Giáo án Lớp 2 tuần 15 - Trường TH Trí Phải Đông

Giáo án Lớp 2 tuần 15 - Trường TH Trí Phải Đông

Thể dục

Bài 29

 I. Mục tiêu:

 - Thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chân trái, nhịp 2 bước chân phải).

 -Thực hiện cơ bản đúng các động tác của bài TDPTC.

 - Biết cách chơi và tham gia được trò chơi.

 II. Địa điểm và phương tiện:

- Địa điểm: Sân trường,

- Phương tiện: còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm có bán kính 3m; 3,5m; 4m.

 

doc 23 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 04/07/2016 Lượt xem 719Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 2 tuần 15 - Trường TH Trí Phải Đông", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trửụứng TH Trớ Phaỷi ẹoõng
 Lụựp 2D
PHIEÁU BAÙO GIAÛNG
TUAÀN 15
Thửự
 Ngaứy
Tieỏt daùy
Tieỏt PPCT
Moõn daùy
Teõn baứy daùy
Hai
29/11/2010
1
Chaứo cụứ
Tuaàn 15
2
Theồ duùc
3
ẹaùo ủửực
Giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp
4
Toaựn
100 tửứ ủi moọt soỏ
5
Taọp vieỏt
Chửừ hoa N
Ba
30/11/2010
1
Taọp ủoùc
Hai anh em
2
Taọp ủoùc
Hai anh em
3
Toaựn
Tỡm soỏ trửứ
4
Mú Thuaọt
Veừ theo maóu. Veừ caựi coỏc
5
TNXH
Trửụứng hoùc
Tử
31/11/2010
1
Keồ chuyeọn
Hai anh em
2
AÂm nhaùc
CMH
3
Toaựn
ẹửụứng thaỳng
4
Chớnh taỷ
TC: Hai anh em
5
ATGT
Naờm
01/12/2009
1
Taọp ủoùc
Beự Hoa
2
LTVC
Tửứ chổ ủaởc ủieồm. Caõu kieồu Ai theỏ naứo
3
Theồ duùc
4
Toaựn
Luyeọn taọp
5
PẹHS
Saựu
02/12/2010
1
Chớnh taỷ
TC: Beự Hoa
2
Taọp L vaờn
Chia vui. Keồ veà anh chũ em
3
Toaựn
Luyeọn taọp chung
4
Thuỷ coõng
Gaỏp , caột, daựn, bieồn baựo giao thoõng caỏm ủoó xe.
5
SHTT
Tuaàn 15
Thửự hai ngaứy 29 thaựng 11 naờm 2010
Chaứo cụứ
Theồ duùc
Bài 29
	I. Mục tiêu:
	- Thực hiện được đi thường theo nhịp (nhịp 1 bước chõn trỏi, nhịp 2 bước chõn phải).
	-Thực hiện cơ bản đỳng cỏc động tỏc của bài TDPTC.
	- Biết cỏch chơi và tham gia được trũ chơi.
	II. Địa điểm và phương tiện:
- Địa điểm: Sân trường,
- Phương tiện: còi, kẻ 3 vòng tròn đồng tâm có bán kính 3m; 3,5m; 4m.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp:
Phần
Nội dung
Định lượng
Phương pháp tổ chức
Số lần
thời gian
Mở đầu
- Nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Dắt tay nhau chuyển đội hình hàng ngang thành vòng tròn.
- Đi đều hát theo vòng tròn, sau đó cho học sinh quay mặt vào tâm, giãn cách để tập bài thể dục phát triển chung.
- Ôn bài thể dục phát triển chung.
2phút
1phút
2phút
2phút
 ● ●
 ● ●
 ● GV ●
 ● ●
 ● ●
 ● ● 
Cơ bản
* Trò chơi “Vòng tròn”: 
- Nêu tên trò chơi.
- Đứng quay mặt vào tâm, học 4 câu vần điệu kết hợp vỗ tay.
- Đi theo vòng tròn, đọc vần điệu, kết hợp vỗ tay và nhảy chuyển đội hình khi có hiệu lệnh.
- Đi đều và hát theo 3 hàng dọc.
4
3 -5
5- 6
15 phút
5phút
 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ●
 ●
Kết thúc
- Cúi người thả lỏng. 
