Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần dạy 4 (chuẩn)

Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần dạy 4 (chuẩn)

Bài : Cĩ trch nhiệm về việc lm của mình (tiết 2)

I – MỤC TIU :

- Biết thế no l cĩ trch nhiệm về việc lm của mình.

- Khi lm việc gì sai biết nhận v sửa chữa.

- Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình.

- HS kh¸ gii liªn hƯ tt

II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi.

III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :

 

doc 32 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 03/12/2019 Lượt xem 145Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học khối lớp 2 - Tuần dạy 4 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 4
Thứ hai ngày tháng năm 20..
 Môn : Đạo đức Tiết :4
Bài : Cĩ trách nhiệm về việc làm của mình (tiết 2) 
I – MỤC TIÊU :
- Biết thế nào là cĩ trách nhiệm về việc làm của mình.
- Khi làm việc gì sai biết nhận và sửa chữa.
- Biết ra quyết định và kiên định bảo vệ ý kiến đúng của mình.
- HS kh¸ giái liªn hƯ tèt 
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Một vài mẩu chuyện về những người có trách nhiệm trong công việc hoặc dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi. 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1 – Ổn định :
2 – Kiểm tra bài cũ :
- HS làm lại bài tập 1. 
- GV nhận xét. 
- 1 HS làm.
3 – Dạy bài mới : 
a. Giới thiệu bài: 
b. Hoạt động 1: Xử lí tình huống (BT3, SGK). 
* Mục tiêu: HS biết lựa chọn cách giải quyết phù hợp trong mỗi tình huống. 
* Cách tiến hành: 
- GV chia lớp thành 4 nhóm nhỏ và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm xử lí 1 tình huống trong bài tập 3.
- HS thảo luận 4 phút.
- Mời đại diện các nhóm lên trình bày dưới hình thức đóng vai.
- Đại diện các nhóm lên trình bày dưới hình thức đóng vai. Cả lớp trao đổi, bổ sung.
KL: GV nhận xét và kết luận.
c. Hoạt động 2: Tự liên hệ bản thân
* Mục tiêu: Mỗi HS có thể tự liên hệ, kể một việc làm của mình (dù rất nhỏ) và tự rút ra bài học. 
* Cách tiến hành: 
- GV gợi ý để mỗi HS nhớ lại một việc làm (dù rất nhỏ) chứng tỏ mình đã có trách nhiệm hoặc thiếu trách nhiệm: 
+ Chuyện xảy ra thế nào và lúc đó em đã làm gì ?
+ Bây giờ nghĩ lại em thấy thế nào ?
- HS trao đổi với bạn bên cạnh về câu chuyện của mình. 
- GV yêu cầu một số HS trình bày trước lớp.
- 4 HS trình bày. 
- GV gợi ý cho các em tự rút ra bài học. 
- 4 HS rút ra bài học.
KL: GV rút ra kết luận.
4. Củng cố - dặn dò: 
- Gọi HS đọc ghi nhớ trong SGK. 
- GV nhận xét tiết học. 
- Chuẩn bị bài học sau. 
 Môn : Tập đọc Tiết :7
Bài : Những con sếu bằng giấy
I – MỤC TIÊU :
- Đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngồi trong bài ; bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.
- Hiểu ý chính : Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân ; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hồ bình của trẻ em. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
- HS kh¸ giái ®äc diƠn c¶m tèt 
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Tranh ảnh về thảm hoạ chiến tranh hạt nhân, về vụ nổ bom nguyên tử (nếu cĩ). 
