Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng Việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng Việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3

A-PHẦN ĐỌC :

 I/ ĐỌC THÀNH TIẾNG: (5ĐIỂM)

 II/ ĐỌC THẦM BÀI: NGƯỜI MẸ HIỀN

 Hết giờ chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em: “Cậu nào đây? Trốn học hả?”

Nam vùng vẫy. Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá Nam khóc toáng lên.

Bỗng có tiếng cô giáo:

 - Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.

Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại rồi đỡ em dậy. Cô phủi đất cát lấm lem trên người Nam và đưa em về lớp.

 

doc 5 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 4Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán, Tiếng Việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra GIữA Kỳ I 
Môn: Tiếng việt – Lớp 2. Năm học: 2006 – 2007
Họ và tên:..........................................................................Lớp:................................
Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3 - Điểm......................................(...............................)
a-phần đọc :
	i/ đọC THàNH TIếNG: (5ĐIểM)
	ii/ ĐọC THầM BàI: NGƯờI Mẹ HIềN
 hết giờ chơi, hai em đã ở bên bức tường. Minh chui đầu ra. Nam đẩy Minh lọt ra ngoài. Đến lượt Nam cố lách ra thì bác bảo vệ vừa tới, nắm chặt hai chân em: “Cậu nào đây? Trốn học hả?”
Nam vùng vẫy. Bác càng nắm chặt cổ chân Nam. Sợ quá Nam khóc toáng lên.
Bỗng có tiếng cô giáo:
 - Bác nhẹ tay kẻo cháu đau. Cháu này là học sinh lớp tôi.
Cô nhẹ nhàng kéo Nam lùi lại rồi đỡ em dậy. Cô phủi đất cát lấm lem trên người Nam và đưa em về lớp.
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Cô giáo đã làm việc gì với Nam? (1điểm)
	a. Cô giáo không cho Nam vào lớp.
	b. Cô phủi đất cát lấm lem trên người Nam và đưa em vào lớp.
	c. Cô giáo không nói gì?
Câu 2: Vì sao Nam lại khóc toáng lên?(1 điểm)
	a. Thấy cô giáo.
	b. Bác bảo vệ tới.
	c. Sợ quá.
Câu 3: Người mẹ hiền trong bài là ai?(1điểm)
	a. Mẹ của Nam.
	b. Cô giáo.
	c. Bác bảo vệ.
Câu 4: Từ nào là từ chỉ người? (1 điểm)
	a. Nhẹ nhàng.
	b. Nam.
	c. Ngồi dậy.
Câu 5: Câu nào dưới đây được cấu tạo theo mẫu “Ai là ai?” (1điểm)
	a. Cháu này là học sinh lớp tôi.
	b. Trốn học hả?
	c. Nam khóc toáng lên.
B./ phần viết:
I/ Chính tả (tập chép) (15 phút)
Bài: Chiếc bút mực (trang 42)
(Từ trong lớp, chỉ còn có Mai......... cho bạn mượn.)
Bài viết:
	..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
II/ Tập làm văn (25 phút)
Đề bài: Viết từ 3 đến 5 câu nói về trường em.
Câu hỏi gợi ý:
Em tên gì?
Em học lớp mấy?
Em học trường nào?
Thầy (cô) chăm sóc, dạy dỗ em như thế nào?
Em thích môn học nào nhất? 
Bài làm:
..............................................................................................................................
..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
	..............................................................................................................................
-Hết-
hướng dẫn chấm điểm:
A/ Phần đọc:
I/ Đọc thành tiếng: 5 điểm
II/ Đọc thầm: 5 điểm. Mỗi câu khoanh đúng được 1 điểm.
	Câu 1: Khoanh vào chữ b
	Câu 2: Khoanh vào chữ c
	Câu 3: Khoanh vào chữ b
	Câu 4: Khoanh vào chữ b
	Câu 5: Khoanh vào chữ a
B/ Phần viết:
I/ Chính tả: 5 điểm.
II/ Tập làm văn: 5 điểm.
Viết được một câu được 1 điểm.
Viết được hai câu được 2 điểm.
Viết được ba câu được 3 điểm.
Viết được bốn câu được 4 điểm.
Viết được năm câu được 5 điểm.
hướng dẫn chấm điểm:
A/ Phần đọc:
I/ Đọc thành tiếng: 5 điểm
II/ Đọc thầm: 5 điểm. Mỗi câu khoanh đúng được 1 điểm.
	Câu 1: Khoanh vào chữ b
	Câu 2: Khoanh vào chữ c
	Câu 3: Khoanh vào chữ b
	Câu 4: Khoanh vào chữ b
	Câu 5: Khoanh vào chữ a
B/ Phần viết:
I/ Chính tả: 5 điểm.
II/ Tập làm văn: 5 điểm.
Viết được một câu được 1 điểm.
Viết được hai câu được 2 điểm.
Viết được ba câu được 3 điểm.
Viết được bốn câu được 4 điểm.
Viết được năm câu được 5 điểm.
đề kiểm tra GIữA Kỳ I
Môn:toán– Lớp 2. Năm học: 2006 – 2007
Họ và tên:..........................................................................Lớp:................................
Trường: Tiểu học Mỹ Lâm 3 - Điểm......................................(...............................)
Bài 1 : Viết tiếp số thích hợp vào ô trống: (1điểm)
0
1
2
3
4
6
7
8
10
Bài 2 : Tính (3điểm) 
 8 + 5 = , 5 + 9 = , 9 + 7 = 
 15 + 6 = , 17 + 8 = , 16 + 4 =
Bài 3 : Đặt tính rồi tính (3 điểm) 
 a-/ 36 + 9 , b-/45 + 17 , c-/34 + 16
 .......... ............ ............
 ........... ............ ............
 ........... ............ ............
 ........... ............ ............
Bài 4 : Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1,5 điểm )
 Có bao nhiêu hình chữ nhật ?
	a. 1 hình
	b. 2 hình
	c. 3 hình
Bài 5 : Bài toán ( 1,5 điểm )
 Can nhỏ đựng 18 lít nước mắm . Can to đựng nhiều hơn can nhỏ 5 lít nước mắm . Hỏi can to đựng bao nhiêu lít nước mắm ? 
Bài giải
 .......................................................... 
 ............................................................
 ...........................................................
-Hết-

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_tieng_viet_lop_2_truong_t.doc