Đề tài Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

Đề tài Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học

Giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trong của quá trình sư phạm, đặc biệt là ở Tiểu học. Nó nhằm hình thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh Tiểu học, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Có thể nói, nhân cách của học sinh Tiểu học thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Điều này thể hiện qua thái độ cư xử đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình, với thày, cô giáo, bạn bè qua thái độ với học tập, rèn luyện hàng ngày. Đó là cơ sở quan trọng của việc hình thành những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cao hơn ở Trung học cơ sở.

doc 18 trang Người đăng duongtran Ngày đăng 09/07/2016 Lượt xem 3369Lượt tải 34 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề tài Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lí do chọn đề tài 
Giáo dục đạo đức là một bộ phận rất quan trong của quá trình sư phạm, đặc biệt là ở Tiểu học. Nó nhằm hình thành những cơ sở ban đầu về mặt đạo đức cho học sinh Tiểu học, giúp các em ứng xử đúng đắn qua các mối quan hệ đạo đức hàng ngày. Có thể nói, nhân cách của học sinh Tiểu học thể hiện trước hết qua bộ mặt đạo đức. Điều này thể hiện qua thái độ cư xử đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em ruột trong gia đình, với thày, cô giáo, bạn bè qua thái độ với học tập, rèn luyện hàng ngày... Đó là cơ sở quan trọng của việc hình thành những nguyên tắc, chuẩn mực đạo đức cao hơn ở Trung học cơ sở.
Ở Tiểu học, cụ thể là ở lớp 3, quá trình giáo dục đạo đức nhằm giúp học sinh:
- Về nhận thức: Học sinh có hiểu biết ban đầu về một số chuẩn mực  hành vi đạo đức và pháp luật phù hợp với lứa tuổi học sinh lớp 3 trong các mối quan hệ của các em với những người thân trong gia đình; với bạn bè và công việc của lớp, của trường; với Bác Hồ và những người có công với đất nước, với dân tộc; với hàng xóm láng giềng; với thiếu nhi và khách quốc tế; với cây trồng, vật nuôi và nguồn nước; với lời nói, việc làm của bản thân.
      - Về kĩ năng, hành vi: Học sinh được từng bước hình thành kĩ năng bày tỏ ý kiến, thái độ của bản thân đối với những quan niệm, hành vi, việc làm có liên quan đến các chuẩn mực đã học; kĩ năng lựa chọn và thực hiện các hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực trong các tình huống đơn giản, cụ thể trong cuộc sống.
- Về thái độ: Học sinh bước đầu hình thành thái độ trách nhiệm đối với lời nói, việc làm của bản thân, tự tin vào khả năng của bản thân, yêu thương ông bà, cha mẹ, anh chị em và bạn bè, biết ơn Bác Hồ và các thương binh liệt sĩ; quan tâm, tôn trọng với mọi người, đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế; có ý thức bảo vệ nguồn nước và cây trồng, vật nuôi.
Để thực hiện 3 mục tiêu trên và nhất là để góp phần giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn đạo đức 3 ở Tiểu học, tôi mạnh dạn chọn đề tài: “Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức ở Tiểu học”
II. Mục đích nghiên cứu
1/ Tìm hiểu việc giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức 3 ở Tiểu học.
2/ Đề xuất một số biện pháp sư phạm cần thiết để giáo dục đạo đức cho học sinh.
III. Nhiệm vụ nghiên cứu 
1/ Tìm hiểu vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đạo đức ở Tiểu học.
2/ Tìm hiểu về các vấn đề lí luận giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3.
3/ Tìm hiểu thực trạng giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn Đạo đức 3 ở trường Tiểu học nơi tôi công tác.
4/ Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng.
5/ Đề xuất một số giải pháp để tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh.
Phần II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
A. Cơ sở lí luận
I. Vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đạo đức ở Tiểu học 
1. Thế nào là đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học? 
- Đổi mới phương pháp dạy học có thể hiểu là tìm con đường ngắn nhất để đạt được chất lượng và hiệu quả dạy học cao. Con đường này không có sẵn, không bằng phẳng, nó khúc khuỷu, gập ghềnh; đan xen giữa cái chung và cái riêng, cái cũ và cái mới. 
- Đổi mới phương pháp bao hàm cả hai mặt: Phải đưa vào các phương pháp dạy học mới đồng thời tích cực phát huy những ưu điểm của phương pháp dạy học truyền thống. 
