Giáo án Toán 2 tuần 6 - Trường Tiểu học số 2 Ninh Ích

Giáo án Toán 2 tuần 6 - Trường Tiểu học số 2 Ninh Ích

Tuần : 06 KẾ HOẠCH BÀI HỌC

 Môn : TOÁN

Tiết 26 : 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ : 7 + 5

I – Mục tiêu :

 Sau tiết học, giúp cho hs:

 - Biết thực hiện phép cộng dạng 7 + 5, từ đó lập được bảng 7 cộng với một số.

 - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.

 - Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.

 * HS K-G làm làm thêm BT3 và BT5.

II- Đồ dùng dạy học :

Đồ dùng học toán. 20 que tính, bảng gài que tính .

III- Các hoạt động dạy - học :

 A - Kiểm tra bài cũ : 5 phút

 1 hs lên bảng trình bày miệng bài tập 2 / 25 sgk .

 Nhận xét bài cũ .

 

doc 9 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 27/06/2016 Lượt xem 634Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Toán 2 tuần 6 - Trường Tiểu học số 2 Ninh Ích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 06	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 26 : 	 7 CỘNG VỚI MỘT SỐ : 7 + 5
Ngày dạy : 	 	 28 - 09 - 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs: 
 - Biết thực hiện phép cộng dạng 7 + 5, từ đó lập được bảng 7 cộng với một số.
 - Nhận biết trực giác về tính chất giao hoán của phép cộng.
 - Biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn.
 * HS K-G làm làm thêm BT3 và BT5.
II- Đồ dùng dạy học : 
Đồ dùng học toán. 20 que tính, bảng gài que tính .
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 	5 phút
 1 hs lên bảng trình bày miệng bài tập 2 / 25 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : 7 cộng với một số : 7 + 5 .
2. Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng 7 + 5. 
 + Mục tiêu : HS biết thực hiện phép cộng có dạng 7 + 5; lập được bảng 7 cộng với một số.
 + Cách tiến hành :	
- Gv nêu bài toán dẫn đến phép cộng 7 + 5.
- Cho hs thao tác trên que tính để tìm ra kết quả.
- Trình bày phép tính theo cột dọc rồi hd cách tính.
- GV chốt ý.
- HD HS tự lập bảng cộng: 7 cộng với một số.
3. Hoạt động 2 : Thực hành . 
 + Mục tiêu : HS biết vận dụng lí thuyết để làm toán.
 + Cách tiến hành : Hd hs làm BT 1, 2, 4 / 26 sgk.
Bài tập 1 : Làm miệng.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi lần lượt trình bày.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2 : Bảng con.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp làm bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 4 : Làm vào vở.
- Cho hs đọc đề, phân tích đề, nêu hướng giải rồi làm vào vở.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 3 : Làm miệng.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi lần lượt trình bày.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 5 : Bảng con.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp làm bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : 47 + 5 
- Hs theo dõi, thực hiện.
- HS đọc TL bảng cộng.
- Hs tính nhẩm rồi lần lượt trình bày. Lớp nhận xét.
- Hs lần lượt lên bảng .
- Lớp làm bảng con.
- Nhận xét, sửa bài.
- Hs thực hiện .
- HS K-G tính nhẩm rồi lần lượt trình bày.
- 1 HsS K-G lên bảng .
- Lớp suy nghĩ, lựa chọn, điền dấu vào bảng con.
- Nhận xét, sửa bài.
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 06	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 27 : 	 	47 + 5
Ngày dạy : 	 	 29 - 10 - 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
	- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5.
 - Biết giải bài toán về “Nhiều hơn” theo tóm tắt bằng sơ đồ doạn thẳng.
 * HS K-G thực hiện thêm BT1(cột 4,5); BT2, và BT4.
