Giáo án môn học lớp 4 - Tuần học 12

Giáo án môn học lớp 4 - Tuần học 12

TẬP ĐỌC

 “VUA TÀU THUỶ”:BẠCH THÁI BƯỞI

I: MỤC TIÊU :

-Đọc lưu loát,trôi chảy toàn bài .Biết đọc diễn cảm bài văn trôi chảy với lòng khâm phục nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi

-Hiểu ý nghĩa câu chuyện :Ca ngợi Bạch Thái Bưởi,từ một cậu bé mồ côi cha ,nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh ten tuổi lừng lẫy

II: ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

Tranh minh hoạ nội dung bài đọc

III:HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. Bài cũ :

HS đọc thuộc lòng 7 câu tục ngữ của bài tập đọc trước

B. Bài mới .

 1.Giới thiệu bài

 2.Luyện đọc và tìm hiểu bài

 a)Luyện đọc

 HS tiếp nối nhau đọc 4đoạn của truyện ba lượt (mỗi lần xuống dòng 1đoạn )

 GV kết hợp với đọc hiêủ các từ ngữ chú giải

 _HS luyện đọc theo cặp .

 _ Hai HS đọc cả bài

 _GV đọc diễn cảm

 

doc 19 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 4 - Tuần học 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12 
 Thứ hai ngaỳ 27 tháng 11 năm 2006 
Tập đọc
 “Vua tàu thuỷ”:bạch thái bưởi 
I: Mục tiêu :
-Đọc lưu loát,trôi chảy toàn bài .Biết đọc diễn cảm bài văn trôi chảy với lòng khâm phục nhà kinh doanh Bạch Thái Bưởi 
-Hiểu ý nghĩa câu chuyện :Ca ngợi Bạch Thái Bưởi,từ một cậu bé mồ côi cha ,nhờ giàu nghị lực và ý chí vươn lên đã trở thành một nhà kinh doanh ten tuổi lừng lẫy 
Ii: đồ dùng dạy học 
Tranh minh hoạ nội dung bài đọc 
Iii:Hoạt động dạy học 
Bài cũ :
HS đọc thuộc lòng 7 câu tục ngữ của bài tập đọc trước 
Bài mới .
 1.Giới thiệu bài 
 2.Luyện đọc và tìm hiểu bài 
 a)Luyện đọc 
 	HS tiếp nối nhau đọc 4đoạn của truyện ba lượt (mỗi lần xuống dòng 1đoạn )
 	GV kết hợp với đọc hiêủ các từ ngữ chú giải 
 	_HS luyện đọc theo cặp .
 _ Hai HS đọc cả bài 
 _GV đọc diễn cảm 
 b). Tìm hiểu bài 
Hoạt động của Gv 
Hoạt động của HS
GV yêu cầu một HS đọc thành tiếng , đọc thầm đoạn một 
-Bạch Thái Bưởi xuất thân như thế nào?
-Trước khi mở công ty vận tải đường thuỷ Bạch Thái Bưởi đã làm những công việc gì ?
-Những chi tiết nào chứng tỏ anh là một người rất có chí ?
*2HS đọc các đoạn còn lại hs khác đọc thầm 
-Bạch Thái Bưởi mở công ty vận tải đường thuỷ vào thời điểm nào?
-Bạch Thái Bưởi đã thắng cuộc cạnh tranh không ngang sức với các chủ tàu người nước ngoài như thế nào ?
-Em hiểu thế nào là một bậc anh hùng kinh tế ?
-Theo em nhờ đâu mà Bạch Thái Bưởi thành công ?
-Mồ côi cha từ nhỏ , phải theo mẹ quẩy gánh hàng rông .Sau đổi được nhà họ Bạch nhận làm con nuôi ,đổi họ Bạch được ăn học 
	 -Đầu tiên anh làm thư kí cho một hảng buôn .Sau buôn gỗ ,buôn ngô ,mở hiệu cầm đồ , lập nhà in ,khai thác mỏ ... 
Có lúc mất trắng tay ,không còn gì ,nhưng Bưởi không nản chí 
...Vào lúc những con tàu của người Hoa đã độc chiếm các đường sông MB 
 Ông đã khơi dậy lòng tự hào dân tộc của người Việt :Cho người đến bến tàu diễn thuyết kêu gọi hành khách với khẩu hiệu :Dân ta phải di tàu ta.Khách đi tàu của ông ngày một đông 
 Là người lập nên những thành tích phi thường trong kinh doanh 
