Thiết kế giáo án Tổng hợp khối 2 - Tuần 2 đến tuần 5

Thiết kế giáo án Tổng hợp khối 2 - Tuần 2 đến tuần 5

: Môn : Tập đọc

 Bài : PHẦN THƯỞNG

I. Mục tiêu .

1. Rèn kĩ năng ĐT : - Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ : nửa , điểm , bàn tán,.

- Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ .

2 . Rèn kĩ năng đọc – hiêu .

- Hiểu nghĩa các từ mới và những từ quan trọng :bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tốt bụng , hồi hộp

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : đề cao lòng tốt , khuyến khích HS làm việc tốt .

II.Đồ dùng dạy học.Tr/ minh họa SGK.Bảng phụ viết câu văn HDHS đọc(c4 đ2 ,

 

doc 74 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 16/11/2018 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế giáo án Tổng hợp khối 2 - Tuần 2 đến tuần 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TUẦN 2
 Thứ hai ngày 17 tháng 9 năm2007 
Tiết 2 + 3 : Môn : Tập đọc 
 Bài : PHẦN THƯỞNG 
I. Mục tiêu .
1. Rèn kĩ năng ĐT : - Đọc trơn cả bài . Đọc đúng các từ : nửa , điểm , bàn tán,... 
- Biết nghỉ ngơi hợp lý sau dấu chấm , dấu phẩy và giữa các cụm từ . 
2 . Rèn kĩ năng đọc – hiêu .
- Hiểu nghĩa các từ mới và những từ quan trọng :bí mật, sáng kiến, lặng lẽ, tốt bụng , hồi hộp 
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện : đề cao lòng tốt , khuyến khích HS làm việc tốt .
II.Đồ dùng dạy học.Tr/ minh họa SGK.Bảng phụ viết câu văn HDHS đọc(c4 đ2 , c4, 6đ3 ) 
III. Các hoạt đông dạy học . Tiết 1
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ . 
- Y/c HS đọc bài : Tự thuật và TLCH 1 ,2 ,4 SGK
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài ( Sử dụng tranh )
HĐ2 : Luyện đọc 
1 . GV đọc mẫu : nhẹ nhàng , cảm động .
2. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ .
B1: LĐ câu k/hợp LĐ đúng từ khó và sửa lỗi phát âm - Y/c HS yếu luyện đọc lần 2 ( Đ1 ) 
B2 : Đọc từng đoạn trước lớp 
- HD HS nghỉ hơi và nhấn giọng ( bảng phụ ) 
-Y/c HS nối tiếp nhau đọc từng đoạn.HS yếu đọc 2-3 câu
- Y/c HS giải nghĩa từ mới ở cuối bài đọc. GT “ hồi hộp”
B3 : T/c cho HS luyện đọc đoạn, sửa sai cho nhau theo N3( đổi đoạn đọc cho nhau , HS yếu đọc 2 -3 câu ) .
B4 : Tổ chức thi đọc giữa các nhóm ( CN , ĐT ) 
- T/c các nhóm có cùng trình độ thi đọc ( ĐT, CN )
- HD HS nhận xét , bình chọn 
- 3 HS thực hiện 
- Quan sát tranh 
- Đọc thầm cùng GV 
- Nối tiếp nhau đọc câu ...
- HS yếu luyện đọc lần 2 .
- 2 HS đọc mẫu 
- Nối tiếp nhau đọc đoạn .
- 1 HS thực hiện .
- Luyện đọc và sửa sai 
trong nhóm 
- Các N thi đọc theo y/c
- Nhận xét , bình chọn 
Tiết 2
HĐ3 : HD HS tìm hiểu bài .
- Câu chuyện này nói về ai ? Bạn ấy có đức tính gì ? 
- Y/ c HS TLCH 1 – 4 sgk .
