Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 11 - Võ Thị Ngọc Thảo

Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 11 - Võ Thị Ngọc Thảo

I.Mục tiêu:

 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bà cháu” trình bày đúng đoạn trích.

 -Làm đúng bài tập phân biệt g/gh, ươn/ương, x/s.Làm được BT2,BT3,BT4a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.

 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác

II. Đồ dùng dạy học :

 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2.

 HS : Vở, VBT, bảng con

III. Các hoạt động dạy học :

 1.Khởi động : (1P phút) Hát

 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)

 -Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng co : kiến, con công, nước non, công lao,.

 -GV nhận xét.

 

doc 42 trang Người đăng haihoa22 Ngày đăng 15/11/2018 Lượt xem 174Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn Tổng hợp các môn lớp 2 - Tuần 11 - Võ Thị Ngọc Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 11 Tiết: 19
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Tập chép : BÀ CHÁU
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài “Bà cháu” trình bày đúng đoạn trích. 
 -Làm đúng bài tập phân biệt g/gh, ươn/ương, x/s.Làm được BT2,BT3,BT4a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng viết, lớp viết bảng co : kiến, con công, nước non, công lao,..
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Bà cháu”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
1’
1- Ổn định :
2’-4’
2- Bài kiểm: GV nêu từ khó:vỗ tay, hoan hô.
Học sinh viết vào bảng.
 -> GV nhận xét.
22'->
 3- Bài mới : giới thiệu bài -> ghi tựa 
 25’
- Giáo viên đọc mẫu đoạn chép.
Từ 2 anh em cùng nĩihiếu thảo vào lịng
2 hs đọc lại đoạn viết 
 - Hai anh em cùng nói gì? 
Hs trung bình trả lời.
 * Lời nói ấy được viết bởi dấu câu gì?
Hs khá trả lời
Gọi hs nêu từ khĩ
Hs ruộng vườn, móm mém, phút chốc.. 
- GV ghi bảng từ khó:phất chiếc quạt, màu nhiệm
 Tô màu âm, vần từ khó -> GV đánh vần từ khó.
Hs đánh vần CN, ĐT
Hs viết bảng con.
 - GV đọc lần 2, nêu cách đọc, viết, cầm bút..
Hs mở sách ra dò.
Hs viết vào vở.
- Đọc bài cho Hs dò. Nêu cách bắt lỗi, từ nào sai các em cầm bút chì gạch chân và viết lại từ đúng ra ngoài. 
Hs đổi tập bắt lỗi.
- Tổng kết lỗi sai -> gọi 5 tập chấm điểm.
Cho hs xem một số tập viết đúng, đẹp.
10’-
 LUYỆN TẬP
 12’
BT2: Treo bảng phụ, cho Hs đọc y/c.
1 em đọc y/c.
Tìm tiếng có nghĩa để điền vào các ô trống:
- Hướng dẫn mẫu:
Hs làm vở bài tập(.2’)
Chia lớp ra làm 3 nhóm, mỗi nhóm 4 em lên bảng điền từ.
3 em đọc bài trên bảng
 -.> Gv nhận xét, tổng kết.
BT3: Cho học sinh đọc yêu cầu -> gạch chân y/c	
1 em đọc yêu cầu.
HD mẫu;
Hs làm bảng con.
Hs đđọc bài làm
- Gọi vài em lên bảng điền từ.
3 em đọc bài trên bảng.
 ->Nhận xét, tuyên dương
BT4: cho hs nêu y/c -> gạch chân.
1 hs đọc y/c
Điền vào chỗ trống s/x
 Hs làm vào vbt 2’
3 em lên bảng điền từ -> gv nhận xét, t dương.
-Chấm chữa bài : ăn xôi, nước sôi, vươn vai, bay lượn, số lượng,
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