- Đổi mới phương pháp là sự phối hợp đồng bộ của nhiều khâu: Bồi dưỡng giáo viên, biên soạn sách giáo khoa, thiết bị dạy học, đánh giá học sinh và quản lí chỉ đạo. 
2. Tại sao phải đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học? 
a. Đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học nhằm đáp ứng mục tiêu giáo dục Tiểu học. 
b. Phát huy tính năng động, sáng tạo trong phương pháp dạy học. 
c. Điều kiện cơ sở vật chất, môi trường học tập không giống nhau. 
d. Cập nhật thông tin, góp phần tích cực để đạt được mục tiêu dạy học. 
3. Việc đổi mới phương pháp dạy học được tiến hành như thế nào? 
Quá trình quản lí chỉ đạo chuyên môn cho thấy rằng thực hiện đổi mới phương pháp dạy học ở Tiểu học cần tập trung vào những vấn đề sau:
a. Áp dụng hiệu quả các phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học mới: 
- Dạy học đảm bảo sự thống nhất hợp lí hai yêu cầu đồng loạt và cá thể. 
- Dạy học hợp tác nhóm. 
- Dạy học tự phát hiện. 
- Sử dụng phương tiện thiết bị dạy học hiện đại trong đổi mới phương pháp dạy học 
- Thực hiện tốt quy trình dạy học hoà nhập. 
b. Xây dựng môi trường học tập thuận lợi cho học sinh. 
- Đầu tư cơ sở vật chất thiết bị theo hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, số lượng học sinh trên mỗi lớp phải hợp lí (35 em). 
- Xây dựng phòng học và tổ chức không gian lớp học mang tính thẩm mĩ, sư phạm. 
- Môi trường học tập thuận lợi sẽ tác động tích cực đến sự thành công của đổi mới phương pháp dạy học. 
c. Sử dụng hợp lí, sáng tạo đồ dùng dạy học đã có và tự làm. 
d. Đổi mới phương pháp soạn bài. 
e. Đổi mới công tác quản lí chỉ đạo. 
4. Quan điểm chung về đổi mới phương pháp dạy học môn đạo đức ở lớp 3: 
- Dạy học môn đạo đức cần đi từ quyền trẻ em, từ lợi ích của trẻ em đến trách nhiệm, bổn phận của học sinh. Cách tiếp cận đó sẽ giúp cho việc dạy học đạo đức trở nên nhẹ nhàng, sinh động hơn, giúp cho học sinh lĩnh hội và thực hiện hành vi tự giác hơn, tránh được tính nặng nề, áp đặt trước đây. 
- Dạy học môn đạo đức sẽ chỉ đạt hiệu quả khi học sinh hứng thú và tích cực, chủ động tham gia vào quá trình dạy học. Dạy học môn đạo đức phải là quá trình giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phát huy vốn kinh nghiệm và thói quen đạo đức, tự khám phá và chiếm lĩnh tri thức mới, khái niệm mới. 
- Đối với học sinh lớp 3, nhận thức còn cảm tính, trực tiếp và cụ thể. Vì vậy các nội dung giáo dục cần phải chuyển tải đến học sinh một cách nhẹ nhàng, sinh động thông qua các hoạt động: đóng vai, chơi trò chơi; phân tích, xử lí tình huống, kể chuyện theo tranh, xây dựng phần kết cho các câu chuyện cho kết cục mở, đánh giá và tự đánh giá hành vi của bản thân và những người xung quanh theo các chuẩn mực hành vi đã học; tìm hiểu, phân tích, đánh giá các sự kiện trong đời sống đạo đức của lớp học, của nhà trường, của địa phương, kể chuyện, múa hát, đọc thơ, vẽ tranh, xem băng hình,...có liên quan đến chủ đề bài học. 
- Dạy học môn đạo đức phải gắn bó chặt chẽ với cuộc sống thực của học sinh. Các truyện kể, tình huống, tấm gương, tranh ảnh,...sử dụng để dạy học đạo đức phải lấy chất liệu từ cuộc sống thực của học sinh. Điều đó sẽ giúp cho bài học đạo đức thêm phong phú, gần gũi, sống động đối với các em. 