HĐ4 : Luyện đọc lại 
- Tổ chức cho HS thi đọc lại câu chuyện 
- Tuyên dương HS đọc bài tốt 
HĐ5 : Củng cố - dặn dò 
- Em học được điều gì ở bạn Na ? 
- Phần thưởng của bạn Na có tác dụng gì ? 
- Nhận xét tiết học .
- ĐT từng đoạn , TLCH GV
 nêu và câu hỏi SGK.
- 3 HS thi đọc lại toàn bài .
- Nhận xét , bình chọn 
- Học tập đức tính tốt của Na...
- Kh/ khích HS làm việc tốt .
Tiết 4 : Môn : Toán
Bài : LUYỆN TẬP
I . Mục tiêu : Giúp HS 
- Củng cố việc nhận biết độ dài , quan hệ giữa dm và cm 
- Tập ước lượng và thực hành sử dụng đơn vị đo dm trong thực tế .
II. Đồ dùng dạy – học 
- Mỗi nhóm 1 thước thẳng có vạch chia cm 
III. Các hoạt động dạy – học 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ .
* Tính : 3 dm + 6 dm , 18 dm - 8 dm , 
 25 dm – 3 dm , 10 dm + 7 dm .
- Nhận xét cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài .
HĐ2 : Bài tập .
Bài 1 :
- Y/c HS tự nêu cách làm bài rồi chữa bài .
- Y/c HS học thuộc giữa đơn vị đo dm và cm .
Bài 2 :
- Y/c HS thảo luận để nêu cách tìm vạch chỉ 2dm và chỉ được vạch 2dm trên thước thẳng .
Bài 3 : 
- Y/c HS vận dụng bài 2 hoặc tìm vạch chỉ dm trên thước để làm bài .
- HS chữa bài ghi bài vào vở .
Bài 4 : 
- Y/c HS nêu ý kiến và chọn ra kết quả đúng .
HĐ3 : Củng cố – dặn dò .
- Y/c HS nhắc lại quan hệ giữa 2 đơn vị đo 
- Nhận xét tiết học .
- Y/c làm bài tập về nhà .
- 2 HS lên bảng thực hiện .
- Lớp nhận xét .
- Tự làm bài , chữa bài 
- Thi nhau đọc thuộc 10cm = 1dm ;
 1dm = 10 cm .
- TL cặp và chỉ ra 2dm trên thước .
- Lần lượt làm từng bài .
- Chữa bài , ghi bài vào vở , học thuộc 
các phép tính .
- Nêu ý kiến , thảo luận để chọn ra kq đúng .
- 2 HS thực hiện 
- Ghi nhớ , thực hiện 
Tiết 5 : Môn : Đạo đức .
Bài : HỌC TẬP , SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ ( T2 ).
I. Mục tiêu : 
- HS biết cùng cha mẹ lập thời gian biểu hợp lí cho bản thân và thực hện đúng TGB biểu 
- HS có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập , sinh hoạt đúng giờ
II. Đồ dùng dạy – học : GV : Phiếu 3 màu ( xanh , đỏ , vàng ) , VBT 
III. Các hoạt động dạy – học 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ .
- KT sự chuẩn bị của HS , .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài 
1. Thảo luận cả lớp .
- GV phát bìa màu cho HS và quy định cách chọn màu. - GV lần lượt đọc từng ý kiến BT4 ( SGK) .
- Y/c HS chọn màu để biểu thị thái độ của mình và giải thích lí do .
- GV KL từng ý kiến và KL chung (Học tập , SH đúng giờ có lợi cho sức khỏe ,) 
2. Hành động cần làm : Chia lớp theo N4 .
- Giao việc cho từng nhóm .
- Y/c các nhóm thảo luận và ghi kq và phiếu 
- Y/c N1 ghi cùng N3 , N2 ghi cùng N4 để tìm ra từng cặp tương ứng .
- Y/c từng cặp nhóm trình bày kết quả trước lớp . Cả lớp nhận xét , đánh giá .
