Giáo án các môn lớp 2 - Tuần số 1 năm học 2013

Giáo án các môn lớp 2 - Tuần số 1 năm học 2013

Tuần 1

Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013

Toán

LUYỆN TẬP ( tiết 1)

I. Mục tiêu

Củng cố cho HS:

- Viết các số từ 0 đến 100 ; thứ tự của các số.

- Số có một, hai chữ số; số liền trước; số liền sau của một số.

 II. Các hoạt động dạy học

A. Kiểm tra bài cũ

Giáo viên kiểm tra việc làm bài tập tiết 1 trong vở bài tập toán của học sinh.

B. Luyện tập thực hành

Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong vở Luyện tập toán, bài 1 trang 3 với học sinh khá giỏi làm thêm bài tập 5, 6 trong vở bài tập toán nâng cao lớp 2.

* Bài 1 (tr 3) GV hỏi gọi HS trả lời

* Bài 2 (tr 3) GV hỏi cho HS trả lời một số số sau đó cho HS tự làm bài vào vở sau đó cho Hs nêu bài làm của mình cho cả lớp nhận xét chữa bài.

* Bài 3 (tr 3) Yêu cầu HS làm bài vào vở sau đó cho HS đọc bài làm của mình cho cả lớp nhận xét.

 

doc 370 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 26/11/2019 Lượt xem 203Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn lớp 2 - Tuần số 1 năm học 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 1
Thứ hai ngày 19 tháng 8 năm 2013
Toán
LUYỆN TẬP ( tiết 1)
I. Mục tiêu
Củng cố cho HS: 
- Viết các số từ 0 đến 100 ; thứ tự của các số.
- Số có một, hai chữ số; số liền trước; số liền sau của một số.
 II. Các hoạt động dạy học
Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra việc làm bài tập tiết 1 trong vở bài tập toán của học sinh.
Luyện tập thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong vở Luyện tập toán, bài 1 trang 3 với học sinh khá giỏi làm thêm bài tập 5, 6 trong vở bài tập toán nâng cao lớp 2.
* Bài 1 (tr 3) GV hỏi gọi HS trả lời
* Bài 2 (tr 3) GV hỏi cho HS trả lời một số số sau đó cho HS tự làm bài vào vở sau đó cho Hs nêu bài làm của mình cho cả lớp nhận xét chữa bài.
* Bài 3 (tr 3) Yêu cầu HS làm bài vào vở sau đó cho HS đọc bài làm của mình cho cả lớp nhận xét.
* Bài 4 (tr 3) GV hỏi HS trả lời.
- Yêu cầu HS khá giỏi làm bài tập 5, 6 trong vở bài tập toán nâng cao lớp 2.
- Thu, chấm một số bài.
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
Tập đọc
LUYỆN ĐỌC BÀI: CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I- Mục đích yêu cầu
- Giúp HS đọc đúng, rõ ràng toàn bài, phát âm chính xác các từ ngữ có âm, vần dễ đọc sai do ảnh hưởng của phương ngữ: nắn nót, làm, lúc, nguệch ngoạc, mải miết, sắt.. Biết nghỉ hơi sau dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ dài.
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm, đọc đảm bảo tốc độ 35 tiếng trên phút, nắm chắc nội dung bài tập đọc.
II- Các hoạt động dạy học
* Hoạt động1: GS đọc bài một lượt.
* Hoạt động 2: HS luyện đọc từng đoạn, cả bài trong nhóm.
* Hoạt động 3: Lần lượt gọi từng học sinh đứng trước lớp đọc từng đoạn hoặc cả bài tập đọc sau đó trả lời 1 câu hỏi về nội dung của đoạn hoặc cả bài.
Gọi HS nhận xét, GV nhận xét cho điểm.
GV chú ý luyện cách phát âm cho những HS phát âm sai, đọc chưa bảo đảm tốc độ.
* Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò.
Yêu cầu HS đọc chưa đạt yêu cầu về nhà đọc tiếp để giờ sau kiểm tra lại.
Thứ ba ngày 20 tháng 8 năm 2013
Toán
LUYỆN TẬP ( tiết 2)
I. Mục tiêu
Củng cố cho HS: 
- Viết các số, phân tích cấu tạo số, so sánh số, xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé hoặc từ bé đến lớn.
- Thực hiện các phép tính cộng không nhớ trong phạm vi 100.
II. Các hoạt động dạy học
Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra việc làm bài tập tiết 2 trong vở bài tập toán của học sinh.
Luyện tập thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong vở bài tập toán 2 trang 4. Với học sinh khá giỏi làm thêm bài tập 7, 8 trong vở bài tập toán nâng cao lớp 2.
* Bài 1 (tr 4) GV hỏi gọi HS trả lời
* Bài 2 (tr 4) Yêu cầu HS làm bài vào vở gọi 2 HS làm bài vào bảng phụ sau đó cả lớp chữa bài.
* Bài 3 (tr 4) Yêu cầu HS tìm số số bé nhất ở phần a, số lớn nhất ở phần b.
* Bài 4 (tr 3) Yêu cầu HS làm bài vào vở sau đó đổi chéo vở cho nhau rồi chữa bài.
- Yêu cầu HS khá giỏi làm bài tập 7, 8 trong vở bài tập toán nâng cao lớp 2.
- Thu, chấm một số bài.	
- Giáo viên nhận xét giờ học. 
Chính tả
CÓ CÔNG MÀI SẮT, CÓ NGÀY NÊN KIM
I. Mục đích yêu cầu
Giúp HS:
- Chép chính xác đoạn 1 bài: Có công mài sắt, có ngày nên kim, viết đảm bảo tốc độ, chữ viết đều nét, liền mạch và nối chữ đúng quy định.
- Củng cố quy tắc viết c/ k qua việc làm bài tập.
I. Các hoạt động dạy học
Giới thiệu bài
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
Hướng dẫn tập chép
a. Hướng dẫn HS chuẩn bị
 - GV đọc đoạn chép trên bảng.
 - 3 HS đọc lại đoạn chép.
 - Hỏi: 
 + Đoạn chép này từ bài nào?
 + Lúc đầu cậu bé học hành như thế nào?
 - Hướng dẫn HS nhận xét:
 + Đoạn chép có mấy câu? 
 + Cuối mỗi câu có dấu gì?
 + Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
 + Chữ đầu đoạn được viết như thế nào?
 - GV đọc cho HS viết các từ khó vào vở nháp: chán, quyển sách, ngáp, nguệch ngoạc, nắn nót
 b. HS chép bài vào vở - GV theo dõi uốn nắn.
Chấm, chữa bài
3. Hướng dẫn HS làm bài tập
* Bài 1: Điền c hoặc k vào chỗ trống
- HS làm bài vào vở
- Gọi HS đọc bài làm của mình cho cả lớp nhận xét.
- GV nhận xét- HS chữa bài.
* Bài 3: HS tìm từ và nêu trước lớp sau đó làm vào vở.
4. Củng cố, dặn dò
Nhận xét giờ học, dặn HS viết lại những từ còn viết sai trong bài. 
Tập viết
CHỮ HOA: A
I. Mục đích yêu cầu
 - Viết đúng chữ hoa A (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng: Anh (1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ), Anh em thuận hoà (3 lần).
 - Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét, thẳng hàng, bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng.
II. Đồ dùng dạy học
- Mẫu chữ A đặt trong khung chữ 
- Bảng phụ viết sẵn mẫu cỡ chữ nhỏ trên dòng kẻ li: Anh (dòng1), Anh em thuận hoà (dòng2).
III. Các hoạt động dạy học
 A. Mở đầu
 GV nêu yêu cầu của tiết Tập viết ở lớp 2. 
B. Dạy bài mới
1.Giới thiệu bài: GV nêu MĐ, YC của tiết học
2. Hướng dẫn viết chữ hoa 
a, Quan sát cấu tạo và qui trình viết chữ A hoa 