- Cúi lắc người thả lỏng
- Nhảy thả lỏng.
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
6
8
4 -5
2phút
2phút
2phút
1phút
 ÍÍÍÍÍÍÍÍ
 U ÍÍÍÍÍÍÍÍ
 ÍÍÍÍÍÍÍÍ
Đạo đức
Giữ gìn trường lớp sạch, đẹp ( Tiết 2 )
 I/ Muùc tieõu:
- Neõu ủửụùc lụùi ớch cuỷa vieọc giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch seừ.
- Neõu ủửụùc nhửừng vieọc caàn laứm ủeồ giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp.
- Hieồu: Giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp laứ traựch nhieọm cuỷa HS.
- Thửùc hieọn giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp.
II/ Đồ dùng dạy – hoc:
 - GV: Phieỏu caõu hoỷi cho hoaùt ủoọng 1.
 - HS: Vụỷ baứi taọp.
III/ Caực hoaùt ủoọng dạy – học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Khụỷi ủoọng 
2. Baứi cuừ: Quan taõm giuựp ủụừ baùn.
Em laứm gỡ ủeồ theồ hieọn sửù quan taõm, giuựp ủụừ baùn?
Vỡ sao caàn quan taõm giuựp ủụừ baùn?
GV nhaọn xeựt, ghi điểm.
3. Baứi mụựi: 
a/ Giụựi thieọu bài: Giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp.
v Hoaùt ủoọng 1: Tham quan trửụứng, lụựp học.
GV daón HS ủi tham quan saõn trửụứng, vửụứn trửụứng, quan saựt lụựp hoùc.
Yeõu caàu HS laứm phieỏu hoùc taọp sau khi tham quan.
1) Em thaỏy vửụứn trửụứng, saõn trửụứng mỡnh ntn?
	ă Saùch, ủeùp, thoaựng maựt
	ă Baồn, maỏt veọ sinh
YÙ kieỏn khaực, GV nhận xét, sửa sai.
2) Sau khi quan saựt, em thaỏy lụựp em ntn? Ghi laùi yự kieỏn cuỷa em.
GV toồng keỏt dửùa treõn nhửừng keỏt quaỷ laứm trong Phieỏu hoùc taọp cuỷa HS.
*/ Keỏt luaọn: Caực em caàn phaỷi giửừ gỡn trửụứng lụựp cho saùch ủeùp.
v Hoaùt ủoọng 2: Nhửừng vieọc caàn laứm ủeồ giửừ gỡn trửụứng lụựp trửụứng saùch ủeùp.
- Yeõu caàu: Caực nhoựm HS thaỷo luaọn, ghi ra giaỏy, nhửừng vieọc caàn thieỏt ủeồ giửừ trửụứng lụựp saùch ủeùp. Sau ủoự daựn phieỏu cuỷa nhoựm mỡnh leõn baỷng.
*/ Keỏt luaọn: Muoỏn giửừ gỡn trửụứng lụựp saùch ủeùp, ta coự theồ laứm moọt soỏ coõng vieọc sau:
Khoõng vửựt raực ra saứn lụựp. Khoõng boõi baồn, veừ baọy ra baứn gheỏ vaứ treõn tửụứng.Luoõn keõ baứn gheỏ ngay ngaộn. Vửựt raực ủuựng nụi quy ủũnh.
Queựt doùn lụựp hoùc haứng ngaứy
v Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh veọ sinh treõn lụựp
- Giáo viên tổ chức cho HS dọn vệ sinh: Quét dọn xung quanh lớp học, lau chùi bàn ghế, phát quang bụi rậm, nhổ cỏ 
IV/ Củng cố – dặn dò:
- Học sinh nhắc lại nội dung bài, GV hệ thống lại bài học. Về các em ôn lại bài.
- Haựt
- HS trả lời: Giúp đỡ bạn khi gặp khó khăn trong học tập, khi bạn gặp điều gì gi không may mắn trong cuộc sống
- Quan tâm giúp đỡ bạn là đức tính tốt, đẹp của người HS mà mỗi HS nên làm.
- HS nhắc lại tên bài học.
- HS ủi tham quan theo hửụựng daón của giáo viên.
- HS laứm phieỏu hoùc taọp vaứ ủaùi dieọn caự nhaõn trỡnh baứy yự kieỏn.
