Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 23: Tập chép "Bác sĩ sói" - Năm học 2020-2021

Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 23: Tập chép "Bác sĩ sói" - Năm học 2020-2021

BÁC SĨ SÓI

Muốn ăn thịt Ngựa. Sói giả làm bác sĩ, đếm gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chứa giúp cho.”Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho ngựa hết chạy, nhưng ngựa đã kịp thời tung vó, dá cho Sói một cú trời giáng.

pptx 15 trang Người đăng Mạnh Huy Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 180Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Chính tả Lớp 2 - Tuần 23: Tập chép "Bác sĩ sói" - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng quý thầy cô giáo về dự giờ 
TRÒ CH Ơ I HỘP QUÀ BÍ MẬT 
Hãy đập tay bạn 3 cái 
Chọn từ viết đúng chính tả: 
GO HOME 
Củ sắn 
Cũ sắn 
Củ sằn 
GO HOME 
Chọn từ viết đúng chính tả: 
Rẻ tiền 
Rẽ tiền 
Rẻ tiên 
Tràng pháo tay 
GO HOME 
Các từ sau đây từ nào viết đúng chính tả: 
Mỡ cửa 
Bạn củ 
Nói rành rẽ 
Hai bức tranh gợi cho các em nhớ bài tập đọc nào? 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
 Muốn ăn thịt Ngựa. Sói giả làm bác sĩ, đếm gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chữa giúp cho.” N gựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho ngựa hết chạy, nhưng N gựa đã kịp thời tung vó, giang cho Sói một cú trời giáng. 
Trong bài có những tên riêng nào? Cách viết như thế nào ? 
Trong bài lời của Sói được đặt trong dấu câu gì? 
Tìm và viết các từ dễ sai, dễ nhẫm lẫn có trong bài chính tả vào bảng nhóm 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
Ngựa 
Sói 
Ngựa 
Ngựa 
Sói 
Sói 
Ngựa 
“ . ” 
Luyện viết các từ khó: 
t rời giáng 
c hữa 
g iúp 
d úp (không có nghĩa) 
 d áng vẻ, hình d áng, 
Ch ửa làm bài, bụng mang ch ửa , 
Ví dụ: Giúp đỡ, cứu giúp, 
Ví dụ: chữa bài,chữa cháy 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
 Muốn ăn thịt Ngựa. Sói giả làm bác sĩ, đếm gần Ngựa, bảo: “Có bệnh, ta chứa giúp cho.”Ngựa biết mưu của Sói, vờ nhờ Sói khám giúp chân sau. Sói định cắn vào chân cho ngựa hết chạy, nhưng ngựa đã kịp thời tung vó, dá cho Sói một cú trời giáng. 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
Tập chép 
Chính tả 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
Bài tập (2): Chọn từ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 
b) (ước,ướt):  mong, khăn  
 (lược, lượt): lần  , cái  
Ư ớc 
Ư ớt 
Lược 
Lượt 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
Thứ ba, ngày 09 tháng 03 năm 2021 
Chính tả (Tập chép) 
BÁC SĨ SÓI 
Bài tập (3):Tìm nhanh các từ: 
b) C hứa tiếng có vần ước (hoặc ướt) 
Đội 1 
Đội 2 
Chứa tiếng có vần ước: 
Chứa tiếng có vần ướt: 
Chứa tiếng có vần ước: 
Chứa tiếng có vần ướt : 
Trước sau, mong ước, vững bước, thước kẻ, 
Trước sau, mong ước, vững bước, thước kẻ, 
Trò chơi “Đúng ghi Đ, sai ghi S” 
1.mượt mà 
4. trời giáng 
2. d úp đỡ 
3. chữa bài 
Đ 
Đ 
S 
Đ 
Chúc các em 
chăm ngoan, học tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_chinh_ta_lop_2_tuan_23_tap_chep_bac_si_soi_nam_hoc.pptx