Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 3, 4

Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 3, 4

Đề bài: Số 5

Đặt tính rồi tính:

a/ 37246 + 1765 b/ 97012 - 21506 c/ 3608 x 4 d/ 18752 : 3

Bài toán: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng kém chiều dài 9m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó?

 

doc 6 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 3Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi khảo sát chất lượng môn Toán Lớp 3, 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 3 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ Lớp 3/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 5
Đặt tính rồi tính:
a/ 37246 + 1765	b/ 97012 - 21506	 c/ 3608 x 4	 d/ 18752 : 3
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng kém chiều dài 9m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó?
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ Lớp 3/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 5
Đặt tính rồi tính:
a/ 37246 + 1765	b/ 97012 - 21506	 c/ 3608 x 4	 d/ 18752 : 3
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 28m, chiều rộng kém chiều dài 9m. Tính chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó?
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 2
Đặt tính rồi tính:
a/ 57696 + 814	b/48600 - 9455	 c/ 413 x 19	 d/ 304968 : 4
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 30m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 2
Đặt tính rồi tính:
a/ 57696 + 814	b/48600 - 9455	 c/ 413 x 19	 d/ 304968 : 4
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 105 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 30m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 3
Đặt tính rồi tính:
a/ 6094 + 8566	b/941302 - 298764	 c/ 875 x 29	 d/ 408090 : 5
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 125 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 50 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 3
Đặt tính rồi tính:
a/ 6094 + 8566	b/941302 - 298764	 c/ 875 x 29	 d/ 408090 : 5
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 125 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 50 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 4
Đặt tính rồi tính:
a/ 2968 + 6524	b/ 65102 - 13859	 c/ 428 x 39	 d/ 158736 : 3
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 115 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 32 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 4
Đặt tính rồi tính:
a/ 2968 + 6524	b/ 65102 - 13859	 c/ 428 x 39	 d/ 158736 : 3
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 115 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 32 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 5
Đặt tính rồi tính:
a/ 3917 + 5267	b/ 628450 - 35813	 c/ 157 x 24	 d/ 301847 : 7
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 134 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 35 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đề thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 4 năm học 2005-2006.
Môn : Toán 
 Họ và tên học sinh: ............................................ lớp 4/..............
 Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3: Điểm:.............(...........................)
Đề bài: Số 5
Đặt tính rồi tính:
a/ 3917 + 5267	b/ 628450 - 35813	 c/ 157 x 24	 d/ 301847 : 7
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
.......................	 ..........................	 ........................	 ..........................
Bài toán: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 134 m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 35 m. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó.
Bài giải:
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_thi_khao_sat_chat_luong_mon_toan_lop_3_4.doc