Thiết kế bài dạy môn học lớp 2 - Tuần học số 21

Thiết kế bài dạy môn học lớp 2 - Tuần học số 21

HƯỚNG DẪN HỌC TIẾNG VIỆT

Chim sơn ca và bông cúc trắng

I. Mục tiêu.

- Học sinh đọc diễn cảm bài '' Chim sơn ca và bông cúc trắng ''.

- Đọc đúng các tiếng, từ khó phát âm, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu .

- Giáo dục học sinh biết bảo vệ hoa và chim.

II. Các hoạt động dạy - học.

A. Kiểm tra đầu giờ.

Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .

B. Bài ôn .

1. Giáo viên nêu mục đích yêu cầu giờ học

2. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc.

- Giáo viên đọc mẫu .

- Đọc từng câu.

 GV ghi lên bảng những từ HS đọc sai cho phát âm lại cho đúng.

- Đọc đoạn trước lớp .

- GV giảng cho học sinh nghe một số từ khó hiểu

- Đọc đoạn trong nhóm.

 GV quan sát uốn nắn

* Giáo viên hướng dẫn học sinh yếu đọc

- Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp

- Đọc diễn cảm toàn bài .

 

doc 9 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 21/12/2019 Lượt xem 156Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn học lớp 2 - Tuần học số 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn học tiếng việt
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I. Mục tiêu.
- Học sinh đọc diễn cảm bài '' Chim sơn ca và bông cúc trắng ''.
- Đọc đúng các tiếng, từ khó phát âm, biết ngắt nghỉ đúng dấu câu .
- Giáo dục học sinh biết bảo vệ hoa và chim.
II. Các hoạt động dạy - học.
A. Kiểm tra đầu giờ.
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
B. Bài ôn .
1. Giáo viên nêu mục đích yêu cầu giờ học
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc.
- Giáo viên đọc mẫu .
- Đọc từng câu.
 GV ghi lên bảng những từ HS đọc sai cho phát âm lại cho đúng.
- Đọc đoạn trước lớp .
- GV giảng cho học sinh nghe một số từ khó hiểu
- Đọc đoạn trong nhóm.
 GV quan sát uốn nắn 
* Giáo viên hướng dẫn học sinh yếu đọc 
- Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp
- Đọc diễn cảm toàn bài .
C. Củng cố - dặn dò . 
- Em hãy nêu nội dung chính của bài.
- Giáo viên nhận xét giờ học
Hướng dẫn học toán
Đường gấp khúc- Độ dài đường gấp khúc
I. Mục tiêu:
- Nhaọn dạng được và gọi đúng tên ủửụứng gaỏp khuực.
- Nhận bieỏt ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực.
- Biết tính độc dài đường gấp khúc khi biết ủoọ daứi mỗi ủoaùn thaỳng cuỷa nó . 
II. Đồ dùng dạy, học:
- GV: Bảng phụ vẽ đường gấp khúc mẫu như SGK ( 103 )
III. các hoạt động dạy học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Muoỏn tớnh ủoọ daứi cuỷa ủửụứng gaỏp khuực ta làm như thế nào ?
3. Luyện tập
 Bài tập 1: ( 14/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn học sinh vẽ vào vở BT
- GV nhận xét và bổ xung.
Bài tập 2: ( 14/ VBT )
- Yêu cầu học sinh nối vào VBT 
Bài tập 3: ( 14/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, nêu câu hỏi, học sinh trả lời:
- Muoỏn tớnh ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực ta laứm theỏ naứo ? 
- Hướng dẫn học sinh làm vào VBT 
- Gọi 1 em lên bảng làm,
- GV nhận xét và sửa sai.
Bài tập 3: ( 14/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập.
- GV hướng dẫn học sinh làm vào vở BT
- Gọi 1 em lên làm ở trên bảng.
- GV thu vở chấm điểm và nhận xét.
 C. Củng cố, dặn dò:
- GV hệ thống lại bài học, về ôn lại bài giờ sau cô kiểm tra. 
Hướng dẫn học tiếng việt
 Luyện viết
Chim sơn ca và bông cúc trắng 
I. Mục tiêu .
- Học sinh viết một đoạn trong bài '' Chim sơn ca và bông cúc trắng .''
- Rèn cho các em kỹ năng viết đúng độ cao, khoảng cách các con chữ ,đều và đẹp, viết đúng chính tả.
- Giáo dục học sinh tính cẩn thận trong khi viết .
II. Các hoạt động dạy - học .
1. Kiểm tra đầu giờ:
Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh 
2. Bài viết:
 a. Giáo viên nêu mục đích yêu cầu giờ học 
b. Bài viết .
- Giáo viên đọc bài viết .
- Giáo viên nêu yêu cầu
- Giáo viên đọc cho học sinh viết
+ GV quan sát uốn nắn giúp đỡ học sinh
+ GV đọc từng tiếng cho học sinh yếu viết
- Soát lỗi.
+ Giáo viên đọc cho học sinh soát lỗi 
- Chấm chữa bài
+ GV chấm 4- 5 bài 
- Trả bài nhận xét
+ Khen những học sinh có tiến bộ .
+ Nhắc nhở học sinh viết xấu cần rèn luyện thêm.
3. Củng cố - Dặn dò.
- Giáo viên nhận xét tiết học .
- Dặn học sinh về nhà chuẩn bị bài sau. 
Hướng dẫn học toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
 - Thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm. Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng hoặc trừ trong trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
- Biết tính độ dài đường gấp khúc.
II. Đồ dùng dạy – học:
- Vở bài tập.
III. Hoạt động dạy – học:
1. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
 Bài tập 1: ( 18/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, phân cho các nhóm nhẩm đọc kết quả nối tiếp, giáo viên nhận xét và bổ xung:
+ Tính nhẩm:
2 x 5 = 10 5 x 4 = 20 
3 x 5 = 15 4 x 5 = 20 
4 x 5 = 20 4 x 8 = 32 
5 x 5 = 25 5 x 8 = 40 
*/ Bài tập 2: ( 18/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu, GV hướng dẫn học sinh làm vào VBT theo sơ đồ VBT. GVnhận xét sửa sai:
*/ Bài tập 3: ( 18/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, GV hưng dẫn và gọi 1 em lên làm VBT, giáo viên nhận xét và bổ xung:
Bài giải
C1: Độ dài đưng gấp khúc đó là:
3 + 3 + 3 + 3 = 12 ( cm )
 C2: Hay 3 x 4 = 12 ( cm)
Đáp số: 12 cm
Bài tập 4: ( 18/ VBT) Tính:
 3 x 9 + 18 = 27 + 18 5 x 6 – 6 = 30 - 6
 = 45 = 24
IV/ Củng cố – dặn dò: 
- GV hệ thống lại bài học. 
- Về các em ôn bài và làm 
Hướng dẫn học tiếng việt
 Luyện từ và câu 
Từ ngữ về chim chóc - Đặt và trả câu hỏi: ở đâu ?
I. Mục tiêu 
- Xếp được tên một số loài chim theo nhóm thích hợp ( BT1 ) 
- Biết ủaởt và trả lời caõu hoỷi có cụm từ ễÛ ủaõu( BT2, BT3 ) 
II. Đồ dùng dạy – học:
- HS : Vở bài tập
III. Hoạt động dạy – học:
1. Kiểm tra bài cũ: 
- KT Vở bài tập của HS
2. Dạy bài mới:
a. Giới thiệu bài: Tiết hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu những từ ngữ về chim chóc - Đặt và trả lời câu hỏi: ở đâu ?
b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập:
 Bài tập 1: ( VBT/ 11) 
- GV gọi 2 em đọc yêu cầu bài tập, hướng dẫn học sinh làm vào phiếu học tập, đọc bài làm của mình, GV nhận xét, bổ xung:
*/ Xếp tên các loài chim trong ngoặc đơn vào nhóm thích hợp:
- Gọi tên theo hìng dáng: Chim cánh cụt, vàng anh, cú mèo.
- Gọi tên theo tiếng kêu: Tu hú, cuốc, quạ
- Gọi tên theo cách kiếm ăn: Bói cá, chim sâu, gõ kiến.
 Bài tập 2: ( VBT/ 11)
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, giáo viên nêu câu hỏi, học sinh trả lời, giáo viên nhận xét và sửa sai:
Dựa vào các bài tập đọc đã học, trả lời các câu hỏi sau:
+ Bông cúc trắng mọc ở đâu ?
- Bông cúc trắng mọc trên bờ rào, giữa đám cỏ dại.
+ Chim sơn ca bị nhốt ở đâu ?
- Chim sơn ca bị nhốt trong lồng
+ Em làm thẻ mượn sách ở đâu ?
- em làm thẻ mưn sách ở thư viện
 Bài tập 3: ( VBT/ 11)
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, giáo viên hướng dẫn học sinh làm vào vở, giáo viên thu bài chấm, nhận xét:
* Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho mỗi câu sau:
 + Sao chăm chỉ họp ở phòng truyền thống của nhà trường
- Sao chăm chỉ họp ở đâu ?
 + Em ngồi ở dãy bàn thứ tư, bên trái.
- em ngồi ở đâu ?
 + Sách của em để trên giá sách
- Sách của em để ở đâu ?
IV. Củng cố – dặn dò: 
 - Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học, về các em ôn lại bài và làm phần bài tập trắc nghiệm.
 - Giáo viên hệ thống lại nội dung bài học, về các em ôn lại bài và làm phần bài tập trắc nghiệm.
Hướng dẫn học tiếng việt
Tập làm văn
Đáp lời cảm ơn- Tả ngắn về loài chim
I. Mục tiêu:
- Bieỏt ủaựp lụứi caỷm ụn trong nhửừng tỡnh huoỏng giao tieỏp đơn giản ( BT1, BT2) 
- Thực hiện được yêu cầu của BT3 ( tìm câu văn miêu tả trong bài, viết 2, 3 câu về một loài chim. )
II. Đồ dùng dạy học: 
- VBT Tiếng Việt
III. Hoạt động dạy – học:	
1. Kieồm tra baứi cuừ : 
- Yeõu caàu học sinh đọc bài làm ở nhà.
- Nhaọn xeựt ghi ủieồm tửứng em.
2. Hửụựng daón laứm baứi taọp:
 Bài tập 1: ( 12/ VBT)
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, nêu câu hỏi học sinh trả lời, GV nhận xét: 
- Khi ủửụùc cuù giaứ caỷm ụn baùn HS noựi gỡ ?
-Taùi sao baùn hoùc sinh laùi noựi nhử vaọy ?
- Khi noựi nhử vaọy vụựi baứ cuù baùn HS ủaừ theồ hieọn thaựi ủoọ nhử theỏ naứo ? 
- Tỡm caõu noựi khaực cho lụứi ủaựp laùi cuỷa baùn hoùc sinh ?
- GV hướng dẫn HS thể hiện lại tình huống trên, GV nhận xét.
 Bài tập 2: (13/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh thực hiện tình huống bằng cách hỏi, đáp.
- GV theo dõi, nhận xét, bổ xung.
 Bài tập 3: (13/ VBT ) )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, GV đọc đoạn văn + Lớp đọc thầm, nêu câu hỏi, học sinh trả lời, GV nhận xét:
- Nhửừng caõu vaờn naứo taỷ hỡnh daựng cuỷa chim chớch boõng ?
- Nhửừng caõu vaờn naứo taỷ hoaùt ủoọng cuỷa chim chớch boõng ? 
+ Hướng dẫn học sinh viết 2, 3 câu về một con chim mà học sinh thích.
- Lửu yự hoùc sinh moọt soỏ ủieàu trửụực khi vieỏt: 
- Con chim em ủũnh taỷ laứ chim gỡ ?
- Troõng noự theỏ naứo ? 
- Em coự bieỏt moọt hoaùt ủoọng naứo cuỷa noự khoõng ?
III. Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự tieỏt hoùc.
Hướng dẫn học Toán 
Luyện tập chung
I. Mục tiêu:
- Học sinh thuộc bảng nhân 2, 3, 4, 5 để tính nhẩm, biết thừa số, tích.
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
II. Đồ dùng dạy – học:
GV: Bảng phụ chép sẵn BT2 ( 106 )
HS : Vở bài tập.
III. Hoạt động dạy – học:
1. Hướng dãn học sinh làm BT:
a. Giới thiệu bài: Tiết hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em làm bài tập củng cố về các bảng nhân đã học.
b. Hướng dẫn làm bài tập:
* Bài tập 1: ( 20/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, phân cho các nhóm nhẩm và đọc kết quả nối tiếp, giáo viên nhận xét và bổ xung:
+ Tính nhẩm:
 2 x 6 = 12 5 x 10 = 50 
 3 x 6 = 18 4 x 9 = 36 
 4 x 6 = 24 3 x 8 = 24 