II- Đồ dùng dạy học : 
Đồ dùng học toán. Que tính .
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 	5 phút	
 4 hs lên bảng làm bài tập 2 / 26 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : 47 + 5.
2. Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng 47 + 5. 
 + Mục tiêu : HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 5.
 + Cách tiến hành :	
- Gv nêu bài toán dẫn đến phép cộng 47 + 5.
- Cho hs thao tác trên que tính để tìm ra kết quả
- Trình bày phép tính theo cột dọc rồi hd cách tính.
- GV chốt ý.
3. Hoạt động 2 : Thực hành . 
 + Mục tiêu : HS biết vận dụng lí thuyết để làm toán.
 + Cách tiến hành : Hd hs làm BT 1, 3 / 27 sgk.
Bài tập 1 : Bảng con .
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi làm bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 3 : Bảng con.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp làm bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2 : PBT.
- Cho hs làm bài trên phiếu.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 4 : Bảng con.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp làm bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : 47 + 25 
- Hs theo dõi, thực hiện.
- Hs lần lượt lên bảng, lớp bảng con.
* HS K-G thực hiện thêm BT1(cột 4,5)
- Lớp làm bảng con.
- 1 hs lên bảng sửa bài.
- HS K-G thực hiện rồi lần lượt trình bày .
- HS K-G suy nghĩ lựa chọn kết quả, ghi vào bảng con, vài hs trình bày.
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 06	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 28 : 	 	47 + 25
Ngày dạy : 	 	 30 - 09 - 2009
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
	- Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47 + 25.
- Biết giải và trình bày bài giải bài toán bằng một phép cộng.
* HS K-G thực hiện thêm BT1(cột 4,5); BT2 (c) và BT4.
II- Đồ dùng dạy học : 
Đồ dùng học toán. Que tính.
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 	5 phút	
 5 hs lên bảng làm bài tập 1 / 27 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : 47 + 25.
2. Hoạt động 1 : Giới thiệu phép cộng 47 + 25. 
 + Mục tiêu : HS biết thực hiện phép cộng có nhớ trọng phạm vi 100, dạng 47 + 25.
 + Cách tiến hành :	
- Gv nêu bài toán dẫn đến phép cộng 47 + 25.
- Cho hs thao tác trên que tính để tìm ra kết quả.
- Trình bày phép tính theo cột dọc rồi hd cách tính.
- GV chốt ý.
3. Hoạt động 2 : Thực hành . 
 + Mục tiêu : HS biết vận dụng lí thuyết để làm toán.
 + Cách tiến hành : Hd hs làm BT 1, 2, 3 / 28 sgk.
Bài tập 1 : Bảng con .
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi làm bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2 : Làm miệng.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp suy nghĩ, chọn đúng / sai rồi phát biểu.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 3 : Bảng lớp.
- Cho 1hs làm bài trên bảng lớp.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 4 : Làm miệng.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập.
- Cho lớp suy nghĩ, chọn số rồi phát biểu.
- Gv nhận xét, chữa bài
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : Luyện tập . 
- Hs theo dõi, thực hiện.
- Hs lần lượt lên bảng, lớp bảng con.
* HS K-G thực hiện thêm BT1(cột 4,5)
- Hs lần lượt trình bày.
* HS K-G thực hiện thêm BT2(e)
- Hs cả lớp làm bảng con .
- Vài HS K-G trình bày.
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 06	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	Môn : 	 TOÁN	 	
Tiết 29 : 	LUYỆN TẬP
Ngày dạy : 	 	01 - 10 - 2009
I – Mục tiêu :
Sau tiết học, giúp cho hs : 
