Đề khảo sát kiến thức giáo viên

Đề khảo sát kiến thức giáo viên

ĐỀ KHẢO SÁT KIẾN THỨC GIÁO VIÊN

Tháng 12 năm 2009

Bài 1 : Viết thêm 2 số hạng của mỗi dãy số sau ( Có giải thích ) :

a) 1; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; .

b) 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; .

c) 1 ; 5 ; 14 ; 33 ; 72 ; .

Bài 2: Viết tổng sau thành tích của 2 thừa số:

 5555 + 6767 + 7878

Bài 3 : a) Cho biểu thức: ( 325 - 175 + X : m ) x 4 = 620

Tìm X khi m = 3

b) Không quy đồng mẫu số, hãy so sánh phân số sau :

 và

Bài 4 : Bác An đem ra chợ bán 7 con gà và 4 con vịt, đồng thời bác bán giúp bác Bình 3con gà và 4 con vịt. Bác An bán tất cả được 402000 đồng. Bác đưa cho bác Bình 151000 đồng. Hỏi giá 1 con gà, giá 1 con vịt là bao nhiêu tiền ?

Bài 5: Trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng có 105 học sinh khối 5. Tính xem có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu HS nam, biết số học sinh nữ bằng số học sinh nam ?

 

doc 1 trang Người đăng anhtho88 Ngày đăng 23/11/2019 Lượt xem 65Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát kiến thức giáo viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề khảo sát kiến thức giáo viên
Tháng 12 năm 2009
Bài 1 : Viết thêm 2 số hạng của mỗi dãy số sau ( Có giải thích ) :
a) 1; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; ......................
b) 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; ...................
c) 1 ; 5 ; 14 ; 33 ; 72 ; ......................
Bài 2: Viết tổng sau thành tích của 2 thừa số:
 5555 + 6767 + 7878
Bài 3 : a) Cho biểu thức: ( 325 - 175 + X : m ) x 4 = 620 
Tìm X khi m = 3 
b) Không quy đồng mẫu số, hãy so sánh phân số sau :
 và 
Bài 4 : Bác An đem ra chợ bán 7 con gà và 4 con vịt, đồng thời bác bán giúp bác Bình 3con gà và 4 con vịt. Bác An bán tất cả được 402000 đồng. Bác đưa cho bác Bình 151000 đồng. Hỏi giá 1 con gà, giá 1 con vịt là bao nhiêu tiền ?
Bài 5: Trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng có 105 học sinh khối 5. Tính xem có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu HS nam, biết số học sinh nữ bằng số học sinh nam ? 
đề khảo sát kiến thức giáo viên
Tháng 12 năm 2009
Bài 1 : Viết thêm 2 số hạng của mỗi dãy số sau ( Có giải thích ) :
a) 1; 2 ; 3 ; 5 ; 8 ; 13 ; ......................
b) 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 12 ; 24 ; ...................
c) 1 ; 5 ; 14 ; 33 ; 72 ; ......................
Bài 2: Viết tổng sau thành tích của 2 thừa số:
 5555 + 6767 + 7878
Bài 3 : a) Cho biểu thức: ( 325 - 175 + X : m ) x 4 = 620 
Tìm X khi m = 3 
b) Không quy đồng mẫu số, hãy so sánh phân số sau :
 và 
Bài 4 : Bác An đem ra chợ bán 7 con gà và 4 con vịt, đồng thời bác bán giúp bác Bình 3con gà và 4 con vịt. Bác An bán tất cả được 402000 đồng. Bác đưa cho bác Bình 151000 đồng. Hỏi giá 1 con gà, giá 1 con vịt là bao nhiêu tiền ?
Bài 5: Trường Tiểu học Thị trấn Cao Thượng có 105 học sinh khối 5. Tính xem có bao nhiêu học sinh nữ , bao nhiêu HS nam, biết số học sinh nữ bằng số học sinh nam ? 

Tài liệu đính kèm:

  • docDe khao sat kien thuc giao vien.doc