- Học sinh trả lời.
- HS caực nhoựm thaỷo luaọn vaứ ghi keỏt quaỷ thaỷo luaọn ra giaỏy khoồ to.
Hỡnh thửực: Laàn lửụùt caực thaứnh vieõn trong nhoựm seừ ghi vaứo giaỏy yự kieỏn cuỷa mỡnh.
- ẹaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ thaỷo luaọn.
- Trao ủoồi, nhaọn xeựt, boồ sung giửừa caực nhoựm.
- Học sinh thực hành làm theo sự chỉ dẫn của GV 
- Học sinh nhắc lại nội dung bài.
Toán
100 trừ đi một số
I/ Muùc tieõu:
- Bieỏt caựch thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự daùng:100 trửứ ủi moọt soỏ coự moọt hoaởc hai chửừ soỏ.
- Bieỏt tớnh nhaồm 100 trửứ ủi soỏ troứn chuùc.
- AÙp duùng giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn, baứi toaựn veà ớt hụn.
- Tớnh ủuựng nhanh, chớnh xaực. Yeõu thớch hoùc Toaựn.
II/ Đồ dùng dạy – học:
- GV: Boọ thửùc haứnh Toaựn.
- HS: Vụỷ, baỷng con.
III/ Caực hoaùt ủoọng dạy - học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Khụỷi ủoọng. 
2. Kiểm tra bài cũ: 
- 2 em lên bảng làm bài tập, ở lớp làm bảng con.
- ẹaởt tớnh roài tớnh:
- 35 – 8 57 – 9 63 – 5 
3. Baứi mụựi: 
a/ Giụựi thieọu bài: 
- Trong tieỏt hoùc hoõm nay, chuựng ta seừ hoùc caựch thửùc hieọn caực pheựp trửứ coự daùng 100 trửứ ủi moọt soỏ.
v Hoaùt ủoọng 1: Pheựp trửứ 100 – 36.
- Neõu baứi toaựn: Coự 100 que tớnh, bụựt 36 que tớnh. Hoỷi coứn laùi bao nhieõu que tớnh?
- ẹeồ bieỏt coứn laùi bao nhieõu que tớnh ta laứm nhử theỏ naứo?
- Vieỏt leõn baỷng 100 – 36.
GV hướng dẫn HS cách đặt tính
Cho HS thực hiện làm phép tính vào bảng con, 1 em lên bảng làm, GV nhận xét.
GV thực hiện lại cho HS quan sát.
- Vaọy 100 trửứ 36 baống bao nhieõu?
- Goùi HS khaực nhaộc laùi caựch thửùc hieọn
v Hoaùt ủoọng 2: Pheựp trửứ 100 – 5.
- Cho HS thực hiện vào nháp, 1 em lên bảng làm, GV nhận xét và sửa sai.
- Học sinh nhắc lại cách tính
*/ Lửu yự: Soỏ 0 trong keỏt quaỷ caực pheựp trửứ 064, 095 chổ 0 traờm, coự theồ khoõng ghi vaứo keỏt quaỷ vaứ neỏu bụựt ủi, keỏt quaỷ khoõng thay ủoồi giaự trũ.
v Hoaùt ủoọng 3: Luyeọn taọp:
*/ Bài tập 1 (71)
- HS đọc yêu cầu, cho học sinh làm vào bảng con, GV nhận xét và sửa sai.
*/ Bài tập 2( 71)
- HS đọc yêu cầu.
- Cho học sinh nhẩm, đọc kết quả, GV ghi lên bảng, nhận xét và sửa sai.
IV/ Củng cố – dặn dò: 
- HS nhắc lại nội dung bài, GV hệ thống lại bài vừa học, về làm bài tập 3 ( 71 )
- Haựt
- HS thửùc haứnh. Baùn nhaọn xeựt.
 - - - 
 27 46 58
- Học sinh nhắc lại tên bài học.
- Nghe vaứ phaõn tớch ủeà toaựn.
- Thửùc hieọn pheựp trửứ 100 – 36.
 - 
 0 64
- 0 không trừ được 6, lấy 10 trừ 6 bằng 4, viết 4 nhớ 1.
- 3 thêm 1 bằng 4, 0 không trừ được 4, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 1 trừ 1 bằng 0, viết 0. 
