Giáo án buổi 2 lớp 2 - Trường tiểu học B Xuân Vinh - Năm học 2009 - 2010 - Tuần 21

Giáo án buổi 2 lớp 2 - Trường tiểu học B Xuân Vinh - Năm học 2009 - 2010 - Tuần 21

* Kiểm tra bài cũ:

- HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5

- GV nhận xét, cho điểm.

* Bài tập ở lớp:

Bài 1: Số?

 5x2=. 5x3=. 5x6=.

 5x.=10 5x.=15 5x.=30

 5x7=. 5x1=. 5x.=50

 .x7=35 .x1=5 .x10=50

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

Bài 2: Tính (theo mẫu):

 Mẫu: 5x4-9=20-9

 =11

a. 5x4-12= b. 5x5-15=

c. 5x8-10= d. 5x9-37=

- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.

 Bài 3: Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 3 ngôi sao có bao nhiêu cánh?

- GV thu vở chấm, nhận xét.

 

doc 9 trang Người đăng baoha.qn Ngày đăng 13/11/2017 Lượt xem 554Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án buổi 2 lớp 2 - Trường tiểu học B Xuân Vinh - Năm học 2009 - 2010 - Tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buổi hai
Tuần 21
Ngày soạn: 5-1-2013
Ngày dạy: 
Thứ hai ngày 14 tháng 1 năm 2013
Tiết 1: Luyện Toán
LUYÊN TÂP
I. mục tiêu: 
- Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng nhân 5 bằng thực hành tính và giải toán
- Nhận biết đặc điểm của một dãy số để tìm số còn thiếu của dãy số đó.
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1
* Kiểm tra bài cũ:
- HS đọc thuộc lòng bảng nhân 5
- GV nhận xét, cho điểm.
- 5- 7 HS đọc thuộc bảng nhân 5
- HS lắng nghe.
HĐ2
* Bài tập ở lớp:
Bài 1: Số?
 5x2=... 5x3=... 5x6=...
 5x...=10 5x...=15 5x...=30
 5x7=... 5x1=... 5x...=50
 ...x7=35 ...x1=5 ...x10=50
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài 2: Tính (theo mẫu):
 Mẫu: 5x4-9=20-9
 =11
a. 5x4-12= b. 5x5-15=
c. 5x8-10= d. 5x9-37=
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
 Bài 3: Mỗi ngôi sao có 5 cánh. Hỏi 3 ngôi sao có bao nhiêu cánh?
- GV thu vở chấm, nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.
- 3 HS làm bảng, lớp làm vở.
- HS nhận xét, chữa bài. .
- HS lắng nghe.
- HS nêu yêu cầu và mẫu.
- HS làm vở. 4 HS lên bảng làm; chữa bài, nêu cách làm.
- HS đổi vở, kiểm tra bài 
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài toán, tóm tắt, làm vở.
- HS lắng nghe.
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.
- Dặn HS xem lại các bài tập đã làm.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
 -----------------------------------------------------
Tiết 2: Luyện Tiếng Việt
Ôn Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa
I. mục tiêu: 
- Dựa vào gợi ý kể về từng mùa trong năm. Viết được đoạn văn tả 4 mùa.
II. các hoạt động dạy học:
HĐ
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1
* Kiểm tra bài cũ:
- Kể tên các mùa trong năm?
- GV nhận xét, cho điểm.
- 3-5 HS kể
- HS lắng nghe.
HĐ2
 *Bài tập ở lớp:
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV hương dẫn HS làm các bài tập sau:
Bài1: Tìm từ ngữ điền vào chỗ chấm thích hợp:
+ Mùa xuân đến, thời tiết....Trong vườn, cây cối... Mọi người đều... mùa xuân.
+ Mùa đống đến, thời tiết..., mưa... gió... Chúng em mặc... đến trường.
- GV nhận xét, bổ sung.
Bài 2: Trả lời các câu hỏi sau:
a. Thời tiết mùa hạ thế nào? Cây trong vườn ra sao? Các em được nghỉ hè khi nào?
b. Bầu trời mùa thu thế nào? Học sinh tựu trường vào mùa nào? Các em làm gì trong đêm trung thu?
- GV cho điểm một số HS làm bài tốt.
Bài 3: Hãy viết một đoạn văn 4- 5 câu tả 4 mùa.
- GV chấm bài, nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm miệng theo nhóm đôi.
