Giáo án lớp 2 - Tuần 34 - Trường Tiểu Học TT Phố Mới

Giáo án lớp 2 - Tuần 34 - Trường Tiểu Học TT Phố Mới

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

 - Rèn kĩ năng đọc tiếng

 - Đọc rành mạch toàn bài ngắT nghỉ hơi đúng chỗ.

 - Hiểu ND: tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơI (trả lời được các CH 1, 2, 3, 4). HS khá, giỏi trả lời được CH5.

II. CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ trong bài tập đọc. Bảng ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 

doc 31 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 15/11/2017 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 2 - Tuần 34 - Trường Tiểu Học TT Phố Mới", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tuần 34
Thứ hai ngày 2 thỏng 5 năm 2011
Tiết 1: 
 Chào cờ 
 tập trung toàn trường
-------------------------------------------------------------
Tiết 2-3	 TẬP ĐỌC
 NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
i. yêu cầu cần đạt
 - Rốn kĩ năng đọc tiếng
 - Đọc rành mạch toàn bài ngắt nghỉ hơi đỳng chỗ.
 - Hiểu ND: tấm lòng nhân hậu, tình cảm quý trọng của bạn nhỏ đối với bác hàng xóm làm nghề nặn đồ chơI (trả lời được các CH 1, 2, 3, 4). HS khá, giỏi trả lời được CH5.
II. CHUẨN BỊ: Tranh minh hoạ trong bài tập đọc. Bảng ghi sẵn từ, cõu cần luyện đọc. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
Hoạt động của GV
tg
Hoạt động của HS
1. Bài cũ : Gọi HS lờn đọc và trả lời cõu hỏi về nội dung bài Lượm.
- Nhận xột, cho điểm HS.
2. Bài mới 
: Luyện đọc
a) Đọc mẫu
- GV đọc mẫu đoạn 1, 2.
b) Luyện cõu
- Tổ chức cho HS luyện phỏt õm cỏc từ sau: 
+ sặc sỡ, suýt khúc, hết nhẵn hàng,
- Yờu cầu HS đọc từng cõu.
c) Luyện đọc đoạn
- Yờu cầu HS tỡm cỏch đọc và luyện đọc từng đoạn trước lớp.
- Yờu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dừi để nhận xột.
- Chia nhúm HS và theo dừi HS đọc theo nhúm.
d) Thi đọc
e) Cả lớp đọc đồng thanh 
5
30
1
3
- 3 HS đọc thuộc lũng bài thơ và trả lời cõu hỏi cuối bài.
- Theo dừi và đọc thầm theo.
- 7 đến 10 HS đọc cỏ nhõn, cả lớp đọc đồng thanh cỏc từ này.
- Mỗi HS đọc 1 cõu theo hỡnh thức nối tiếp
- Tỡm cỏch đọc và luyện đọc từng đoạn. Chỳ ý cỏc cõu sau: Tụi suýt khúc/ nhưng cứ tỏ ra bỡnh tĩnh:// Bỏc đừng về./ Bỏc ở đõy làm đồ chơi/ bỏn cho chỳng chỏu.// (giọng cầu khẩn).
- Nối tiếp nhau đọc cỏc đoạn 1, 2, 3. (Đọc 2 vũng)
- Lần lượt từng HS đọc, cỏc bạn trong nhúm chỉnh sửa lỗi cho nhau.
- 2 HS đọc theo hỡnh thức nối tiếp.
TIẾT 2
 Tỡm hiểu bài:
- Bỏc Nhõn làm nghề gỡ?
- Cỏc bạn nhỏ thớch chơi đồ chơi của bỏc ntn?
- Vỡ sao cỏc bạn nhỏ lại thớch đồ chơi của bỏc như thế?
- Vỡ sao bỏc Nhõn định chuyển về quờ?
- Thỏi độ của bạn nhỏ ntn khi bỏc Nhõn định chuyển về quờ?
- Thỏi độ của bỏc Nhõn ra sao?
- Bạn nhỏ trong truyện đó làm gỡ để bỏc Nhõn vui trong buổi bỏn hàn cuối cựng?
- Hành động của bạn nhỏ cho con thấy bạn là người thế nào?