- Vaọy 100 trửứ 36 baống 64.
- HS neõu caựch thửùc hieọn.
 - 
 95
- 0 không trừ được 5, lấy 10 trừ 5 bằng 5 viết 5 nhớ 1.
- 0 không trừ được 1, lấy 10 trừ 1 bằng 9, viết 9 nhớ 1.
- 1 trừ 1 bằng 0 viết 0. 
- HS thực hiện:
 96 91 78 97 31 
- HS thực hiện:
100 – 20 = 80 100 – 40 = 60
100 – 70 = 30 100 – 10 = 90
- Học sinh nhắc lại nội dung bài.
Tập viết
Chữ hoa: N
 I/ Muùc tieõu:
 - Vieỏt ủuựng chửừ hoa N (1 doứng cụừ vửứa,1 doứng cụừ nhoỷ), chửừ vaứ caõu ửựng duùng : Nghú (1 doứng cụừ vửứa,1 doứng cụừ nhoỷ), Nghú trửụực nghú sau ( 3 laàn).
II/ Đồ dùng dạy – học:
 - GV: Chửừ maóu N . Baỷng phuù vieỏt chửừ cụừ nhoỷ.
 - HS: Baỷng, vụỷ
III/ Caực hoaùt ủoọng dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Yeõu caàu vieỏt: M - Mieọng noựi tay laứm. 
- GV nhaọn xeựt, cho ủieồm.
2. Baứi mụựi: 
v Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa N
- Chửừ N cao maỏy li? Goàm maỏy ủửụứng keỷ ngang? Vieỏt bụỷi maỏy neựt?
- GV chổ vaứo chửừ N: Goàm 3 neựt: moực ngửụùc traựi, thaỳng xieõn, moực xuoõi phaỷi.
- GV vieỏt hửụựng daón caựch vieỏt: 
- Neựt 1:ẹaởt buựt treõn ủửụứng kẻ 2, vieỏt neựt moực ngửụùc traựi tửứ dửụựi leõn lửụùn 
- GV vieỏt maóu keỏt hụùp nhaộc laùi caựch vieỏt.
- GV nhaọn xeựt uoỏn naộn.
v H/d vieỏt: Nghú trửụực nghú sau.
 - Neõu ủoọ cao caực chửừ caựi.
- Caựch ủaởt daỏu thanh ụỷ caực chửừ.
- Caực chửừ vieỏt caựch khoaỷng chửứng naứo?
- GV vieỏt maóu chửừ: Nghú.
- GV nhaọn xeựt vaứ uoỏn naộn.
v Hướng dẫn học sinh viết vào vở
- GV neõu yeõu caàu vieỏt. GV theo doừi, giuựp ủụừ HS yeỏu keựm.
- Chaỏm, chửừa baứi.GV nhaọn xeựt chung. 
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ: Học sinh nhắc lại nội dung bài, GV hệ thống lại bài học, về ôn lại bài và xem trước bài: Chữ hoa: O 
- HS vieỏt baỷng con.
-3HS vieỏt baỷng.Lụựp vieỏt baỷng con.
- HS quan saựt
- 5 li. 6 ủửụứng keỷ ngang. 3 neựt
- HS quan saựt
- HS quan saựt.
- HS taọp vieỏt treõn baỷng con
- HS ủoùc caõu
- N: 5 li; g, h : 2,5 li; t: 1,5 li; s, r: 1,25 li; i, r, u, c, n, o, a : 1 li
- Daỏu ngaừ (~) treõn I; Daỏu saộc(/)treõn ụ
- Khoaỷng chửừ caựi o
- HS vieỏt baỷng con: Nghú
- HS vieỏt vụỷ
- Học sinh nhắc lại nội dung bài.
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010
Tập đọc
Hai anh em
I/ Mục tiêu:
 - Học sinh biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ, bước đầu biết đọc rõ lời diễn tả ý nghĩ của nhân vật trong bài. Hiểu nội dung: Sự quan tâm, lo lắng cho nhau, nhường nhịn nhau của anh anh em (Trả lời được các câu hỏi trong SGK ) 
- Rèn cho học sinh có kỹ năng đọc diễn cảm.
 - Giáo dục học sinh biết thương yêu, đoàn kết với anh chị em trong gia đình
II/ Đồ dùng dạy – học:
 GV: Tranh. Baỷng phuù vieỏt saỹn tửứ, caõu caàn luyeọn ủoùc.
