Giáo án Lớp 2 - Tuần 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Thị Nguyệt

Giáo án Lớp 2 - Tuần 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Thị Nguyệt

- Bài tập yêu cầu chúng ta: Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )

- Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về thời gian.

- Đọc: Khi nào bạn về quê thăm ông bà nội?

- HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.

+ Bao giờ bạn về quê thăm ông bà nội?

+ Lúc nào bạn về quê thăm ông bà nội?

+ Tháng mấy bạn về quê thăm ông bà nội?

+ Mấy giờ bạn về quê thăm ông bà nội?

 

doc 33 trang Người đăng huyennguyen1411 Ngày đăng 03/05/2016 Lượt xem 632Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 - Tuần 35 - Năm học 2011-2012 - Trần Thị Nguyệt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
So¹n ngµy 22/4/2012
Thø 2 ngµy th¸ng 05 n¨m2012.
TiÕng viƯt
TiÕt 1
I. Mục tiêu
 - §äc râ rµng, rµnh m¹ch c¸c bµi T§ ®· häc tõ tuÇn 28 ®Õn tuÇn 34 (ph¸t ©m râ, tèc ®é ®äc 50 tiÕng/phĩt); hiĨu ý chÝnh cđa ®o¹n, néi dung cđa bµi (tr¶ lêi ®­ỵc c©u hái vỊ néi dung ®o¹n ®äc).
 - BiÕt thay thÕ cơm tõ khi nµo b»ng c¸c cơm bao giê, lĩc nµo, mÊy giê trong c¸c c©u ë BT2; ng¾t ®o¹n v¨n cho tr­íc thµnh 5 c©u râ ý (BT3).
II. Chuẩn bị
GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34.
HS: SGK.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động 
3. Bài mới 
v Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
Cho HS lên bảng gắp thăm bài đọc.
Gọi HS đọc và trả lời 1 câu hỏi về nội dung bài vừa học.
Gọi HS nhận xét bài bạn vừa đọc.
Cho điểm trực tiếp từng HS.
Chú ý: Tuỳ theo số lượng và chất lượng HS của lớp mà GV quyết định số HS được kiểm tra đọc. Nội dung này sẽ được tiến hành trong các tiết 1, 2, 3, 4, 5 của tuần này. 
v Hoạt động 2: Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (Bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )
Bµi 2:
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về nội dung gì?
Hãy đọc câu văn trong phần a.
Yêu cầu HS suy nghĩ để thay cụm từ khi nào trong câu trên bằng một từ khác.
Yêu cầu HS làm bài theo cặp, sau đó gọi một số HS trình bày trước lớp.
Nhận xét và cho điểm HS. 
v Hoạt động 3: Oân luyện cách dùng dấu chấm câu
Bài tập yêu cầu các con làm gì?
Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài. Chú ý cho HS: Câu phải diễn đạt 1 ý trọn vẹn, khi đọc câu ta phải hiểu được.
Gọi 1 số HS đọc bài trước lớp (đọc cả dấu câu).
Nhận xét và cho điểm từng HS.
4. Củng cố – Dặn dò 
Dặn HS về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi Khi nào? Và cách dùng dấu chấm câu.
Chuẩn bị: Tiết 2
Hát
Lần lượt từng HS gắp thăm bài, về chỗ chuẩn bị.
Đọc và trả lời câu hỏi.
Theo dõi và nhận xét.
Bài tập yêu cầu chúng ta: Thay cụm từ khi nào trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (bao giờ, lúc nào, tháng mấy, mấy giờ, )
Câu hỏi “Khi nào?” dùng để hỏi về thời gian.
Đọc: Khi nào bạn về quê thăm ông bà nội?
HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến.
+ Bao giờ bạn về quê thăm ông bà nội?
+ Lúc nào bạn về quê thăm ông bà nội?
+ Tháng mấy bạn về quê thăm ông bà nội?
+ Mấy giờ bạn về quê thăm ông bà nội?
Đáp án: 
b) Khi nào (bao giờ, tháng mấy, lúc nào, mấy giờ) các bạn được đón Tết Trung thu?
c) Khi nào (bao giờ, lúc nào, mấy giờ) bạn đi đón con gái ở lớp mẫu giáo?
Ngắt đoạn văn thành 5 câu rồi viết lại cho đúng chính tả.
