Giáo án thao giảng Luyện từ và câu 2: Từ chỉ hoạt động, trạng thái - Dấu phẩy

Giáo án thao giảng Luyện từ và câu 2: Từ chỉ hoạt động, trạng thái - Dấu phẩy

Môn: Tiếng Việt, Phân môn: Luyện từ và câu

Bài: Từ chỉ hoạt động, trạng thái - Dấu phẩy.

A/ Mục đích yêu cầu

- Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu.

- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.

B/ Chuẩn bị :-Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2, 3

-- PP: Quan st, thảo luận, thực hnh, . .

C/ Các hoạt động dạy học :

 

doc 2 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 11/07/2016 Lượt xem 1193Lượt tải 3 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án thao giảng Luyện từ và câu 2: Từ chỉ hoạt động, trạng thái - Dấu phẩy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN THAO GIẢNG 
Ngày soạn: 17/10/2010
Ngày giảng: 20/10/2010
Người dạy: Lê Thị Thu Anh
Môn: Tiếng Việt, Phân môn: Luyện từ và câu
Bài: Từ chỉ hoạt động, trạng thái - Dấu phẩy.
A/ Mục đích yêu cầu 
- Nhận biết và bước đầu biết dùng một số từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong câu.
- Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu.
B/ Chuẩn bị :-Bảng phụ ghi nội dung bài tập 2, 3
-- PP: Quan sát, thảo luận, thực hành, .. .
C/ Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1/ Kiểm tra bài cũ : 
- Gọi 3 em lên bảng điền các từ chỉ hoạt động trạng thái trong các câu sau . 
- Nhận xét ghi điểm từng em .
- Nhận xét đánh giá phần kiểm tra bài cũ . 2.Bài mới: a) Giới thiệu bài:
-Hôm nay chúng ta tìm hiểu về “ Từ chỉ hoạt động, trạng thái và làm quen với dấu phẩy ” .
 b)Hướng dẫn làm bài tập:
 Bài tập 1 : ( làm miệng )
- Treo bảng phụ và yêu cầu đọc .
- Từ nào là từ chỉ loài vật trong câu :Con trâu ăn cỏ?
- Con trâu đang làm gì ?
- Vậy “Aên “ chính là từ chỉ hoạt động của con trâu .
- Yêu cầu tự suy nghĩ làm tiếp 2 câu còn lại .
- Mời một em đọc lại bài .
- Yêu cầu lớp đọc lại các từ : ăn, uống , tỏa 
Bài 2 -Mời một em đọc nội dung bài tập 2 
- Treo bảng phụ.
- Yêu cầu lớp suy nghĩ và tự điền các từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ trống .
- Mời một em đọc bài làm .
- Mở đáp án cho một em đọc lại .
Bài 3 -Mời một em đọc bài tập 
 -Yêu cầu một em đọc 3 câu trong bài .
- Gọi một số học sinh nêu các từ chỉ hoạt động của người trong câu : Lớp em học tập tốt , lao động tốt .
- Muốn tách rõ hai từ cùng chỉ hoạt động trong câu người ta thường dùng dấu phẩy .
-Theo em ta nên đặt dấu phẩy vào đâu ?
-Gọi một em lên bảng viết thêm dấu phẩy vào trong câu a .
- Yêu cầu lớp suy nghĩ làm các câu còn lại .
- Yêu cầu nhận xét bài bạn .
-Chữa bài và cho ghi vào vở .
c) Củng cố - Dặn dò
-Giáo viên nhận xét đánh giá tiết học 
-Dặn về nhà học bài xem trước bài mới 
- 3 HS : - Điền từ 
- Thầy Thái ...môn Toán .
- Cô Hiền . Bài rất hay.
- Bạn Hải ... tranh rất đẹp .
- Nhắc lại đề bài 
-Một em đọc thành tiếng lớp đọc thầm theo 
- Tìm từ chỉ hoạt động của con vật , sự vật trong các câu đã cho .
- Từ con trâu .
-Ăn cỏ .
 - Nhắc lại.
- Câu b : Uống ; câu c : Tỏa .
- Một em đọc bài , lớp lắng nghe nhận xét .
- Lớp đọc lại các từ vừa điền .
- Đọc đề bài .
- Quan sát và tìm các từ chỉ hoạt động .
- Điền từ vào chỗ trống bài đồng dao .
-Đọc bài làm .
- Đọc đáp án 
- Một em đọc bài tập 3 
- Đọc 3 câu trong bài .
- Các từ chỉ hoạt động : học tập - lao động .
- Điền vào giữa học tập và lao động .
- Một em lên điền dấu phẩy vào câu a .
- Lớp em học tập tốt , lao động tốt .
- Làm bài vào vở các câu còn lại . 
- Ghi câu đúng vào vở .
-Hai em nêu lại nội dung vừa học 
-Về nhà học bài và làm các bài tập còn lại .

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an thao giangTu chi hoat dong trang thai dauphay.doc