- Gọi nhiều HS trả lời.
- Thỏi độ của bỏc Nhõn ra sao?
- Qua cõu chuyện con hiểu được điều gỡ?
- Hóy đoỏn xem bỏc Nhõn sẽ núi gỡ với bạn nhỏ ấy nếu bỏc biết vỡ sao hụm đú đắt hàng?
- Bạn nhỏ trong truyện rất thụng minh, tốt bụng và nhõn hậu đó biết an ủi, giỳp đỡ động viờn bỏc Nhõn.
* Luyện đọc lại:
3. Củng cố – Dặn dũ 
- Gọi 6 HS lờn bảng đọc truyện theo vai 
- Dặn HS về nhà đọc lại bài.
Chuẩn bị: Đàn bờ của anh Hồ Giỏo
28
2
- 1 HS đọc phần chỳ giải.
- Bỏc Nhõn là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bỏn rong trờn cỏc vỉa hố.
- Cỏc bạn xỳm đụng lại, ngắm nghớa, tũ mũ xem bỏc nặn.
- Vỡ bỏc nặn rất khộo: ụng Bụt, Thạch Sanh, Tụn Ngộ Khụng, con vịt, con gà sắc màu sặc sỡ.
- Vỡ đồ chơi bằng nhựa đó xuất hiện, khụng ai mua đồ chơi bằng bột nữa.
- Bạn suýt khúc, cố tỡnh tỏ ra bỡnh tĩnh để núi với bỏc: Bỏc ở đõy làm đồ chơi bỏn cho chỳng chỏu.
- Bỏc rất cảm động.
- Bạn đập cho lợn đất, đếm được mười nghỡn đồng, chia nhỏ mún tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bỏc.
- Bạn rất nhõn hậu, thương người và luụn muốn mang đến niềm vui cho người khỏc./ Bạn rất tế nhị./ Bạn hiểu bỏc hàng xúm, biết cỏch an ủi bỏc./
- Bỏc rất vui mừng và thờm yờu cụng việc của mỡnh.
- Cần phải thụng cảm, nhõn hậu và yờu quý người lao động.
- Cảm ơn chỏu rất nhiều./ Cảm ơn chỏu đó an ủi bỏc./ Chỏu tốt bụng quỏ./ Bỏc sẽ rất nhớ chỏu./
- HS đọc lại bài theo vai
- Con thớch cậu bộ vỡ cậu là người nhõn hậu, biết chia sẻ nỗi buồn với người khỏc....
HS luyện đọc lại một đoạn trong bài
HS cựng GV nhận xột bạn đọc đỳng nhất
----------------------------------------------------------------------------------
 Tiết 4: Toỏn: 
 ễN TẬP VỀ PHẫP NHÂN VÀ PHẫP CHIA
i. yêu cầu cần đạt
- Thuộc bảng nhõn và bảng chia 2,3,4,5 để tớnh nhẩm
- Biết tớnh giỏ trị của biểu thức cú hai dấu phộp tớnh( trong đú cú một dấu nhõn hoặc chia, nhõn chia trong phạm vi bảng tớnh đó học)
- Biết giả bài toỏn cú một phộp chia đó học.
- Nhận biết một phần mấy của một số.
- Làm BT bài 1,2,3,4.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Baỷng phuù, phaỏn maứu.
-HS: Vụỷ, baỷng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
tg
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
A.KIỂM TRA.
- Gọi 2 HS lờn bảng . Làm BT 5
- Nhận xột chữa bài.
B. BÀI MỚI:
1. Giới thiệu bài:
2. Luyện tập ở lớp.
Baứi 1:
-Neõu yeõu caàu cuỷa baứi taọp, sau ủoự cho HS tửù laứm baứi.
-Hoỷi: khi bieỏt 4 x 9 = 36 coự theồ ghi ngay keỏt quaỷ cuỷa 36 : 4 khoõng? Vỡ sao?
-Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa HS.
Baứi 2:
-Neõu yeõu caàu cuỷa baứi vaứ cho HS tửù laứm baứi.
-Yeõu caàu HS neõu caựch thửùc hieọn cuỷa tửứng bieồu thửực trong baứi.