Làm bài theo yêu cầu: 
Bố mẹ đi vắng. Ơû nhà chỉ có Lan và em Huệ. Lan bày đồ chơi ra dỗ con. Con buồn ngủ. Lan đặt con xuống giường rồi hát ru con ngủ.
TiÕng viƯt
TiÕt 2
I. Mục tiêu
 - Møc ®é yªu cÇu vỊ kÜ n¨ng ®äc nh­ ë TiÕt 1.
 - T×m ®­ỵc vµi tõ chØ mµu s¾c trong ®o¹n th¬, ®Ỉt ®­ỵc c©u víi 1 tõ chØ mµu s¾c t×m ®­ỵc (BT2, BT3).
 - §Ỉt ®­ỵc c©u hái cã cơm tõ khi nµo (2 trong sè 2 c©u ë BT4).
II. Chuẩn bị
GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34. Bảng chép sẵn bài thơ trong bài tập 2.
HS: SGK.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
v Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
Tiến hành tương tự tiết 1.
v Hoạt động 2: Oân luyện về các từ chỉ màu sắc. Đặt câu với các từ đó.
Bµi 2:
Yêu cầu 1 HS đọc đề bài.
Gọi 1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Hãy tìm thêm các từ chỉ màu sắc không có trong bài.
Bµi 3:
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài.
Nhận xét và cho điểm những câu hay. Khuyến khích các con đặt câu còn đơn giản đặt câu khác hay hơn.
v Hoạt động 3: Oân luyện cách đặt câu hỏi với cụm từ khi nào?
Bµi 4:
Yêu cầu 1 HS đọc đề bài tập 3.
Gọi HS đọc câu văn của phần a.
Hãy đặt câu hỏi có cụm từ khi nào cho câu văn trên.
Yêu cầu HS cả lớp tự làm bài vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Gọi 1 HS đọc bài làm của mình.
Nhận xét và chấm điểm một số bài của HS.
4. Củng cố – Dặn dò 
Nhận xét giờ học.
Yêu cầu HS về nhà tìm thêm các từ chỉ màu sắc và đặt câu với các từ tìm được.
Chuẩn bị: Tiết 3.
Đọc đề trong SGK.
Làm bài: xanh, xanh mát, xanh ngắt, đỏ, đỏ tươi, đỏ thắm.
HS nối tiếp nhau phát biểu ý kiến: xanh nõn, tím, vàng, trắng, đen,
Bài tập yêu cầu chúng ta đặt câu với các từ tìm được trong bài tập 2.
Tự đặt câu, sau đó nối tiếp nhau đọc câu của mình trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét. Ví dụ: Những cây phượng vĩ nở những bông hoa đỏ tươi gọi mùa hè đến. Ngước nhìn lên vòm lá xanh thẫm, con biết mình sẽ nhớ mãi ngôi trường này. Trong vòm lá xanh non, những chú ve đang cất lên bài hát rộn ràng của mình./
1 HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm theo.
Những hôm mưa phùn gió bấc, trời rét cóng tay.
Khi nào trời rét cóng tay?
Làm bài:
b) Khi nào luỹ tre làng đẹp như tranh vẽ?
c) Khi nào cô giáo sẽ đưa cả lớp đi thăm vườn thú?
d) Các bạn thường về thăm ông bà vào những ngày nào?
- Một số HS đọc bài làm, cả lớp theo dõi và nhận xét.
Thø 3 ngµy th¸ng 05 n¨m 2012.
TiÕng viƯt 
TiÕt 3
I. Mục tiêu
 - Møc ®é yªu cÇu vỊ kÜ n¨ng ®äc nh­ ë TiÕt 1.
 - BiÕt ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái cã cơm tõ ë ®©u ? (2 trong sè 4 c©u ë BT2); ®Ỉt ®ĩng dÊu chÊm hái, dÊu phÈy vµo chç trèng trong ®o¹n v¨n (BT3).
II. Chuẩn bị
GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34.
HS: SGK.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
v Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng 
Tiến hành tương tự như tiết 1.
v Hoạt động 2: Oân luyện cách đặt và trả lời câu hỏi: ở đâu?
Bài 2
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nội dung gì?
Hãy đọc câu văn trong phần a.
Hãy đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu cho câu văn trên.
Yêu cầu HS tự làm các phần còn lại của bài, sau đó gợi ý một số HS đọc câu hỏi của mình. Nghe và nhận xét, cho điểm từng HS.
v Hoạt động 3: Oân luyện cách dùng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Dấu chấm hỏi được dùng ở đâu? Sau dấu chấm hỏi có viết hoa không?
