thieọu maóu chửừ M .
 + Chửừ hoa M cao maỏy li , goàm maỏy neựt , laứ nhửừng neựt naứo ?
Neựt 1 : ẹaởt buựt treõn ẹK5 vieỏt neựt moực 2 ủaàu beõn traựi sao cho 2 ủaàu lửụùn vaứo trong . Dửứng buựt treõn ẹK2 .
N 2 :Tửứ ủieồm dửứng buựt cuứa N1 lia buựt ủeỏn ủoaùn cong ẹK5 , vieỏt tieỏp neựt moực xuoõi traựi roài dửứng buựt ụỷ ẹK1 .
N3 : Tửứ ủieồm dửứng buựt cuứa N2 lia buựt leõn ủoaùn neựt moực ụỷ ẹK5 , vieỏt tieỏp neựt lửụùn ngang roài ủoồi chieàu buựt vieỏt tieỏp neựt cong traựi. 
Dửứng buựt treõn ẹK2 .
 - GV theo doừi vaứ uoỏn naộn cho HS .
* HD vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng :
 - Giụựi thieọu cuùm tửứ ửựng duùng “Maột saựng nhử sao” 
 - Maột saựng nhử sao laứ ủoõi maột to, ủeùp, tinh nhanh . ẹaõy laứ cuùm tửứ thửụứng ủửụùc duứng ủeồ taỷ ủoõi maột cuỷa Baực Hoà.
 + Cuùm tửứ ửựng duùng coự maỏy chửừ , laứ nhửừng chửừ naứo ?
 +Nhửừng chửừ naứo coự cuứng chieàu cao 2,5 li 
 + Con chửừ naứo cao hụn 1 li ?
 + Con chửừ naứo cao 1 li ?
 + Khoaỷng caựch cuỷa caực con chửừ baống chửứng naứo 
 - GV vieỏt maóu leõn baỷng vaứ phaõn tớch tửứng chửừ .
 - GV theo doừi vaứ uoỏn naộn cho HS .
* Hửụựng daón vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt . 
 - GV neõu yeõu caàu : Vieỏt ủuựng maóu chửừ, ủuựng ủoọ cao , ủeàu neựt vaứ ủeùp .
 - Thu moọt soỏ vụỷ baứi taọp ủeồ chaỏm . 
3 . Cuỷng coỏ daởn doứ: 
+Neõu quy trỡnh caựch vieỏt chửừ M hoa kieồu 2 
Traỷ vụỷ nhaọn xeựt tuyeõn dửụng nhửừng HS vieỏt ủuựng vaứ ủeùp .
-Veà nhaứ vieỏt baứi ụỷ nhaứ , xemtrửụực baứi sau .
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 - chửừ a hoa kieồu 2 . 
 - HS vieỏt baỷng lụựp vieỏt baỷng con.
Quan saựt soỏ neựt, quy trỡnh caựch vieỏt chửừ M
 - Cao 5 li , goàm 3 neựt 
 - HS quan saựt , theo doừi.
 - HS theo doừi.
 - HS vieỏt baỷng con.
 -HS ủoùc cuùm tửứ ửựng duùng .
 -Coự 4 chửừ : Maột, saựng, nhử,sao.
-Chửừ g, h cao 2 li rửụừi.
 -Chửừ t cao 1 li rửụừi 
 -Caực con chửừ coứn laùi cao 1 li.
 -Baống 1 con chửừ o.
 - HS vieỏt chửừ Maột vaứo baỷng con .
 - HS vieỏt baứi vaứo vụỷ .
- Vaứi HS neõu
Ngaứy soaùn :9 – 4 - 2010
Ngaứy daùy : 10 - 4 - 2010
Theồ duùc
TAÂNG CAÀU – TROỉ CHễI “TUNG BOÙNG VAỉO ẹÍCH”
I . Muùc tieõu : 
 -OÂn taõng caàu . Yeõu caàu naõng cao thaứnh tớch.
 -OÂõn “Tung boựng vaứo ủớch” . Yeõu caàu bieỏt caựch chụi vaứ tham gia chụi tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng.
II . ẹũa ủieồm , phửụng tieọn :
 -Treõn saõn trửụứng . Veọ sinh an toaứn nụi taọp.
 -Coứi , boựng vaứ vaọt ủớch.