-Nhaọn xeựt baứi cuỷa HS vaứ cho ủieồm.
Baứi 3:
-Goùi 1 HS ủoùc ủeà baứi.
-Coự taỏt caỷ bao nhieõu buựt chỡ maứu?
-Chia ủeàu cho 3 nhoựm nghúa laứ chia ntn?
-Vaọy ủeồ bieỏt moói nhoựm nhaọn ủửụùc maỏy chieỏc buựt chỡ maứu ta laứm ntn?
-Chửừa baứi vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 4:
-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi.
-Yeõu caàu HS suy nghú vaứ traỷ lụứi.
-Vỡ sao em bieỏt ủửụùc ủieàu ủoự?
-Hỡnh a ủaừ khoanh vaứo moọt phaàn maỏy soỏ hỡnh vuoõng, vỡ sao em bieỏt ủieàu ủoự?
C. CỦNG CỐ DẶN Dề:
-Toồng keỏt tieỏt hoùc vaứ giao caực baứi taọp boồ trụù kieỏn thửực cho HS.
-Chuaồn bũ: oõn taọp veà ủaùi lửụùng.
5
30
2
-Laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp. 
4 X 9 = 36 5 X 7 = 35
36 : 4 = 9 35 : 5 = 7
-2 HS leõn baỷng laứm baứi, caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
2 X 2 X3
 = 4 X 3
 = 12
40 : 4 : 5 
 =10 : 5 
 = 2
3 X 5 – 6 
=15 – 6 
 = 9
 2 X 7 + 58 
 =14 + 58 
 = 72
Baứi giaỷi.
Soỏ buựt chỡ maứu moói nhoựm nhaọn
ủửụùc laứ:
	27 : 3 = 9 (chieỏc buựt)
	ẹaựp soỏ: 9 chieỏc buựt.
-Hỡnh naứo ủửụùc khoanh vaứo moọt tử soỏ hỡnh vuoõng?
-Hỡnh b ủaừ ủửụùc khoanh vaứo moọt phaàn tử soỏ hỡnh vuoõng.
-Vỡ hỡnh b coự taỏt caỷ 16 hỡnh vuoõng, ủaừ khoanh vaứo 4 hỡnh vuoõng.
-Hỡnh a ủaừ khoanh vaứo moọt phaàn naờm soỏ hỡnh vuoõng, vỡ hỡnh a coự taỏt caỷ 20 hỡnh vuoõng ủaừ khoanh vaứo 4 hỡnh vuoõng.
------------------------------------------------------------------------
buổi 2
ôn luyện tiếng việt
Tiết 1	 luyên đọc
 NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
.III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
tg
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
c) Luyện đọc đoạn
- Yờu cầu HS tỡm cỏch đọc và luyện đọc từng đoạn trước lớp.
- Yờu cầu HS đọc nối tiếp theo đoạn trước lớp, GV và cả lớp theo dừi để nhận xột.
- Chia nhúm HS và theo dừi HS đọc theo nhúm.
d) Thi đọc
e) Cả lớp đọc đồng thanh
Tỡm hiểu bài:
- Bỏc Nhõn làm nghề gỡ?
- Cỏc bạn nhỏ thớch chơi đồ chơi của bỏc ntn?
- Vỡ sao cỏc bạn nhỏ lại thớch đồ chơi của bỏc như thế?
- Vỡ sao bỏc Nhõn định chuyển về quờ?
- Thỏi độ của bạn nhỏ ntn khi bỏc Nhõn định chuyển về quờ?
- Thỏi độ của bỏc Nhõn ra sao?
- Bạn nhỏ trong truyện đó làm gỡ để bỏc Nhõn vui trong buổi bỏn hàn cuối cựng?
- Hành động của bạn nhỏ cho con thấy bạn là người thế nào?
- Gọi nhiều HS trả lời.
- Thỏi độ của bỏc Nhõn ra sao?
- Qua cõu chuyện con hiểu được điều gỡ?
- Hóy đoỏn xem bỏc Nhõn sẽ núi gỡ với bạn nhỏ ấy nếu bỏc biết vỡ sao hụm đú đắt hàng?