* GV KL:Việc học tập, SH đúng giờ giúp
ta... vì vậy học tập, SH đúng giờ là cần thiết 
3 . Thảo luận nhóm .
- Y/c HS thảo luận nhóm đôi và trao đổi với nhau về thời gian biểu của mình 
 ( Hợp lí chưa ? thực hiện ntn ? Đã làm đủ các việc đề ra chưa ? ).
- Y/c 1 số HS trình bày thời gian biểu trước lớp .
- GV giao cho HS theo dõi việc thực hiện thời gian biểu trong tuần .
- GV kết luận .
* KL chung : Cần học tập , sinh hoạt đúng giờ để đảm bảo sức khỏe , 
HĐ2 : Củng cố - dặn dò .
- Nhận xét tiết học .
- Theo dõi .
- Nghe ý kiến, chọn để biểu thị thái độ 
đồng tình , không đồng tình ( có g/ thích 
lý do ) .
- Hoàn thành các ý kiến vào VBT .
- Chia nhóm theo y/c.Các nhóm nhận việc 
 + N1 : Lợi ích việc học tập 
 + N2 : Lợi ích việc SH 
 + N3 : Việc cần làm học tập
 + N4 : Việc cần làm SH
- Đại diện từng cặp N1,3,2 và 4 trình bày, 
cả lớp NX , đánh giá .
- Theo dõi 
- Các nhóm thảo luận và trao đổi với nhau
 về thời gian biểu của mình 
- 1 số HS trình bày thời gian biểu của mình 
trước lớp 
- Ghi nhớ thực hiện .
Thứ ba ngày 18 tháng 9 năm 2007 
Tiết 1 : Môn : Chính tả ( tập chép )
 Bài : PHẦN THƯỞNG 
I. Mục tiêu : 
1. Rèn kĩ năng viết chính tả .
- Chép lại chính xác đoạn tóm tắt nội dung bài Phần thưởng .
- Viết đúng và nhớ cách viết 1 số tiếng có vần ăn / ăng 
2 . Học bảng chữ cái .
- Điền đúng 10 chữ cái ; p, q , r , s , t , u ,ư , v, x , y vào ô trống theo tên chữ .
- Thuộc toàn bộ bảng chữ cái ( Gồm 29 chữ cái ) .
II. Đồ dùng dạy - học 
Bảng phụ viết sẵn ND đoạn văn cần chép ,3 tờ phiếu khổ to viết NDBT2,3 để HS làm BT.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ .
- Y/c 2 HS viết bảng , cả lớp viết bảng con : hòn than , cái thang , sàn nhà , cái sàng , hoa lan , thầy lang .
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài 
HĐ2 : HD tập chép .
a. HD HS chuẩn bị 
- GV treo bảng phụ bài tập chép , gọi HS đọc .
- Y/c HS nhận xét .
+ Bài tập chép có mấy câu ? Cuối mỗi câu có dấu gì ?
+ Những từ nào trong bài chính tả được viết hoa ?
- Y/c HS luyện viết bảng con : Phần thưởng , đặc biệt, tặng , luôn luôn .
b. HS chép bài vào vở .
c. Chấm – chữa bài 
- Y/c HS tự chữa lỗi bằng bút chì .
- GV chấm 7- 10 bài , nhận xét chính tả .
HĐ3 : HD làm BT chính tả .
Bài 2 b: 
- Mời 3 HS làm BT vào phiếu . Y/c lớp làm vào VBT 
- GV HD học sinh chữa bài tập .
Bài 3 :- Gọi 2 HS lên bảng , y/c lớp làm VBT 
- Chữa bài , Y/c HS đọc TT bảng chữ cái 
* Học thuộc lòng bảng chữ cái .
- GV xóa chữ viết ở cột 2 .Y/c HS viết lại và tương tự ở cột 3 .
- GV xóa bảng , y/c HS học thuộc lòng bảng chữ cái .
HĐ4 : Củng cố - dặn dò .
- Tuyên dương HS viết bài tốt.