 HS: SGK.
III/ Các hoạt động dạy – học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1 ...  đều theo hàng dọc và hát
- Cúi người thả lỏng. 
- Nhảy thả lỏng.
- Giáo viên cùng hs hệ thống bài.
- Nhận xét và giao bài về nhà. 
8
4 -5
2phút
2phút
2phút
2phút
1phút
 ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ● ●
 ● ● ● ● ● ● ●
Toán
Luyện tập
I/ Mục tiêu:
 - Thuoọc baỷng trửứ ủaừ hoùc ủeồ tớnh nhaồm, bieỏt thửùc hieọn pheựp trửứ coự nhụự trong phaùm vi 100, bieỏt tỡm soỏ bũ trửứ,tỡm soỏ trửứ.
 - Ham thớch hoùc Toaựn. Tớnh ủuựng nhanh, chớnh xaực.
II/ Đồ dùng dạy - học:
- GV: Boọ thửùc haứnh toaựn.
- HS: Vụỷ, baỷng con.
III/ Caực hoaùt ủoọng dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Kiểm tra bài cũ:
- Goùi 2 HS leõn baỷng thửùc hieọn vẽ đường thẳng.
- Nhaọn xeựt vaứ ghi điểm.
2.Baứi mụựi: 
*/ Baứi tập 1( 74)
- 2 em đọc yêu cầu, phân cho các nhóm nhẩm và đọc kết quả, giáo viên ghi bảng, nhận xét và sửa sai.
*/ Bài tập 2 cột 1,2,5 (74)
- 2 em đọc yêu cầu, cho học sinh làm vào bảng con + Học sinh lên bảng làm.
- Giáo viên nhận xét và sửa sai.
*/ Bài tập 3(74)
2 em đọc yêu cầu, 3 em lên bảng làm, ở lớp làm vào vở, giáo viên thu bài chấm điểm và nhận xét
3/ Củng cố - dặn dò: GV hệ thống lại bài học, các em về ôn lại bài. Xem trước bài luyện tập chung.
-HS thửùc hieọn vaứ traỷ lụứi theo caõu hoỷi cuỷa GV . Baùn nhaọn xeựt.
- Laứm baứi sau ủoự noỏi tieỏp đọc kết quả tửứng pheựp tớnh:
12 – 7 = 5 14 – 9 = 5
14 – 7 = 7 15 – 9 = 6
16 – 7 = 9 17 – 9 = 8
11 – 8 = 3 16 – 8 = 8
13 – 8 = 5 17 – 8 = 9
15 – 8 = 7 18 – 9 = 9
+/ Học sinh làm vào bảng con:
 - - - - 
 38 45 29 37
- HS làm vào vở:
32 – X = 18 20 – X = 2
 X = 32 – 18 X = 20 - 2
 X = 14 X = 18
X – 17 = 25
 X = 25 + 17
 X = 42
Thứ sáu ngày 03 tháng 12 năm 2010
Chính tả( Nghe viết)
Bé Hoa
I/ Muùc tieõu:
- Nghe – vieỏt chớnh xaực baứi chớnh taỷ, trỡnh baứy ủuựng ủoaùn vaờn xuoõi.
Laứm ủửụùc baứi taọp 3 a / b hoaởc baứi taọp chớnh taỷ phửụng ngửừ do GV soaùn.
II/ Đồ dùng dạy – học:
 - GV: Baỷng ghi caực quy taộc chớnh ta:ỷ ai/aõy; s/x; aõt/aõc.
 - HS: Vụỷ, baỷng con.
III/ Caực hoaùt ủoọng dạy học.
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- Goùi 3 HS leõn baỷng vieỏt tửứ khó, ở lớp viết bảng con. GV nhận xét và bổ xung 
2. Baứi mụựi: 
-a/ Ghi nhụự noọi dung ủoaùn vieỏt
- ẹoaùn vaờn keồ veà ai?
- Beự Nuù coự nhửừng neựt naứo ủaựng yeõu?
- Beự Hoa yeõu em ntn?
- b) Hửụựng daón caựch trỡnh baứy
- ẹoaùn trớch coự maỏy caõu?