- Các phương pháp và hình thức dạy học đạo đức lớp 3 rất phong phú đa dạng, bao gồm cả các phương pháp dạy học hiện đại như: đóng vai, thảo luận nhóm, tổ chức trò chơi, điều tra thực tiễn, báo cáo, giải quyết vấn đề, động não,... và các phương pháp truyền thống như: kể chuyện đàm thoại, nêu gương, sử dụng đồ dùng trực quan, khen thưởng... bao gồm cả hình thức dạy học cá nhân, theo nhóm theo lớp, học ở trong lớp, ngoài sân trường, vườn trường và tham quan các di tích văn hoá, các địa điểm có liên quan đến nội dung học tập. 
- Mỗi phương pháp và hình thức dạy học môn đạo đức đều có mặt mạnh và hạn chế riêng, phù hợp với từng loại bài riêng, từng khâu riêng của tiết dạy. Vì vậy trong quá trình dạy học giáo viên cần căn cứ vào nội dung, tính chất từng bài, căn cứ vào trình độ học sinh và năng lực, sở trường của bản thân, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của trường mình, lớp mình mà lựa chọn, sử dụng kết hợp các phương pháp và hình thức dạy học hợp lí, đúng mức để giáo dục đạo đức cho học sinh qua các bài đạo đức. 
II. Các vấn đề lí luận về giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 
Chương trình môn đạo đức ở lớp 3 bao gồm 14 bài phản ánh các chuẩn mực hành vi đạo đức cần thiết, phù hợp với lứa tuổi trong các mối quan hệ của các em với bản thân, gia đình, nhà trường, cộng đồng và môi trường tự nhiên. Ở mỗi bài đạo đức đều phải thực hiện các nhiệm vụ và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh như:
- Giáo dục ý thức đạo đức 
- Giáo dục thái độ, tình cảm đạo đức. 
- Giáo dục hành vi, thói quen đạo đức. 
1. Giáo dục ý thức đạo đức 
Giáo dục ý thức đạo đức nhằm cung cấp cho học sinh những tri thức đạo đức cơ bản, sơ đẳng về chuẩn mực hành vi, hình thành niềm tin đạo đức cho học sinh. Các chuẩn mực hành vi này được xây dựng từ các phẩm chất đạo đức, chúng phản ánh các mối quan hệ hàng ngày của các em. Đó là:
- Quan hệ cá nhân với xã hội: Kính yêu Bác Hồ, biết ơn thương binh liệt sĩ, yêu quê hương, làng xóm, phố phường của mình... yêu mến và tự hào về trường, lớp, giữ gìn môi trường sống xung quanh... 
- Quan hệ cá nhân với công việc, lao động: Biết chăm chỉ, kiên trì, vượt khó trong học tập, tích cực tham gia  các công việc lao động khác nhau. 
- Quan hệ cá nhân với những người xung quanh: Hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, quan tâm giúp đỡ anh chị em trong gia đình, tôn trọng, giúp đỡ, đoàn kết với bạn bè, với thiếu nhi quốc tế, tôn trọng và giúp đỡ hàng xóm láng giềng... theo khả năng của mình. 
- Quan hệ cá nhân với tài sản xã hội, tài sản của người khác: Tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà trường, của nhà nước và của người khác... 
- Quan hệ cá nhân với thiên nhiên: Bảo vệ môi trường tự  nhiên xung quanh nơi học, nơi chơi, bảo vệ cây trồng, cây xanh có ích, động vật nuôi, động vật có ích, diệt trừ động vật có hại, bảo vệ nguồn nước... 
- Quan hệ cá nhân với bản thân: khiêm tốn, thật thà, bạo dạn, vệ sinh, tự làm lấy công việc của mình... 
      Theo từng chuẩn mực hành vi đạo đức, cần giúp học sinh hiểu:
- Yêu cầu của chuẩn mực hành vi đạo đức: Chuẩn mực hành vi yêu cầu học sinh thực hiện điều gì? làm gì? 
- Ý nghĩa tác dụng của việc thực hiện chuẩn mực hành vi đạo đức và tác hại của việc làm trái: việc thực hiện chuẩn mực hành vi đạo đức mang lại lợi ích gì? tác dụng gì? nếu không thực hiện mà làm trái có tác hại gì? 
- Cách thực hiện chuẩn mực đó: thực hiện chuẩn mực, cần làm những công việc gì? thực hiện như thế nào? 
