Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần học 11 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần học 11 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

Bài : BÀ CHÁU

I/ Mục tiêu:

- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, bước dầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhà

- Hiểu nội dung: ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng, châu báu. (trả lời được câu hỏi 1,2,3,5) trong SGK

 *GDVSMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà

II/ Đồ dùng dạy học

-GV : Tranh minh học, SGK

-HS: SGK

III/ Các hoạt động dạy học:

 

doc 27 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 12/12/2019 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tổng hợp các môn học lớp 2 - Tuần học 11 - Nguyễn Thị Mỹ Dung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày tháng năm 200
Tập đọc
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : BÀ CHÁU
I/ Mục tiêu:
Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, bước dầu biết đọc bài văn với giọng kể nhẹ nhà
Hiểu nội dung: ca ngợi tình cảm bà cháu quý hơn vàng, châu báu. (trả lời được câu hỏi 1,2,3,5) trong SGK
 *GDVSMT: giáo dục tình cảm đẹp đẽ với ông bà
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Tranh minh học, SGK
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Luyện đọc:
Mục tiêu:
Học sinh đọc trôi chảy, lưu loát toàn bài với giọng chậm rãi, tình cảm
Giáo viên đọc mẫu
-Học sinh nối tiếp nhau đọc
Hs đọc đồng thanh
Hs thi đọc với nhau
GV nhận xét về cách đọc của hs
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu bài
*GDVSMT:
Mục tiêu:
Học sinh trả lời được câu hỏi trong SGK
Gv nhận xét và chốt lại ý đúng
*GDVSMT: ông bà là người trên hết các em phải biết tôn trọng và yêu quý ông bà mới là cháu ngoan
Hoạt động 3 : 
Luyện đọc lại:
Mục tiêu: học sinh biết đọc theo cách phân vai
GV nhận xét chung
Củng cố – dặn dò:
2 hs đọc lại toàn bài
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs lắng nghe
Học sinh nối tiếp nhau đọc từng câu, từng đoạn trong bài (2 lượt)
Hs đọc nghĩa từ chú giải trong SGK
Hs đọc đồng thanh trong nhóm theo từng đoạn
Hs thi đọc nhau giữa các nhóm, cá nhân
Nhận xét bài bạn
Hs thảo luận nhóm các câu hỏi trong SGK. Đại diện nhóm trình bày kết quả
Hs thảo luận nhóm để phân vai đọc
Hs các nhóm trình bày trước lớp
2 hs đọc lại toán bài
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Toán
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
Thuộc bảng 11 trừ đi một số
Thực hiện được phép trừ dạng 51-15
Biết tìm số hạng của một tổng
Biết giải bài tpoán có phép trừ dạng 31-5
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : que tính, SGK
-HS: SGK, đồ dùng học toán
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Bài tập 1,2
Mục tiêu:
Học inh thực hiện đúng các phép tính của bài tập
-hs làm vào bảng con
Nhận xét chung về kết quả
Hoạt động 2 :
Bài tập 3
Mục tiêu:
Tìm và làm đúng các phép tình tìm x
Hs thảo luận nhóm đôi
Gv nhận xét chung và nêu kết quả đúng
Hoạt động 3 : 
Bài tập 4:
Mục tiêu:
Nêu được tóm tắt và giửi bài toán được
Gv nhận xét chung
Hoạt động 4 :
Bài tập 5
Mục tiêu: điền dấu thích hợp vào ô trống 
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Học sinh cả lớp lần lượt làm bài tập vào bảng con
