Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 14 - Tiếng Việt: Ôn luyện

Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 14 - Tiếng Việt: Ôn luyện

Tiếng Việt

 ÔN LUYỆN

Mục tiêu : -Luyện đọc lại bài :”Quà của bố “ .

-Luyện tập về đặt câu theo mẫu : Ai (cái gì ,con gì ) ? là gì ? làm gì ?

Chuẩn bị : -Bảng phụ ghi một số bài tập .

 - Vở buổi chiều .

Các hoạt động dạy –học :

 

doc 1 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 72Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn học lớp 2 (buổi chiều) - Tuần học 14 - Tiếng Việt: Ôn luyện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần :14	Thứ ba ngày 11 tháng 12 năm 20007 
BUỔI : 2 
	Tiếng Việt 
 ÔN LUYỆN 
Mục tiêu : -Luyện đọc lại bài :”Quà của bố “ .
-Luyện tập về đặt câu theo mẫu : Ai (cái gì ,con gì ) ? là gì ? làm gì ?
Chuẩn bị : -Bảng phụ ghi một số bài tập .
 - Vở buổi chiều .
Các hoạt động dạy –học :
ND – HTTC 
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Kiểm tra bài cũ :
- cá nhân .
2/ Bài cũ :
Giới thiệu .
HĐ1 :Luyện đọc bài “Quà của bố “.
-nhóm 2 ,cá nhân .
HĐ2 : Luyện tập đặt câu theo mẫu .
Ai (cái gì ,con gì )?
là gì ? . –làm vở .
HĐ3: Luyện tập đặt câu theo mẫu .
Ai (cái gì ,con gì )?
làmø gì ?. –làm vở .
3/ Củng cố,dặn dò:
-cá nhân ,cả lớp .
4’
2’
30’
16’
14’
4’
-Gọi hs đọc lại bài “Quà của bố “ .và trả lời câu hỏi .
-Nhận xét , ghi điểm .
-Giới thiệu bằng lời – ghi bảng .
-Yêu cầu hs luyện đọc lại bài “ Quà của bố “ .
-Yêu cầu hs đọc lại cho cả lớp nghe .
-Tổ chức cho hs thi đọc lại bài “ Quà của bố “ .
-Nhận xét , tuyên dương .
 Tiết 2
-Gọi hs đọc nội dung bài .
Bài 1 :Đặt 3 câu theo mẫu Ai (cái gì ,con gì ) ? là gì ?
-Theo dõi hs làm bài ,nhắc nhở .
-Yêu cầu hs đọc lại bài làm của mình.
-Nhận xét ,chốt câu đặt đúng mẫu .
-Gọi hs đọc yêu cầu .
Bài 2: Đặt 3 câu theo mẫu Ai (cái gì ,con gì ) làm gì ?
-Thực hiện các bước tương tự bài 1 .
.Nêu đặc điểm của bộ phận trả lời câu hỏi : là gì ? làm gì ?
-Về nhà ôn luyện nhiều hơn nữa .
 * Nhận xét tiết học .
-2 hs đọc .
-Lắng nghe .
-Lắng nghe .
-Đọc theo nhóm 2 .
-Mỗi hs đọc 1 đoạn nối tiếp .
-Mỗi dãy 2 hs đọc 2 đoạn nối tiếp .
-Lắng nghe .
-2 hs đọc .
-Làm vào vở .
-Mỗi hs đọc 1 câu nối tiếp .
-Đổi vở kiểm tra chéo .
-2 hs đọc .
-Làm vào vở .
3 hs trả lời .
-Thực hiện ở nhà .

Tài liệu đính kèm:

  • docTV14.doc