- Bảng phụ viết sẵn một đoạn văn hướng dẫn HS luyện đọc diễn cảm. 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1- Ổn định
2- Kiểm tra bài cũ 
- GV gọi 2 nhĩm đọc phân vai vở kịch Lịng dân và trả lời câu hỏi về nội dung, ý nghĩa của vở kịch. 
2 nhĩm đọc phân vai vở kịch Lịng dân và trả lời câu hỏi về nội dung, ý nghĩa của vở kịch.
- GV nhận xét.
3-Dạy học bài mới
a. Giới thiệu bài: Sử dụng tranh và tư liệu khác.
b. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc đúng tên người, tên địa lí nước ngồi trong bài Đọc trơi chảy, lốt tồn bài. 
* Tiến hành:
- Gọi 1 HS khá đọc tồn bài.
- 1 HS khá đọc tồn bài.
- GV cho HS quan sát tranh Xa-da-cơ gấp sếu và tượng đài tưởng niệm. 
- HS quan sát tranh Xa- da- cơ gấp sếu và tượng đài tưởng niệm.
- GV chia bài thành bốn đoạn:
+ Đoạn 1: Mĩ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản. 
+ Đoạn 2: Hậu quả mà hai quả bom đã gây ra. 
+ Đoạn 3: Khát vọng sống của Xa- da- cơ Xa- xa- ki. 
+ Đoạn 4: Ước vọng hồ bình của HS thành phố Hi- rơ- si- ma. 
- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn. 
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn.
- Hướng dẫn HS đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- HS luyện đọc từ khĩ, tiếng nước ngồi,...
- Gọi HS luyện đọc theo cặp. 
- HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi 1 HS đọc cả bài. 
- 1 HS đọc cả bài.
c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 
* Mục tiêu: Hiểu ý chính : Tố cáo tội ác chiến tranh hạt nhân ; thể hiện khát vọng sống, khát vọng hồ bình của trẻ em. (Trả lời được các câu hỏi 1, 2, 3).
* Tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/37. 
- HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/37.
- GV chốt ý, rút ra ý nghĩa của bài. 
- HS ghi ý chính vào vở.
d. Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm
* Mục tiêu: Bước đầu đọc diễn cảm được bài văn.
* Tiến hành:
- GV treo bảng phụ, hướng dẫn HS đọc. 
- HS chú ý theo dõi.
- Cho cả lớp đọc diễn cảm.
- HS luyện đọc theo cặp.
- Tổ chức cho HS thi đọc. 
- HS thi đọc.
- GV và HS nhận xét.
4. Củng cố, dặn dị:
- Gọi HS nhắc lại điều mà câu chuyện muốn nĩi. 
- GV nhận xét tiết học. Yêu cầu HS về nhà tiếp tục luyện đọc bài văn; đọc lại hoặc kể lại câu chuyện về Xa- da- cơ cho người thân. 
- Chuẩn bị tiết học sau.
 Môn : Tốn Tiết :16
Bài : Ơn tập và bổ sung về giải tốn
I. MỤC TIÊU
- Biết một dạng quan hệ tỉ lệ (đại lượng này gấp lên bao nhiêu lần thì đại lượng tương ứng cũng gấp lên bấy nhiêu lần).
- Biết giải bài tốn liên quan đến quan hệ tỉ lệ này bằng một trong hai cách “Rút về đơn vị” hoặc “Tìm tỉ số”.
- HS kh¸ giái lµm tèt c¸c bµi tËp 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ kẻ sẵn bảng như ví dụ SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
A. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Kiểm tra 2HS.
- GV nhận xét, cho điểm.
- 2 HS nhắc lại cách tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đĩ. Cách tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đĩ.
- HS khác nhận xét. 
B. DẠY-HỌC BÀI MỚI:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn bài học:
Hoạt động 1: Giới thiệu ví dụ dẫn đến quan hệ tỉ lệ.
- Đưa bảng phụ kẻ sẵn:
Thời gian đi
1giờ
2giờ
3giờ
Quãng đường đi được