- Bạn nhỏ trong truyện rất thụng minh, tốt bụng và nhõn hậu đó biết an ủi, giỳp đỡ động viờn bỏc Nhõn.
* Luyện đọc lại:
3. Củng cố – Dặn dũ 
- Gọi 6 HS lờn bảng đọc truyện theo vai 
- Dặn HS về nhà đọc lại bài.
Chuẩn bị: Đàn bờ của anh Hồ Giỏo
- Tỡm cỏch đọc và luyện đọc từng đoạn. Chỳ ý cỏc cõu sau: Tụi suýt khúc/ nhưng cứ tỏ ra bỡnh tĩnh:// Bỏc đừng về./ Bỏc ở đõy làm đồ chơi/ bỏn cho chỳng chỏu.// (giọng cầu khẩn).
- Nối tiếp nhau đọc cỏc đoạn 1, 2, 3. (Đọc 2 vũng)
- Lần lượt từng HS đọc, cỏc bạn trong nhúm chỉnh sửa lỗi cho nhau.
- 2 HS đọc theo hỡnh thức nối tiếp.
- 1 HS đọc phần chỳ giải.
- Bỏc Nhõn là người nặn đồ chơi bằng bột màu và bỏn rong trờn cỏc vỉa hố.
- Cỏc bạn xỳm đụng lại, ngắm nghớa, tũ mũ xem bỏc nặn.
- Vỡ bỏc nặn rất khộo: ụng Bụt, Thạch Sanh, Tụn Ngộ Khụng, con vịt, con gà sắc màu sặc sỡ.
- Vỡ đồ chơi bằng nhựa đó xuất hiện, khụng ai mua đồ chơi bằng bột nữa.
- Bạn suýt khúc, cố tỡnh tỏ ra bỡnh tĩnh để núi với bỏc: Bỏc ở đõy làm đồ chơi bỏn cho chỳng chỏu.
- Bỏc rất cảm động.
- Bạn đập cho lợn đất, đếm được mười nghỡn đồng, chia nhỏ mún tiền, nhờ mấy bạn trong lớp mua đồ chơi của bỏc.
- Bạn rất nhõn hậu, thương người và luụn muốn mang đến niềm vui cho người khỏc./ Bạn rất tế nhị./ Bạn hiểu bỏc hàng xúm, biết cỏch an ủi bỏc./
- Bỏc rất vui mừng và thờm yờu cụng việc của mỡnh.
- Cần phải thụng cảm, nhõn hậu và yờu quý người lao động.
- Cảm ơn chỏu rất nhiều./ Cảm ơn chỏu đó an ủi bỏc./ Chỏu tốt bụng quỏ./ Bỏc sẽ rất nhớ chỏu./
- HS đọc lại bài theo vai
- Con thớch cậu bộ vỡ cậu là người nhõn hậu, biết chia sẻ nỗi buồn với người khỏc....
HS luyện đọc lại một đoạn trong bài
HS cựng GV nhận xột bạn đọc đỳng nhất
-------------------------------------------------------------------------
 Tiết 2 luyện viết 
 NGƯỜI LÀM ĐỒ CHƠI
I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
tg
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
b) Hửụựng daón caựch trỡnh baứy
-ẹoaùn vaờn coự maỏy caõu?
-Haừy ủoùc nhửừng chửừ ủửụùc vieỏt hoa trong baứi?
-Vỡ sao caực chửừ ủoự phaỷi vieỏt hoa?
c) Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự
-GV yeõu caàu HS ủoùc caực tửứ khoự vieỏt.
-Yeõu caàu HS vieỏt tửứ khoự.
-Sửỷa loói cho HS.
d) Vieỏt chớnh taỷ
e) Soaựt loói
g) Chaỏm baứi 
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ 
Baứi 2
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu.
-Goùi 2 HS leõn baỷng laứm, HS dửụựi lụựp laứm vaứo Vụỷ baứi taọp Tieỏng Vieọt 2, taọp hai.
-Goùi HS nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn treõn baỷng.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
Baứi 3 (Troứ chụi)
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu.