Những tri thức đạo đức ngày nay giúp các em phân biệt được cái đúng – cái sai, cái tốt – cái xấu, cái thiện – cái ác... từ đó các em sẽ làm theo đúng, ủng hộ cái tốt, tán thành cái thiện và đấu tranh, phê phán, tránh cái sai, cái xấu, cái ác... ý thức đạo đức đúng đắn có tác dụng định hướng cho thái độ, tình cảm, hành vi đạo đức.
2. Giáo dục th ... u đỏ: tán thành.
+ Thẻ màu xanh: không tán thành.
+ Thẻ màu trắng: lưỡng lự.
? Vì sao em tán thành (không tán thành) ý kiến đó? 
? Em  đã được ông bà, cha mẹ thương yêu,chăm sóc như thế nào?
- GV nhận xét, kết luận 
2/ Hoạt động 2: Xử lí tình huống và đóng vai.
- GV mời một nhóm đóng vai tình huống mở sau:
“Ông của Huy có thói quen đọc báo hàng ngày. Nhưng mấy hôm nay ông bị đau mắt nên không đọc báo được.”
* GV nêu yêu cầu: ? Nếu em là bạn Huy, em sẽ làm gì? vì sao? 
Và yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận đưa ra cách xử lí bằng cách đóng vai.
- Mời các nhóm lên xử lí. 
- GV hỏi: Ai đặt tên cho tiểu phẩm?
? Theo em nhóm nào thể hiện thương ông nhất?
? Kể tên những việc nhóm 2 làm thể hiện quan tâm ông?
- Hỏi HS đóng vai ông: em nghĩ gì khi người cháu của nhóm 2 quan tâm?
- GV chốt ý. 
3/ Hoạt động 3: Liên hệ bản thân.
- Yêu cầu HS tự liên hệ bản thân theo các gợi ý:
? Hàng ngày em thường làm gì để quan tâm, chăm sóc đối với ông bà, cha mẹ, anh chị em?
? Kể lại 1 lần khi ông bà, cha mẹ, anh chị em ốm đau (hoặc gặp khó khăn, có chuyện buồn) em đã làm gì để quan tâm giúp đỡ họ?
? Bạn đã quan tâm, chăm sóc đến người thân trong gia đình chưa?
- GV tuyên dương những học sinh đã biết quan tâm, chăm sóc những người thân. Khuyên nhủ những học sinh chưa biết quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình. 
4/ Hoạt động 4: HS múa, hát, kể chuyện, đọc thơ,...về chủ đề bài học.
- GV gợi ý để học sinh tự điều khiển chương trình, tự giới thiệu tiết mục.
- Sau mỗi phần trình bày, GV gợi ý để học sinh thảo luận về ý nghĩa bài hát, bài thơ đó. 
3/ Củng cố - Dặn dò:
- GV củng cố bài, nhận xét giờ học, tuyên dương 1 số HS tích cực học tập.
- Dặn học sinh:
+ Thực hiện việc quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình.
+ Chuẩn bị bài học sau: “Chia sẻ vui
 buồn với bạn”
- HS hát tập thể.
-  1-2 HS trả lời.
- 2 HS: Bài hát nói lên tình cảm yêu thương giữa những người thân trong gia đình. 
- Một số học sinh lần lượt kể.
- HS trao đổi với nhau trong nhóm theo yêu cầu. 
- 1 số HS trình bày trước lớp. 
- HS lớp suy nghĩ trả lời. 
 - Các bạn ấy sẽ được nhận làm con nuôi, được xã hội giúp đỡ, quan tâm... 
- HS lắng nghe. 
- 1 HS kể lại hoặc đọc lại. 
- HS thảo luận nhóm theo yêu cầu. 
 - Đại diện 1 số nhóm trình bày kết quả thảo luận.
+ Chị em Ly đã hái những bông hoa dại ven đường xếp thành một bó và đem tặng mẹ nhân ngày sinh nhật.
+ Khi nhận hoa, mẹ vui mừng ôm hai chị em Ly vào lòng và nói: “Đây là bó hoa đẹp  nhất mà mẹ được tặng đấy”
+ Vì mẹ Ly thấy 2 con mình đã nhớ đến sinh nhật của mẹ mà chính bản thân mẹ quên mất sinh nhật mình, chị em Ly đã biết quan tâm, chăm sóc đến mẹ khiến mẹ rất vui và hạnh phúc.
- Cả lớp trao đổi bổ sung.
- 2-3 HS trả lời.
+ Con cháu có bổn phận phải quan tâm, chăm sóc ông bà,cha mẹ và những người thân trong gia đình.