 - Dặn Hs về nhà sửa lỗi của mình.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 11 Tiết 20
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe - viết : CÂY XOÀI CỦA ÔNG EM
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Cây xoài của ông em”trình bày đúng đoạn văn xuôi. 
 -Làm đúng bài tập phân biêt g/gh, x/s, ươn/ương.Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn tính trung thực, tự giác.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Giấy khổ to viết BT 2,3. 
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : cây xoan, vươn vải, siêng năng,
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết một đoàn trong bài “Cây xoài của ông em”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
 1’
1-Ổn định :
 4’
2- Bài kiểm: GV nêu: chiếc quạt, phút chốc, biến, 
Học sinh viết vào bảng.
 -> GV nhận xét.
22'->
 3- Bài mới : giới thiệu bài -> ghi tựa 
 25’
- Giáo viên đọc mẫu đđoạn viết
Từ Ơng em trồngbày lên bàn thờ ơng
2 hs đọc lại đoạn viết 
- Ông em trồng cây xoài cát này khi nào?
Hs trung bình trả lời.
 * Cây xoài cát này có gì đẹp?
Hs khá trả lời
Gọi hs nêu từ khĩ
Hs lẫm chẫm, sai lúc lỉu.
- GV ghi bảng từ khó: xoài cát, trước sân 
 Tô màu từ khó -> GV đánh vần từ khó.
Hs đánh vần CN, ĐT
Hs viết bảng con.
 - GV đọc lần 2, nêu cách đọc, viết, cầm bút..
Hs mở sách ra dò.
Hs viết vào vở.
- Đọc bài cho Hs dò. Nêu cách bắt lỗi( từ nào sai các em cầm bút chì gạch chân và viết lại từ đúng ra ngoài). 
Hs đổi tập bắt lỗi.
- Tổng kết lỗi sai -> gọi 5 tập chấm điểm.
Cho hs xem một số tập viết đúng, đẹp.
10’-
 LUYỆN TẬP
 12’
BT2: Treo bảng phụ, cho Hs đọc y/c.
1 em đọc y/c.
 Điền vào chỗ trống g hoặc gh:
- Hướng dẫn mẫu:(gềnh- ghềnh)
Hs làm vào bảng con.
Cho 4 em lên bảng điền từ
Xuống ghềnh-con gà - gạo trắng-ghi lịng
2 em đọc bài trên bảng
 -.> Gv nhận xét, tổng kết.
BT3: Cho học sinh đọc yêu cầu -> gạch chân y/c	
1 em đọc yêu cầu, câu a.
Điền vào chỗ trống: s/x 
Hs làm vbt 2’.
Hs đđọc bài làm của mình.
- Gọi vài em lên bảng điền từ.
-Chấm chữa bài : thương người..,cá ương,trăm đường,
3 em đọc bài trên bảng.
-Hs đọc lại 2 câu tục ngữ vừa điền.
 ->Nhận xét, tuyên dương
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 12 Tiết: 21
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe - viết : SỰ TÍCH CÂY VÚ SỮA
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa” trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. 
 -Làm đúng bài tập phân biẹt ng/ngh, ch/tr/, ac/at.Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết BT3, quy tắc chính tả ng/ngh (ngh + I,e,ê). 
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1 phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Hs viết lại các từ ngữ bài trước còn viết sai.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Sự tích cây vú sữa”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
 1’
1-Ổn định :
 4’
2- Bài kiểm: GV nêu: xoài cát, lẫm chẫm, lúc lỉu.
Học sinh viết vào bảng.
 -> GV nhận xét.
22' ->
 3- Bài mới : giới thiệu bài -> ghi tựa 
 25’
- Giáo viên đọc mẫu đđoạn viết
Từ các cành lánhư sữa mẹ