- Trong ủoaùn trớch coự nhửừng tửứ naứo vieỏt hoa? Vỡ sao phaỷi vieỏt hoa?
- c) Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự
- Yeõu caàu HS ủoùc caực tửứ khoự.
- Yeõu caàu HS vieỏt caực tửứ vửứa ủoùc.
- d) Vieỏt chớnh taỷ
- e) Soaựt loói
- g) Chaỏm baứi
3. Hửụựng daón laứm baứi taọp.
Baứi 2:- Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu.
- Goùi 2 HS hoaùt ủoọng theo caởp.
- Nhaọn xeựt tửứng HS.
Baứi 3:- Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu.
- Yeõu caàu HS tửù laứm.
- Nhaọn xeựt, ủửa ủaựp aựn ủuựng.
3. Cuỷng coỏ – Daởn doứ: 
- Nhaọn xeựt giụứ hoùc.
- Daởn HS veà nhaứ laứm baứi taọp chớnh taỷ.
- Saỷn xuaỏt; xuaỏt saộc; caựi tai; caõy ủa; taỏt baọt; baọc thang.
- HS dửụựi lụựp vieỏt vaứo bảng con.
- Beự Nuù.
- Moõi ủoỷ hoàng, maột mụỷ to, troứn, đen láy.
- Cửự nhỡn em maừi, raỏt yeõu em vaứ thớch ủửa voừng ru em nguỷ.
- 8 caõu.
- Baõy, Hoa, Meù, Nuù, Em, Đoự laứ nhửừng tieỏng ủaàu caõu vaứ teõn rieõng.
- ẹoùc: laứ, Nuù, lụựn leõn.
- 2 HS vieỏt baỷng, HS vieỏt baỷng con.
- HS vieỏt baứi.
- Tỡm tửứ coự tieỏng chửựa vaàn ai hoaởc ay.
- HS : Bay, Chaỷy, Sai.
- ẹieàn vaứo choó troỏng.
- 2 HS leõn baỷng laứm. HS laứm vụỷ.
- Saộp xeỏp; xeỏp haứng; saựng suỷa; xoõn xao.
- Giaỏc nguỷ; thaọt thaứ; chuỷ nhaọt; nhaỏc leõn.
Tập làm văn
Chia vui - Kể về anh chị em
I/ Muùc tieõu:
- Bieỏt caựch noựi lụứi chia vui ( chuực mửứng) hụùp tỡnh huoỏng giao tieỏp ( BT1, BT2).
Vieỏt ủửụùc 1 ủoaùn ngaộn keồ veà anh chũ em (BT3)
II/ Đồ dùng dạy - học:
 - GV: Tranh. Baỷng phuù, buựt daù. Moọt soỏ tỡnh huoỏng ủeồ HS noựi lụứi chia vui.
III/ Caực hoaùt ủoọng dạy học.
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1.Kiểm tra bài cũ:
 - Goùi HS ủoùc baứi taọp 2.
- Nhaọn xeựt, ghi ủieồm tửứng HS.
2.Baứi mụựi:
*/ Bài tập 1: 
 Goùi 2 HS ủoùc yeõu caàu.
- Bửực tranh veừ caỷnh gỡ?
- Chũ Lieõn coự nieàm vui gỡ?
-Nam chuực mửứng chũ Lieõn ntn?
-Neỏu laứ em, em seừ noựi gỡ vụựi chũ Lieõn ủeồ chuực mửứng chũ.
*/ Bài tập 2:
- 3 em đọc yêu cầu, giáo viên hướng dẫn học sinh làm vào vở
Giáo viên thu bài chấm và nhận xét.
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
-Veà nhaứ hoaứn thaứnh noỏt baứi taọp. Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- 3 HS ủoùc. Baùn nhaọn xeựt.
- Beự trai oõm hoa taởng chũ.
- ẹaùt giaỷi nhỡ kỡ thi hoùc sinh gioỷi tổnh.
-Baùn Nam chuực mửứng chũ Lieõn ủửụùc giaỷi nhì trong kỡ thi hoùc sinh gioỷi.
- Em chuực mửứng chũ. Chuực chũ sang naờm ủửụùc giaỷi nhaỏt.
- 3 ủeỏn 5 HS nhaộc laùi.
- HS noựi lụứi cuỷa mỡnh.