Dấu phẩy đặt ở vị trí nào trong câu? Sau dấu phẩy ta có viết hoa không?
Gọi 1 HS lên làm bài trên bảng lớp. Cả lớp làm bài vào Vở Bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Yêu cầu HS nhận xét bài làm của bạn trên bảng.
Nhận xét và cho điểm HS.
4. Củng cố – Dặn dò 
Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về nội dung gì?
Dặn dò HS về nhà ôn lại kiến thức về mẫu câu hỏi “Ở đâu?” và cách dùng dấu chấm hỏi, dấu phẩy.
Chuẩn bị: Tiết 4.
Bài tập yêu cầu chúng ta: Đặt câu hỏi có cụm từ Ở đâu? cho những câu sau.
Câu hỏi Ở đâu? dùng để hỏi về địa điểm, vị trí, nơi chốn.
Đọc: Giữa cánh đồng, đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ.
Đàn trâu đang thung thăng gặm cỏ ở đâu?
Làm bài:
b) Chú mèo mướp vẫn nằm lì ở đâu?
c) Tàu Phương Đông buông neo ở đâu?
d) Chú bé đang say mê thổi sáo ở đâu?
Điền dấu chấm hỏi hay dấu phẩy vào mỗi ô trống trong truyện vui sau?
Dấu chấm hỏi dùng để đặt cuối câu hỏi. Sau dấu chấm hỏi ta phải viết hoa.
Dấu phẩy đặt ở giữa câu, sau dấu phẩy ta không viết hoa vì phần trước dấu phẩy thường chưa thành câu.
Làm bài:
Đạt lên năm tuổi. Cậu nói với bạn:
Chiến này, mẹ cậu là cô giáo, sao cậu chẳng biết viết một chữ nào?
Chiến đáp:
Thế bố cậu là bác sĩ răng sao con bé của cậu lại chẳng có chiếc răng nào?
Câu hỏi “Ở đâu?” dùng để hỏi về địa điểm, nơi chốn, vị trí.
*************************************************************
Thø t ư ngµy th¸ng 05 n¨m 2012.
TiÕng viƯt 
TiÕt 4
I. Mục tiêu
 - Møc ®é yªu cÇu vỊ kÜ n¨ng ®äc nh­ ë TiÕt 1.
 - BiÕt ®¸p lêi chĩc mõng theo t×nh huèng cho tr­íc (BT2); biÕt ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái cã cơm tõ nh­ thÕ nµo (BT3).
II. Chuẩn bị
GV: Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc và học thuộc lòng từ tuần 28 đến tuần 34.
HS: SGK.
III. Các hoạt động:
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
v Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng
Tiến hành tương tự như tiết 1.
v Hoạt động 2: Oân luyện cách đáp lời chúc mừng 
Bµi 2:
Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?
Hãy đọc các tình huống được đưa ra trong bài.
Khi ông bà ta tặng quà chúc mừng sinh nhật con, theo con ông bà sẽ nói gì?
Khi đó con sẽ đáp lại lời của ông bà ntn?
Yêu cầu HS thảo luận cặp đôi để tìm lời đáp cho các tình huống còn lại
Yêu cầu một số cặp HS đóng vai thể hiện lại các tình huống trên. Theo dõi và nhận xét, cho điểm HS.
v Hoạt động 3: Oân luyện cách đặt câu hỏi với cụm từ ntn
Gọi HS đọc đề bài.
Câu hỏi có cụm từ như thế nào dùng để hỏi về điều gì?
Hãy đọc câu văn trong phần a.
Hãy đặt câu có cụm từ như thế nào để hỏi về cách đi của gấu.
Yêu cầu cả lớp làm bài vào Vở bài tập Tiếng Việt 2, tập hai.
Nhận xét và cho điểm HS.
4. Củng cố – Dặn dò
Nhận xét giờ học.
Dặn dò HS về nhà ôn lại kiến thức của bài và chuẩn bị bài sau: Ôn tập tiết 5. 
Đáp lại lời chúc mừng của người khác.
1 HS đọc tha ... 
Bài toán thuộc dạng toán gì?
Yêu cầu HS làm bài.
Chữa bài và cho điểm HS.
4. Củng cố – Dặn dò Tổng kết tiết học và giao các bài tập bổ trợ kiến thức cho HS.
Chuẩn bị: Thi cuối kỳ 2.