2 hs đọc lại đoạn viết 
- Từ các cành lá những đài hoa xuất hiện ntn.?
Hs trung bình trả lời.
 * Quả trên cây xuất hiện như thế nào? 
Hs khá trả lời.
Gọi hs nêu từ khĩ
Hs da căng mịn, xuất hiện, trào ra,
- GV ghi bảng từ khó: xuất hiện 
trào ra, dòng sữa trắng .
 Tô màu từ khó -> GV đánh vần từ khó.
Hs đánh vần CN, ĐT
Hs viết bảng con.
 - GV đọc lần 2, nêu cách đọc, viết, cầm bút..
Hs mở sách ra dò.
Hs viết vào vở.
- Đọc bài cho Hs dò. Nêu cách bắt lỗi( từ nào sai các em cầm bút chì gạch chân và viết lại từ đúng ra ngoài). 
Hs đổi tập bắt lỗi.
- Tổng kết lỗi sai -> gọi 5 tập chấm điểm.
Cho hs xem một số tập viết đúng, đẹp.
10’->
 LUYỆN TẬP
 12’
BT2: Treo bảng phụ, cho Hs đọc y/c.
1 em đọc y/c.
 + Điền vào chỗ trống: ng hoặc ngh
- Hướng dẫn mẫu: (người cha)
Hs thảo luận nhóm đôi 1’
Chia lớp ra làm 3 nhóm 4em lên bảng điền từ
người cha, con nghé, suy nghĩ, ngon miệng
3 em đọc bài trên bảng
 -.> Gv nhận xét, tổng kết.
BT3: Cho học sinh đọc yêu cầu -> gạch chân y/c	
1 em đọc yêu cầu.
 - Điền vào chỗ trống tr/ch:
 + HD mẫu :con (trai – chai)
Hs làm bảng con.
-GV nhận xét, chốt lại : bãi các, các con,lười nhát,
Hs đđọc bài làm của mình.
- Gọi vài em lên bảng điền từ.
3 em đọc bài trên bảng.
 -> Nhận xét, tuyên dương
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
 -Nhắc lại quy tắc chính tả ng/ngh.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 12 Tiết:22 
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Tập chép: MẸ
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác một đoạn trong bài thơ “Mẹ” biết trình bày đúng các dòng thơ lục bát. 
 -Làm đúng bài tập phân biệt iê/yê/ya, gi/r.Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần chép, BT2. 
 HS : Vở, VBT, bảng con.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-3 hs lên bảng viết, lớp viết bảng con : căng mịn, ngọt, sữa trắng,
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép một đoạn trong bài “Mẹ”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOA ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 16 Tiết 30
Ngày dạy : / / 20 ****
 MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe – viết: Trâu ơi
I.MỤC TIÊU:
 -Nghe viết chính xác bài ca dao tiếng thuộc thể thơ lục bát. Từ đoạn viết củng cố cách trình bày một bài thơ lục bát.
 -Tìm và viết đúng những tiếng có âm, vần, thanh dễ lẫn : trích, ao/au, hỏi/ngã.Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : 2 bảng quay nhỏ
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng làm, lớp viết bảng con một số tiếng có vần ui/uy
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Trâu ơi”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
 1’
1- Ổn định :
 4’
2- Bài kiểm: GV nêu từ khó: quấn quýt, nằm bất .
Học sinh viết vào bảng.
 động -> GV nhận xét.
22'->
 3- Bài mới : giới thiệu bài -> ghi tựa 
Mục tiêu : Viết chính xác bài”Trâu ơi”
 25’
 - Giáo viên đọc mẫu đoạn viết.
2 hs đọc lại đoạn viết 
 - Bài ca dao này là lời ai nói với ai?
Hs trung bình trả lời.
 * Tình cảm người nông dân đối với trâu như thế nào?
Hs khá trả lời.