- Em xin chuực mửứng chũ./ Chuực chũ hoùc gioỷi hụn nửừa./ Mong chũ ủaùt thaứnh tớch cao hụn./
 Haừy vieỏt tửứ 3 ủeỏn 4 caõu keồ veà anh, chũ, em ruoọt (hoaởc anh, chũ, em hoù) cuỷa em.
- Em raỏt yeõu beự Nam naờm nay hai tuoồi. Moõi beự Nam ủoỷ hoàng, da traộng. Nam luoõn tửụi cửụứi ngoọ nghúnh. 
Toán
Luyện tập chung
 I/ Muùc tieõu:
- Thuoọc baỷng trửứ ủaừ hoùc ủeồ tớnh nhaồm.Bieỏt thửùc hieọn pheựptrửứ coự nhụự trongphaùm vi 100, bieỏt tớnh giaự trũ cuỷa bieồu thửực soỏ coự ủeỏn hai daỏu pheựp tớnh.
- Bieỏt giaỷi baứi toaựn vụựi caực soỏ coự keứm ủụn vũ cm.
 II/Chuaồn bũ:
 - GV: Boọ thửùc haứnh Toaựn, baỷng phuù, buựt daù.
 - HS: Baỷng con, vụỷ baứi taọp
 III/ Caực hoaùt ủoọng dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Kiểm tra bài cũ:
- 2 em thực hiện phép tính
- GV nhaọn xeựt vaứ ghi ủieồm HS.
2. Baứi mụựi:
*/ Bài tập 1(75)
- 2 em đọc yêu cầu, GV phân cho các nhóm nhẩm, đọc kết quả, GV nhận xét và sửa sai 
*/ Bài tập 2 cột 1,3 (75)
3 em đọc yêu cầu 
- Khi ủaởt tớnh ta phaỷi chuự yự ủieàu gỡ?
- Cho học sinh làm vào bảng con
Giáo viên nhận xét và sửa sai
*/ Bài tập 3(75)
- 2 em đọc yêu cầu, cho học sinh làm vào phiếu học tập theo nhóm đôi, các nhóm tự tráo bài kiểm tra, GV nhận xét và sửa sai.
*/ Bài tập 5(75)
- 2 em đọc yêu cầu, giáo viên tóm tắt lên bảng, hướng dẫn học sinh làm vào vở, GV chấm điểm và nhận xét. 
3.Cuỷng coỏ – Daởn doứ: 
- GV hệ thống lại bài học, về học bài và làm bài tập 4(75)
 74 – 29 38 – 29 80 – 23 
 - - - 
 45 9 37
- Học sinh đọc kết quả.
- ẹaởt tớnh roài tớnh.
- ẹaởt tớnh sao cho caực haứng thaỳng coọt.
32 – 25 53 – 29 44 – 8 30 – 6 
 - - - - 
 7 24 36 24
- Các nhóm nêu kết quả:
 42 – 12 – 8 = 30 – 8 
 = 22
 58 – 24 – 6 = 34 – 6 
 = 28
+/ Tóm tắt:
- Đỏ: 65 cm
- Xanh ngắn hơn: 17 cm
- Xanh:cm ?
Baứi giaỷi
Baờng giaỏy maứu xanh daứi laứ:
65 – 17 = 48 (cm)
 ẹaựp soỏ: 48 cm.
Thủ công
Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đi thuận 
 chiều và biển báo cấm xe đi ngược chiều.
I/ Muùc tieõu :
 - Bieỏt caựch gaỏp ,caột ,daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu 
-Gaỏp ,caột daựn ủửụùc bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu .ẹửụứng caột coự theồ maỏp moõ .Coự theồ laứm bieồn baựo giao thoõng coự kớch thửụực to hoaởc beự hụn kớch thửụực GV hửụựng daón.
II/ Đồ dùng dạy - học:
ê GV: Vật mẫu, quy trình.
 - HS: Giấy màu, kéo, hồ dán.
III/Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc:	
Hoaùt ủoọng cuỷa GV
Hoaùt ủoọng cuỷa HS
1. Kieồm tra baứi cuừ:
-Kieồm tra duùng cuù hoùc taọp cuỷa hoùc sinh 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ủaựnh giaự .
 2.Baứi mụựi:
a) Giụựi thieọu baứi:
Hoõm nay chuựng ta taọp“ Gaỏp caột daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu
b) Khai thaực:
*Hoaùt ủoọng1 : Hửụựng daón quan saựt vaứ nhaọn xeựt . 