Làm bài, sau đó 2 HS đọc bài của mình trước lớp.
3 HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Tấm vải xanh dài 40m, tấm vải hoa ngắn hơn tấm vải xanh 16m. Hỏi tấm vải hoa dài bao nhiêu mét?
Bài toán thuộc dạng ít hơn.
1 HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở bài tập.
Bài giải
	Tấm vải hoa dài là:
	40 – 16 = 24 (m)
	Đáp số: 24m.
*********************************************************
Thø 6 ngµy th¸ng 5 n¨m 2012.
KiĨm tra ®Þnh k× (cuèi häc k× II)
I. Mơc tiªu
§¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp cđa HS
C¸c b¶ng tÝnh céng, trõ, nh©n chia ®· häc.
Thùc hiƯn phÐp céng trõ c¸c sè cã 2 ch÷ sè cã nhí, c¸c sè cã 3 ch÷ sè kh«ng nhí.
Gi¶i bµi to¸n cã 1 phÐp tÝnh, vÏ h×nh tam gi¸c, tÝnh chu vi h×nh tø gi¸c.
T×m sè liỊn sau 1 d·y sè.
II. §Ị bµi
1. TÝnh nhÈm.
2 x 6 =
3 x 6 =
4 x 4 =
18 : 2 =
24 : 4 =
15 : 5 =
5 x 7 =
2 x 8 =
3 x 9 =
10 : 5 =
20 : 4 =
27 : 3 =
2. §Ỉt tÝnh råi tÝnh.
84 + 19
62 - 25
536 + 243
879 - 35
3. Hµ cã 12 viªn bi, MÜ cã nhiỊu h¬n Hµ 8 viªn bi. Hái MÜ cã bao nhiªu viªn bi ?
4. TÝnh chu vi h×nh tø gi¸c ABCD biÕt :
AB = 5cm ; BC = 4cm ; CD = 6cm ; AD = 6cm.
5. ViÕt sè thÝch hỵp vµo chç chÊm.
101; 105; 109; 
III. §¸nh gi¸.
Bµi 1 (3 ®iĨm) Mçi ý ®ĩng 0, 25 ®iĨm.
Bµi 2 (2 ®iĨm) Mçi phÐp tÝnh ®ĩng ®­ỵc 0, 5 ®iĨm.
Bµi 3 (2 ®iĨm) Lêi gi¶i 0, 5 ®iĨm.
 PhÐp tÝnh 1 ®iĨm.
 §¸p sè 0, 5 ®iĨm.
Bµi 4 (2 ®iĨm)
Bµi 5 (1 ®iĨm)
***************************************************************************************************************************
 Giao H­¬ng, ngµy..................
 BGH kÝ duyƯt 
So¹n ngµy 22/4/2012
Thø ba ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
§¹o ®øc
«n tËp vµ thùc hµnh kÜ n¨ng cuèi häc k× II vµ cuèi n¨m
I. Mơc tiªu
- Cđng cè c¸c kiÕn thøc ®· häc.
- Qua bµi «n tËp, thùc hµnh giĩp HS cã kÜ n¨ng hµnh vi øng xư ®ĩng.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
 1. ỉn ®Þnh tỉ chøc
	2. KiĨm tra bµi cị
	3. Bµi míi
 a. H§1 : GV ghi c¸c c©u hái vµo phiÕu cho HS b¾t th¨m tr¶ lêi c©u hái.
? V× sao khi m¾c lçi ph¶i biÕt nhËn lçi vµ sưa lçi ?
? Em ®· lµm g× ®Ĩ gi÷ g×n tr­êng líp s¹ch ®Đp ?
? Em hiĨu ch¨m chØ häc tËp lµ nh­ thÕ nµo ?
? Häc tËp sinh ho¹t ®ĩng giê cã lỵi g× ?
? Nªu nh÷ng viƯc cÇn lµm khi nhËn vµ gäi ®iƯn tho¹i ?
? KĨ nh÷ng viƯc em ®· lµm ®Ĩ giĩp ®ì ng­êi khuyÕt tËt ? ...
 b. H§2 : Thùc hµnh.
- GV ®­a ra 1 sè t×nh huèng t­¬ng tù nh­ tiÕt 34 cho HS th¶o luËn nhãm lªn ®ãng vai.
- C¸c nhãm lªn thĨ hiƯn, líp nhËn xÐt.
- GV KL tuyªn d­¬ng nhãm lµm tèt.