Gọi hs nêu từ khĩ
Hs thì còn, bao giờ.ø
- Ghi từ khó: ngoài ruộng, cấy cày vốn nghiệp 
 Tô màu vần, âm từ khó -> GV đánh vần từ khó.
Hs đánh vần CN, ĐT
Hs viết bảng con
- GV đọc lần 2, nêu cách đọc, viết , cầm bút . . . . 
Hs mở sách ra dò
Hs viết vào vở.
- Đọc bài cho hs dò. Nêu cách bắt lỗi(từ nào sai các em gạch chân và viết lại từ đúng ra lề vở)
.
Hs đổi tập bắt lỗi
- Tổng kết lỗi sai -> gọi 5 tập chấm điểm.
 -> Cho hs xem một số tập viết đẹp.
10’-
 LUYỆN TẬP
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ai hoặc ay, phân biệt x/s.
 12’
BT2: Treo bảng phụ lên cho hs nêu y/c.
1 em đọc y/c
 Thi tìm những tiếng khác nhau vần ao/ au.
. Hd mẫu: (màu- mào)
 Hs thảo luận nhóm(2’)
 Chia lớp ra làm 3 nhóm, goị 3 em lên bảng..
 -GV nhận xét chốt lại : báo – báu, cáo – cáu, cháo – cháu, ..,
 2 em đọc bài trên bảng
- > GV nhận xét, tổng kết.
 BT2 : cho hs đọc bài tập - > gạch chân y/c	
1 em nêu y/c
 - Điền vào chỗ trống: tr/ ch.
 Hd mẫu: (cây tre – che nắng)
Hs làm vào vbt (2’)
Hs đđọc bài làm 
- Gọi vài em lên bảng điền từ.
Buổi trưa- chưa ăn
Oâng trăng- chăn dây
Con trâu – châu báu
Nước trong – chong chóng
3 em đọc bài trên bảng.
 -> Nhận xét, tuyên dương
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 17 Tiết: 31
Ngày dạy : / / 20 ****
MÔN : CHÍNH TẢ
Nghe – viết:Tìm ngọc
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác đoạn tóm tắt của câu chuyện “Tìm ngọc” 
 -Làm đúng các bài tập chính tả có âm vần dễ lẫn, phân biệt ui/uy, r/d/gi.Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, chính xác
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng lớp viết sẵn BT2,3.
 HS : Vở, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho hs viết bảng con các từ lần trước các em viết sai.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Chép đoạn trong bài “Tìm ngọc”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
 1’
1- Ổn định :
 4’
2- Bài kiểm: Nêu từ khó: ngoài ruộng, cấy cày.
Học sinh viết vào bảng.
 -> GV nhận xét.
22'->
 3- Bài mới : giới thiệu bài -> ghi tựa 
Mục tiêu : Chép chính xác đoạn trong bài “ Tìm ngọc”
 25’
 - Giáo viên đọc mẫu đoạn viết.
2 hs đọc lại đoạn viết 
 - Tìm trong bài những từ viết hoa?
Hs trung bình trả lời.
 * Chó và Mèo là những con vật thế nào?
Hs khá trả lời.
Gọi hs nêu từ khĩ
Hs mưu mẹo, yêu quý.
- Ghi từ khó: tình nghĩa, Long Vương, buồn, 
 Tô màu vần, âm từ khó -> GV đánh vần từ khó.
Hs đánh vần CN, ĐT
Hs viết bảng con
- GV đọc lần 2, nêu cách đọc, viết , cầm bút . . . . 
Hs mở sách ra dò
Hs viết vào vở.
- Đọc bài cho hs dò. Nêu cách bắt lỗi(từ nào sai gạch chân và viết lại từ đúng ra lề vở)
.
Hs đổi tập bắt lỗi
- Tổng kết lỗi sai -> gọi 5 tập chấm điểm.
 -> Cho hs xem một số tập viết đẹp.
10’-
. LUYỆN TẬP
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ui hay uy
 12’
BT2: treo bảng phụ lên cho hs nêu y/c
1 em đọc y/c
 - Điền vào chỗ trống ui/uy.
.-> Hd mẫu:
 Hs làm vbt 2’
 - Gọi 3 em lên bảng điền từ.
 -GV nhận xét chốt lại : thuỷ, quí, ngùi, ủi, chui, vui.
 2 em đọc bài trên bảng
- > GV nhận xét, tổng kết.
 BT3 : Cho hs đọc bài tập - > gạch chân y/c	