+ Sự quan tâm, chăm sóc của các em sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc cho ông bà, cha mẹ và mọi người trong gia đình.
- 1 HS đọc kết luận cuối bài, cả lớp đọc đồng thanh. 
- HS các nhóm mở vở bài tập.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 3. 
- HS các nhóm thảo luận
 - Đại diện các nhóm trình bày (Mỗi nhóm trình bày ý kiến nhận xét về một tình huống).
+ Việc làm của các bạn thể hiện tình thương yêu chăm sóc và sự quan tâm ông bà, cha mẹ: Hương (tình huống a), Phong (tình huống c), Hồng (tình huống d).
+ Việc làm của các bạn chưa quan tâm đến bà, em  nhỏ: Sâm (tình huống b), Linh (tình huống d). 
- HS liên hệ để trả lời. 
- HS kể 
- 1 số HS trả lời. 
 - HSKG trả lời.
- HS đọc từng ý kiến sau mỗi lần  GV đưa ra. 
- HS bày tỏ thái độ bằng cách giơ các tấm thẻ màu. 
- HS giải thích lí do tán thành, không tán thành từng ý kiến.
- HS khác nhận xét bổ sung.
- HS kể. 
- 1 nhóm học sinh đóng vai tình huống mở, lớp theo dõi. 
- HS các nhóm thảo luận đưa ra cách xử lí bằng cách đóng vai. 
- các nhóm lên đóng vai. Ví dụ:
+ Nhóm 1: Đi chơi, mặc kệ ông và không quan tâm đến ông.
+ Nhóm 2: Lấy thuốc cho ông uống, đọc báo cho ông nghe.
- HS: Ông và cháu, cháu thương ông nhất...
- Nhóm 2 
- Giúp ông uống thuốc, đọc báo cho ông nghe.
- HS: con thấy rất vui. 
 - Mỗi tổ cử 2-3 đại diện lên liên hệ, HS lớp lắng nghe. 
- HS nhận xét. 
- HS tự giới thiệu và biểu diễn các tiết mục đan xen.
- HS thảo luận về ý nghĩa của bài hát, bài thơ đó. 
Như vậy những nhiệm vụ và nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua bài học này đựơc giải quyết như sau:
1/ Giáo dục ý thức đạo đức:
a. Yêu cầu của chuẩn mực: 
Giúp học sinh hiểu: Con cháu trong gia đình cần phải quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em. Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em làm cho gia đình đầm ấm hơn hạnh phúc hơn.
b. Ý nghĩa , tác dụng, tác hại. 
- Cần quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em vì: 
+ Ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ sinh ra ta, là những người có công sinh thành, nuôi dưỡng ta khôn lớn, dành cho ta những gì đẹp nhất.
+ Làm cho ông bà, cha mẹ, anh chị em: Phấn khởi, mau khỏi bệnh, chia sẻ bớt công việc với mọi người  trong gia đình, giúp gia đình đầm ấm, bản thân học sinh được ông bà, cha mẹ, anh chị em yêu thương, quý mến, khen ngợi.
- Tác hại: nếu không quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em làm cho ông bà, cha mẹ, anh chị em buồn phiền, sức khoẻ giảm sút, lâu lành bệnh, không khí gia đình nặng nề, bản thân học sinh bị mọi người xung quanh chê cười. 
c. Để quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em em cần làm gì? làm như thế nào? 
- Khi ông bà, cha mẹ già yếu: Bưng cơm, mời nước, đọc sách báo. 
- Khi ông bà, cha mẹ, anh chị em ốm đau: mua thuốc, nấu cơm, cháo. mua đồ ăn, mời bác sĩ khám bệnh... 
- Khi ông bà cha mẹ mệt nhọc: Xách đồ hộ, lấy nước uống... 
- Khi có miếng ngon, vật quý: mời ông bà, cha mẹ, anh chị em ăn trứơc. 
- Khi anh chị em bận việc: Không nghịch đồ, làm ồn... 
2/ Giáo dục thái độ tình cảm liên quan đến bài học:
Hình thành ở học sinh những thái độ tình cảm:
- Đối với ông bà, cha mẹ: Kính yêu, biết ơn; anh chị em: kính yêu, nhường nhịn. 
- Thực hiện việc quan tâm, chăm sóc một cách tự nguyện, tận tình, chu đáo. 