Hs ghi vào vở
Hs thảo luận nhóm đôi
Học sinh đại diện nhóm lên trình bày kết quả
Hs thảo luận nhóm, đại diện nhóm trình bày kết quả
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Tập viết
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : CHỮ HOA I
I/ Mục tiêu:
-Viết đúng chữ hoa I (một dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) 
- Biết viết chữ và những từ ứng dụng “ích nước lợi nhà” (một dong cỡ nhỏ, 1 dòng cỡ vừa)
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Mẫu chữ viết I , bảng mẫu viết cụm từ ứng dụng
-HS: vở tập viết, bảng con
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Hướng dẫn viết chữ hoa:
Mục tiêu: 
Học sinh quan sát và nhận xét được cách viết chữ hoa I
GV nhận xét và nhắc lại cách viết
Hoạt động 2 :
Hướng dẫn học sinh viết từ ứng dụng
Mục tiêu:
Học sinh viết đúng từ ứng dụng theo cỡ chữ nhỏ
Gv nhận xét và nhắc nhỡ cách viết chữ
Hoạt động 3 : 
Hướng dẫn hs viết vào vở tập viết
Mục tiêu: học sinh viết vào vở sạch đẹp
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Cả lớp quan sát nhận xét chữ hoa I , nhận xét độ cao, chữ I gồm 2 nét
Học sinh tập viết chữ hoa I
2 hs nhắc lại cahc viết
Hs nối tiếp nhau đọc từ ứng dụng, học sinh nắm được nghĩa của cụm từ ứng dụng
Hs quan sát và nhận xét độ cao của chữ cái, khoảng cách của các con chữ
2hs nhắc lại cách viết các từ ứng dụng
Cả lớp viết vào vở tập viết và nội bài
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Chính tả
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : TẬP CHÉP: BÀ CHÁU
I/ Mục tiêu:
-Chép chính xác bài chính tả, trình bày đúng đọan trích trong bài bà cháu
- Làm được các bài tập chính tả trong SGK
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : bảng phụ ghi đoạn văn cần chép
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Hướng dẫn tập chép:
Mục tiêu:
Hs chép chính xác đoạn văn bà cháu, nhận xét được ý nghĩa của bài
Gv chấm bài và chữa bài cho hs
Hoạt động 2 :
Bài tập 2:
Mục tiêu:
Hs tìm các tiếng có nghĩa để điền vào ô trống
Gv nhận xét và chốt lại lời giải đúng
Hoạt động 3 : 
Bài tập 3: (miệng)
Mục tiêu: hs nhín vào bảng và trả lời được các câu hỏi
Hs nhận xét và chốt lại bài
Hoạt động 4 : 
Bài tập 4:
Mục tiêu: hs điến vào chỗ trống s/x, ươn/ ương
Nhận xét xhung
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs đọc lại đoạn bài viết
Hs trả lời ý nghĩa của bài
Hs viết bảng con các từ dễ viết sai
Cả lớp viết bài vào vở
Hs tự soát lỗi
Hs nộp bài
Hs thảo luận nhóm đôi
Thảo luận và ghi vào phiếu các tiếng có nghĩa, đại diện nhóm trình bày kết quả
Hs khác nhận xét bổ sung
Cả lớp làm bài vào vở
Hs nối tiếp nhau trả lời
Nhận xét bổ sung
Hs thảo luận nhóm, đại diện lên điền vào phiếu bài tập
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Toán
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : 12 TRỪ ĐI MỘT SỐ: 12-8
I/ Mục tiêu:
Biết cách thực hiện phép trừ dạng 12-8, lập được bảng 12 trừ đi một số
Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 12-8
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : que tính, SGK
-HS: SGK, đồ dùng học toán
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Bài tập 1:
Mục tiêu:
Hs thực hiện cách phép tính cộng
Gv nhận xét kết quả 
Hoạt động 2 :
Bài tập 2:
Mục tiêu:
Hs tự làm bài đúng yêu cầu của bài tập