III . Noọi dung vaứ phửụng phaựp :	
Thụứi gian
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
(15’)
(15’)
(3’)
1. Phaàn mụỷ ủaàu
 - GV nhaọn lụựp, phoồ bieỏn noọi dung baứi hoùc :
 - OÂn taõng caàu .
 - OÂn “Tung boựng vaứo ủớch” .
 - GV toồ chửực xoay caực khụựp coồ chaõn,ủaàu goỏi,hoõng,coồ tay, vai.
 - GV cho HS chaùy nheù nhaứng theo moọt haứng doùc treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn : 
 - GV cho HS ủi thửụứng theo voứng troứn vaứ hớt thụỷ saõu 
 - GV cho HS oõn laùi caực ủoọng taực vửụn thụỷ , tay , chaõn , toaứn thaõn , nhaỷy cuỷa baứi theồ duùc phaựt 
2 . Phaàn cụ baỷn
 - OÂn taõng caàu
 - Troứ chụi “Tung boựng vaứo ủớch”
 + GV nhaộc laùi caựch chụi.
 + Chia toồ vaứ cho HS tửù chụi theo toồ
 + GV toồ chửực cho HS thi xem toồ naứo neựm truựng ủớch nhieàu nhaỏt .
 - Nhaọn xeựt – Tuyeõn dửụng.
3 . Phaàn keỏt thuực
 - GV toồ chửực cho HS ủi vaứ haựt.
 - GV toồ chửực oõn ủoọng taực thaỷ loỷng.
 - GV heọ thoỏng baứi hoùc.
 - Veà nhaứ oõn laùi noọi dung baứi hoùc.
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
 -HS thửùc hieọn .
 -HS thửùc haứnh taõng caàu .
- Thửùc hieọn 5 -6 laàn .
Hs thửùc hieọn
- Hs thửùc hieọn
Ngaứy soaùn :9 - 4 - 2010
Ngaứy daùy : 10 – 4 - 2010
Taọp laứm vaờn
NGHE VAỉ TRAÛ LễỉI CAÂU HOÛI
I . Muùc ủớch yeõu caàu : 
 -Nghe keồ vaứ nhụự ủửụùc noọi dung caõu chuyeọn Qua suoỏi.
 -Traỷ lụứi ủửụùc caực caõu hoỷi veà noọi dung caõu chuyeọn.
 -Vieỏt ủửụùc caõu traỷ lụứi theo yự hieồu cuỷa mỡnh.
 -Hieồu noọi dung caõu chuyeọn : Baực Hoà raỏt quan taõm ủeỏn moùi ngửụứi . Baực lo keõ laùi hoứn ủaự treõn doứng suoỏi cho nhửừng ngửụứi ủi sau khoỷi ngaừ.
 -Bieỏt nghe , ủaựnh giaự caõu traỷ lụứi cuỷa baùn.
II . ẹoà duứng daùy hoùc : 
 -Tranh minh hoaù caõu chuyeọn.
III . Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc : 
Thụứi gian
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
(5’)
(27’)
(3’)
1 . Kieồm tra baứi cuừ : 
 - Keồ laùi caõu chuyeọn Sửù tớch hoa daù lan hửụng vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi sau .
 + Vỡ sao caõy hoa bieỏt ụn oõng laừo ?
 + Caõy hoa xin trụứi ủieàu gỡ ?
 + Vỡ sao trụứi laùi cho hoa toaỷ hửụng vaứo ban ủeõm?
 - Nhaọn xeựt ghi ủieồmGV
2 . Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi ghi tửùa . 
* HD laứm baứi.
Baứi 1:Nghe keồ chuyeọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi .
 - GV treo bửực tranh .
 - GV keồ chuyeọn laàn 1
 - GV goùi HS ủoùc caõu hoỷi dửụựi bửực tranh.
 - GV keồ chuyeọn laàn 2 : GV vửứa keồ vửứa giụựi thieọu tranh.
 - GV keồ chuyeọn laàn 3 vaứ ủaởt caõu hoỷi
 + Baực Hoà vaứ caực chieỏn sú caỷnh veọ ủi ủaõu ?
 + Coự chuyeọn gỡ xaỷy ra vụựi anh chieỏn sú ?
 + Khi bieỏt hoứn ủaự bũ keõnh , Baực baỷo anh chieỏn sú laứm gỡ ?
+ Caõu chuyeọn “Qua suoỏi” noựi leõn ủieàu gỡ veà Baực Hoà ?
 - GV yeõu caàu HS thửùc hieọn hoỷi - ủaựp theo caởp.