Nhờ ý chí vươn lên ,thất bại không nản lòng ,biết khơi dậy lòng tự hào dân tộc của hành khách người Việt 
c)HS đọc diễn cảm 
Mời 4HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn
HS tìm dọng đọc phù hợp với diễn biến của câu chuyện 
Cả lớp luyện đọc khi đọc diễn cảm 
3: Củng cố ,dặn dò 
 ________________________
 toán
 nhân một số với một tổng 
I: Mục tiêu :
Giúp học sinh biết thực hiện phép nhân một số với một tổng ,nhân một tổn với một số 
	-Vận dụng tính nhanh ,tính nhẩm 
II: Hoạt động dạy học 
1: Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức
GV ghi lên bảng hai biểu thức 
 4 x(3 +5) và 4 x 3 + 4 x5 
Cho hs tính giá trị của hai biểu thức , so sánh giá trị của hai biểu thức để rút ra kết luận 
4 x( 3 + 5) = 4 x 8 = 32
4 x 3 + 4 x 5 =12 + 20 = 32
Vậy 4 x(3 +5) = 4 x 3 + 4 x5
2: Nhân một số với một tổng 
GV chỉ ra cho hs biểu thức bên trái dấu bằng là nhân một số với một tổng ,biểu thức bên phải là tổng giữa các tích của số đó với từng số hạng của tổng .
Từ đó rút ra kết luận:
-Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau 
Viết dạng biểu thức : a x(b + c)= a x b + a x c 
3: Thực hành 
Bài 1: 
a
b
c
 a x (b + c )
 a x b + a x c
4
5
2
4 x(5 + 2 )= 4 x 7 = 28
4 x 5 + 4 x 2 =2 0 + 8 =28
3
4
5
3 x(4 + 5 )=3 x9 =27 
 3x 4 + 3 x5 = 12 + 15 = 27 
6 
2 
3 
 6 x( 2 + 3 )=6 x 5 =30 
6 x 2 + 6 x 3 =12 +18 = 30
Bài2:
HS đọc yêu cầu đề bài rồi giải bằng hai cách dựa vào mẫu 
a)36 x(7 + 3 )
C 1: 36 x 10 = 360 ;C2: 36 x (7 + 3 ) =36 x7 +36 x3 =252 +108 =360
Bài 3
:	1HS đọc yêu cầu đề sau đó giải vào vở 
HS làm sau đó nêu cách nhân một số với một tổng 
-Khi nhân một số với một tổng ta có thể nhân số đó với từng số hạng của tổng rồi cộng các kết quả với nhau 
Bài 4: 
1HS đọc yêu cầu đề sau đó giải vào vở 
26 x11 213 x 11
 = 26 x( 10 + 1) = 213 x(10 +1 ) 
=26 x 10 +26x 1 = 213 x 10 +213 x1 
 = 260 +36 =296 =2130 +213=2343
35 x101 123 x101
=35 x(100 + 1 ) = 123 x(100 + 1 )
=35 x100 +35 x1 =123 x 100 + 123 x 1
=3500 +35 =12300 + 123
=3535 = 12423
*GV nhận xét ,dặn dò 
 _____________________
 chính tả
 người chiến sĩ giàu nghị lực 
I: Mục tiêu :
	-Nghe viết đúng chính tả ,trình bày đúng đoạn văn : người chiến sĩ giàu nghị lực
	-Luyện viết đúng những tiếng có vần ,âm dễ lẫn :tr/ch ;ươn /ương 
I: đồ dùng dạy học 
Ba tờ phiếu phô tô phóng tồ nội dung bài tập 2a để hs các nhóm thi tiếp sức 
III:hoạt động dạy học 
A: Bài cũ :
2HS đọc thuộc lòng 4 câu thơ ở bài tập 3 tiết trước 
B : Bài mới :
1: Giới thiệu bài 
2: Hướng dẫn hs nghe-viết 
-GV đọc bài :Người chiến sĩ giàu nghị lực 
-HS đọc thầm bài văn 
GV nhắc các em những từ thường viết sai ,cách trình bày ,cách viết các lời thoại 
-GV đọc bài cho hs viết 
-Chấm một số bài ,chữa lỗi 
3: Hs làm bài tập 
-HS làm bài tập 2a:
HS đọc thầm đoạn văn ,suy nghĩ làm bài tập vào vở 
GV dán 3 tờ phiếu lên bảng .HS các nhóm thi tiếp sức điền chữ 
Trung Quốc –chín mươi tuổi –hai trái núi- chắn ngang – chê cười – chết –cháu –chú – chắt –truyền nhau –chẳng thể –thời –trái núi 
HS đọc lại các đoạn văn đã điền hoàn chỉnh 