- HS nối tiếp nhau trả lời miệng. 
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài theo nhóm đôi.
- HS trả lời miệng.
- HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe. 
- HS làm bài vào vở.
- HS đọc bài làm.
- HS lắng nghe.
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.
- Nhận xét giờ học. 
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
-------------------------------------------------------
Tiết 3: Thể dục
Đi thường theo vạch kẻ thẳng
( Đã soạn KHDH thể dục )
Thứ ba ngày 15 tháng 1 năm 2013
Tiết 1: Luyện Tiếng Việt
Chính tả: Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng
I. mục đích, yêu cầu:
- Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong truyện ô Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng”
- Làm đúng các bài tập phân biệt ui/ uy.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết bài tập chép.
- Bảng phụ viết các bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
HĐ
Nội dung + Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
HĐ1
* Kiểm tra:
- GV đọc cho HS viết
- GV nhận xét.
 - 2- 3 HS viết bảng lớp, lớp viết giấy nháp.
- HS lắng nghe.
HĐ2
* Bài mới:
a) Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
b) Hướng dẫn tập chép:
- GV đọc đoạn 1. Gọi 2 HS đọc lại, TLCH:
- Viết từ khó: 
- GV theo dõi, uốn nắn.
- Chấm, chữa bài.
c) Hướng dẫn làm bài tập:
- Bài 2: 
+ GV nêu yêu cầu.
+ Nhận xét, chốt lời giải đúng: 
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
- HS đọc đoạn viết.
- HS suy nghĩ, trả lời câu hỏi.
- HS viết giấy nháp từ khó.
- HS chép bài vào vở.
- HS đổi vở kiểm tra, chấm, chữa bài.
- HS lắng nghe.
- HS làm bài vào giấy nháp, 
- HS lắng nghe. 
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét giờ học. . 
- HS lắng nghe.
 --------------------------------------------------
 Tiết 2: Luyện Toán
Ôn tập: đường gấp khúc
I. mục tiêu: 
- Củng cố cho HS nhận biết về đường gấp khúc, độ dài đường gấp khú
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ
Hoạt động dạy
 Hoạt động học
HĐ1
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS nêu cách tính độ dài đường gấp khúc?
- GV nhận xét, cho điểm.
- 1HS trả lời.
- HS lắng nghe.
HĐ2
* Bài tập ở :
 Bài 1: Vẽ đường gấp khúc gồm 2, 3, 4 đoạn thẳng?
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài 2: Vẽ đường gấp khúc có 3 đoạn thẳng ,có các độ dài lần lượt là: 2cm, 3cm, 4cm.
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài 3: Tính độ dài đường gấp khúc ABCD biết độ dài các đoạn AB, BC, CD lần lượt là: 5cm, 3cm, 4cm.
- GV hướng dẫn HS vẽ hình.
- GV thu vở chấm, nhận xét.
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm ra nháp, 3 HS làm bảng.
- HS nhận xét. 
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- 1 HS làm bảng, lớp làm vở, chữa bài.
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài toán.
- HS tóm tắt, làm bài vào vở. 
- HS lắng nghe.
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.
- Dặn HS xem lại các bài tập đã làm.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
 ------------------------------------------------------
Tiết 3: Luyện Âm nhạc
( GV chuyên dạy )
Thứ tư ngày 16 tháng 1 năm 2013
Tiết 1: Luyện Tiếng Việt
Từ ngữ về chim chóc- Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?
I. Mục tiêu:
- Củng cố từ ngữ về các loài chim; Củng cố kĩ năng đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu?