4km
8km
12km
- GV nêu ví dụ để cho HS lần lượt điền vào các ơ ở bảng trên.
- Cho HS quan sát bảng kết quả trên : Nêu mối quan hệ giữa thời gian và quãng đường.
- Cho nhiều HS nhắc lại.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài tốn và cách giải.
- GV nêu bài tốn.
Cách 1:
+ Tĩm tắt đề tốn: 2 giờ : 90km
4 giờ : ... km?
+ Trong 1giờ ơ tơ đi được bao nhiêu km?
+ Trong 4giờ ơ tơ đi được bao nhiêu km?
- Cho HS giải bài tốn.
Cách 2:
- GV gợi ý HS làm theo cách “tìm tỉ số”:
+ 4 giờ gấp mấy lần 2 giờ?
+ Như vậy quãng đường đi được sẽ gấp lên mấy lần?
+ Từ đĩ quãng đường đi được trong 4 giờ là bao nhiêu ?
- Cho HS trình bày cách giải 2 như SGK.
Hoạt động 3: HD luyện tập
Bài 1:
- GV gợi ý HS giải bài tốn bằng “rút về đơn vị”.
Bài 2: (HS khá, giỏi)
- GV gợi ý HS cĩ thể giải bài tốn bằng 2 cách “rút về đơn vị” và “tìm tỉ số”.
Cách 1:
Bài giải
Trong 1 ngày trồng được số cây là:
1 200 : 3 = 400 (cây)
Trong 12 ngày trồng được số cây :
400 x 12 = 4 800 (cây)
Đáp số: 4 800 cây.
Bài 3: (HS khá, giỏi)
- GV sử dụng câu hỏi HD HS tĩm tắt và giải bài tốn theo phương pháp “tìm tỉ số”
a) Tĩm tắt: 1 000 người tăng : 21 người
4 000 người tăng: .... người?
b) Tĩm tắt:
1 000 người tăng : 15 người
4 000 người tăng: .... người?
- GV liên hệ thực tế giáo dục dân số.
- HS lần lượt tìm kết quả điền vào quãng đường đi được theo HD của GV.
- Khi thời gian gấp lên bao nhiêu lần thì quãng đường đi cũng gấp lên bấy nhiêu lần.
- HS nhắc lại ý trên.
- HS dựa vào gọi ý của GV để giải bài tốn bằng cách “rút về đơn vị” như SGK.
+ 4 : 2 = 2 (lần).
+ 2 lần.
+ 90 x 2 = 180 (km).
- HS dựa vào gọi ý của GV để giải bài tốn bằng cách “tìm tỉ số”.
- HS làm vào vở, sau đĩ 1 HS lên bảng sửa bài.
Bài giải
Mua 1 mét vải hết số tiền là:
80 000 : 5 = 16 000 (đồng)
Mua 7 mét vải hết số tiền là:
16 000 x 7 = 112 000 (đồng)
Đáp số: 112 000 đồng.
- 2 HS lên bảng giải, mỗi em giải 1 cách. HS cịn lại làm vào vở.
Cách 2:
Bài giải
Số lần 12 ngày gấp 3 ngày:
12 :3 = 4 (lần)
Trong 12 ngày trồng được số cây 
 400 x 12 = 4 800 (cây)
Đáp số: 4 800 cây.
Bài giải
Số lần 4 000 người gấp 1000 người: 
 4 000 : 1 000 = 4 (lần)
Một năm sau dân số xã tăng thêm:
 21 x 4 = 88 (người)
Đáp số: 88 người.
Bài giải
Một năm sau dân số xã tăng thêm:
 15 x 4 = 60 (người)
 Đáp số: 60người.
3. Củng cố, dặn dị: 
Lưu ý HS cĩ thể giải bài tốn bằng một trong hai cách như trên.
GV tổng kết tiết học. Về nhà luyện tập thêm. Chuẩn bị trước bài sau.
 Môn : Lịch sử Tiết :4
Bài : Xã hội Việt Nam Cuối thế kỷ XIX- đầu thế kỷ XX 
I – MỤC TIÊU :
Biết vài điểm mới về tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam đầu thế kỉ XX :
- Về kinh tế : xuất hiện nhà máy, hầm mỏ, đồn điền, đường ơ tơ, đường sắt.
- Về xã hội : xuất hiện các tầng lớp mới : chủ xưởng, chủ nhà buơn, cơng nhân.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Hình trong SGK phĩng to (nếu cĩ). 
- Bản đồ hành chính Việt Nam (để giới thiệu các vùng kinh tế). 
- Tranh, ảnh tư liệu phản ánh sự phát triển kinh tế, xã hội ở Việt nam thời bấy giờ (nếu cĩ). 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1 – Ổn định :
2 – Kiểm tra bài cũ :
- Em hãy thuật lại cuộc phản cơng ở kinh thành Huế. 