- Y/c HS học thuộc 29 chữ cái đã học 
- Cả lớp thực hiện theo y/c 
- 2 HS đọc đoạn chép .
- HS nêu ý kiến .
- Luyện viết đúng chữ khó 
- Chép bài vào vở chính tả .
- Gạch chân từ viết sai , chữa lỗi dưới bài 
- 3 HS lên bảng , lớp làm VBT
- Chữa bài ở phiếu , chốt lời giải 
- Thực hiện theo y/c , chữa bài .
- 4 HS đọc bảng chữ cái theo TT 
- Thực hiện theo y/c .
- Học thuộc lòng BCC vừa học . 
Tiết 2 : Môn : Toán 
Bài : SỐ BỊ TRỪ - SỐ TRỪ - HIỆU .
I . Mục tiêu : Giúp HS :
- Bướcđầu biết tên gọi thành phần và kq của phép trừ 
- Củng cố về phép trừ ( không nhớ ) các số có 2 chữ số và giải toán có lời văn .
II. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ .
- Viết số thích hợp vào chỗ chấm :
 1dm =  cm 6 dm =  cm 
 5 dm = cm 40 cm = dm
 70 cm = dm 9 dm = .cm 
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài ( trực tiếp )
HĐ2 : Giới thiệu số bị trừ - số trừ - hiệu .
- GV viết bảng : 59 -35 = 24 .
- Gọi HS đọc phép tính .
- GT số bị trừ - số trừ - hiệu và viết bảng như SGK .
- Y/c HS nhắc lại tên gọi thành phần và kq của phép trừ trên ( GV không chỉ theo thứ tự ).
- Viết phép tính trên theo cột dọc rồi GT như SGK .
* GT: 59 – 35 củng là hiệu 
- GV viết phép tính khác lên bảng . Y/c HS chỉ và nêu tên thành phần – kq của phép tính .
HĐ3 : Thực hành .
Bài 1 : 
- Y/c HS nêu cách làm bài .
- Tổ chức cho HS làm bài VN , ghi kq vào bảng con .
Bài 2 : 
- Gọi HS giải thích mẫu .
- Y/c HS lên bảng làm bài b .
- Tổ chức cho HS làm BT vào vở các bài còn lại .
Bài 3 : 
- HD HS tìm hiểu đề , lập kế hoạch giải .
- Y/c HS giải vào vở - chữa bài .
HĐ4 : Củng cố - dặn dò .
- Hệ thống ND bài .
- Nhận xét tiết học .
- 2 HS thực hiện .
- Theo dõi .
- 1 HS đọc phép tính .
- Theo dõi .
- 1 số HS nhắc lại tên gọi các th/phần , kq của phép tính .
- 2 HS nhắc lại .
- 1 HS thực hiện .
- 1 HS nêu .
- Làm bài và ghi kq vào bảng 
con .
- 1HS nêu cách đ/tính và tính .
- 1 HS thực hiện .
- Làm BT vào vở .
- Tìm hiểu đề , nêu cách giải.
- Giải vào vở .
- Nêu tên gọi thành phần, kq 
của phép trừ .
Tiết 3 : Môn : Kể chuyện .
 Bài : PHẦN THƯỞNG 
I. Mục tiêu : 
1 . Rèn kĩ năng nói .
- Dựa vào trí nhớ , tranh minh họa và gợi ý trong tranh , kể lại được từng đoạn của câu chuyện .
- Biết kể chuyện tự nhiên , phối hợp lời kể với điệu bộ , nét mặt , biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với ND .
2 . Rèn kĩ năng nghe .
- Có khả năng tập trung theo dõi bạn kể chuyện , biết nhận xét và đánh giá lời kể của bạn .
II. Đồ dùng dạy – học 
GV : - Các tranh minh họa ( phóng to ) 
 - Bảng phụ viết sẵn lời gợi ý từng tranh .
HS : - SGK , đọc và nhớ ND truyện .