4:Củng cố ,dặn dò 
 _____________________
 khoa học 
sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
I: Mục tiêu :
Sau bài học hs biết :
	-Hệ thống hoá kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên dưới dạng sơ đồ 
	-Vẽ và trình bày sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
Ii: đồ dùng dạy học 
	-Hình trang 48 ;49 sgk
	- Sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
III: Hoạt động dạy học 
HĐ1: Hệ thống hoá kiến thức về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
Bước 1: Làm việc cả lớp :
-HS quan sát vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên-trang 48 sgk và liệt kê các cảnh được vẽ trong sơ đồ .
-GV treo sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên được vẽ ở bảng phụ 
+Mũi tên chỉ nước bay hơi vẽ tượng trương ,không có nghĩa chỉ có nước ở biển bay hơi .Tren thực tế ,hơi nước thường xuyên được bay từ bất cứ vật nào chứa nước ,nhưng biển và đại dương cung cấp nhiều hơi nước nhất vì chúng chiếm một diện tích lớn trên bề mặt trái đất .
Bước 2: Chỉ vào sơ đồ nói về sự bay hơi và ngưng tụ của nước trong tự nhiên 
Kết luận : Nước đọng ở ao hồ ,sông ,biển không ngừng bay hơi thành hơi nước 
	Hơi nước bốc lên cao , gặp lạnh ,ngưng tụ thnàh những hạt nước nhỏ ,tạo thành những đám mây 
	Các giọt nước trong những đám mây rơi xuống đất ,tạo thành mưa 
HĐ2: Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên 
Bước 1: Làm việc cả lớp 
GV giao nhiệm vụ cho hs như yêu cầu của sgk 
Bước 2: làm việc cá nhân 
HS hoàn thành nhiệm vụ theo yêu cầu của sgk 
Bước 3 : HS trình bày theo cặp 
Hai hs trình bày với nhau về kết quả làm việc cá nhân của mình 
Bước 4: GV gọi một số hs trình bày kết quả bài vẽ của mình trước lớp 
 ________________________
 Thứ 3 ngày 28 tháng 11 năm 2006
Thể dục
Học động tác thăng bằng , trò chơi : mèo đuổi chuột 
I:mục tiêu 
	Học động tác thăng bằng . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác chính xác.
	Trò chơi: Mèo đuổi chuột . Yêu cầu nắm được luật chơi .Khi chơi tập trung chú ý, bình tỉnh, khéo léo
	-Học động tác:Phối hợp 
ii. Nội dung và phương pháp lên lớp
Phần mở đầu
	-GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, chỉnh đốn đội ngũ trang phục luyện tập.
Đứng tại chổ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
 2. Phần cơ bản
 a. Bài thể dục phát triển chung
- Ôn5 động tác đã học ( Mỗi động tác 3-4 lần)
- Học động tác thăng bằng . (Mỗi động tác 4-5 lần)
- Tập phối hợp cả 6động tác
 b. Trò chơi vận động: “Mèo đuổi chuột ”. 
	Gv nêu luật chơi và cách chơi .Cho hs chơi thử một lần .Yêu cầu tham gia chơi một cách tự giác
	GV cho hs chơi chính thức 
 3. Phần kết thúc
- Tập một số động tác thả lỏng
- Đứng tại chổ vỗ tay hát 1 bài
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
 _________________________________
Toán
Nhân một số với một hiệu 
I:mục tiêu 
-Giúp hs biết cách thực hiện phép nhân một số với một hiệu ,nhân một hiệu với một số 
-Vận dụng để tính nhanh ,tính nhẩm 
III: Hoạt động dạy học 
1: Tính và so sánh gía trị của hai biểu thức 