 Treo mẫu chữ :
 Chữ A hoa cao mấy li, rộng mấy li ?
 Chữ A hoa được viết bởi mấy nét ?
 Nêu qui trình viết.
 Viết mẫu và giảng lại qui trình viết .
b, Viết tập vào vở nháp
 Cho HS viết vào trong không trung .
Cho HS viết vào vở nháp chữ A hoa .
3. Hướng dẫn viết cụm từ ứng dụng 
 Yêu cầu HS đọc cụm từ .
Yêu cầu HS nhận xét về số chữ trong cụm từ .
Yêu cầu HS nhận xét về chiều cao các chữ trong cụm từ .
Yêu cầu HS nêu khoảng cách giữa các chữ .
Yêu cầu HS quan sát và cho biết cách viết nét nối từ A sang n.
 Yêu cầu HS viết vở nháp chữ Anh.
4. Hướng dẫn viết vào vở tập viết 
 Cho HS viết vào vở và sửa lỗi cho các em. (yêu cầu HS khá, giỏi viết hết bài trên lớp) 
 Thu và chấm một số bài .
5. Củng cố dặn dò 
Nhận xét tiết học .
 Yêu cầu HS chưa viết xong về nhà hoàn thành bài viết vào vở tập viết.
Thứ năm ngày 22 tháng 8 năm 2013
Toán
LUYỆN TẬP ( tiết 3)
I. Mục tiêu
Củng cố cho HS: 
- Cách tìm tổng của 2 số hạng.
 	- Củng cố về phép cộng (không nhớ) các số có 2 chữ số và giải bài toán có lời văn.
II. Các hoạt động dạy học
Kiểm tra bài cũ
Giáo viên kiểm tra việc làm bài tập tiết 3 vở bài tập toán của HS của học sinh.
Luyện tập thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong vở luyện toán, bài 3 trang 4, 5. với học sinh khá giỏi làm thêm bài tập 16, 17 trong vở toán nâng cao lớp 2.
* Bài 1 (tr 4) GV hỏi gọi HS nêu cách tìm số còn thiếu trong các ô trống sau đó HS làm bài, gọi lần lượt từng HS nêu số cần điền.
* Bài 2 (tr 5) HS làm bài vào vở gọi 2 HS làm bài vào bảng phụ sau đó cả lớp chữa bài.
* Bài 3 (tr 5) GV yêu cầu HS đọc bài sau đó đọc phần tóm tắt và giải toán.
* Bài 4 (tr 5) Gọi HS nêu yêu cầu sau đó làm bài.
GV yêu cầu HS khá giỏi làm thêm bài tập 16, 17 trong vở toán nâng cao lớp 2.
Thu, chấm một số bài.	
Giáo viên nhận xét giờ học. 
Luyện viết chữ đẹp
LUYỆN VIẾT NÉT KHUYẾT TRÊN, NÉT KHUYẾT DƯỚI
	I. Mục đích, yêu cầu
	- Hướng dẫn cho HS viết chính xác nét khuyết trên, nét khuyết dưới theo mẫu chữ hiện hành.
	- Thông qua rèn viết một số chữ có nét khuyết trên, nét khuyết dưới rèn cho HS tư thế ngồi đúng, cầm bút đúng, viết đảm bảo tốc độ.
	II. Các hoạt động dạy học
	1. Giới thiệu mục đích, yêu cầu giờ học.
	2. Hướng dẫn HS viết
	a. Nét khuyết trên :
 Hướng dẫn HS và yêu cầu HS luyện viết 3 dòng nét khuyết trên.
	- Độ cao của nét khuyết trên: 2 ô li rưỡi.
- Điểm đặt bút: Từ nửa ô li (giữa ĐK1 và ĐK2)
- Bụng nét khuyết bằng nửa ô li.
	b. Nét khuyết dưới. 
Hướng dẫn HS và yêu cầu HS luyện viết 3 dòng nét khuyết dưới.
	 - Độ cao của nét khuyết dưới: 2 ô li rưỡi.
- Điểm đặt bút: Từ ĐK2
- Bụng nét khuyết bằng nửa ô li.
	c. Cho HS tập viết các con chữ có nét khuyết trên, nét khuyết dưới: h, l, b, k, y, g (mỗi chữ 1 dòng), các từ: nhà lá, hoa khế, ghế gỗ ((mỗi từ 1 dòng).
- GV cho HS viết, quan sát HS viết và sửa cho HS viết chưa đúng nét khuyết trên, nét khuyết dưới và các chữ trong bài theo mẫu chữ hiện hành.
	- Thu chấm 1 số bài, tuyên dương những HS viết đúng mẫu, nhắc nhở những HS viết chưa đúng về nhà luyện viết lại.
	- Nhận xét giờ học.