III . Các hoạt động dạy – học 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ :
- Y/c HS kể câu chuyện “ Có công mài sắt , có ngày nên kim ” .
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài .
HĐ2 : HD HS kể từng đoạn the ...  ?
- Nhận xét , đánh giá .
B . Dạy bài mới : 
* Giới thiệu bài .
HĐ1 : Quan sát hệ cơ .
B1: Làm việc theo cặp.
- Y/c HS quan sát tranh1 sgk và trả lời câu hỏi dưới tranh theo cặp.
B2: HĐ cả lớp .
- GV treo tranh vẽ hệ cơ lên bảng .
- Gọi HS chỉ vào hình vẽ nói tên các cơ .
* KL ( sgv )
HĐ2 : Thực hành co và duỗi tay .
- Y/c HS quan sát hình 2, làm 1 số động tác co duỗi như hình vẽ.
+ Khi ngửa cổ, phần cơ nào duỗi, phần cơ nào co ?
+ Khi cúi gập mình, phần cơ nào co, phần cơ nào duỗi ?
+ Muốn cơ phát triển tốt, em làm thế nào ?
* KL : Khi cơ co, cơ ngắn và chắc hơn ,Nhờ có sự co, duỗi các bộ phận của cơ có thể cử động được .
* Củng cố - dặn dò :
- Nêu cách giúp cơ thể phát triển tốt ?
- Nhận xét tiết học .
- Dặn HS chuẩn bị bài sau .
- 2 HS thực hiện .
- 1 HS trả lời.
- QS tranh 1 sgk TLCH .
- 2 HS thực hiện (1 số cơ của cơ thể : cơ tay, cơ chân, cơ lưng, cơ mông,...)
- Thực hiện các động tác co, duỗi tay
- HSTL : phần cơ sau gáy co , phần cơ phía trước duỗi .
-  phần cơ trước bụng co, phần cơ sau lưng duỗi .
- Tập thể dục đều, làm việc vừa sức,..
- Nêu ý kiến .
Tiết 5 : Môn : Thể dục .
 Bài : QUAY PHẢI, QUAY TRÁI . ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY .
I. Mục tiêu :
-Ôn quay phải , quay trái . Y/c thực hiện được động tác tương đối chính xác, đúng phương hướng và không để mất thăng bằng .
- Làm quen 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung . Y/c thực hiện tương đối đúng .
II. Địa điểm – phương tiện .
Địa điểm : Trên sân trường , vệ sinh an toàn nơi tập .
Phương tiện : Chuẩn bị còi .
III. Các hoạt động dạy – học 
Hoạt đông dạy
Hoạt động học
HĐ1 : Phần mở đầu .
- GV nhận lớp , phổ biến ND , y/c giờ học ( 1 – 2’ ) 
- Y/c HS thực hiện 1 số động tác khởi động ( 1 – 2’ ) .
- Giậm chân tại chỗ , đếm to theo nhịp (1- 2’)
HĐ2 : Phần cơ bản .
+ Ôn quay phải , quay trái . ( 4 - 5 lần ) 
- Y/c HS tập quay theo khẩu lệnh ( 4 lần ) .GV sửa sai ĐT.
+ Học động tác vươn thở ( 4 lần ) .
- GV làm mẫu động tác và giải thích ( sgv )
- GV làm mẫu cách thở sâu.Y/c HS tập thở .
- Y/c HS thực hiện động tác 2 lần x 8 nhịp k/ hợp thở sâu .
- GV sửa sai động tác cho HS .
+ Học động tác tay .
- GV làm mẫu và giải thích động tác ( sgv ) .
- Gọi HS tập mẫu .
- Y/c cả lớp tập động tác 2 lần x 8 nhịp .
* Ôn mới 2 động tác vừa học ( 2 lần )
+ T/c trò chơi “ Qua đường lội ” ( 2 lần)
- GV nêu tên trò chơi và nhắc lại cách chơi ( SGV ) .