GV ghi lên bảng hai biểu thức 3 x( 7 - 5 ) và 3 x7 - 3 x 5
Cho hs tính giá trị của hai biểu thức ,rồi so sánh kết quả 
3 x( 7 - 5 ) =3 x2 = 6
x7 - 3 x 5 =21 -15 =6
Vậy 3 x( 7 - 5 ) = 3 x7 - 3 x 5
2: Nhân một số với một hiệu 
GV chỉ biểu thức :3 x (7 – 5 )là nhân một số với một hiệu 
GV chỉ biểu thức: 3 x7 - 3 x 5 là hiệu giữa các tích của của số đó với số bị trừ và số trừ 
Kết luận : 
Khi nhân một số với một hiệu ,ta có thể lần lượt nhận số đó với số bị trừ và số trừ rồi trừ hai kết quả đó cho nhau 
Viết dưới dạng biểu thức: a x (b – c ) =a x b – a x c 
3Thực hành :
Bài 1: 
a
b
c
a x(b - c)
a x b – a x c 
6
9
5
6 x(9 - 5 )= 6 x 4 = 24 
6 x 9 – 6 x5 = 54-30 =24
8
5
2
8 x(5 – 2 )= 8 x 3 = 24 
8 x5 – 8x 2 = 40 – 16 = 24
Bài 2: 
*47x 9
 = 47 x ( 10 – 1 )
= 47 x 10 – 47 x 1 
=470 – 47
 = 423
*138 x 9 
= 138 x( 10- 1 )
= 138 x 10 –138 x1 
 =1380 – 138 =1242
*24 x 99 
= 24 x(100 – 1 )
 =24 x 100 – 24 x 1
 = 2400 - 24 
= 2376 
*123 x99 
= 123 x(100 – 1
 = 123 x100 – 123 x 1
 = 12300 – 123 =12177
Bài 3:
Giải :
Cửa hàng đó còn lại số quả trứng là :
175 x(40 – 10 )=5250(quả )
 Đáp số : 5250 quả 
*nhận xét ,dặn dò 
luyện từ và câu 
mở rộng vốn từ : ý chí –nghị lực
I:mục tiêu 
-Giúp hs nắm được một số từ ,một số câu tục ngữ nói về ý chí –nghị lực 
-Biết cách sử dụng những từ ngữ nói trên 
III: Hoạt động dạy học 
A: Bài cũ :
Hai hs làm miệng bài tập làm văn của tiết trước 
B: Bài mới :
1: Giới thiệu bài :
2: HS làm bài tập:
Bài 1 :
HS đọc yêu cầu của bài ,suy nghĩ làm bài cá nhân 
 a: Chí phải , Chí lí , Chí thân , Chí tình , Chí công 
b) ý chí , chí khí , chí hướng ,quyết chí 
Bài 2: 
HS làm bài cá nhân ý b là đúng 
a)Kiên trì 
c)Kiên cố 
d)Chí tình ,chí nghĩa
Bài 3 : 
HS đọc yêu cầu của bài ,suy nghĩ làm bài cá nhân
Điền vào chỗ trống theo thứ tự sau :
Nghị lực ,nản chí , quyết tâm , kiên nhẫn , quyết chí ,nguyện vọng 
Bài 4: 
Vàng phải thử trong lửa mới biết vàng thật hạy vàng giả .Người phải thử thách  ... đặc điểm của đồng bằng Bắc Bộ 
-Dựa vào bản đồ ,tranh ảnh tìm kiến thức 
-Có ý thức tôn trọng ,bảo vệ các thành quả lao động của con người 
Ii: đồ dùng dạy học 
Bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam
Iii:Hoạt động dạy học 
A: Đồng bằng lớn ở miền Bắc 
HĐ1 :Làm việc cả lớp 
-GV Chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam 
HS lên bảng chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên 
GV chỉ bản đồ và nói cho hs biết về hình dạng của đồng bằng Bắc Bộ : Có hình tam giác ,đỉnh Việt Trì ,cạnh đáy là đường bờ biển 
HĐ2: Làm việc theo nhóm 3
-Đồng bằng Bắc Bộ do phù sa những con sông nào bồi đắp lên?
	-Đồng bằng Bắc Bộ có diện tích lớn thứ mấy trong các đồng bằng ở nước ta ?
	-Địa hình đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ?
-HS chỉ vị trí của đồng bằng Bắc Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên :Vị trí ,giới hạn ,và mô tả tổng hợp ,đắc điểm của đồng bằng Bắc Bộ ?
B:Sông ngòi và hệ thống đê ngăn lũ 
HĐ3: Làm việc cả lớp 
HS quan sát hình 1 sau đó lên bảng chỉ bản đồ một số sông ở đồng bằng Bắc Bộ 