H­íng dÉn thùc hµnh TiÕng ViÖt
LuyÖn viÕt ch÷ A
I Môc tiªu:
- Cñng cè cho häc sinh kÜ n¨ng viÕt ch÷ A ®óng mÉu, ®óng quy tr×nh, ®Ñp.
- RÌn kÜ n¨ng viÕt øng dông ®óng qui tr×nh, ®óng kho¶ng c¸ch, ®Òu vµ ®Ñp.
II C¸c ho¹t ®éng chñ yÕu:
- Häc sinh quan s¸t ch÷ mÉu ®Çu dßng vµ nªu nhËn xÐt vÒ cÊu t¹o, kÝch th­íc, ®iÓm ®Æt bót, ®iÓm dõng bót cña tõng nÐt.
- Gi¸o viªn viÕt mÉu ch÷ A cì to 
- Häc sinh viÕt 1 ch÷ A cì to, gi¸o viªn quan s¸t, nhËn xÐt vµ söa lçi sai mµ häc sinh m¾c ph¶i khi viÕt.
- Häc sinh viÕt 1 ch÷ A cì to.
- TiÕn hµnh t­¬ng tù víi ch÷ A cì nhá.
- Häc sinh ®äc vµ quan s¸t tõ øng dông Ao, nhËn xÐt vÒ ®é cao, ®é réng cña tõng con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷
- Häc sinh viÕt ch÷ Ao.
- TiÕn hµnh t­¬ng tù víi c©u øng dông.
Thứ sáu ngày 23 tháng 8 năm 2013
Toán
LUYỆN TẬP (tiết 4, 5)
Mục tiêu
Giúp HS củng cố về: 
- Phép cộng (không nhớ): tính nhẩm và tính viết (đặt tính rồi tính); tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng. 
- Giải bài toán có lời văn
- Quan hệ giữa dm và cm
- Biết làm các phép tính cộng trừ với các số đo có đơn vị đê xi mét.
II. Các hoạt động dạy học
Kiểm tra bài cũ
 GV kiểm tra việc làm bài của HS qua vở bài tập toán bài 4, 5.
B. Luyện tập thực hành
- GV hướng dẫn HS làm các bài tập bài 4, 5 trong vở Luyện tập toán.
* Bài 1 (tr 5) Gọi 1 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm bài vào vở.
* Bài 2 (tr 5) HS tính nhẩm và nêu kết quả trước lớp.
* Bài 3 (tr 6) Gọi 1 HS lên bảng làm bài HS cả lớp làm bài vào vở - chữa bài.
* Bài 4 (tr 6) HS làm bài sau đó đọc dấu cần điền cho cả lớp nhận xét.
- GV hướng dẫn HS làm tiếp bài 1, 2 , 3 bài 5 tr 6, 7 vở Luyện tập toán.
- HS làm bài - GV cùng HS chữa bài. 
- Chấm một số bài.
- Nhận xét giờ học. 
Chính tả
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. Mục đích yêu cầu
Giúp HS:
- Nghe- viết khổ thơ 1 bài Ngày hôm qua đâu rồi?. Qua bài chính tả hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu các dòng thơ viết hoa, bắt đầu viết từ ô thứ 3
 ( tính từ nề) cho đẹp.
- Viết đúng tiếng có âm, vần dễ lẫn: tờ lịch, sân, xoa đầu,...
- Củng cố về bảng chữ cái, thứ tự bảng chữ cái.
II. Các hoạt động dạy học
 A. Kiểm tra bài cũ
- HS viết các từ khó trong bài chính tả: Có công mài sắt có ngày nên kim
B. Dạy bài mới
1. Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2. ... uyên, trong lành, trập trùng, ....
 - GV cho HS tự viết bài vào vở.
 - GV đọc cho HS soát lỗi.
 - Chấm một số bài.
3. Hướng dẫn làm bài tập
 - Yêu cầu HS làm bài tập 2, 3 tr 69 vở luyện Tiếng Việt.
 - Học sinh tự làm.	
 - 2 học sinh lên bảng làm bài.
 - Học sinh khác nhận xét và bổ sung .
 - Giáo viên nhận xét, bổ sung.
 - Học sinh nào sai tự chữa vào vở.
 - Thu, chấm một số bài.
Kí duyệt
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tuần 35
Thứ hai ngày 30 tháng 4 năm 2012
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
 I. Mục đích, yêu cầu
 - HS đọc và tìm hiểu các bài tập đọc còn lại của 2 giờ ôn trước.
 - Rèn kĩ năng đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ 
