Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4

I/ Phần trắc nghiệm:

Mỗi bài tập dới đây có các câu trả lời A, B, C, D.

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trớc câu trả lời đúng.

1. Số gồm ba mơi triệu, ba mơi nghìn và ba mơi viết là: (1điểm)

 A: 303 030 B. 30 030 030 C. 3 003 030 D. 3 030 030.

2. Giá trị của chữ số 5 trong số 659 748 là: (1điểm)

 A. 5 B. 5000 C. 50 000 D.50

3. Số lớn nhất trong các số: 567 326; 578 236; 578 326; 578 632 là: (1điểm)

 

doc 3 trang Người đăng phuongtranhp Ngày đăng 10/08/2021 Lượt xem 5Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề kiểm tra GIữA học Kỳ I
Môn:toán– Lớp 4. Năm học: 2007 – 2008
Thời gian: 40 phút
Họ và tên học sinh:..................................... Lớp: ....... Trường Tiểu học Mỹ Lâm 3
Giáo viên chấm: . Điểm: .......... (...................................)
I/ Phần trắc nghiệm:
Mỗi bài tập dưới đây có các câu trả lời A, B, C, D. 
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Số gồm ba mươi triệu, ba mươi nghìn và ba mươi viết là: (1điểm)
	A: 303 030	B. 30 030 030	C. 3 003 030	D. 3 030 030.
Giá trị của chữ số 5 trong số 659 748 là: (1điểm)
	A. 5	B. 5000	C. 50 000	D.50 
 Số lớn nhất trong các số: 567 326; 578 236; 578 326; 578 632 là: (1điểm)
	A. 567 326	B. 578 236	C. 578 326	D.578 632
3 km 72m = .....m. (1điểm)
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
	A. 3 072	B. 3 027	C. 3 720	D. 3 72
3 giờ 15 phút = ..... phút. (1điểm)
Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
	A. 45	B.180	C.200	D.195
II. Phần tự luận:
Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	a/ 46 852 + 2 347	b/ 67 845 – 35 956
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
	.	.
Bài toán: (3 điểm)
	Một kho hàng ngày đầu nhận 60 tấn hàng, ngày thứ hai nhận được bằng số tấn hàng của ngày đầu, ngày thứ ba nhận được ít hơn ngày đầu 5 tấn hàng. Hỏi trung bình mỗi ngày kho đó nhận được bao nhiêu tấn hàng?
Bài giải:
-Hết-
Hướng dẫn chấm điểm
đề kiểm tra GIữA học Kỳ I
Môn:toán– Lớp 4. Năm học: 2007 – 2008
(5 điểm) Mỗi bài khoanh đúng được 1 điểm.
	Bài 1. B đúng.	
	Bài 2. C đúng.	
	Bài 3. D đúng.
	Bài 4. A đúng.
	Bài 5. D đúng.
(5 điểm) 
 	Bài 1: (2 điểm) 
	Mỗi phép tính đúng được 1 điểm.
46 852 + 2 347 = 49 199
67 845 – 35 956 = 31 889
	Bài 2: (3 điểm) 
	(Nếu làm phép tính và lời giải đúng hết nhưng không có đáp số vẫn cho điểm tối đa)
	 Bài giải:
	Số tấn hàng ngày thứ hai kho hàng đó nhận được là: (1 điểm)
	60 : 3 = 20 (tấn)
	Số tấn hàng ngày thứ ba kho hàng đó nhận được là: (1 điểm)
	60 – 5 = 55 (tấn)
	Trung bình mỗi ngày kho hàng đó nhận được là: (1 điểm)
	(60 + 20 + 55) : 3 = 45 (tấn)
 Đáp số: 45 tấn hàng. 
- Hết -

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_4.doc