	-Tại sao sông có tên gọi là sông Hồng ?
GV chỉ bản đồ vị trí sông Hồng và sông Thái Bình trên bản đồ 
	-Khi mùa mưa nước ao ,hồ ,sông ,ngòi thường như thế nào ?
	-Mùa mưa ở đồng bằng Bắc Bộ trùng với mùa nào trong năm ?
	-Vào mùa mưa nước các sông ở đây như thế nào ?
HĐ4: Thảo luận nhóm 
	-Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ đắp đê ven biển để làm gì ?
-Hệ thống đê ở đồng bằng Bắc Bộ có đặc điểm gì ?
-Ngoài việc đắp đê ,người dân ở đây còn làm gì để sử dụng nước các sông cho sản xuất ?
*HS trình bày kết quả ,thảo luận 
Cả lớp và gv nhận xét 
 ____________________________
 Thứ 5 ngày 30 tháng 11 năm 2006
Thể dục
Học động tác nhảy . trò chơi :”mèo đuổi chuột ”
I:mục tiêu 
	-Ôn 6 động tác của bài thể dục phát triển chung 
	-Học động tác nhảy . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác chính xác.
	-Trò chơi: Mèo đuổi chuột . Yêu cầu nắm được luật chơi .Khi chơi tập trung chú ý, bình tỉnh, khéo léo
ii. Nội dung và phương pháp lên lớp
Phần mở đầu
	-GV nhận lớp phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học, chỉnh đốn đội ngũ trang phục luyện tập.
Đứng tại chổ xoay các khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai.
 2. Phần cơ bản
 a. Bài thể dục phát triển chung
- Ôn 6 động tác đã học ( Mỗi động tác 3-4 lần)
- Học động tác nhảy . (Mỗi động tác 4-5 lần)
- Tập phối hợp cả 7 động tác
 b. Trò chơi vận động: “Mèo đuổi chuột ”. 
	Gv nêu luật chơi và cách chơi .Cho hs chơi thử một lần .Yêu cầu tham gia chơi một cách tự giác
	GV cho hs chơi chính thức 
 3. Phần kết thúc
- Tập một số động tác thả lỏng
- Đứng tại chổ vỗ tay hát 1 bài
- GV cùng HS hệ thống lại bài học
 _________________________________
tập làm văn 
kết bài trong bài văn kể chuyện 
I:mục tiêu 
-Biết được hai cách kết bài : Kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng trong văn kể chuyện 
-Bước đầu biết viết kết bài cho bài văn kể chuyện theo hai cách mở rộng và không mở rộng 
 ii:Hoạt động dạy học 
 A: Bài cũ 
:	Một số hs nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ trong tiết tập làm văn trước 
	 -Hai hs đọc phần mở đầu chuyện :Hai bàn tay . theo cách mở bài gián tiếp 
B: Bài mới :
1: Giới thiệu bài 
2: Phần nhận xét 
Bài 1;2 một hs đọc yêu cầu bài tập 1 ;2 
Cả lớp đọc thầm truyện :”Ông trạng thả diều ”
HS tìm phần kết của truyện 
	_Thế rồi vua mở khoa thi .Chú bé thả diều đỗ trạng nguyên .Ông Trạng khi ấy mới có 13 tuổi .Đó là trạng nguyên trẻ nhất nước Nam ta 
Bài 3: 1HS đọc yêu cầu của đề bài 
	-Câu chuyện này càng làm cho em thấm thía lời dạy của cha ông : Người có chí thì nên ,nhà có nền thì vững 
Bài 4:1HS đọc yêu cầu của bài 
HS làm bài theo hai cách mở rộng và không mở rộng
Không mở rộng 
Thế rồi vua mở khoa thi . Chú bé thả diều đỗ Trạng nguyên .Ông trạng khi ấy mới có 13 tuổi .Đó là trạng nguyên trẻ nhát của nước Nam ta 
Mở rộng : 
Thế rồi vua mở khoa thi ..... .Đó là trạng nguyên trẻ nhất của nước Nam ta .
Câu chuyện này giúp em thấm thía hơn lời cha ông dạy :Người có chí thì nên ,nhà có nền thì vững .Ai nổ lực phấn đấu vươn lên người ấy sẽ đạt được điều mình mong muốn 