4. Cđng cè, dỈn dß.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
- DỈn HS thùc hµnh theo bµi häc.
 Giao H­¬ng, ngµy..................
 BGH kÝ duyƯt 
So¹n ngµy 22/4/2012
t¨ng buỉi 
Thø hai ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1: LuyƯn to¸n
 LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu :
Giĩp HS cđng cè vỊ :
§äc viÕt, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 1000.
B¶ng céng trõ cã nhí.
Xem ®ång hå h×nh vÏ.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. GV tỉ chøc cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi.
Bµi 1.
HS viÕt vµo vë.
Ch÷a bµi, gäi HS ®äc c¸c sè ®ã.
Bµi 2.
HS tù ®äc kÕt qu¶ ®iỊn vµ gi¶i thÝch.
Bµi 3 
HS tù lµm bµi, ch÷a bµi chèt ý ®ĩng.
Bµi 4.
HS nh×n h×nh vÏ tr¶ lêi.
NhËn xÐt chèt ý ®ĩng.
Bµi 5.
HS tù vÏ h×nh theo mÉu.
1 em lªn b¶ng líp lµm, nhËn xÐt chèt bµi lµm ®ĩng.
2. Cđng cè, dỈn dß.
- HƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt giê häc.
 ______________________________________________
TiÕt 2: LuyƯn tiÕng viƯt ¤n tËp
I. Mơc tiªu: 
- KiĨm tra lÊy ®iĨm ®äc vµ häc thuéc lßng; RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng vµ ®äc hiĨu.
- ¤n luyƯn vỊ dÊu chÊm.
- ¤n luyƯn vỊ c¸c tõ ng÷ chØ mµu s¾c. §Ỉt c©u víi c¸c tõ ng÷.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 	
1. Giíi thiƯu bµi.
1. KiĨm tra ®äc.( tõ 5 - 7 em)..
§äc thªm bµi CËu bÐ vµ c©y si giµ vµ TLCH.
2. T×m tõ chØ mµu s¾c trong ®o¹n th¬.
- HS ®äc y/c, tù lµm vµo vë.
- §äc bµi tr­íc líp, nhËn xÐt chèt bµi lµm ®ĩng.
3. §Ỉt c©u víi mçi tõ võa t×m ®­ỵc ë BT 2.
- Häc sinh ®äc yªu cÇu cđa bµi - tù lµm bµi vµo vë bµi tËp.
- Gi¸o viªn ch÷a bµi.
4. §Ỉt c©u hái cã cơm tõ Khi nµo ?(ViÕt).
- HS ®äc y/c.
- HS tù lµm, nèi tiÕp nhau ®äc kÕt qu¶ bµi lµm, líp nhËn xÐt chèt ý ®ĩng.
 ___________________________________
TiÕt 3: ThĨ dơc 
 GV bé m«n d¹y 
 _________________________________________________________
Thø ba ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1: LuyƯn tiÕng viƯt 
¤n kĨ ng¾n vỊ ng­êi th©n
I. Mơc tiªu : Cđng cè giĩp HS
- RÌn kü n¨ng nãi : BiÕt kĨ vỊ nghỊ nghiƯp cđa ng­êi th©n qua c¸c c©u hái gỵi ý.
- RÌn kü n¨ng viÕt : ViÕt l¹i ®­ỵc nh÷ng ®iỊu ®· kĨ thµnh 1 ®o¹n v¨n ng¾n, ®¬n gi¶n, ch©n thËt.
II. §å dïng d¹y häc :
VBTTV.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. GV tỉ chøc cho HS lµm c¸c bµi tËp trong VBTTV
- Ch÷a bµi 1.
- HS lµm bµi, ®äc bµi tr­íc líp, b×nh chän ng­êi cã bµi viÕt hay.
2. GV cho HS lµm bµi trong s¸ch thùc hµnh TV.
- HS ®äc y/c tù lµm vµo vë.
- NhËn xÐt chèt bµi lµm ®ĩng.
3. Cđng cè, dỈn dß.
- Nªu ND bµi häc.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
TiÕt 2: LuyƯn to¸n
 LuyƯn tËp chung 
I. Mơc tiªu 
Cđng cè vỊ nhËn biÕt h×nh, vÏ h×nh theo mÉu.
VËn dơng vµo gi¶i to¸n cã phÐp nh©n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. GV tỉ chøc cho HS lµm bµi ch÷a bµi trong s¸ch LuyƯn tËp To¸n.