Gv nhận xét cho điểm hs
Hoạt động 3 : 
Bài tập 3:
Mục tiêu:
Học sinh đặt tính và tính
Gv nhận xét chung
Hoạt động 4 : 
Bài tập 4:
Mục tiêu:
Hs nêu được tóm tắt và giải được bài toán có lời văn
Gv nhận xét chung
Củng cố – dặn dò:
Hỏi lại nội dung bài học
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs làm vào bảng con các phép tính
Cả lớp làm vào vở
2 hs lên bản làm
Hs nhận xét bài của bạn
Hs thảo luận nhóm đôi, đại diện nhóm trình bày kết quả
Hs nhận xét bài của bạn
Hs thảo luận nhóm , đại diện nhóm lên trình bày kết quả
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Kể chuyện
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : BÀ CHÁU
I/ Mục tiêu:
Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn câu chuyện” bà cháu”
Biết kể thể hiện theo vai của từng nhân vật trong câu chuyện
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Tranh minh họa, SGK
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Hướng dẫn kể chuyện
Mục tiêu:
Kể từng đoạn câu chuyện theo tranh
GV nhận xét
Hoạt động 2 :
Kể toàn bộ câu chuyện
Mục tiêu:
Hs kể được toàn bộ câu chuyện
Gv nhận xét 
Củng cố – dặn dò:
1 hs kể lại toàn bộ câu chuyện
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs quan sát tranh và trả lời lần lượt các câu hỏi
2 hs kể mẫu đoạn 1
Hs kể chuyện trong nhóm
Hs thi kể trước lớp
Hs nhận xét bạn
2 hs tiếp nối nhau kể 4 đoạn của câu chuyện
1 hs kể lại toàn bộ câu chuyện
Hs thi kể trước lớp
Hs nhận xét
1 hs kể lại toàn bộ câu chuyện
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Tự nhiên – xã hội
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : GIA ĐÌNH
I/ Mục tiêu:
Kể được một số công việc thường ngày của từng người trong gia đình
Biết được các thành viên trong gia đình cần cùng nhau chia sẽ công việc nhà
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Tranh ảnh, SGK
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Làm việc với SGK
Mục tiêu:
Nhận biết những người trong gia đình bạn và việc làm của từng người
GV kết luận: mọi người trong gia đình đều phải thương yêu quan tâm giúp đỡ nhau và làm tốt nhiệm vụ
Hoạt động 2 :
Nói về công việc thường ngày của những người trong gia đình:
Mục tiêu:
Chia sẽ với các bạn trong lớp vè người thân và việc làm của từng người trong gia đình
Kết luận: mỗi ngưới đều có một gia đình
Tham gia công việc gia đình là bổ phạn của từng người
Củng cố – dặn dò:
Hỏi lại nội dung bài học
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs thảo luận nhóm 
Quan sát hình 1,2,3,4,5 và tự đặt câu hỏi
Đại diện nhóm lên trình bày kết quả
Hs thảo luận nhóm đôi
Hs kể với bạn nghe về công việc nhà của mình
Hs đại diện nhóm lên trình bày kết quả
Hs khác nhận xét
Nhắc lại nội dung bài học
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Luyện từ và câu
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : TỪ NGỮ VỀ ĐỒ DÙNG VÀ CÔNG VIỆC TRONG NHÀ
I/ Mục tiêu:
Nêu được một số từ ngữ chỉ đồ vật và tác dụng đồ vật vẽ ẩn trong tranh (BT1)
Tìm được từ ngữ chỉ công việcđơn giản trong nhà có trong bài thơ “thỏ thẻ” (3lần)
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Tranh bài tập 1, giấy khổ lớn
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Bài tập 1:
Mục tiêu:
Hs quan sát tranh và nêu tên các đồ dùng có trong tranh