 - Hiểu nội dung các bài tập đọc.
 II. Các hoạt động dạy học
 - GV cho HS đọc thầm các bài tập đọc đã học trong 2 giờ ôn trước trong thời gian 7 phút.
- Gọi lần lượt 1 số HS lên bảng đọc bài và trả lời câu hỏi theo nội dung đoạn, bài vừa đọc.
- Hướng dẫn HS đọc tiếp các bài còn lại trong chương trình.
- Dặn về nhà ôn đọc lại các bài tập đọc để chuẩn bị kiểm tra.
Toán
LUYỆN TẬP (tiết 169)
 I. Mục tiêu
 Giúp HS củng cố về:
 - Cấu tạo các số có 3 chữ số.
 - Cách xem đồng hồ. 
 - Tìm thành phần chưa biết trong phép cộng, trừ các số có 3 chữ số.
 - Tính chu vi tam giác. 
II. Các hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ
GV kiểm tra bài làm của HS qua vở bài tập toán bài 166.
B. Luyện tập – thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong bài 166 vở luyện toán.
- Học sinh tự làm các bài tập 1, 2, 3, 4, Bài 166 - Luyện tập Toán. Giáo viên quan sát hướng dẫn học sinh yếu và kiểm tra bài làm của một số học sinh.
- Hướng dẫn học sinh chữa từng bài tập
* Bài 1 - Học sinh tự làm.
- Gọi 3HS nêu các số cần điền trong từng dãy.
- Học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, thống nhất.
* Bài 2 - Học sinh tự làm vào vở.
- Yêu cầu 1HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về bài làm của bạn. 
* Bài 3 - HS đọc bài và làm bài vào vở.
 - Yêu cầu HS đọc số giờ của từng đồng hồ.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
* Bài 4 - Yêu cầu HS đọc bài toán.
 - Yêu cầu HS vẽ hình vào vở.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
 - Học sinh nào sai tự chữa bài vào vở.
 - Yêu cầu HS khá giỏi làm thêm bài tập 175, 176 sách bồi dưỡng năng khiếu tiểu học toán 2..
 - Thu, chấm 1 số bài.
Thứ ba ngày 1 tháng 5 năm 2012
Toán
LUYỆN TẬP (tiết 170)
 I. Mục tiêu
 Giúp HS củng cố về:
 - Cấu tạo các số có 3 chữ số.
 - Cách xem đồng hồ. 
II. Các hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ
GV kiểm tra bài làm của HS qua vở bài tập toán bài 167.
B. Luyện tập – thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong bài 167 vở luyện toán.
- Học sinh tự làm các bài tập 1, 2, 3, 4, Bài 167 - Luyện tập Toán. Giáo viên quan sát hướng dẫn học sinh yếu và kiểm tra bài làm của một số học sinh.
- Hướng dẫn học sinh chữa từng bài tập
* Bài 1 - Học sinh tự làm.
- Gọi 3HS nêu các số cần điền trong từng dãy.
- Học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, thống nhất.
* Bài 2 - Học sinh tự làm vào vở.
- Yêu cầu 1HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về bài làm của bạn. 
* Bài 3 - HS đọc bài và làm bài vào vở.
 - Yêu cầu HS đọc số giờ của từng đồng hồ.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
* Bài 4 - Yêu cầu HS đọc bài toán.
 - Yêu cầu HS vẽ hình vào vở.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn.
 - Học sinh nào sai tự chữa bài vào vở.
 - Yêu cầu HS khá giỏi làm thêm bài tập 177, 178 sách bồi dưỡng năng khiếu tiểu học toán 2..
 - Thu, chấm 1 số bài.
 - Nhận xét giờ học.
Luyện viết chữ đẹp
LUYỆN VIẾT NHÓM CHỮ HOA :O, Ô, Ơ, Q 
	I. Mục đích, yêu cầu