Bµi 1
- HS ®äc ®Ị bµi, tù lµm bµi vµo vë, 1 em lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt chèt bµi lµm ®ĩng.
- Cđng cè nhËn biÕt h×nh.
Bµi 2.
- HS tù lµm bµi vµo vë.
- GV thu 1 sè vë chÊm ®iĨm, nhËn xÐt tuyªn d­¬ng HS lµm tèt.
- Cđng cè vÏ h×nh.
Bµi 3
- HS lµm bµi vµo vë, 1 em lªn b¶ng lµm.
- Líp nhËn xÐt chèt bµi lµm ®ĩng.
- Cđng cè vỊ nhËn biªt h×nh.
Bµi 4
- HS lµm bµi vµo vë, 1 em lªn b¶ng lµm.
- Líp nhËn xÐt chèt bµi lµm ®ĩng.
- Cđng cè vỊ gi¶i to¸n.
2. Cđng cè, dỈn dß.
- Nªu ND «n tËp.
- NhËn xÐt giê häc.
TiÕt 3: LuyƯn ©m nh¹c 
 GV bé m«n d¹y 
___________________________________________________________________
Thø t­ ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1: LuyƯn tiÕng viƯt 
¤n tËp, kiĨm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng
I. Mơc tiªu : 
- RÌn KN ®äc thµnh tiÕng ®äc to râ rµng m¹ch l¹c, ®äc tr«i ch¶y toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®ĩng.
- RÌn KN ®äc hiĨu : §äc diƠn c¶m n¾m v÷ng ND bµi tËp ®äc th«ng qua hƯ thèng c©u hái cđa tõng bµi.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
1. HƯ thèng c¸c bµi tËp ®äc tuÇn 34.
- Ng­êi lµm ®å ch¬i.
- §µn bª cđa anh Hå Gi¸o.
- Ch¸y nhµ hµng xãm.
2. LuyƯn ®äc, cđng cè ND bµi.
- HS ®äc lÇn l­ỵt tõng bµi kÕt hỵp tr¶ lêi c©u hái cuèi mçi bµi.
- Thi ®äc ph©n vai hoỈc ®äc diƠn c¶m c¶ bµi.
- GV cïng HS b×nh chän ng­êi ®äc hay. 
3. Cđng cè, dỈn dß.
- HƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
 ___________________________________
TiÕt 2: GDNGLL+SHL
I. Mơc tiªu : 
Giĩp HS
- NhËn biÕt ®­ỵc ­u khuyÕt ®iĨm trong tuÇn.
- KÕ ho¹ch tuÇn sau.
- Gi¸o dơc HS ý thøc tù qu¶n, thùc hiƯn tèt c¸c nỊ nÕp cđa tr­êng líp vµ nh¾c nhë c¸c b¹n cïng thùc hiƯn.
II. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
1. NhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.
- C¸n sù líp nhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn.
- GV nhËn xÐt bỉ xung.
- HS tỉng hỵp ®iĨm c¸c ho¹t ®éng cđa c¸c tỉ.
- GV xÕp thi ®ua gi÷a c¸c tỉ nhãm.
- Tuyªn d­¬ng tỉ, nhãm, c¸ nh©n thùc hiƯn tèt.
- Phª b×nh tỉ, c¸ nh©n cßn nhiỊu tån t¹i.
2. KÕ ho¹ch ho¹t ®éng tuÇn sau.
- TiÕp tơc duy tr× tèt c¸c nỊ nÕp.
- Ph¸t huy ­u ®iĨm tuÇn tr­íc, kh¾c phơc mét sè tån t¹i tuÇn qua.
3. Sinh ho¹t v¨n nghƯ.
S­u tÇm vµ h¸t mét sè bµi h¸t vỊ §¶ng, B¸c Hå
1.
- GV cho HS nªu tªn c¸c bµi h¸t vỊ §¶ng, B¸c Hå mµ c¸c em s­u tÇm ®­ỵc theo tỉ nhãm.
- C¸c nhãm tr­ëng b¸o c¸o vỊ sè bµi h¸t cđa nhãm m×nh, líp nhËn xÐt tuyªn d­¬ng nhãm s­u tÇm ®­ỵc nhiỊu h¬n.
2. - Thi h¸t bµi h¸t vỊ §¶ng, B¸c Hå.
- §¹i diƯn c¸c nhãm lªn biĨu diƠn.