- Tổ chức cho HS chơi thử 1 lần sau đó chơi chính thức 
2 lần và phân thắng , thua .
HĐ3 : Phần kết thúc .
- Đứng vỗ tay và hát ( 1 – 2’ ) .
- Nhảy thả lỏng , cúi người thả lỏng (5 lần )
- Hệ thống ND bài ( 1 – 2’ ) .
- Nhận xét tiết học .
- Giao BT VN : Tiếp tục ôn các ĐTTD đã học .
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
* * * * * * * * * *
- Tập theo GV .
- Theo dõi cách thở sâu .
- Thực hiện theo y/c .
- Tập theo mẫu .
- 2 HS thực hiện .
- Luyện tập và sửa sai động 
tác .
-Tham gia trò chơi kỉ luật,trật tự
Thứ sáu ngày 28 tháng 9 năm 2007 .
Tiết 1: Môn : Tập làm văn .
Bài : SẮP XẾP CÂU TRONG BÀI . LẬP DANH SÁCH HỌC SINH .
I. Mục tiêu :
1 . Rèn kĩ năng nói :
- Biết sắp xếp đúng các bức tranh đúng trình tự câu chuyện Gọi bạn.Dựa vào tranh kể lại được ND câu chuyện .
- Biết sắp xếp các câu trong 1 bài theo đúng trình tự diễn biến.
2 . Rèn kĩ năng viết :
- Biết vận dụng KT đã học để lập bản danh sách 1 nhóm 3 - 5 HS trong tổ h/ tập theo mẫu .
II. Đồ dùng dạy – học : - Tranh minh họa BT 1 .
 - 4 trang giấy ghi 4 câu văn BT2 , băng dính . Phiếu kẻ bảng BT3 ( N ) .
III. Các hoạt động dạy – học 
Hoạt đông dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ .
- Gọi HS đọc bản tự thuật của mình .
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài .
HĐ2 : HD làm BT .
Bài 1 : ( miệng )
* Y/c HS quan sát tranh nhớ lại ND bài “ Gọi bạn ” và sắp xếp đúng TTND .
- Y/c HS viết TTcác tranh vào bảng con .
- GV NX – chốt bài làm đúng .
- Y/c HS lên bảng xếp tranh theo TT .
* HDHS kể chuyện theo tranh .
- Gọi HS khá nói mẫu tranh 1 từ 1 – 2 câu .
- Kể ND truyện theo nhóm . 
- Y/c đại diện nhóm thi kể trước lớp .
- Cho điểm HS kể hay nhất .
- Y/c HS đặt tên khác cho câu chuyện ? 
Bài 2 : ( miệng )
- Y/c 2 N thi thi dán nhanh lên bảng 4 câu văn theo đúng TT từng câu trong truyện Kiến và Chím Gáy .
- Nhận xét , đánh giá bài làm các nhóm .
- Gọi HS đọc lại truyện .
Bài 3 : ( Viết ) 
- Gọi HS đọc y/c và mẫu .
- T/c cho các N làm bài vào phiếu .
- Y/c đại diện N trình bày kq . Cả lớp làm vào VBT.
* Củng cố - dặn dò .
- Hệ thống ND bài .
- Nhận xét tiết học
- 3 HS thực hiện .
- Quan sát tranh , xếp đúng TT các tranh theo ND bài thơ .
- Viết TT các tranh vào bảng con 
( 1- 4 – 3 – 2 ) . 
- 1 HS thực hiện .
- 1 HS khá thực hiện 
- Kể ND truyện trong nhóm ( N4 )
- Cử đại diện N thi kể .
- Nối tiếp nhau nêu ý kiến .
- Mỗi nhóm 4 HS thi tiếp sức .
- Chữa bài, chốt lời giải: b,d, a, c.
- 4 HS thực hiện .
- 1 HS đọc theo y/c .
- Các nhóm TL làm bài vào phiếu 
- Đại diện nhóm trình bày kq .