-Chia lụựp thaứnh 2 nhoựm vaứ toồ chửực cho HS ủieàn tửứ tieỏp sửực. Moói HS trong nhoựm chổ ủieàn tửứ (daỏu) vaứo 1 choó troỏng.
-Goùi HS nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa caực baùn treõn baỷng.
-GV nhaọn xeựt.
C. CỦNG CỐ DẶN Dề
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS veà nhaứ laứm laùi baứi taọp chớnh taỷ vaứ chuaồn bũ baứi sau.
-Chuaồn bũ: ẹaứn beõ cuỷa anh Hoà Giaựo.
- -2 HS ủoùc laùi baứi chớnh taỷ.
-Noựi veà moọt baùn nhoỷ vaứ baực Nhaõn. 
-Baực laứm ngheà naởn ủoà chụi baống boọt maứu.
-Vỡ ủoà chụi ba ... ứi, ban ngaứy vaứ ban ủeõm (coự nhửừng gỡ, chuựng ntn?)
-Cho nhoựm thaỷo luaọn, ủi laùi giuựp ủụừ, hửụựng daón caực nhoựm.
-Sau 7 phuựt, cho caực nhoựm trỡnh baứy keỏt quaỷ.
Choỏt: Maởt Traờng vaứ Maởt Trụứi coự gỡ gioỏng nhau veà hỡnh daựng? Coự gỡ khaực nhau (veà aựnh saựng, sửù chieỏu saựng). Maởt Trụứi vaứ caực vỡ sao coự gỡ gioỏng nhau khoõng? ễỷ ủieồm naứo?
C. CỦNG CỐ DẶN Dề
Chuaồn bũ: OÂn taọp cuoỏi HKII.
1
5
28
2
Haựt
- Chia lụựp thaứnh 2 ủoọi leõn chụi.
Nụi soỏng
Con vaọt
Caõy coỏi 
Treõn caùn
Dửụựi nửụực 
Treõn khoõng
Treõn caùn & dửụựi nửụực 
-Chia lụựp thaứnh 2 ủoọi, moói ủoọi cửỷ 5 ngửụứi.
-HS nhaọn xeựt, boồ sung.
-HS nhaộc laùi caựch xaực ủũnh phửụng hửụựng baống Maởt Trụứi.
Trửụỷng nhoựm neõu caõu hoỷi, caực thaứnh vieõn traỷ lụứi, sau ủoự phaõn coõng ai noựi phaàn naứo chuaồn bũ theồ hieọn keỏt quaỷ dửụựi daùng kũch hoaởc trỡnh baứy saựng taùo: Laàn lửụùt noỏi tieỏp nhau.
Caực nhoựm trỡnh baứy. Trong khi nhoựm naứy trỡnh baứy thỡ nhoựm khaực laộng nghe ủeồ nhaọn xeựt.
- HS traỷ lụứi caự nhaõn caõu hoỷi naứy.
 ------------------------------------------------------------
Tiết 2 Toỏn: 
ễN TẬP VỀ HèNH HỌC (TT)
i. yêu cầu cần đạt
- Biết tớnh độ dài đường gấp khỳc, chu vi hỡnh tam giỏc , hỡnh tứ giỏc 
- Vận dụng thực hành thành thạo , chớnh xỏc
- HS Cú ý thức trong học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Baỷng phuù.
-HS: Vụỷ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
A. KHỞI ĐỘNG 
B. KIỂM TRA
C. BÀI MỚI
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón oõn taọp.
Baứi 1:
-Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực, sau ủoự laứm baứi vaứ baựo caựo keỏt quaỷ.
Baứi 2:
-Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh chu vi cuỷa hỡnh tam giaực, sau ủoự thửùc haứnh tớnh.
Baứi 3:
-Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực, sau ủoự thửùc haứnh tớnh.
-Caực caùnh cuỷa hỡnh tửự giaực coự ủaởc ủieồm gỡ?
-Vaọy chuựng ta coứn coự theồ tớnh chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực naứy theo caựch naứo nửừa?
C. CỦNG CỐ DẶN Dề
-Toồng keỏt tieỏt hoùc vaứ giao caực baứi taọp boồ trụù kieỏn thửực cho HS.
-Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
Haựt
ẹoùc teõn hỡnh theo yeõu caàu.