 5 x 6 = 30 2 x 7 = 14 
* Bài tập 2: ( 20/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, hướng dẫn học sinh làm vào VBT ( theo mẫu). GV gọi học sinh đọc bài làm của mình, GV nhận xét và bổ xung,
+ Viết số thích hợp vào ô trống:
* Bài tập 3:( 20/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu, GV hướng dẫn và cho học sinh làm vở nháp, 3 em lên bảng làm, GV nhận xét và sửa sai:
 + Điền dấu: >, <, = vào dấu 
 4 x 5 4 x 4
* Bài tập 4: ( 20/ VBT )
- 2 em đọc yêu cầu bài tập, GV tóm tắt lên bảng, hướng dẫn học sinh làm bài tập vào vở, GV thu bài chấm, nhận xét:
Tóm tắt
 1 học sinh: 5 cây hoa
 7 học sinh: cây hoa?
Bài giải
7 học sinh trồng được số cây hoa là:
 5 x 7 = 35 (cây hoa)
 Đáp số: 40 cây hoa
* Bài tập 5: ( 20/ VBT ) Tính độ dài các cạnh của tam giác theo hai cách
- Học sinh làm vào VBT.
- 2 học sinh làm bảng
- GV nhận xét, đánh giá,
IV. Củng cố – dặn dò: 
- GV hệ thống lại bài học.
- Về ôn bài và làm bài tập 
Hướng dẫn học tiếng việt
Luyện đọc
Thông báo của thư viện vườn chim
I. Mục tiêu.
- Biết ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu câu; biết đọc với giọng chậm rãi.
- Hiểu ND . (trả lời được câu hỏi 1, 2, 3 SGK).
- Học sinh khá, giỏi trả lời được câu hỏi 4.
II. Các hoạt động dạy - học.
A. Kiểm tra:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh .
B. Bài mới
1. Giáo viên nêu mục đích yêu cầu giờ học
2. Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc.
- Giáo viên đọc mẫu .
- Đọc từng câu.
 GV ghi lên bảng những từ HS đọc sai cho phát âm lại cho đúng.
- Đọc đoạn trước lớp .
 GV giảng cho học sinh nghe một số từ khó hiểu
- Đọc đoạn trong nhóm.
 GV quan sát uốn nắn 
* Giáo viên hướng dẫn học sinh yếu đọc 
- Tổ chức cho HS thi đọc trước lớp
- Đọc diễn cảm toàn bài .
C. Củng cố, dặn dò:
- Em hãy nêu nội dung chính của bài.
- Giáo viên nhận xét giờ học
Hoạt động ngll
Mô đun 30
Gọi tên theo tranh
Mục đích
- Biết tên gọi, biết liệt kê những loài động vật, thực vật, hoa, quả trong tự nhiên
- Tạo diều kiện cho học sinh tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí và mang tính giáo dục.
Thời gian, địa điểm, đối tượng
Thời gian : 40 phút
Địa điểm : trong phòng học.
Đối tượng: học sinh lớp 2, số lượng 20 em
Chuẩn bị.
Nội dung và thể lệ trò chơi:
- GV sẽ đưa các tranh vẽ về các con vật, thực vật, hoa, quả và học sinh các đội phải nhanh chóng phát tín hiệu trả lời.(phất cờ) 
- Đội nào đúng sẽ được tính điểm, đội nào sai sẽ đến lượt đội khác.
- Đội nào trả lời đúng nhiều nhất sẽ dành phần thắng.
Chuẩn bị vật liệu
- Tranh vẽ các con vật, thực vật, hoa, quả.
- Phần thưởng cho đội thắng cuộc.
IV. Hệ thống việc làm.
Hoạt động 1: Nắm thể lệ trò chơi
GV chia học sinh thành từng đội và xếp các đội vào vịi trí chơi.
Thông báo thể lệ cuộc chơi.
Hoạt động 2: Hs chơi nháp.
Hoạt động 3: Tham gai trò chơi.
Gv đưa từng tranh vẽ các con vật, cây cối, hoa, quả để học sinh đoán tên.
Gv cho học sinh gọi tên theo thể lệ cuộc chơi.
GV điều hành học sinh trả lời
Hoạt động 4: Tổng kết, đánh giá.
GV tổng kết và nhận xét các đội chơi.
GV trao phần thưởng cho đội chiến thắng.
GV dặn dò học sinh tìm hiểu thêm về các con vật, cây cối, hoa quả mà các em gặp thường ngày hoặc nhìn thấy qua sách vở, báo trí, phim

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an tuan 21 chieu.doc