3:Phần ghi nhớ : SGk 
4: Phần luyện tập 
Bài 1: 
a) Kết bài không mở rộng 
b;c;d;e : Kết bài mở rộng 
Bài 2:
 a) Kết bài không mở rộng :”Tô Hiến Thành ....”
	b) Kết bài mở :”Nhưng An –drây –ca ....”
Bài 3:Theo cách kết bài mở : 
a: Một người chính trực 
Câu chuyện về sự sảng khoái ,chính trực của Tô Hiến Thành được truyền tụng đến mãi muôn đời sau .Những người như ông làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn .
Câu chuyện giúp chúng ta hiểu :
Người chính trực làm gì cũng theo lẽ phải ,luôn đặt công việc lợi ích của đất nước lên trên tình riêng .
 _____________________________
luyện từ và câu 
tính từ (tiếp theo )
I:mục tiêu 
Nắm được một số cách thể hiện mức độ của đặc điểm ,tính chất 
Biết dùng các từ ngữ biểu thị mức độ của đặc điểm ,tính chất 
 ii:Hoạt động dạy học 
A: Bài cũ 
2 hs nhắc lại kiến thức cần ghi nhớ trong tiết tập làm văn trước 
B: Bài mới :
1: Giới thiệu bài 
2: Phần nhận xét 
Bài 1:
a)Tờ giấy này trắng mức độ trung bình ,tính từ trắng 
b) Tờ giấynày trăng trắng độ thấp ,từ láy trăng trắng 
c) Tờ giấy này trắng tinh mức độ cao , từ ghép trắng tinh 
	-Mức độ của các tờ giấy có thể được thể hiện bằng cách tạo ra các từ ghép (trắng tinh )hoặc từ láy (trăng trắng ) từ tính từ trắng đã cho 
Bài 2: HS đọc yêu cầu của đề bài 
	-ý nghĩa mức độ được thể hiện bằng cách 
	+thêm từ rất vào trước tính từ trắng –rất trắng 
	+Tạo ra phép so sánh với các từ hơn , nhất ,-Trắng hơn ,trắng nhất 
3:Phần ghi nhớ 
Bốn hs đọc nọi dung cần ghi nhớ 
4: Phần thực hành 
Bài 1:
Những từ ngữ : đậm ,ngọt ,rất ,lắm,ngà, ngọc ,ngọc ngà ,hơn , hơn, hơn.
Bài 2: 
Đỏ :
- đo đỏ ,đỏ rực ,đỏ hồng ,đỏ chát ,đỏ chói 
	-rất đỏ, đỏ lắm , đỏ quá ,quá đỏ, đỏ vô cùng 
	-đỏ hơn , đỏ nhất , đỏ như son , đỏ hơn son 
Cao : 
-cao cao, cao vút , cao chót vót , cao vòi vọi ,
	-Rất cao , cao quá , cao laqứm ,quá cao,
	-Cao hơn , cao nhất , cao như núi , cao hơn núi .
Vui : 
-Vui vui , vui vẻ , vui sướng ,sướng vui , vui mừng ,mừng vui .
-Rất vui, vui lắm , vui quá 
-Vui hơn , vui nhất , vui như tết
Bài 3 :
 Đặt câu
	Quả ớt đỏ chót .
	Mặt trời đỏ chói .
	Bầu trời cao vời vợi 
5:Củng cố ,dặn dò 
GV nhận xét tiết học 
 _______________________
Toán 
nhân với số có hai chữ số 
I:mục tiêu 
Giúp hs 
	-Biết ccách nhân một số với hai chữ số 
	-Nhận biết tích riêng thứ nhất với tích riêng thứ hai trong phép nhân với số có hai chữ số 
ii. hoạt động dạy học 
1:Tìm cách tính 36 x 23
HS áp dụng tính chất nhân một số với một tổng 
x23 = 36 x ( 20 + 3 )
 =36 x 20 + 36 x 3 
 =720 =828
Gọi một hs đặt tính 
36
x23
 108
 72
 828
Bài tập 2 :
Bài 1 :đặt tính rồi tính 
86 x 53 = 4558 ; 33 x 44 =1452 ; 
 157 x 24 =3768 ;1122 x 19 =21318 
Bài 2: 
Với a = 13 thì 45 x a = 45 x 13 =585
Với a = 26 thì 45 x a = 45 x 26=1170
Với a = 39 thì 45 x a = 45 x 39 =1755
Bài 3: 
Bài giải
Số trang của 25 quyển vở là
48 x25 =1200(trang )
 Đáp số : 1200 trang
 __________________
 Thứ 6 ngày 31 tháng 11 năm 2006
Tập làm văn 
Kể chuyện 
I:mục tiêu 
