Thiết kế bài dạy lớp 2 - Tuần 15 - Thứ 5 (buổi chiều)

Thiết kế bài dạy lớp 2 - Tuần 15 - Thứ 5 (buổi chiều)

 Toán(ôn)

 ÔN TẬP TÌM SỐ TRỪ .

I .Mục tiêu :Giúp HS củng cố :

 - Cách thực hiện phép trừ có nhớ .Tìm số trừ

 - Vận dụng vào giải các bài toán có liên quan .

 - Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt .

II .Đồ dùng dạy-học : HS : Bảng con

 GV : Bảng phụ

III.Các hoạt động dạy học chủ yếu :

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 20/12/2019 Lượt xem 193Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy lớp 2 - Tuần 15 - Thứ 5 (buổi chiều)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Thứ năm ngày 4 tháng 11 năm 2008
 Toán(ôn)
 Ôn tập tìm số trừ .
I .Mục tiêu :Giúp HS củng cố :	
 - Cách thực hiện phép trừ có nhớ .Tìm số trừ 
 - Vận dụng vào giải các bài toán có liên quan .
 - Giáo dục học sinh ý thức học tập tốt .
II .Đồ dùng dạy-học : HS : Bảng con 
 GV : Bảng phụ 
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1. KTBC :- Tính 75 – 39 ; 84 – 27 ; 67 - 39
 - NX – cho điểm .
2. Dạy – học bài mới :
a, GTB :
b, Luyện tập – thực hành :
Bài 1 : Đặt tính rồi tính .
 83 – 35 65 – 47 
 73 – 37 56 – 29 
 85 – 49 68 - 29
 64 – 26 76 – 58 
- GV nx-kl .
Bài 2 : Viết số thích hợp vào ô trống .
Số bị trừ
 75
 64
 63
 84
 Số trừ
 45
 Hiệu
 55
 24
 39
- GV nx –kl .
Bài 3 : Tính .
 a, 25 l + 67 l – 37 l = 
 b, 46 kg – 28 kg + 37 kg = 
 c, 53 dm 
Bài 4 : Cửa hàng có 74 lít nước mắm , sau khi bán cửa hàng còn lại 35 lít. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu lít nước mắm ?
- NX – kl . Bài giải 
 Cửa hàng đã bán số lít nước mắm là :
 74 – 35 = 39 (l)
 Đáp số : 39 l
3. Củng cố – dặn dò : - GV chốt lại bài .
 - NX giờ học .
 - Hoàn thành BT .
 - Học thuộc bảng trừ .
- HS làm bảng con .
- 3 hs lên bảng làm.
- NX
- Cả lớp đọc .
- Nêu yêu cầu .
- HS làm ra bảng con.
- T/bày cách làm .
- Lớp tự làm vào vở - NX
- Nêu y/cầu .
- HS tự làm 
- Trình bày tiếp nối - NX
- Nêu y/c- tự làm bài.
- Đổi vở kiểm tra .
- Đọc bài toán – p/tích.
- Tự làm bài .
- 1 h/s làm ra b/p .
- NX .
 Tiếng Việt (ôn) 
	Chính tả : Phân biệt s/x , ai/ay ; ât/âc .
I. Mục tiêu :Giúp HS:	
- Phân biệt được các tiếng ghi s/x , ai/ay ; ât/ âc . 
- Biết cách sửa các lỗi viết sai chính tả trong bài .
- Có ý thức viết đúng chính tả . 
II .Đồ dùng dạy-học : Bảng con .
III.Các hoạt động dạy học chủ yếu :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
1.Kiểm tra : Sự chuẩn bị của học sinh .
2.Dạy – học bài mới :
a, GTB.
b, HD làm bài tập :
Bài1 :Tìm từ chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x có nghĩa như sau :
a, Chỉ tên một loài cây :
b, Chỉ tên một loài vật :
c, Chỉ tên một con vật :
- Gv nx –kl :
Bài 2 : Điền vào chỗ trống ai hoặc ay :
a, Anh em như thể chân t
 Rách lành đùm bọc, dở h đỡ đần .
b, T qua nạn khỏi .
 T làm hàm nhai 
 Khéo t h làm .
- Gv nx – kl :
Bài 3 : Điền vào chỗ trống ât hoặc ât :
a, Công cha như núi ng trời
 Nghĩa mẹ như nước ngời ngời Biển Đông .
b, Tiền m tật mang 
 Nhẹ như b
 Đỏ như g 
- Gv nx – kl :
3. Củng cố- dặn dò : 
 - GV chốt lại bài .
 - NX giờ học ,
 - Hoàn thành BT .
 - Viết đúng chính tả .
- Nêu yêu cầu và nội dung .
- Thảo luận theo cặp.
- 2 hs lên bảng làm .
- NX .
- Đọc yêu cầu – Tự làm bài .
- H/S trình bày cách làm .
- NX .
- Nêu yêu cầu – tự làm .
- Lên bảng làm tiếp nối .
- NX .
 Thứ năm ngày 11 tháng 12 năm 2008 .
 Toán (ôn)
 Luyện tập

Tài liệu đính kèm:

  • docThu 5(chieu) - Tuan 15.doc