GV nhận xét chốt lại lời giải đúng như SGK
Hoạt động 2 :
Bài tập 2:
Mục tiêu: hs tìm và ghi ra những việc làm của bạn thỏ muốn làm giúp ông trong bài thơ trẻ
Gv nhận xét chốt lại ý đúng trong SGK
Củng cố – dặn dò:
Hỏi lại nội dung bài học
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs thảo luận nhóm
Hs ghi tên các đồ dùng, đại diện nhóm trình bày
Hs khắc nhận xét 
Hs cả lớp đọc thầm bài thơ
Hs cả lớp làm vào vở, hs nối tiếp nhau đọc kết quả
Hs nhận xét và nêu ya nghĩa bài thơ
1 hs trả lời 
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Toán
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : 32 - 8
I/ Mục tiêu:
Biết thực hiện phép trừ có nhớ trong phạm vi, dạng 32-8
Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 32-8
Biết tìm số hạng của một tổng
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : que tình, SGK
-HS: Đồ dung học toán
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Bài 1:
Mục tiêu:
Hs tự làm bài tập và chữ bài
Gv nhận xét chung
Hoạt động 2 :
Bài 2:
Mục tiêu:
Hs biết đặt tính và tính
GV nhận xét 
Hoạt động 3 : 
Bài 3:
Mục tiêu:
Hs nêu tóm tắt bài toán và giải bài toán
GV nhận xét
Hoạt động 4 :
Bài 4:
Mục tiêu:
Hs tìm số hạng chưa biết của phép tính
GV nhận xét 
Củng cố – dặn dò:
Hỏi lại nội dung bài học
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs làm vào bảng con
Cả lớp làm vào vở, 2 hs lên bảng làm
Hs nhận xét bài bạn
Hs thảo luận nhóm và đại diện nhóm trình bày kết quả
Hs lthảo luận nhóm và địa diện nhóm trình bày kết quả
1 hs trả lời
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Tập đọc
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I/ Mục tiêu:
Biết nghỉ hơi sau các dấu câu, bước đầu biết đọc bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi
Hiểu nội dung: tả cây xoài ông trồng và tình cảm thương nhớ ông của 2 mẹ con bạn nhỏ (trả lời câu hỏi1,2,3)
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Tranh minh họa, SGK
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Luyện đọc:
Mục tiêu:
Hs đọc lưu loát đọc từng câu từng đoạn trong bày giọng nhẹ nhà
Gv nhận xét
Hoạt động 2 :
Tìm hiểu bài:
Mục tiêu:
Hs trả lời được các câu hỏi trong SGK
Gv nhận xét chốt lại
Hoạt động 3 : 
Luyện đọc lại:
Mục tiêu:
Hs đọc đúng giọng của nhân vặt trong bài
HDVSMT: bạn nhỏ nghỉ như vậy mỗi khi thấy sự vật là nhớ đến người thân
Gv nhận xét cách đọc
Củng cố – dặn dò:
1 hs đọc lại toàn bài
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs nối tiếp nhau đọc từng câu 2-3 1 lượt
Hs biết kết hợp giải nghĩa từ
Hs đọc từng đoạn trong nhóm
Hs thảo luận lần lượt các câu hỏi trong SGK
Hs đại diện nhóm lên trình bày kết quả thảo luận
Hs đọc lại từng đoạn
3 hs đọc lại toàn bài, cả lớp đọc đồng thanh 1 lần
1 hs đọc lại toàn bài
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Toán
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu:
Thuộc bảng 12 trừ đi một số
Thực hiện được phép trừ dạng 52-28
Biết tìm số hạng của một tổng
Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 52-28
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : SGK
-HS: bảng con
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Bài tập 1,2
Mục tiêu:
Hs tự làm các bài tập 
Gv nhận xét
Hoạt động 2 :
Bài tập 3:
Mục tiêu:
Hs tự làm bài và chữ bài
Gv nhận xét
Hoạt động 3 : 