- Đối với những hành động biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em thì đồng tình, ủng hộ; Đối với những hành động không biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em khi cần thiết cần nhắc nhở, phê phán, chê cười. 
3/ Giáo dục hành vi thói quen quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em:
Hình thành ở học sinh những hành vi thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em, trong cuộc sống hàng ngày khi ông bà, cha mẹ, anh chị em ốm đau, mệt nhọc...
Để học sinh thể hiện sự quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ. anh chị em, tôi tiến hành điều tra bằng cách phát phiếu điều tra và yêu cầu học sinh điền vào rồi báo cáo kết quả sau (sau 1tháng). 
Thời gian
Công việc em quan tâm, chăm sóc
ông bà, cha mẹ, anh chị em
Kết quả
Thứ................
Ngày..............
 Nhận xét của giáo viên   Nhận xét của ông bà, cha mẹ, anh chị em 
Kết quả đạt được như sau:
Tổng số
học sinh
HS biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em
HS chưa biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em.
Số học sinh
%
Số học sinh
%
92
85
92,4
7
7,6
       B/ Nguyên nhân của thực trạng trên:
Qua thực tế giảng dạy tôi còn thấy một số hạn chế, tồn tại trong việc giải quyết các nhiệm vụ, nội dung giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua bài học là do:
* Thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới nên việc chuyển tải toàn bộ nội dung và nhiệm vụ giáo dục đạo đức cho học sinh qua bài học cần phải dần dần. 
* Học sinh lớp 3 còn nhỏ(9 tuổi) nên trong gia đình các em được quan tâm, chăm sóc nhiều hơn, do đó các em còn lúng túng trong khi thực hiện quyền và bổn phận của mình đối với người thân trong gia đình; còn một số học sinh chưa biết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em của mình. 
Phần III: KẾT LUẬN
Qua thời gian tìm hiểu và nghiên cứu tôi thấy vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các môn học, đặc biệt là môn Đạo đức ở Tiểu học là rất cần thiết, đó cũng là nhiệm vụ và mục tiêu giáo dục ở Tiểu học. Tôi đã thu được những kết quả sau:
1. Tìm hiểu những vấn đề đổi mới phương pháp dạy học đạo đức ở Tiểu học, từ đó thấy được sự cần thiết phải đổi mới phương pháp và nắm được một số giải pháp triển khai để đổi mới phương pháp dạy học đạo đức ở Tiểu học. 
2. Nắm được các vấn đề lí luận về giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 để vận dụng chúng vào những bài học cụ thể. 
3. Thấy rõ thực trạng của vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 3 qua môn đạo đức 3 ở trường Tiểu học. Từ đó có kế hoạch, biện pháp giáo dục hợp lí, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường cùng giáo dục đạo đức cho học sinh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp các em không chỉ là trò giỏi mà còn là những người con hiếu thảo, ngoan ngoãn. 
 * Một số đề xuất kiến nghị
Xuất phát từ những nguyên nhân trên tôi mạnh dạn đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy những kết quả tích cực đạt được, khắc phục những tồn tại góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh qua các tiết học.
1/ Đối với giáo viên:
- Cần tìm hiểu đặc điểm riêng của mỗi học sinh để có biện pháp giáo dục đạo đức phù hợp. Luôn lấy những câu chuyện, tấm gương gần gũi với học sinh hoặc của chính gia  đình học sinh, giúp bài học đạo đức thêm phong phú gần gũi, sống động đối với các em, các em cũng tiếp nhận bài học nhẹ nhàng sinh động và hiệu quả. 
- Người giáo viên cần phối hợp với các lực lượng đạo đức trong nhà trường và trong gia đình học sinh để cùng có biện pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, giúp cho việc giáo dục đạo đức được gắn liền với thực tiễn. 
2/ Về phía nhà trường:
Cần tổ chức cho các em tham gia vào hoạt động tập thể, giúp các em mạnh dạn, có cơ hội bộc lộ những phẩm chất đạo đức từ đó giúp giáo viên có biện pháp giáo dục đạo đức cho các em hợp lí.
3/ Về phía gia đình học sinh:
 Cần phối hợp với các lực lượng giáo dục trong nhà trường để có biện pháp giáo dục đạo đức cho con em mình, không quá nuông chiều các em, không làm thay, làm hộ các em những việc vừa sức với lứa tuổi. Tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện nhân cách.

Tài liệu đính kèm:

  • docSKKN GD HOC SINH GIOI.doc