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1
* Kiểm tra bài cũ:
- GV gọi 2 HS đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu? 
- GV nhận xét, cho điểm.
- 2 HS thực hành hỏi đáp.
- HS lắng nghe.
HĐ2
 *Bài tập ở lớp:
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV hương dẫn HS làm các bài tập sau:
Bài 1: Hãy kể tên các loài chim mà em biết?
+ GV chữa bài, nhận xét.
Bài 2: Hãy xếp các loài chim sau đây vào cột thích hợp: Quạ khoang, chích choè, hoàng yến, chim khách, bạch yến, cu gáy.
Loại gọi tên theo hình dáng, màu sắc
Loại gọi tên theo tiếng kêu
+ GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài 3: Trả lời các câu hỏi sau:
+ Loài chim thường đậu ở đâu?
+ Em thường để bút mực ở đâu?
+ Các bạn nam đá bóng ở đâu?
+ GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài 4: Đặt câu hỏi có cụm từ ở đâu?
+ Cô giáo đang ngồi ở văn phòng nhà trường.
+ Bác Ba đang cày ruộng ở ngoài đồng.
+ GV nhận xét, chữa bài.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài theo nhóm đôi, gọi HS chữa miệng bài.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm vở. 1 HS làm bảng.
- HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài theo nhóm đôi.
- HS nối tiếp nhau thực hành hỏi đáp.- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu. Làm bài theo nhóm.
- HS làm miệng, chữa bài.
- HS lắng nghe.
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Tóm tắt nội dung bài.
- Nhận xét giờ học.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
 ------------------------------------------
Tiết 2: Luyên Tự nhiên xã hội
Ôn tập: Cuộc sống xung quanh
I. mục tiêu:
- Giúp HS biết kể tên một sô nghề và nói được những hoạt động sinh sống của người dân ở địa phương mình.
- HS có thức gắn bó và yêu mến quê hương.
II. các hoạt động dạy học:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
* Kiểm tra bài cũ:
- Khi đi các phương tiện giao thông con cần chú ý gì?
- GV nhận xét, cho điểm.
- 5- 7 HS trả lời miệng.
- HS lắng nghe.
*Bài tập ở lớp:
- GV giới thiệu bài, ghi bảng.
- GV hương dẫn HS làm các bài tập sau:
Bài1: Kể tên những nghề em biết ở nơi em sinh sống?
- GV nhận xét, bổ sung.
Bài 2: Phân loại các ngành nghề sau thành 3 nhóm và ghi vào đúng cột:
 Dạy học, cắt may, xây dựng nhà, đan mây tre, làm ruộng, trồng dâu nuôi tằm, sửa chữa máy móc, lái xe, bác sĩ, thương nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, dệt chiếu cói, làm muối.
Nghề phổbiến ở thành phố
Nghề phổ biến ở nông thôn
Nghề có cả ở thành phố cả ở nông thôn
- GV chấm bài, đánh giá bài làm của HS.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS thảo luận nhóm đôi, làm miệng.
- HS đọc bài làm.
- HS khác nhận xét.
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- HS làm theo nhóm.
- HS làm ra phiếu bài tập. 1 HS làm bảng.
- HS lắng nghe.
* Củng cố, dặn dò:
- Tóm tắt ND bài. 
- Nhận xét giờ học.
- HS lắng nghe. 
- HS lắng nghe.
 ------------------------------------------------
Tiết 3: Giáo dục ngoài giờ lên lớp
Chủ đề : Yêu quê hương đất nước
I.Mục tiêu 
 -Qua giờ GV tổ chức cho HS sinh hoạt văn nghệ ,những bài hát ca ngợi về quê hương đất nước ,ca ngợi về Đảng ,Bác Hồ. 
 -Rèn kĩ năng văn nghệ cho HS 
 -Giáo dục cho HS tình yêu quê hương ,đất nước ,yêu Đảng và Bác Hồ.
Hoạt động dạy
Hoạt động học
*Kiểm tra bài cũ:
Cho HS hát 1 bài .
* Bài mới 
1.GVnêu nội dung yêu cầu giờ học .
 -Các nhóm ,tổ chọn các bài hát với các chủ đề :ca ngợi quê hương ,đất nước ,ca ngợi Đảng ,Bác Hồ .
