Thiết kế bài dạy môn: Chính tả lớp 2 - Bài: Nghe viết – Bé nhìn biển

Thiết kế bài dạy môn: Chính tả lớp 2 - Bài: Nghe viết – Bé nhìn biển

I./ MỤC TIÊU:

- Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển”.

- Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ thanh ngã.

II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- Tranh vẽ minh hoạ bài thơ.

- Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả.

III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

1. Khởi động : 1

2. Bài cũ : 4

- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ sau: Số chẵn, số lẻ, chăm chỉ, lỏng lẻo, buồn bã, mệt mỏi.

 

doc 2 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 1196Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy môn: Chính tả lớp 2 - Bài: Nghe viết – Bé nhìn biển", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THIẾT KẾ BÀI DẠY
	Môn :	Chính tả
	Bài :	NV – BÉ NHÌN BIỂN.
	Tuần :	25
	Ngày dạy :	
I./ MỤC TIÊU: 
Nghe và viết lại chính xác bài thơ “Bé nhìn biển”.
Củng cố quy tắc chính tả: tr/ ch, thanh hỏi/ thanh ngã.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh vẽ minh hoạ bài thơ.
Bảng phụ ghi các quy tắc chính tả.
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1.	Khởi động :	1’
Bài cũ : 4’
- Gọi 3 HS lên bảng viết các từ sau: Số chẵn, số lẻ, chăm chỉ, lỏng lẻo, buồn bã, mệt mỏi.
Bài mới :	
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2’ 1. Hoạt động 1 : Giới thiệu bài
15’ 2. Họat động 2 : Hướng dẫn viết chính tả.
Mục tiêu : HS viết đúng 3 khổ thơ đầu của bài.
Cách tiến hành : 
+ Ghi nhớ nội dung đoạn cần viết.
GV đọc bài thơ ‘ Bé nhìn biển”.
- Lần đầu tiên ra biển, Bé thấy biển như thế nào ?
- Hướng dẫn cách trình bày.
- Bài thơ có mấy khổ, mỗi khổ có mấy câu ?
- Mỗi câu thơ có mấy chữ ?
+ Hướng dẫn viết từ khó.
Yêu cầu HS đọc các từ dễ lẫn và các từ khó viết.
- Viết chính tả.
GV đọc bài cho HS viết.
- Soát lỗi.
- Chấm bài.
10’ 3. Họat động 3 : Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Mục tiêu : Củng cố các qui tắc chính tả với 
ch/ tr, thanh hỏi/ thanh ngã.
Cách tiến hành : 
+ Bài 2: 
- Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ? 
Chia lớp thành 4 nhóm phát cho mỗi nhóm 1 tờ giấy yêu cầu các nhóm thảo luận để tìm các loài cá, nhóm nào tìm nhiều từ sẽ thắng.
+ Bài 3 : 
Yêu cầu HS tự đọc đề bài và làm bài vào giấy nháp.
3’ 4. Họat động 4 : Củng cố dặn dò.
- GV nhận xét tiết học. 
- Theo dõi GV đọc 1 HS đọc lại bài.
- To bằng trời và rất giống trẻ con.
- HS trả lời.
- Nghỉ hè, biển, chỉ có, bãi giằng, bễ, thở, khiêng
HS viết bài.
- Tìm tên các loài cá bắt đầu bằng âm
ch/ tr. 
- Các nhóm làm bài.
IV./ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tài liệu đính kèm:

  • docBE NHIN BIEN 25.doc