Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết 13: 26 + 4; 36 + 24

Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết 13: 26 + 4; 36 + 24

TOÁN

Tiết 13: 26 + 4 ; 36 + 24

I. Mục tiêu

1. Kiến thức: Giúp HS

- Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4 và 36 + 4

- Củng cố cách giải toán có lời văn

2. Kỹ năng:

- Rèn làm tính đúng, nhanh

3. Thái độ:

- Cẩn thận, khoa học.

II. Chuẩn bị

- GV: Que tính + bảng cài, bảng phụ

 - HS: SGK

 

doc 3 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 30/11/2019 Lượt xem 8Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án lớp 2 môn Toán - Tiết 13: 26 + 4; 36 + 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TOÁN
Tiết 13: 	26 + 4 ; 36 + 24
I. Mục tiêu
Kiến thức: Giúp HS 
Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4 và 36 + 4
Củng cố cách giải toán có lời văn 
Kỹ năng: 
Rèn làm tính đúng, nhanh
Thái độ: 
Cẩn thận, khoa học.
II. Chuẩn bị
GV: Que tính + bảng cài, bảng phụ
 - HS: SGK 
III. Các hoạt động
Hoạt động của Thầy
Hoạt động của Trò
1. Khởi động (1’)
2. Bài cũ (3’) Phép cộng có tổng bằng 10
Thầy cho HS lên bảng làm bài.
+
+
+
+
 7	 8 	 4	10
 3	 2	 6	 0
10	10	 10	10
7 + 3 + 6 = 16	8+ 2 + 7 = 17
9 + 1 + 2 = 12	5 + 5 + 5 = 15
3. Bài mới 
Giới thiệu: Nêu vấn đề (1’)
Học dạng toán 26 + 4, 36 + 4
Phát triển các hoạt động (27’)
v Hoạt động 1: Giới thiệu phép cộng 26 + 4, 36 + 4
Ÿ Mục tiêu: Nắm được phép cộng có nhớ, dạng tính viết, có tổng là số tròn chục 26 + 4
Ÿ Phương pháp: Trực quan, giảng giải
Thầy nêu bài toán
Có 26 que tính, thêm 4 que tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu tính? Thầy cho HS thao tác trên vật thật.
Vậy: 26 + 4 = 30
Thầy thao tác với que tính trên bảng
Có 26 que tính. Thầy gài 2 bó và 6 que tính lên bảng. Viết 2 vào cột chục, 8 vào cột đơn vị.
Thêm 4 que tính nữa. Viết 4 vào cột đơn vị dưới 6
Gộp 6 que tính và 4 que tính được 10 que tính tức là 1 bó, 2 bó thêm 1 bó được 3 bó hay 30 que tính. Viết 0 vào cột đơn vị, viết 3 vào cột chục.
Vậy: 26 + 4 = 30
+
Đặt tính:	26
	 4
	30
6 cộng 4 = 10 viết 0 nhớ 1
2 thêm 1 = 3 ,viết 3
v Hoạt động 2: Giới thiệu phép cộng 36 + 24
Ÿ Mục tiêu: Nắm được phép cộng có nhớ dạng 36 + 24, tính viết, có tổng là số tròn chục
Ÿ Phương pháp: Trực quan, giảng giải
Thầy nêu bài toán: Có 36 que tính. Thêm 24 que tính nữa. Hỏi tất cả có bao nhiêu que tính?
Thầy thao tác trên que tính.
Có 36 que tính (3 bó và 6 que rời) viết 3 vào cột chục và 6 vào cột đơn vị
Thêm 24 que tính nữa. Viết 2 vào cột chuc, 4 vào cột đơn vị.
Gộp 6 que tính với 4 que tính được 10, tức là 1 bó. 3 bó cộng 2 bó bằng 5 bó, thêm 1 bó bằng 6 bó. Viết 0 vào cột đơn vị, viết 6 vào cột chục.
Đặt tính
6 + 4 = 10, viết 0 nhớ 1
3 + 2 = 5, thêm 1 bằng 6, viết 6
+
	36
	24
	60
v Hoạt động 3: Thực hành
Ÿ Mục tiêu: Làm được các bài tập thành thạo, giải bài toán có lời văn
Ÿ Phương pháp: Luyện tập, thảo luận nhóm
Bài 1: Tính
Nêu yêu cầu
Viết kết quả sao cho chữ số trong cùng 1 cột
Phải nhớ 1 vào các tổng các chục nếu tổng các đơn vị qua 10.
Bài 2:
Để tìm số gà. Mai và Lan nuôi ta làm thế nào?
Mai nuôi: 22 con gà
Lan nuôi: 18 con gà
Cả 2 bạn nuôi: . . . con gà?
4. Củng cố – Dặn dò (3’)
Bài 3:
Thầy cho HS thi đua tìm các phép cộng có tổng = 10.
Làm bài 1.
Chuẩn bị: 9 cộng với 1 số: 9 + 5
- Hát
àĐDDH: Que tính, bảng cài
- Lấy 26 que tính (2 bó, mỗi bó 10 que tính và 6 que tính rời). Lấy thêm 4 que tính nữa.
- HS lên ghi kết quả phép cộng để có 26 cộng 4 bằng 30
- HS đọc lại
àĐDDH: Bảng cài
- HS thao tác trên vật thật
- HS lên bảng ghi kết quả phép cộng để có 36 + 24 = 60
- HS đọc lại
- 36 cộng 24 bằng 60
- Hoạt động cá nhân.
à ĐDDH:Bảng phụ
- HS nêu
- HS làm bài a vào bảng con
- HS đọc đề
- Làm tính cộng
- 22 + 18 = 40 (con gà)
- HS làm bài – sửa bài
- HS đưa ra nhiều cách
- 19 + 1, 18 + 2, 17 + 3, 16 + 4, 15 + 5, 14 + 6.

Tài liệu đính kèm:

  • docTOAN 13.doc