Bài 4:
Mục tiêu:
Hs nêu được tóm tắt và giải bài toán
Gv nhận xét
Hoạt động 4 :
Bài tập 5:
Mục tiêu:
Hs vẽ được hình và phát ra hình tam giác
GV nhận xét 
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Cả lớp làm vào vở
Hs lên bảng làm
Hs nhận xét bài của bạn
Cả lớp làm bài vào bảng con
Hs thảo luận nhóm đôi, đại diện nhóm trình bày
Hs làm vào vở
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Chính tả
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I/ Mục tiêu:
Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi
Làm được các bài tập chính tả trong SGK
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : Bảng phụ ghi bài tập 
-HS: SGK
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Hướng dẫn nghe – viết
Mục tiêu:
Hs nghe, viết chính xác không sai llõi chính tả
-hs hiểu được nội dung bài
Gv chấm bài và chữ lỗi
Hoạt động 2 :
Bài tập 2:
Mục tiêu:
Hs tìm từ bắt đầu bằng g hoặc gh
Gv nhận xét
Hoạt động 3 : 
Bài 3:
Mục tiêu:
Học sinh tìm tiếng bắt đầu bằng s hoặc x 
Tiếng có vần ươn hoặc ương
Gv nhận xét
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
2 hs đọc bài
Cả lớp viết bảng con những từ khó: cây xoài, trồng, xoài cát
Cả lớp nghe, viết vào vở
Hs soát lỗi
Cả lớp làm vào bảng con
Cả lớp nhận xét
Hs thảo luận nhóm
3 hs làm trên bảng
Cả lớp làm vào vỏ
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Thue công
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : ÔN TẬP GẤP HÌNH
I/ Mục tiêu:
Củng cố kĩ năng gấp hình đã học
Gấp được ít nhất một hình để làm đồ chơi
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : cá mẫu gấp hình của các bài trước
-HS:dụng cụ học tập
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Nội dung kiểm tra:
Mục tiêu:
Em hãy gấp 1 trong những hình đã học
Gv quan sát và hướng dẫn những em còn lúng túng
Hoạt động 2 :
Đánh giá
Mục tiêu:
Hs nhớ được trình tự đánh giá sản phẩm theo quy trình
GV nhận xét
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs thực hành gấp hình
Hs nhớ lại các hình đã học và nói tên các hình đã gấp
Hs trình bày sản phẩm theo nhóm
Đại diện nhóm đánh giá sản phẩm
Hs nhận xét bài của bạn
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn
Ngày tháng năm 200
Tập làm văn
Tuần : 11 Tiết: 
Bài : CHIA BUỒN, AN ỦI
I/ Mục tiêu:
Biết nói lời chia buồn, an ủi đơn giản với ông, bà tong những tình huống cụ thể (BT1,BT2)
Viết được một bức bưu thiếp ngắn thăm hỏi ông bà khi em biết tin quê nhà bị bão (BT3)
II/ Đồ dùng dạy học
-GV : SGK
-HS: SGK, mỗi em 1 bưu thiếp
III/ Các hoạt động dạy học:
Hoạt động GV
Hoạt động HS
Giới thiệu bài và ghi tựa bài lên bảng
Hoạt động 1: 
Bài 1: (miệng)
Mục tiêu:
Hs biết nói lời thăm hỏi sức khỏe ông bà
Gv nhận xét
Hoạt động 2 :
Bài 2 (miệng)
Mục tiêu:
Hs biết nói lời an ủi đối với ông bà
GV nhận xét chốt lại
Hoạt động 3 : 
Bài 3 (viết)
Mục tiêu:
Hs viết thư ngắn như viết bưu thiếp hoie thăm ông bà khi nghe tin bị bão
GV nhận xét , chấm điểm
Củng cố – dặn dò:
Nhận xét tiết học
Dặn HS chuẩn bị tiết sau
2 HS đọc tựa bài
Hs nối tiếp nhau phát biểu ý kiến
Hs nhận xét
Hs nối tiếp nhau phát biểu ý kiến 
Hs khác nhận xét
Cả lớp viết bưu thiếp
Hs đọc lại bưu thiếp
Hs nhận xét bài của bạn
Rút kinh nghiệm:
 Người soạn

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Lop 2 tuan 11 Ngoc Loi.doc