A) Độ dài đường gấp khỳc
 3 + 2 + 4 =9 ( cm)
 Đỏp số : 9 cm
B)Độ dài đường gấp khỳc
 20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)
 Đỏp số : 80 mm
- Chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực ủoự laứ:
5cm+5cm +5cm + 5cm + = 20cm
-Caực caùnh baống nhau.
-Baống caựch thửùc hieọn pheựp nhaõn 5cm x 4.
-------------------------------------------------------------------
Tiết 1 Tập làm văn: 
KỂ NGẮN VỀ NGƯỜI THÂN
i. yêu cầu cần đạt
- Dựa vào cỏc cõu hỏi gợi ý, kể được một vài nột về nghề nghiệp của người thõn
- Biết viết lại những điều đó kể thành một đoạn văn ngắn
- HS Cú ý thức trong học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Tranh cuỷa tieỏt Luyeọn tửứ vaứ caõu tuaàn 33. Tranh moọt soỏ ngheà nghieọp khaực. Baỷng ghi saỹn caực caõu hoỷi gụùi yự.
-HS: SGK, vụỷ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
tg
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
A. KHỞI ĐỘNG 
B. KIỂM TRA
C. BÀI MỚI
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón laứm baứi taọp 
Baứi 1
-Goùi HS ủoùc yeõu caàu.
- Cho HS tửù suy nghú trong 5 phuựt.
- GV treo tranh ủaừ sửu taàm ủeồ HS ủũnh hỡnh ngheà nghieọp, coõng vieọc.
-Goùi HS taọp noựi. Nhaộc HS noựi phaỷi roừ 3 yự ủeồ ngửụứi khaực nghe vaứ bieỏt ủửụùc ngheà nghieọp coõng vieọc vaứ ớch lụùi cuỷa coõng vieọc ủoự.
-Sau moói HS noựi, GV goùi 1 HS khaực vaứ hoỷi: -Em bieỏt gỡ veà boỏ (meù, anh, chuự,) cuỷa baùn?
-Sửỷa neỏu caực con noựi sai, caõu khoõng ủuựng ngửừ phaựp.
-Cho ủieồm nhửừng HS noựi toỏt.
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi vieỏt:
Baứi 2:
- GV neõu yeõu caàu vaứ ủeồ HS tửù vieỏt.
- Goùi HS ủoùc baứi cuỷa mỡnh.
- Goùi HS nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn.
-Cho ủieồm nhửừng baứi vieỏt toỏt.
C. CỦNG CỐ DẶN Dề
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS veà nhaứ oõn taọp ủeồ chuaồn bũ kieồm tra.
- Chuaồn bũ: OÂn taọp cuoỏi HKII.
1
5
30
2
Haựt
2 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi vaứ caực caõu hoỷi gụùi yự.
Suy nghú.
-Nhieàu HS ủửụùc keồ.
HS trỡnh baứy laùi theo yự baùn noựi.
Tỡm ra caực baùn noựi hay nhaỏt.
-Vớ duù: 
-Boỏ con laứ boọ ủoọi. Haống ngaứy, boỏ con ủeỏn trửụứng daùy caực chuự boọ ủoọi baộn suựng, taọp luyeọn ủoọi nguừ. Boỏ con raỏt yeõu coõng vieọc cuỷa mỡnh vỡ boỏ con ủaừ daùy raỏt nhieàu chuự boọ ủoọi khoeỷ maùnh, gioỷi ủeồ baỷo veọ Toồ quoỏc.
-Meù cuỷa con laứ coõ giaựo. Meù con ủi daùy tửứ saựng ủeỏn chieàu. Toỏi ủeỏn meù coứn soaùn baứi, chaỏm ủieồm. Coõng vieọc cuỷa meù ủửụùc nhieàu ngửụứi yeõu quớ vỡ meù daùy doó treỷ thụ neõn ngửụứi.
HS vieỏt vaứo vụỷ.
Moọt soỏ HS ủoùc baứi trửụực lụựp.
Nhaọn xeựt baứi baùn.