- Cùng GV hệ thống ND bài .
Tiết 2 : Môn : Toán 
Bài : 9 CỘNG VỚI MỘT SỐ : 9 + 5 .
Mục tiêu: Giúp HS :
- Biết cách thực hiện phépcộng dạng 9 + 5 . Từ đó lập và thuộc các công thức 9 cộng với 1 số ( cộng qua 10 )
- Áp dụng công thức phép cộng dạng 9 cộng với 1 số để giải các bài toán có liên quan .
II. Đồ dùng dạy – học . 20 que tính và bảng gài , bảng nhóm .
III. Các hoạt động dạy – học 
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A. Kiểm tra bài cũ .
- Đặt tính rồi tính : 
24 + 6 ; 58 + 12 ; 37 + 3 .
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài .
HĐ2 : Giới thiệu phép cộng 9 + 5 .
- GV nêu bài toán có phép tính : 9 + 5 .
- Y/c HS thao tác trên que tính tìm kq .
- Y/c cả lớp đặt tính và thực hiện p/ tính vào bảng con. 
- Gọi HS lên bảng thực hiện, nêu cách đặt tính và tính . 
HĐ3 : Lập bảng công thức 9 cộng với 1 số .
- GV ghi bảng công thức , y/c HS nêu kq .
- HD HS học thuộc bảng CT 9 cộng với 1 số ( CN, N , ĐT ) theo hình thức xóa dần bảng .
- Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng công thức .
HĐ4 : Luyện tập .
Bài 1 : ( miệng )
- Y/c HS nhẩm tính và nêu kq .
Bài 2 : 
- Gọi HS lên bảng th/ hiện PT 1,2 và nêu cách ghi kq .
- Tổ chức cho HS làm vàoVBT các bài còn lại .
- Gọi HS đọc kq . GV chấm 1 số bài .
Bài 3 : 
- Gọi HS lên bảng làm BT , lớp làm vào vở nháp .
Bài 4 : 
- HDHS tìm hiểu đề và lập kế hoạch giải .
- Tổ chức cho HS giải vào VBT, kết hợp giải vào bảng nhóm 
- Chữa bài , chấm 1 số vở .
* Củng cố - dặn dò .
- Gọi HS đọc thuộc bảng công thức .
- Nhận xét tiết học .
- 2 HS lên bảng .
- Theo dõi , nhắc lại bài toán .
- Thao tác trên que tính tìm kq .
- Đặt tính và tính trên bảng con .
- 1 HS thực hiện .
- Nối tiếp nhau lập bảng CT .
- Luyện học thuộc bảng công thức .
- 1 số HS thi đọc .
- Nối tiếp nhau nêu kết quả .
- 2 HS thực hiện .
- Làm BT theo y/c .
- 1 số HS đọc kq bài làm .
- 2 HS lên bảng , lớp làm BT theo y/c
- Tìm hiểu đề , nêu cách giải .
- Lớp làm vào VBT, 1 HS giải vào bảng nhóm , đọc kết quả .
- 2HS đọc thuộc bảng công thức
Tiết 3 : Môn : Tập viết . 
Bài : CHỮ HOA B
I. Mục tiêu : 
- Biết viết chữ B hoa theo cỡ vừa và nhỏ .
- Biết viết ứng dụng cụm từ Bạn bè sum họp .Viết đúng mẫu,đều nét, nối chữ đúng q/đ 
II . Đồ dùng dạy - học . 
- Mẫu chữ hoa , bảng phụ viết Bạn ( dòng 1 ) , Bạn bè sum họp ( dòng 2 ) cỡ nhỏ .
- Vở tập viết .
III. Các hoạt động dạy – học :
Hoạt động dạy
Hoạt động học
A . Kiểm tra bài cũ : Y/c HS viết AÊ , AÂ AÊn .
- Nhận xét , cho điểm .
B. Dạy bài mới .
HĐ1 : Giới thiệu bài .
HĐ2 : HD viết chữ hoa .