	Học sinh thực hành viết một bài văn kể chuyện sau giai đoạn 
	Bài viết đáp ứng với yêu cầu của đề bài ,có nhân vật ,sự việc ,cốt chuyện 
ii. hoạt động dạy học 
GV viết đề lên bảng 
1: Kể một câu chuyện em đã được nghe hoặc được đọc về một người có tấm lòng nhân hậu 
2: Kể lại câu chuyện : Nổi dằn vặt của An -đrây –ca bằng lời của cậu bé An -đrây –ca
3: Kể lại câu chuyện : Vua tàu thuỷ Bạch Thaí Bưởi bằng lời kể của một người chủ tàu Pháp hoặc người Việt 
HS chọn một trong ba đề trên bảng để làm 
HS làm bài 
GV thu một số bài chấm ,nhận xét 
 _________________________
toán 
luyệntập 
I:mục tiêu 
 Giúp hs 
	-Rèn kĩ năng nhân một số với hai chữ số 
	- Giải bài toán có phép nhân với số có hai chữ số 
ii. hoạt động dạy học 
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
1 7 x 86 = 1462 ;
x39 =16692 ;
2057 x23 =47311
Bài 2: 
m
3
30
23
230
m x 78 
3 x 78 = 234 
30 x 78 =2340
 23 x 78 = 1794 
 230 x78 =17940
Bài 3: 
 Bài giải 
Trong một giờ tim người đó đập được số lần là
15 x 60 = 4500 (lần )
Trong 24 giờ tim người đó đập được số lần là
4500 x 24 =108000(lần )
Đáp số : 108000 lần
Bài 4: 
Bài giải :
Số hs của 12 lớp là
30 x12 = 360 (học sinh )
Số hs của 6 lớp là
35 x 6 =210 (học sinh )
Tổng số hs của trường là
360 + 210 = 570(học sinh )
 Đáp số : 570 học sinh
Bài 5 : giải tương tự 
 _________________________
khoa học 
nước cần cho sự sống 
I:mục tiêu 
Sau bài học hs có khả năng :
	-Nêu một số ví dụ chứng tỏ nước cần cho sự sống của con người ,động vật ,thực vật 
	-Nêu được dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp ,vui chơi giải trí 
II: đồ dùng dạy học 
	Hình trang 50 ;51 sgk 
	HS sưu tầm những tranh ảnh và tư liệu về vai trò của nước 
III: hoạt động dạy học 
HĐ1: 
Tìm hiểu vai tò của nước đối với đời sống của con người ,động vật ,thực vật
	GV chia lớp thành ba nhóm ,mỗi nhóm giao cho một nhiệm vụ 
Nhóm 1:
	Tìm hiểu và trình bày vai trò của nước đối với cơ thể con người ? 
Nhóm 2:
	Tìm hiểu và trình bày vai trò của nước đối với cơ thể động vật ? 
Nhóm 1:
	Tìm hiểu và trình bày vai trò của nước đối với cơ thể thực vật ? 
Các nhóm làm việc theo nhóm 
Đại diện các nhóm trình bày . Các nhóm khác nhận xét bổ sung 
	GV kết luận như sgk 
HĐ2: 
Tìm hiểu vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp ,vui chơi giải trí 
	-Động não : Con người cón sử dụng nước vào những việc gì klác ?
	HS trả lời ,GV ghi tóm tắt tất các những ý kiến của hs 
	HS đưa ra những dẫn chứng về vai trò của nước trong sản xuất nông nghiệp ,công nghiệp ,vui chơi giải trí 
	GV kết luận:SGK 
HĐ3: Củng cố ,dặn dò 
 ______________________ 
 Hoạt động tập thể
 Sinh hoạt lớp 
I.mục tiêu
	Rèn cho học sinh có thói quen tổ chức sinh hoạt lớp cuối tuần :
	- Lớp trưởng điều hành lớp sinh hoạt: Tự nhận xét tồn tại, của bản thân từng cá nhân, từng tổ và cả lớp.
 II.Hoạt động lên lớp
1:Lớp sinh hoạt:
	 Lớp trưởng nhận xét chung tình hình của từng tổ, từng cá nhân(Có sổ theo giỏi riêng).
	Từng cá nhân tự nhận xét
 2: GV nhận xét chung 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai soan lop 4 cktkn day du.doc