 - Thuộc bảng 7 cộng với một số.
 - Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100, dạng 47+5; 47 + 25
 - Biết giải bài toán theo tóm tắt bằng một phép cộng.
 * HS K-G thực hiện thêm BT2(cột 2); BT4 (dòng1) và BT5.
II- Đồ dùng dạy học : 
Đồ dùng học toán. 
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 	5 phút	
 4 hs lên bảng làm bài tập 1 / 28 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Luyện tập.
2. Hoạt động 1 : Luyện tập kỹ năng làm tính cộng. 
 + Mục tiêu : HS ôn luyện về kỹ năng làm tính các phép cộng dạng 7 + 5, 47 + 5, 47 + 25.
 + Cách tiến hành : Hd hs làm BT1, 2, / 29 sgk.
Bài tập 1 : Làm miệng.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi lần lượt trình bày.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2 : Bảng con.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi làm bài.
- Gv nhận xét, chữa bài.
3. Hoạt động 2 : Luyện tập giải toán và so sánh kết quả các phép tính. 
 + Mục tiêu : Hs được củng cố về giải toán có lời văn và so sánh kết quả các phép tính.
 + Cách tiến hành : Hd hs làm BT 3, 4, 5 / 29 sgk.
Bài tập 3 : Làm vào vở .
- Cho hs đọc đề, phân tích đề, nêu hướng giải rồi làm vào vở.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 4 : Bảng con.
- Cho hs nêu yêu cầu bài tập rồi làm bài.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 5 : Làm PBT .
- Phát phiếu, cho hs làm PBT.
- Gv nhận xét, chữa bài.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : Bài toán về ít hơn. 
- Hs tính nhẩm rồi lần lượt trình bày. Lớp nhận xét.
- Lớp làm bảng con.
- 3 hs lên bảng sửa bài.
* HS K-G thực hiện thêm BT2(cột 2)
- 1 hs đọc đề, cả lớp cùng phân tích tìm hướng giải.
- 1 Hs lên bảng, lớp làm vào vở. 
- Lớp nhận xét, bổ sung .
- Lớp làm bảng con.
- 2 hs lên bảng sửa bài.
* HS K-G thực hiện thêm BT4(dòng1)
- HS K-G thực hiện .
Rút kinh nghiệm 
Tuần : 06	 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
	Môn : 	TOÁN	 	
Tiết 30 : 	 BÀI TOÁN VỀ ÍT HƠN
Ngày dạy : 	 	 02 - 10 - 2009 
I – Mục tiêu :
 Sau tiết học, giúp cho hs : 
- Biết khái niệm về ít hơn. 
- Biết cách giải và trình bày bài giải bài toán về ít hơn.
* HS K-G thực hiện thêm BT3.
II- Đồ dùng dạy học : 
Đồ dùng học toán. Các tấm bìa hình quả cam.
III- Các hoạt động dạy - học : 
 A - Kiểm tra bài cũ : 	5 phút	
 4 hs lên bảng làm bài tập 2 / 29 sgk . 
 Nhận xét bài cũ . 
 B- Dạy bài mới : 
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1 phút
10 phút
15 phút
4 phút
1. Giới thiệu bài : Bài toán về ít hơn.
2. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài toán về ít hơn. 
 + Mục tiêu : HS được biết khái niệm ít hơn. Biết
cách giải và trình bày bài giải bài toán về ít hơn.
 + Cách tiến hành :
- Gv cho hs quan sát hình vẽ trong sgk, sử dụng hình các quả cam gài lên bảng để diễn tả đề toán.
- Gợi ý cho hs nêu phép tính và câu trả lời rồi hd cách trình bày bài giải.
3. Hoạt động 2 : Thực hành . 
 + Mục tiêu : HS biết vận dụng lí thuyết để làm toán.
 + Cách tiến hành : Hd hs làm BT 1, 2 / 30 sgk.
Bài tập 1 : Bảng con .
- Cho hs đọc đề, hd phân tích đề , tìm hướng giải.
- Cho hs làm bài trên bảng con.
- Gv nhận xét, chữa bài.
Bài tập 2 : Bảng con.
 Tiến hành tương tự bài 1.
Bài tập 3 : Bảng con.
 Tiến hành tương tự bài 1.
4. Hoạt động cuối : Củng cố – dặn dò : 
- Củng cố kiến thức vừa học .
- Nhận xét tiết học .
- Về nhà xem lại bài tập .
- Bài sau : Luyện tập . 
- Hs theo dõi, thực hiện.
- 1 hs lên bảng. Lớp làm bảng con . Nhận xét bài làm trên bảng .
- Hs thực hiện .
* HS K-G thực hiện thêm BT3.
Rút kinh nghiệm 

Tài liệu đính kèm:

  • docT206~1.doc