B1 : Quan sát và nhận xét chữ B .
- Y/c HSQS mẫu, NX độ cao , các nét của chữ B
- Chỉ dẫn cách viết trên bìa chữ mẫu .
- GV viết mẫu và nhắc lại cách viết .
- Y/c HS nhắc lại cách viết .
B2 :Tổ chức cho HS tập viết trên bảng con (3 lần) 
HĐ3 : Hướng dẫn viết câu ứng dụng .
B1 : Giới thiệu câu ứng dụng .
- Gọi HS đọc cụm từ ứng dụng.
- Y/c HS nêu cách hiểu nghĩa cụm từ ứng dụng .
B2 : Quan sát và nhận xét mẫu chữ . 
- Y/c HS quan sát , NX về độ cao các chữ và khoảng cách giữa các chữ , cách nối nét .
- GV viết mẫu chữ Bạn
B3 : T/c cho HS luyện viết b/con Bạn ( 2 lần ) .
HĐ4 : HDHS viết vào vở tập viết : GV nêu y/c :
- Chữ B :1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ .
- Chữ Bạn : 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ .
- Cụm từ ứng dụng : 1 dòng cỡ nhỏ .
- Theo dõi , giúp đỡ HS tập viết .
HĐ5 : Chấm – chữa bài :
- Chấm 6 – 8 bài , NX và sửa sai .
* Củng cố - dặn dò :
- Hệ thống ND bài .
- Nhận xét tiết học .
- 1 HS lên bảng , lớp viết vào bảng con.
- Quan sát mẫu chữ B NX 
- Theo dõi các nét viết theo mẫu .
- Theo dõi cách viết chữ B .
- 2 HS nhắc lại .
- Luyện viết trên bảng con theo y/c .
- 1 HS đọc .
- HS nêu ý kiến .
- Nhận xét về độ cao , cách nối nét,
- Theo dõi cách viết chữ Bạn .
- Luyện viết vào bảng con theo y/c .
- Tập viết vào vở theo y/c .
Tiết 4 : HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ .
I. Mục tiêu : 
- Đánh giá các HĐ tuần 3 .
- Triển khai công tác tuần 4 .
- Giáo dục HS có ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân , vệ sinh trường , lớp .
II . Chuẩn bị : Họp BCS lớp .
III. Các hoạt động trên lớp 
A. Ổn định lớp : Hát .
B. Tiến hành SH : 
1 . Đánh giá các HĐ trong tuần 3 : 
a. Ưu điểm :
- Đảm bảo sĩ số , đi học đúng giờ .
- Duy trì các nề nếp tương đối tốt .
- Xây dựng được nề nếp phát biểu , SH nhóm học tập .
- Học sinh khá giúp đỡ HS yếu ngoài giờ học 
- Tổ chức thi khảo sát đầu năm đúng kế hoạch .
- Hoàn thành bao bọc sách vở .
- Tham gia mua bảo hiểm y tế tương đối nhiều .
- Vệ sinh lớp học sạch sẽ , khăn bàn và lọ hoa đầy đủ .
b. Tồn tại .
- 1 số ít HS đi học còn quên sách , vở và dụng cụ học tập .
- 1 số HS xếp hàng TD còn chậm .
2 . Công việc tuần 4 .
- Duy trì tốt các nề nếp lớp .
- Khắc phục những tồn tại còn vấp phải trong tuần 3 .
- Hoàn thành bao bọc sách vở .
- Xếp hàng tập thể dục nhanh nhẹn , nghiêm túc .
- Thực hiện tốt ATGT .
- Không mua quà ăn vặt trong trường .
- Tiếp tục tham gia mua BHYT học sinh .
- HS khá tiếp tục giúp đỡ HS yếu .
- Vệ sinh lớp học phải sạch sẽ . Trực nhật đúng thời gian quy định .

Tài liệu đính kèm:

  • doclop 2 tuan 2345 xuan tiep.doc