-Cho HS quan saựt maóu bieồn baựo hai hỡnh maóu . 
-ẹaởt caõu hoỷi ủeồ hoùc sinh traỷ lụứi veà kớch thửụực , hỡnh daựng , maứu saộc hai hỡnh maóu 
- Nhaộc nhụự hoùc sinh khi ủi ủửụứng caàn tuaõn theo luaọt leọ giao thoõng nhử khoõng ủi xe vaứo khu vửùc coự bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu ( nhử hỡnh veừ )
*Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón maóu . 
* Bửụực 1 :Gaỏp caờt bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu. 
- Gaỏp caột hỡnh troứn maứu ủo ỷtửứ hỡnh vuoõng coự caùnh 6oõ . Caột hỡnh chửừ nhaọt maứu traộng coự chieàu daứi 4 oõ roọng 1oõ . Caột hỡnh chửừ nhaọt maứu khaực coự chieàu daứi 10 oõ roọng 1oõ laứm chaõn bieồn baựo .
Bửụực 2 -Daựn bieồn baựo giao thoõng caộm xe ủi ngửụùc chieàu . 
-Daựn chaõn bieồn baựo vaứo tụứ giaỏy maứu traộng H1.
- Daựn hỡnh troứn maứu ủoỷ hụứm leõn chaõn bieồn baựo khoaỷng nửỷa oõ H2. Daựn hỡnh chửừ nhaọt maứu traộng vaứo giửừa hỡnh troứn .
- Goùi 1 hoaởc 2 em leõn baỷng thao taực caực bửụực gaỏp caột , daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc chieàu caỷ lụựp quan saựt . -GV nhaọn xeựt uoỏn naộn caực thao taực gaỏp , caột , daựn. 
-GV toồ chửực cho caực em taọp gaỏp , caột , daựn thửỷ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu baống giaỏy nhaựp .
-Nhaọn xeựt ủaựnh giaự tuyeõn dửụng caực saỷn phaồm ủeùp .
d) Cuỷng coỏ - Daởn doứ: GV hệ thống lại bài học, về làm lại cho đẹp hơn. 
-Caực toồ trửụỷng baựo caựo veà sửù chuaồn bũ cuỷa caực toồ vieõn trong toồ mỡnh .
-Lụựp theo doừi giụựi thieọu baứi 
-Hai em nhaộc laùi tên baứi hoùc .
- Lụựp quan saựt vaứ neõu nhaọn xeựt veà hỡnh daựng , kớch thửụực vaứ maứu saộc 2 hỡnh maóu .
- Moói bieồn baựo coự 2 phaàn maởt bieồn baựo vaứ chaõn bieồn baựo . Maởt ủeàu laứ hỡnh troứncoự kớch thước gioỏng nhau nhửng maứu khaực nhau , moọt maứu xanh vaứ moọt maứu ủoỷ . ễÛ giửừa hỡnh troứn ủeàu coự hỡnh chửừ nhaọt maứu traộng . Chaõn bieồn baựo coự daùng hỡnh chửừ nhaọt .
- Quan saựt ủeồ naộm ủửụùc caựch taùo ra bieồn baựo giao thoõng caộm xe ủi ngửụùc chieàu .
-Hai em nhaộc laùi caựch caột daựn bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu .
- Lụựp thửùc haứnh gaỏp caột daựn bieồn baựo giao thoõng giao thoõng caỏm xe ủi ngửụùc theo hửụựng daón cuỷa giaựo vieõn . gaỏp caột daựn bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu .
Hoaùt ủoọng taọp theồ:
 SINH HOẠT LỚP
B1 : Phổ biến nội dung yờu cầu tiết sinh hoạt .
B2 : Cỏc tổ trưởng lớp trưởng đỏnh gia tỡnh hỡnh sinh hoạt của tổ lớp trong tuần trước.
B3 : Gv đỏnh giỏ chung :
Tuyờn dương một số em đạt nhieàu ủieồm 10.
B4 : sinh hoạt văn nghệ 
B5 : Nhận xột tiết học 
Dặn dũ .

Tài liệu đính kèm:

  • docGA Lop 2 Tuan 15 CKTKN.doc