------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 4 Chớnh tả:(NV) 
ĐÀN Bấ CỦA ANH HỒ GIÁO
i. yêu cầu cần đạt
- Viết chớnh xỏc bài chớnh tả , trỡnh bày đỳng đoạn túm tắt bài Đàn bờ của anh Hồ Giỏo 
- Làm được cỏc bài tập
- HS ham thớch mụn học	
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
-GV: Baứi taọp 3 vieỏt vaứo 2 tụứ giaỏy to, buựt daù.
-HS: Vụỷ, baỷng con.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
tg
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
A. KHỞI ĐỘNG 
B. KIỂM TRA
C. BÀI MỚI
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ 
a) Ghi nhụự noọi dung ủoaùn caàn vieỏt
-GV ủoùc ủoaùn vaờn caàn vieỏt.
-ẹoaùn vaờn noựi veà ủieàu gỡ?
-Nhửừng con beõ ủửùc coự ủaởc ủieồm gỡ ủaựng yeõu?
-Nhửừng con beõ caựi thỡ ra sao?
b) Hửụựng daón caựch trỡnh baứy
-Tỡm teõn rieõng trong ủoaùn vaờn?
-Nhửừng chửừ naứo thửụứng phaỷi vieỏt hoa?
c) Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự
-Goùi HS ủoùc caực tửứ khoự: quaỏn quyựt, quaỏn vaứo chaõn, nhaỷy quaồng, ruùt reứ, quụ quụ. 
-Nhaọn xeựt vaứ chửừa loói cho HS, neỏu coự.
d) Vieỏt chớnh taỷ
e) Soaựt loói
g) Chaỏm baứi
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp chớnh taỷ 
Baứi 2
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu.
-Goùi 1 HS thửùc haứnh hoỷi ủaựp theo caởp, 1 HS ủoùc caõu hoỷi,1 HS tỡm tửứ.
-Khen nhửừng caởp HS noựi toỏt, tỡm tửứ ủuựng, nhanh.
Baứi 3
Troứ chụi: Thi tỡm tieỏng
C. CỦNG CỐ DẶN Dề
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS veà nhaứ laứm baứi taọp 2, 3 vaứo Vụỷ Baứi taọp Tieỏng Vieọt 2, taọp hai.
-Chuaồn bũ: OÂn taọp cuoỏi HKII.
1
4
28
2
Haựt
-Theo doừi baứi trong SGK.
-ẹoaùn vaờn noựi veà tỡnh caỷm cuỷa ủaứn beõ vụựi anh Hoà Giaựo.
-Chuựng choỏc choỏc laùi ngửứng aờn, nhaỷy quaồng leõn ủuoồi nhau.
-Chuựng ruùt reứ, nhuựt nhaựt nhử nhửừng beự gaựi.
-Hoà Giaựo.
-Nhửừng chửừ ủaàu caõu vaứ teõn rieõng trong baứi phaỷi vieỏt hoa.
-HS ủoùc caự nhaõn.
-3 HS leõn baỷng vieỏt caực tửứ naứy.
-HS dửụựi lụựp vieỏt vaứo nhaựp.
-ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi.
-Nhieàu caởp HS ủửụùc thửùc haứnh. Vớ duù: 
HS 1: Chổ nụi taọp trung ủoõng ngửụứi mua baựn.
HS 2: Chụù.
Tieỏn haứnh tửụng tửù vụựi caực phaàn coứn laùi: 
a) chụù – choứ - troứn
b) baỷo – hoồ – roói (raỷnh)
-HS hoaùt ủoọng trong nhoựm.
Moọt soỏ ủaựp aựn: 
a) cheứ, traứm, truực, choứ chổ, chuoỏi, chanh, chay, choõm choõm,
-------------------------------------------------------------
buổi 2
Tiết 2 Toỏn: 
ễN TẬP VỀ HèNH HỌC 
I. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón oõn taọp.
Baứi 1:
-Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực, sau ủoự laứm baứi vaứ baựo caựo keỏt quaỷ.
Baứi 2:
-Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh chu vi cuỷa hỡnh tam giaực, sau ủoự thửùc haứnh tớnh.
Baứi 3:
-Yeõu caàu HS neõu caựch tớnh chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực, sau ủoự thửùc haứnh tớnh.
