Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn :

65 371 ; 75 631 ; 56 731 ; 67 351.

-

b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

82 697; 62978; 92 678; 79 862.

 

ppt 18 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 55Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Toán Khối 2 - Bài: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp theo) - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán 
 Ôn tập các số đến 100 000 (tt) 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021 
Bài 1 : Tính nhẩm 
 7000 + 2000 = 9000 
 9000 – 3000 = 6000 
 16000 : 2 = 8000 
 8000 x 3 = 24000 
Bài 2: Đặt tính rồi tính 
5916 
+ 
2358 
6471 
518 
- 
4162 
4 
x 
18418 
4 
: 
4637 
+ 
8245 
2 
8 
8 
12 
4637 
+ 
8245 
7035 
2316 
9 
1 
7 
4 
- 
7035 
2316 
- 
325 
3 
x 
325 
 3 
 x 
5 
7 
9 
25968 
3 
: 
25968 
 3 
8 
1 
9 
6 
1 
6 
5 
1 
8 
6 
0 
Bài 3 : Điền dấu so sánh thích hợp vào chỗ chấm 
28 676 28 676 
97 321 97 400 
100 000 99 999 
Số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn. 
Nếu hai số có chữ số bằng nhau thì so sánh từng cặp chữ số ở cùng một hàng kể từ trái sang phải. 
Nếu hai số có tất cả các cặp chữ số ở từng hàng đều bằng nhau thì hai số đó bằng nhau. 
Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 
65 371 ; 75 631 ; 56 731 ; 67 351 . 
- 
b) Viết các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 
82 697; 62978; 92 678; 79 862. 
Bài 4: 
56 731 ; 
65 371 ; 
67 351 ; 
75 631 . 
62978; 
79862; 
82 697 ; 
92 678; 
a 
b 
Bài 5: Bác Lan ghi chép việc mua hàng theo bảng sau: 
Loại hàng 
Giá tiền 
Số lượng mua 
Bát 
2500 đồng 1 cái 
5 cái 
Đường 
6400 đồng 1kg 
2kg 
Thịt 
35000 đồng 1kg 
2kg 
Tính tiền mua từng loại hàng. 
Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền ? 
Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại bao nhiêu tiền ? 
Loại hàng 
Giá tiền 
Số lượng mua 
Bát 
2500 đồng 1 cái 
5 cái 
Đường 
6400 đồng 1kg 
2kg 
Thịt 
35000 đồng 1kg 
2kg 
Tính tiền mua từng loại hàng. 
Bài giải 
a) Số tiền mua bát là: 
2500 x 5 = 12 500 (đồng) 
Số tiền mua đường là: 
6400 x 2 = 12 800 (đồng) 
Số tiền mua thịt là: 
35000 x 2 = 70 000 (đồng) 
Đáp số : 12 500 đồng, 12 800 đồng, 70 000 đồng 
Đáp số: 95 300 đồng 
Bài giải 
b) Bác Lan mua tất cả hết bao nhiêu tiền ? 
Bác Lan mua tất cả hết số tiền là: 
12 500 + 12 800 + 70 000 = 95 300 (đồng) 
Bài giải 
c) Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại bao nhiêu tiền ? 
 Nếu có 100 000 đồng thì sau khi mua số hàng trên bác Lan còn lại số tiền là: 
100 000 – 95 300 = 4 700 (đồng) 
Đáp số : 4 700 đồng. 
Cảm ơn các bạn đã giúp mình nhé! 
Ôi! Cây cầu bị gẫy rồi, làm sao mình qua sông đây? 
63548+19256 
=82804 
93959+6041 
=99900 
23154+31028 
=54182 
S 
Đ 
Đ 
Cảm ơn các bạn đã giúp mình nhé! 
A! Mình qua sông được rồi. Cảm ơn các bạn nhé!Các bạn giỏi quá! 
CHÀO CÁC EM ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_toan_khoi_2_bai_on_tap_cac_so_den_100_000_tiep_the.ppt