1 em nêu y/c
 - Điền vào chỗ trống r/d/gi. -> Hd mẫu :
Hs làm vào bảng con
Hs đđọc bài làm của mình.
- Gọi vài em lên bảng điền từ.
-Nhận xét chốt:rừng núi, dừng lại, cây giang, rang tôm
3 em đọc bài trên bảng.
 -> Nhận xét, tuyên dương
 4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết lại các từ ngữ đã viết sai vào bảng con.
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ngày soạn : / / 20 TUẦN 17 Tiết 32
Ngày dạy : / / 20 ****
 MÔN : CHÍNH TẢ
Tập chép : GÀ “TỈ TÊ” VỚI GÀ
I.MỤC TIÊU:
 -Chép lại chính xác, trình bày đúng một đoạn trong bài “Gà “tỉ tê” với gà”. Viết đúng các dấu hai chấm, dấu ngoặc kép ghi lời mẹ.
 -Tìm và viết đúng những tiếng có âm, vần dễ lẫn : ao/au, r/d/gi (et/ec).Làm được BT2,BT3a/b, hoặc bài tập CT phương ngữ do GV soạn.
 -Rèn hs tính cẩn thận, tự giác, trung thực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 GV : Bảng phụ chép đoạn chính tả. Viết sẵn nội dung BT2,3.
 HS : Vở, VBT, bảng con
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
 1.Khởi động : (1P phút) Hát
 2.Kiểm tra bài cũ: (4 phút)
	-Cho 2 hs lên bảng làm, lớp viết bảng con một số tiếng có vần ui/uy.
	-GV nhận xét.
 3.Bài mới:
 a)Giới thiệu : Nghe viết bài “Gà “tỉ tê” với gà”
 b) Các hoạt động dạy học :
TG
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HĐ HỌC SINH
 1’
1- Ổn định :
 4’
2- Bài kiểm: Nêu từ khó: Long Vương, mưu mẹo.
Học sinh viết vào bảng.
 -> GV nhận xét.
22'->
 3- Bài mới : giới thiệu bài -> ghi tựa 
Mục tiêu : Viết chính xác đoạn trong bài”gà “tỉ tê” với gà”
 25’
 - Giáo viên đọc mẫu đoạn viết.
Từ Khi gà mẹ thơng thảđến mồi ngon lắm
2 hs đọc lại đoạn viết 
 - Đoạn văn này gồm có những dấu gì?
Hs trung bình trả lời.
 * Đoạn văn nói điều gì?
Hs khá trả lời.
Gọi hs nêu từ khĩ
Hs kêu, nguy hiểm.
- Ghi từ khó: dắt, kiếm mồi
 Tô màu vần, âm từ khó -> GV đánh vần từ khó.
Hs đánh vần CN, ĐT
Hs viết bảng con
- GV đọc lần 2, nêu cách đọc, viết , cầm bút . . . . 
Hs mở sách ra dò
Hs viết vào vở.
- Đọc bài cho hs dò. Nêu cách bắt lỗi (từ nào sai gạch chân và viết lại từ đúng ra lề vở)
.
Hs đổi tập bắt lỗi
- Tổng kết lỗi sai -> gọi 5 tập chấm điểm.
 -> Cho hs xem một số tập viết đẹp.
10’-
. LUYỆN TẬP
Mục tiêu : Tìm tiếng có vần ao hay au
 12’
BT2: treo bảng phụ lên cho hs nêu y/c
1 em đọc y/c
- Điền ao hay au vào chỗ trống:
. + Hd mẫu:
 Hs làm vào vbt 2’
 Goị 3 em lên bảng điền từ.
 -GV nhận xét chốt lại : sau, gạo, sáo, xao, rào, báu, mau, chào.
 2 em đọc bài trên bảng
- > GV nhận xét, tổng kết.
 BT3 : Cho hs đọc bài tập - > gạch chân y/c	
1 em nêu y/c
 - Điền vào chỗ trống tiếng r/ d/ gi. 
 Hd mẫu:
Hs thảo luận nhóm 2’
-Nhận xét, chốt ý : 
a) bánh rán, con gián, dán giấy, đanh dụm, tranh giành, rành mạch.
Hs đđọc bài làm của mình.
- Gọi vài em lên bảng điền từ.
3 em đọc bài trên bảng.
 -> Nhận xét, tuyên dương
4. Củng cố : (4 phút)
 -Cho hs viết bảng con lại các từ ngữ đã viết sai .
IV. HOẠT ĐỘNG NỐI TIẾP : (1 phút)
	-Nhận xét tiết học – Xem lại bài
	-Rút kinh nghiệm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docngocthao(2).doc