- Líp theo dâi nhËn xÐt, GV nhËn xÐt ®¸nh gi¸ xÕp thi ®ua.
- Tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc.
- DỈn vỊ s­u tÇm thªm c¸c bµi h¸t kh¸c mµ em biÕt.
TiÕt 3: LuyƯn TNXH
 GV bé m«n d¹y 
___________________________________________________________________
Thø n¨m ngµy th¸ng 5 n¨m 2012
TiÕt 1: LuyƯn to¸n
 LuyƯn tËp chung 
I. Mơc tiªu 
Giĩp HS cđng cè vỊ
- Kü n¨ng tÝnh trong ph¹m vi ch­¬ng tr×nh To¸n Líp 2.
- So s¸nh c¸c sè, tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c.
- Gi¶i to¸n vỊ nhiỊu h¬n, Ýt h¬n 1 sè ®¬n vÞ.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. GV tỉ chøc cho HS tù lµm bµi vµ ch÷a bµi chèt ý ®ĩng.
Bµi 1.
HS ®äc kÕt qu¶ tÝnh nhÈm.
Chĩ ý cét cuèi GV ghi b¶ng vµ cđng cè cho HS ®Ỉc diĨm sè 1 vµ sè 0 trong phÐp nh©n vµ phÐp chia.
Bµi 2.
HS lµm bµi vµo vë.
Ch÷a bµi, nªu c¸ch so s¸nh vµ gi¶i thÝch c¸ch lµm.
Bµi 3.
HS ®Ỉt tÝnh vµ tÝnh vµo vë.
Ch÷a bµi nªu c¸ch lµm.
Bµi 4.
HS tù tãm t¾t vµ tr×nh bµy bµi gi¶i vµo vë, 1 em lªn b¶ng lµm.
NhËn xÐt chèt ý ®ĩng.
Bµi 5.
HS dïng th­íc cã v¹ch chia cm ®o ®é dµi cđa tõng c¹nh tam gi¸c vµ tÝnh chu vi cđa tam gi¸c ®ã.
Cđng cè c¸ch tÝnh chu vi h×nh tam gi¸c.
2. Cđng cè, dỈn dß.
- HƯ thèng bµi.
- NhËn xÐt tiÕt häc.
TiÕt 2: TiÕng viƯt 
 ¤n tËp ( §· so¹n trong KHDTV)
 ___________________________________________
TiÕt 3: LuyƯn tiÕng viƯt
¤n tËp- kiĨm tra tËp ®äc vµ häc thuéclßng
I. Mơc tiªu
- ¤n tËp, kiĨm tra ®äc thuéc lßng nh÷ng em ch­a ®¹t.
- TiÕp tơc luyƯn c¸ch ®¸p lêi khen ngỵi, chĩc mõng.
- ¤n luyƯn c¸ch ®Ỉt vµ tr¶ lêi c©u hái v× sao, nh­ thÕ nµo ?
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
1. GV gäi 1 sè HS ë tiÕt tr­íc ch­a ®¹t lªn ®äc bµi vµ tr¶ lêi c©u hái.
 GV nhËn xÐt, ghi ®iĨm.
2. Nãi lêi ®¸p cđa em.
Khi anh chÞ chĩc mõng em ®¹t ®iĨm 10.
Khi c¸c b¹n chĩc mõng sinh nhËt em.
Em kĨ chuyƯn cho mĐ nghe mĐ khen em “Con kĨ chuyƯn rÊt hay.”
3. §Ỉt c©u hái cã cơm tõ “Nh­ thÕ nµo ?” cho c¸c c©u sau :
GÊu ®i lỈc lÌ.
S­ tư giao viƯc cho bỊ t«i rÊt hỵp lÝ.
Chim ho¹ mi hãt rÊt hay.
4. §Ỉt c©u hái cã cơm tõ V× sao ? cho c¸c c©u sau :
V× gÊu tr¾ng cã tÝnh tß mß, ng­êi thủ thđ tho¸t n¹n.
Thủ Tinh ®uỉi ®¸nh S¬n Tinh v× ghen tøc.
HS tù lµm bµi, ch÷a bµi chèt bµi lµm ®ĩng.
5. Cđng cè, dỈn dß.
- Nªu ND «n tËp.
- NhËn xÐt giê häc.
*************************************************************************************************************
 Giao H­¬ng, ngµy..................
 BGH kÝ duyƯt 

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 35 co tang buoi.doc