-Caực caùnh cuỷa hỡnh tửự giaực coự ủaởc ủieồm gỡ?
-Vaọy chuựng ta coứn coự theồ tớnh chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực naứy theo caựch naứo nửừa?
C. CỦNG CỐ DẶN Dề
-Toồng keỏt tieỏt hoùc vaứ giao caực baứi taọp boồ trụù kieỏn thửực cho HS.
-Chuaồn bũ: Luyeọn taọp chung.
ẹoùc teõn hỡnh theo yeõu caàu.
A) Độ dài đường gấp khỳc
 3 + 2 + 4 =9 ( cm)
 Đỏp số : 9 cm
B)Độ dài đường gấp khỳc
 20 + 20 + 20 + 20 = 80 (mm)
 Đỏp số : 80 mm
- Chu vi cuỷa hỡnh tửự giaực ủoự laứ:
5cm+5cm +5cm + 5cm + = 20cm
-Caực caùnh baống nhau.
-Baống caựch thửùc hieọn pheựp nhaõn 5cm x 4.
-------------------------------------------------------------------
Tiết 3: luyện tiếng việt 
kể chuyện ngắn về người thân
I CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: 
TG 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
4’
30’
4’
Bài 1: Cho HS tự suy nghĩ trong 5 phỳt.
- GV treo tranh đó sưu tầm để HS định hỡnh nghề nghiệp, cụng việc.
- Gọi HS tập núi. Nhắc HS núi phải rừ 3 ý để người khỏc nghe và biết được nghề nghiệp cụng việc và ớch lợi của cụng việc đú.
- Sau mỗi HS núi, GV gọi 1 HS khỏc và hỏi: Con biết gỡ về bố (mẹ, anh, chỳ,) của bạn?
- Sửa nếu cỏc con núi sai, cõu khụng đỳng ngữ phỏp.
- Cho điểm những HS núi tốt.
Bài 2:GV nờu yờu cầu và để HS tự viết.
- Gọi HS đọc bài của mỡnh.
- Gọi HS nhận xột bài của bạn.
- Cho điểm những bài viết tốt.
3. Củng cố – Dặn dũ 
- Dặn HS về nhà ụn tập để chuẩn bị kiểm tra.
- Chuẩn bị: ễn tập cuối HKII.
.
- 2 HS đọc yờu cầu của bài và cỏc cõu hỏi gợi ý.
- Nhiều HS được kể.
- HS trỡnh bày lại theo ý bạn núi.
- Tỡm ra cỏc bạn núi hay nhất.
- Vớ dụ: + Bố con là bộ đội. Hằng ngày, bố con đến trường dạy cỏc chỳ bộ đội bắn sỳng, tập luyện đội ngũ. Bố con rất yờu cụng việc của mỡnh vỡ bố con đó dạy rất nhiều chỳ bộ đội khoẻ mạnh, giỏi để bảo vệ Tổ quốc.
- HS viết vào vở.
- Một số HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xột bài bạn.
- - Nhận xột tiết học
--------------------------------------------------------
SINH HOẠT 
i. yêu cầu cần đạt
- HS tham gia sinh hoạt sao sụi nổi.
- Giáo dục các em có ý thức trong giờ sinh hoạt, đoàn kết và luôn có tinh thần giúp đỡ bạn .
II.Tiến hành sinh hoạt:
 1.Sinh hoạt văn nghệ.
 2.Nội dung sinh hoạt 
- Lớp trưởng nhận xét sao.
- GV nhận xét đánh giá chung.
- Nhìn chung các em biết cố gắng vươn lên trong học tâp.
- Vệ sinh cá nhân và lớp học sạch sẽ.
- Đi học đúng giờ, có làm bài tập trước khi đến lớp.
- Hạn chế: Các khoản thu nộp còn chậm.
- Một số em chưa có ý thức học tập tốt.
- Bình bầu cá nhân và sao điển hình.
 3.Kế hoạch tuần tới:
- Dựa vào kế hoạch nhà trường và liên đội.
- Thực hiện tốt các hoạt động của nhà trường và liên đội đề ra.
----------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docga lop2 tuan 343 cothaiqv.doc