 -Gọi nhóm khác nhận xét xem bài hát đó có phù hợp với nội dung chủ đề mà nhóm đã chọn chưa;phong cách biểu diễn thế nào ?Hát đã hay chưa ?
 -GV nhận xét . 
Chẳng hạn:Các bài hát ca ngợi về quê hương ,đất nước .
 Bóng dáng một ngôi trường ;Ban mai xanh ;
 -Bài hát ca ngợi Đảng ,Bác Hồ :Em là mầm non của Đảng ;Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng;Ai yêu cá nhi đông bằng Bác Hồ Chí Minh ...
 5/Củng cố – dặn dò 
 -Dặn HS về nhà thực hiện cho tốt
 -GV nhận xét giờ
 -HS hát bài : "Quê hương em " 
-HS tìm theo nhóm .
 -Đại diện các nhóm trình diễn .
-HS nêu ,gọi HS khác nhắc lại .
Thứ năm ngày 17 tháng 1 năm 2013
Tiết 1: Luyện Toán
Luyện tập chung
I. Mục tiêu: 
- Củng cố cho HS việc ghi nhớ bảng nhân 2, 3, 4, 5 qua thực hành tính, giải toán đơn.
II. Các hoạt động dạy học:
HĐ
Hoạt động dạy
 Hoạt động học
HĐ1
* Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi HS thi đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4, 5. 
- GV nhận xét, cho điểm.
- HS nối tiếp nhau thi đọc thuộc lòng bảng nhân 2, 3, 4, 5.
- HS lắng nghe.
HĐ2
* Bài tập ở :
 Bài 1: Tính nhẩm :
2x3=... 3x3=... 4x5=... 5x4=...
2x2=... 3x4=... 4x9=... 5x5=...
2x5=... 3x7=... 4x6=... 5x9=...
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng.
Bài 2: Số?
2x...=8 3x2=... 4x5=...
5x2=... 3x7=... 5x6=...
2x5=... 3x10=... 4x8=...
- GV nhận xét, chữa bài.
Bài3: Học sinh lớp 2A xếp thành 8 hàng, mỗi hàng 4 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh?
- GV hướng dẫn HS tóm tắt, làm bài.
- GV thu vở chấm, nhận xét.
- HS nêu yêu cầu.
- HS làm miệng.
- HS nhận xét. 
- HS lắng nghe.
- HS đọc yêu cầu.
- 3 HS làm bảng, lớp làm vở, chữa bài.
- HS lắng nghe.
- HS đọc bài toán.
- HS tóm tắt, làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm.
- HS lắng nghe.
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại nội dung bài.
- Dặn HS xem lại các bài tập đã làm.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
--------------------------------------------
Kể chuyện
Chim Sơn Ca và Bông Cúc Trắng
( Đã soạn trong kế hoạch dạy học Tiếng Việt)
-------------------------------------------------
Tiết 3: Sinh hoạt lớp
I. mục tiêu:
 Qua tiết học HS thấy được:
- Những ưu điểm, nhược điểm của lớp , của từng HS trong tuần qua.
- Những việc cần phát huy, cần khắc phục, cần làm trong tuần tới.
II. Chuẩn bị:
- GV: Nắm bắt ưu, nhược điểm của từng HS trong tuần; Lịch tuần tới.
- HS: Bầu ra bạn tiêu biểu để khen; Chỉ ra bạn mắc khuyết điểm để phê bình.
III. Các hoạt động dạy học:
HĐ
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1
* ổn định tổ chức:
- Cho HS hát bài: Lớp chúng ta đoàn kết.
- HS hát và vỗ tay theo nhịp.
HĐ2
* GV sơ kết các mặt tuần qua:
- Ưu điểm: 
+ Về học tập.
+ Về nề nếp
+ Về các mặt khác......
- Nhược điểm:
+ Về học tập
+ Về nề nếp
+ Về các mặt khác
- Lớp và GV bầu ra HS tiêu biểu để khen, chỉ ra bạn mắc khuyết điểm để phê bình.
* Phổ biến công tác trọng tâm trong tuần tới:
- Tiếp tục duy trì mọi nề nếp thi đua.
- ổn định nề nếp học tập.
- Tăng cường bồi dưỡng HS giỏi vào các buổi 2.
- HS lắng nghe.
- HS phát biểu ý kiến.
.
- HS lắng nghe.
HĐ3
* Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét sinh hoạt lớp.
- Nhắc HS phát huy những mặt tốt, khắc phục những mặt còn tồn tại trong tuần tới.
- HS lắng nghe.
- HS lắng nghe.
Giao Hương ngày 7 tháng 1 năm 2013
BGH kí duyệt

Tài liệu đính kèm:

  • docbuoi hai tuan 21(1).doc