- Hướng dẫn cho HS viết chính xác các chữ hoa: O, Ô,Ơ, Q theo mẫu chữ hiện hành.
	- Thông qua bài chính tả “Đất Long Thành” rèn cho HS tư thế ngồi đúng, cầm bút đúng, viết đảm bảo tốc độ.
	II. Các hoạt động dạy học
	1. Giới thiệu mục đích, yêu cầu giờ học.
	2. Hướng dẫn HS viết lại các chữ hoa O, Ô, Ơ (1 dòng), Q (3 dòng)
	3. Hướng dẫn HS viết từ ứng dụng: 
- Hướng dẫn cho HS tập viết các cụm từ: Ông trồng cháu chăm
- GV đọc bài cho HS viết bài chính tả: “Đất Long Thành” 
- GV quan sát HS viết và sửa cho HS viết các chữ trong bài theo mẫu chữ hiện hành.
	- Thu chấm 1 số bài, tuyên dương những HS viết đúng mẫu, nhắc nhở những HS viết chưa đúng về nhà luyện viết lại.
	- Nhận xét giờ học.
Âm nhạc
ÔN TẬP VÀ TẬP BIỂU DIỄN NHỮNG BÀI HÁT ĐÃ HỌC
I. Mục đích, yêu cầu
	- Ôn tập một số bài hát đã học ở học kì 2 và tập biểu diễn các bài hát đó.
II. Các hoạt động dạy học
	1. Giới thiệu mục đích, yêu cầu giờ học.
	2. Hướng dẫn HS tập biểu diễn
	- Chia HS về các nhóm, tổ để tập biểu diễn.
	- Cho HS biểu diễn theo nhóm, tổ hoặc từng cá nhân.
	- Nhận xét đánh giá.
Thứ năm ngày 3 tháng 5 năm 2012
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
I. Mục đích, yêu cầu
 - HS đọc lại các bài tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng, Cò và Cuốc, Bác sĩ Sói, Voi nhà.
 - Rèn kĩ năng đọc trôi chảy, ngắt nghỉ đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ 
 - Đặt câu hỏi cho bộ phận chỉ thời gian.
 II. Các hoạt động dạy -học
1. Kiểm tra tập đọc
 - Yêu cầu HS lên bảng đọc các bài tập đọc như trong phần yêu cầu.
2. Hướng dẫn HS làm bài tập 2.
 - Yêu cầu HS đọc thầm đoạn văn và trả lời các câu hỏi tìm hiểu cuối bài.
 3. Yêu cầu HS đọc bài tập 3 và đặt câu hỏi cho bộ phận được gạch chân.
 - GV nhận xét cho điểm, dặn những HS đọc chưa đạt yêu cầu về nhà đọc lại bài để giờ sau kiểm tra..
Toán
LUYỆN TẬP (tiết 172)
 I. Mục tiêu
 Giúp HS củng cố về:
 - So sánh số. 
 - Kĩ năng thực hiện các phép tính cộng, trừ có nhớ trong phạm vi 100, cộng, trừ không nhớ trong phạm vi 1000.
 - Cách xem đồng hồ
II. Các hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ
GV kiểm tra bài làm của HS qua vở bài tập toán bài 168.
B. Luyện tập – thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong bài 168 vở luyện toán.
- Học sinh tự làm các bài tập 1, 2, 3, 4, Bài 168 - Luyện Toán. Giáo viên quan sát hướng dẫn học sinh yếu và kiểm tra bài làm của một số học sinh.
- Hướng dẫn học sinh chữa từng bài tập
* Bài 1 - Học sinh tự làm.
- Gọi 3HS nêu số lớn nhất trong từng phần.
- Học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, thống nhất.
* Bài 2 - Học sinh tự làm vào vở.
- Yêu cầu 2HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về bài làm của bạn. 
* Bài 3 - HS đọc bài và làm bài vào vở
 - Yêu cầu 2HS lên bảng làm bài.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
* Bài 4 - HS đọc bài và làm bài vào vở.
 - Yêu cầu HS đọc số giờ của từng đồng hồ.
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
 - Yêu cầu HS khá giỏi làm thêm bài tập 179, 180 sách bồi dưỡng năng khiếu tiểu học toán 2..