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- Kể tên những người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào cần vương.
- 1 HS thực hiện.
- GV nhận xét và cho điểm. 
3 – Dạy bài mới : 
a. Giới thiệu bài: 
Nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
b. Hoạt động 1: Những thay đổi của nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. 
* Mục tiêu: HS biết: Cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, nền kinh tế – xã hội nước ta cĩ nhiều biến đổi do chính sách khai thác thuộc địa của Pháp. 
* Tiến hành: 
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhĩm với nội dung sau:
- HS làm việc theo nhĩm 6. 
+ Những biểu hiện về sự thay đổi trong nền kinh tế Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. 
- Gọi đại diện các nhĩm trình bày kết quả thảo luận. 
- Đại diện nhĩm trình bày kết quả thảo luận. 
- GV và HS nhận xét. 
KL:GV chốt lại câu trả lời đúng. 
c. Hoạt động 2: Những thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX và đời sống của nhân dân. 
* Mục tiêu: Bước đầu nhận biết về mối quan hệ giữa kinh tế và xã hội (kinh tế thay đổi, đồng thời xã hội cũng thay đổi theo). 
* Tiến hành: 
- GV yêu cầu HS thảo luận theo cặp để trả lời các câu hỏi sau:
+ Những biểu hiện về sự thay đổi trong xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX. 
+ Đời sống của cơng nhân, nơng dân Việt nam trong thời kỳ này. 
- Gọi HS trình bày  ... Mục tiêu: HS biết những việc nên làm để vệ sinh cơ quan sinh dục. 
* Tiến hành: 
- GV chia lớp thành các nhĩm nam và nữ, phát mỗi nhĩm một phiếu học tập: 
- Làm việc theo nhĩm nam và nhĩm nữ.
+ Nam nhận phiếu “Vệ sinh cơ quan sinh dục nam”. 
+ Nữ nhận phiếu “Vệ sinh cơ quan sinh dục nữ”. 
- Gọi đại diện nhĩm trình bày.
- Đại diện nhĩm trình bày.
- GV chú ý chữa bài tập của nhĩm nam riêng, nhĩm nữ riêng. GV cần giúp đỡ giải quyết thắc mắc cho các em. 
KL: Gọi HS đọc đoạn đầu mục bạn cần biết SGK/19.
- HS đọc trang 19.
d. Hoạt động 3: Quan sát tranh và thảo luận. 
* Mục tiêu: Xác định những việc nên và khơng nên làm để bảo vệ sức khoẻ về thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì. 
* Tiến hành: 
- GV yêu cầu các nhĩm trưởng điều khiển nhĩm mình lần lượt quan sát các hình 4, 5, 6, 7 trang 19 SGK và trả lời câu hỏi. 
- HS làm việc theo nhĩm 4.
- Gọi địa diện nhĩm trình bày kết quả thảo luận.
- Đại diện nhĩm trình bày. 
KL: GV nhận xét, kết luận.
đ. Hoạt động 4: Trị chơi ‘Tập làm diễn giả”
* Mục tiêu: Giúp HS hệ thống lại những kiến thức đã học về những việc nên làm ở tuổi dậy thì. 
* Tiến hành: 
- GV chia lớp thành các nhĩm, yêu cầu HS trao đổi, thảo luận tìm những việc nên làm và khơng nên làm để bảo vệ thể chất và tinh thần ở tuổi dậy thì. 
- HS làm việc theo nhĩm.
- Gọi đại diện nhĩm trình bày kết quả làm việc.
- Đại diện nhĩm trình bày.
KL: GV nhận xét, chốt lại ý đúng.
4. Củng cố, dặn dị: 
- Khi cĩ kinh nguyệt, nữ giới cần chú ý điều gì?
- Cần làm gì để giữ vệ sinh cơ thể tuổi dậy thì?
- GV nhận xét tiết học. 
 SINH HOẠT LỚP TUẦN 1
I/ Mục tiêu
	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
KÝ DUYỆT CỦA BGH
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docGIAOAN LOP tuan cktkn.doc