 - GV nhaọn xeựt tuyeõn dửụng . 
 - Goùi HS keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn . 
Baứi 2 :Vieỏt caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi d trong baứi taọp 1 .
 -GV nhaọn xeựt sửỷa sai . 
3 . Cuỷng coỏ : 
 + Qua caõu chuyeọn “Qua suoỏi”emtửù ruựt ra ủửụùc baứi hoùc gỡ ?
-Veà nhaứ keồ laùi caõu chuyeọn cho gia ủỡnh , ngửụứi thaõn nghe.
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 3 HS keồ truyeọn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi .
 - HS laộng nghe noọi dung truyeọn.
 - HS quan saựt vaứ laộng nghe .
 - HS theo doừi vaứ traỷ lụứi .
- Baực Hoà vaứ caực chieỏn sú ủi coõng taực.
 -Khi qua moọt con suoỏi coự nhửừng hoứn ủaự baộc thaứnh loỏi ủi , moọt chieỏn sú bũ saồy chaõn ngaừ vỡ coự moọt hoứn ủaự bũ keõnh .
 - Baực baỷo anh chieỏn sú keõ laùi hoứn ủaự cho chaộc ủeồ ngửụứi khaực qua suoỏi khoõng bũ ngaừ nửừa.
 -Baực Hoà raỏt quan taõm ủeỏn moùi ngửụứi .
 - HS thửùc hieọn hoỷi -ủaựp: HS 1 ủoùc caõu hoỷi , 
HS 2 traỷ lụứi.
1 HS keồ .
 - HS leõn baỷng laứm caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ baứi taọp . 
 -Phaỷi bieỏt quan taõm ủeỏn ngửụứi khaực. Caàn quan taõm tụựi moùi ngửụứi xung quanh
Ngaứy soaùn : 9 – 4 - 2010
Ngaứy daùy : 10 - 4 - 2010
Toaựn
PHEÙP COÄNG ( KHOÂNG NHễÙ ) TRONG PHAẽM VI 1000
I . Muùc tieõu : Giuựp HS :
-Bieỏt thửùc hieọn pheựp coọng caực soỏ coự 3 chửừ soỏ ( khoõng nhụự ) theo coọt doùc.
II . ẹoà duứng daùy hoùc : 
 -Caực hỡnh bieồu dieón traờm, chuùc, ủụn vũ.
III . Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc : 
Thụứi gian
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
(5’)
(27’)
(3’)
1 . Kieồm tra baứi cuừ : 
- Goùi vaứi HS leõn laứm baứi taọp, caỷl7oựp laứm giaỏy nhaựp . 
-GV nhaọn xeựt ghi ủieồm .
2 . Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi ghi tửùa . 
* Hửụựng daón :
 - Giụựi thieọu pheựp coọng
 - GV vửứa neõu baứi toaựn vửứa gaộn hỡnh bieồu dieón soỏ nhử phaàn baứi hoùc trong SGK.
 + Baứi toaựn coự 326 hỡnh vuoõng , theõm 253 hỡnh vuoõng nửừa . Coự taỏt caỷ bao nhieõu hỡnh vuoõng ?
 + Muoỏn bieỏt coự bao nhieõu hỡnh vuoõng ta laứm theỏ naứo ?
 - ẹeồ bieỏt ủửụùc coự bao nhieõu hỡnh vuoõng ta goọp 326 hỡnh vuoõng vụựi 253 hỡnh vuoõng laùi ủeồ tỡm toồng .
 - GV yeõu caàu HS quan saựt hỡnh bieồu dieón.
 + Toồng cuỷa 326 vaứ 253 coự maỏy traờm , maỏy chuùc , maỏy ủụn vũ ?
 + Goọp 5 traờm , 7 chuùc vaứ 9 hỡnh vuoõng laùi thỡ coự taỏt caỷ bao nhieõu hỡnh vuoõng ?
 + Vaọy 326 coọng 253 baống bao nhieõu ?
 326 
 253 
 579 
 +
 - ẹaởt tớnh vaứ thửùc hieọn tớnh gioỏng nhử coọng 2 chửừ soỏ .