 - Thu, chấm 1 số bài.
 - Nhận xét giờ học.
Hoạt động ngoài giờ
CHƠI TRÒ CHƠI
I. Mục tiêu
- HS tự tổ chức các trò chơi mà mình yêu thích.
- Rèn tính tích cực tự giác, chủ động và hợp tác trong khi chơi.
II. Các hoạt động dạy, học
- GV nêu mục đích, yêu cầu giờ học.
- Lớp trưởng tự tổ chức hướng dẫn cho các bạn trong lớp chơi.
- Học sinh vui chơi, hoạt động thể thao theo cùng nhóm sở thích.
- Giáo viên quan sát, nhắc nhở học sinh đảm bảo an toàn trong vui chơi và luyện tập.
Thứ sáu ngày 4 tháng 5 năm 2012
Toán
LUYỆN TẬP (bài 165)
 	 I. Mục tiêu
 Giúp HS củng cố về:
 	 - Giải các bài toán có lời văn dạng nhiều hơn ít hơn liên quan đến một số đơn vị đo đã học.
 II. Các hoạt động dạy học 
A. Kiểm tra bài cũ
GV kiểm tra bài làm của HS qua vở bài tập toán bài 165.
B. Luyện tập – thực hành
Giáo viên hướng dẫn học sinh làm các bài tập trong bài 165 vở luyện toán.
- Học sinh tự làm các bài tập 1, 2, 3, 4, Bài 165 - Luyện tập Toán. Giáo viên quan sát hướng dẫn học sinh yếu và kiểm tra bài làm của một số học sinh.
- Hướng dẫn học sinh chữa từng bài tập
* Bài 1 - Học sinh tự làm.
- Gọi 1HS lên bảng tóm tắt và giải toán.
- Hỏi: bài toán này thuộc dạng toán nào đã học? (bài toán về ít hơn)
- Học sinh khác nhận xét, giáo viên nhận xét, thống nhất.
* Bài 2 - Học sinh tự làm vào vở.
- Yêu cầu 1HS lên bảng làm bài.
- Hỏi: bài toán này thuộc dạng toán nào đã học? (bài toán về nhiều hơn)
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về bài làm của bạn. 
* Bài 3 - Học sinh tự làm vào vở.
- Yêu cầu 1HS lên bảng làm bài.
- Yêu cầu HS nêu nhận xét về bài làm của bạn. 
* Bài 4 - HS đọc bài toán.
 - Bài toán yêu cầu gì? (Tìm số tuổi của mẹ sau 5 năm năm nữa.)
 - Bài toán cho biết gì? (Biết tuổi hiện nay của Hòa, mẹ hơn Hòa 27 tuổi)
	 - Như vậy để tìm tuổi mẹ sau 5 năm nữa trước hết ta phải tìm gì? (tìm tuổi mẹ hiện nay)
	 - Vậy để tìm tuổi mẹ ta làm thế nào? (lấy tuổi của Hòa cộng với 27 tuổi nữa.)
	 - Để tính tuổi mẹ sau 5 năm nữa làm thế nào? (lấy tuổi hiện tại của mẹ cộng thêm 5 năm nữa.)
 - Gọi HS nhận xét bài làm của bạn. 
 - Yêu cầu HS khá giỏi làm thêm bài tập 184, 185 sách bồi dướng năng khiếu tiểu học toán 2..
 - Thu, chấm 1 số bài.
 - Nhận xét giờ học.
Tiếng Việt
ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2
I. Mục đích, yêu cầu
 - HS đọc thuộc lòng bài tập đọc: Lượm, Cháu nhớ Bác Hồ.
 - Rèn kĩ năng nói lời đáp trong trường hợp nói lời yêu cầu đề nghị. 
 - Rèn kĩ năng đặt dấu chấm, dấu phẩy trong câu.
 II. Các hoạt động dạy -học
1. Kiểm tra học thuộc lòng
	- GV gọi 7- 8 HS đọc thuộc lòng bài: Lượm, Cháu nhớ Bác Hồ.
2. Ghi lại lời đáp trong trường hợp.
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau nói lời đáp khi cô giáo yêu cầu đưa giấy mời thầy hiệu trưởng dự lễ tổng kết năm học của lớp.
2. GV đưa bảng phụ chép sẵn bài tập 3 tr 72 tiết ôn tập 3 để HS điền dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống sau đó chữa bài. 
Kí duyệt
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an buoi 2 lop 2.doc