 6 coọng 3 baống 9 vieỏt 9
 2 coọng 5 baống 7 vieỏt 7
 3 coọng 2 baống 5 vieỏt 5
* Chuự yự : ẹeồ thửùc hieọn pheựp coọng phaỷi qua 2 bửụực :
Bửụực 1 :ẹaởt tớnh ( vieỏt cho thaỳng haứng traờm vụựi traờm, chuùc thaỳng chuùc vaứ ủụn vũ thaỳng ủụn vũ)
Bửụực 2 :Tớnh ( Coọng tửứ phaỷi qua traựi theo thửự tửù ủụn vũ – chuùc – traờm )
* Luyeọn taọp , thửùc haứnh :
Baứi 1 :Tớnh .
 - Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh 2 pheựp tớnh .
-GV nhaọn xeựt sửỷa sai . 
Baứi 2 : ẹaởt tớnh roài tớnh .
 - Yeõu caàu HS neõu caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh .
 832 257 
 152 321 
 984 578 
 - Goùi HS leõn baỷng laứm caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con .
 -GV nhaọn xeựt sửỷa sai .
Baứi 3 : Tớnh nhaồm theo maóu . 
a. 200 + 100 =300
b. 800 +20 =1000 .
 -GV nhaọn xeựt sửỷa sai . 
3. Cuỷng coỏ : 
 +
 + Muoỏn coọng soỏ coự 3 chửừ soỏ ta laứm theỏ naứo 
 - Goùi HS leõn baỷng thửùc hieọn pheựp tớnh . 
-Veà nhaứ hoùc baứi cuừ , laứm baứi taọp 
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 2 HS laàn lửụùt leõn baỷng laứm baứi taọp:
389
3traờm 8chuùc 9 ủụn vũ
389=300 +80 + 9
237
164
352
658
 - HS theo doừi vaứ tỡm hieồu baứi toaựn.
-HS phaõn tớch baứi toaựn .
-Ta thửùc hieọn pheựp coọng.
 - HS quan saựt hỡnh bieồu dieón.
-Coự 5 traờm , 7 chuùc vaứ 9 ủụn vũ.
 -Coự taỏt caỷ laứ 579 hỡnh vuoõng.
 -Baống 579.
 - HS nhaộc laùi .
326 + 253 = 579 .
- HS nhaộc laùi .
- Goùi HS leõn baỷng ủaởt tớnh roài tớnh caỷ lụựp laứm vaứo baỷng con .
 235 637 503 625
 451 162 354 43
 686 799 857 668
 +
 +
 +
 +
 - HS ủoùc yeõu caàu .
+
+
 - HS laứm mieọng .
500 +100 = 600 200 +200 = 400
300 +100 = 400 500 +300 = 800
600 +300 = 900 800 +100 = 900
400 +600 = 1000 500 +500 = 1000
 - 2 HS leõn baỷng laứm . 
 - HS nhaọn xeựt 
Ngaứy soaùn : 9 – 4 – 2010
Ngaứy daùy : 10 - 4 - 2010
SINH HOAẽT LễÙP
OÅN ẹềNH NEÀ NEÁP HOẽC TAÄP
1.ẹaựnh giaự hoaùt ủoọng:
- HS ủi hoùc ủeàu, ủuựng giụứ, chaờm ngoan, 
- Veọ sinh trửụứng, lụựp, thaõn theồ saùch ủeùp.
- Leó pheựp, bieỏt giuựp ủụừ nhau trong hoùc taọp, ủoaứn keỏt baùn beứ.
- Ra vaứo lụựp coự neà neỏp. Coự yự thửực hoùc taọp toỏt .
Saựch vụỷ duùng cuù ủaày ủuỷ, coự bao boùc daựn nhaừn.
Beõn caùnh ủoự vaỹn coứn moọt soỏ em chửa tieỏn boọ.
2. Keỏ hoaùch:
- Duy trỡ neà neỏp cuừ.
- Giaựo duùc HS baỷo veọ moõi trửụứng xanh, saùch, ủeùp ụỷ trửụứng cuừng nhử ụỷ nhaứ.
- Duy trỡ phong traứo “Reứn chửừ giửừ vụỷ”.
- Coự ủaày ủuỷ ủoà duứng hoùc taọp trửụực khi ủeỏn lụựp.
- Tửù quaỷn 15 phuựt ủaàu giụứ toỏt.
- Phaõn coõng HS gioỷi keứm HS yeỏu.
- Hửụựng daón hoùc baứi, laứm baứi ụỷ nhaứ.
- ẹoọng vieõn HS tửù giaực hoùc taọp.
3. Sinh hoaùt vaờn ngheọ: 

Tài liệu đính kèm:

  • docChuan KTKT lop2 tuan 2632.doc