Lịch báo giảng tuần 33 năm 2012

Lịch báo giảng tuần 33 năm 2012

I.Mục tiêu

- Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện,.

- Hiểu ND: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc ( trả lời được câu hỏi 1, 2, 4, 5)

*KNS : Kĩ năng tự nhận thức bản thân, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm

II. Chuẩn bị

- Tranh minh hoạ bài tập đọc.

III.Các hoạt động dạy và học

 

doc 16 trang Người đăng baoha.qn Lượt xem 708Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Lịch báo giảng tuần 33 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN 33
Thöù Ngaøy
Môn
Ñeà baøi giaûng
Thöù hai 
23/4/2012
Đạo đức
Dành cho địa phương
Taäp ñoïc2
Bóp nát quả cam
Toaùn
Ôn tập về các số trong phạm vi 1000
Thöù ba
24/4/2012
Keå chuyeän
Bóp nát quả cam
Toaùn
Ôn tập về các số trong phạm vi 1000 (tt)
Chính taû
N-V: Bóp nát quả cam
TNXH
Mặt trăng và các vì sao
Theå duïc
Chuyền cầu – TC: Ném bóng trúng đích
Thöù tö
25/4/2012
Âm nhạc
Học hát : Dành cho địa phương tự chọn
Taäp ñoïc
Lượm
Toaùn
Ôn tập về phép cộng , phép trừ
Thuû coâng
Ôn tập thực hành thi khéo tay làm đồ chơi theo ý thích.
Thöù naêm
26/4/2012
LT&C
Từ ngữ chỉ nghề nghiệp.
Toaùn
Ôn tập về phép cộng , phép trừ (tt)
Taäp vieát
Chữ hoa: V (kiểu 2)
Theå duïc
Chuyền cầu – TC: Con cóc là cậu ông trời.
Thöù saùu
27/4/2012
Chính taû
N-V: Lượm
Toaùn
Ôn tập về phép nhân và phép chia
Mó thuaät
Vẽ theo mẫu: Vẽ cái bình đựng nước.
Taäp laøm vaên
Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến.
SHL
**********************************************
Thứ 2 ngày 23 tháng 4 năm 2012
Đạo đức:
DÀNH CHO ĐỊA PHƯƠNG 
Tập đọc
BÓP NÁT QUẢ CAM
I.Mục tiêu
- Đọc rành mạch toàn bài, biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện,.
- Hiểu ND: Truyện ca ngợi người thiếu niên anh hùng Trần Quốc Toản tuổi nhỏ, chí lớn, giàu lòng yêu nước, căm thù giặc ( trả lời được câu hỏi 1, 2, 4, 5)
*KNS : Kĩ năng tự nhận thức bản thân, kĩ năng đảm nhận trách nhiệm
II. Chuẩn bị
Tranh minh hoạ bài tập đọc.
III.Các hoạt động dạy và học
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
TIẾT 1
1. Kiểm tra bài cũ
-Gọi Hs đọc thuộc lòng bài: Tiếng chổi tre.
-Đánh giá , ghi điểm
2. Bài mới: Giới thiệu bài.
-Đọc mẫu.
-HDH luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu
- Luyện đọc: ngang ngược, thuyền rồng, xâm chiếm, cưỡi cổ.
* Đọc từng đoạn trước lớp.
- Yêu cầu 4H đọc 4 đoạn trước lớp.
-Luyện đọc câu:“Đợi từ sáng đến trưaxuống bến”
- Giải nghĩa các từ chú giải
* Đọc từng đoạn trong nhóm
- Yêu cầu nhóm 3 luyện đọc
* Thi đọc giữa các nhóm
- 3N thi đọc đoạn 3
- Nhận xét, bình chọn
TIẾT 2
3. Tìm hiểu bài
-Yêu cầu đọc thầm.
-Giặc nguyên có âm mưu gì đối với nước ta?
-Thấy sứ giặc ngang ngược thái độ của Trần Quốc Toản thế nào?
-Quốc Toản nóng lòng gặp vua như thế nào?
+Vì sao vua không những tha tội mà còn ban cho Quốc Toản quả cam quý?
-Vì sao Quốc Toản vô tình bóp nát quả cam?
-Qua bài nay em hiểu điều gì?
-Em học tập gì ở Quốc Toản?
-Em cần làm gì để thể hiện lòng yêu nứơc
4.Luyện đoc lại
-Chia nhóm
- Thi đọc
- Cá nhân đọc
*Hoạt động tiếp nối: 
- Qua bài này em hiểu điều gì?
- Nhận xét giờ học.
- Nhắc HS về luyện đọc.
-3-4HS đọc và trả lời câu hỏi SGK.
-Nhận xét.
-Nghe theo dõi.
-Nối tiếp đọc câu.
-Phát âm từ khó.
-4HS đọc 4 đoạn.
- HS luyện đọc câu
-Nêu nghĩa các từ SGK
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc cá nhân.
-Nhận xét.
-HS đọc thầm
-Giả vờ mượn đường để xâm lược nước ta.
-Để được nói hai tiếng xin đánh.
-Xô lính gác, tự ý xông vào là phạm tội khi quân.
-Vì thấy Quốc Toản còn nhỏ đã biết lo việc nước.
-Vì ấm ức bị coi là trẻ con.
-Căm giận lũ giặc.
-Tinh thần yêu nước.
-Nhiều HS nêu.
-Luyện đọc trong nhóm
-3-4 nhóm luyện đọc theo vai.
-1HS đọc cả bài.
Căm giận lũ giặc,tinh thần yêu nước
- HS lắng nghe.
Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000 (tiết 1)
I. Mục tiêu 
- Biết đọc, viết các số có 3 chữ số. 
-Biết đếm thêm một số đơn vị trong trường hợp đơn giản.
- Biết so sánh các số có 3 chữ số. 
-Nhận biết số bé nhất, số lớn nhất có 3 chữ số.
* Bài 1 (dòng 1, 2, 3); Bài 2 a, b; Bài 4; Bài 5.
II.Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra
-Chữa bài kiểm tra.
-Nhận xét chung.
2.Bài mới
-Giới thiệu bài.
-HD HS làm bài tập và ôn.
Bài 1 Viết các số:
-Nêu miệng.
-Cho HS ôn lại cách đọc số có 3 chữ số có 0 ở giữa.
Bài 2: Số 
-Yêu cầu điền số thích hợp vào chỗ trống
Bài 4: >, <, = ?
-Yêu cầu nêu cách so sánh các số có 3 chữ số?
-Cho HS nêu yêu cầu và ra đáp án.
-Nhận xét đánh giá.
Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu
- H nêu miệng 
*Hoạt động tiếp nối:
-Khi đọc và víêt số ta thực hiện như thế nào?
-Nhận xét giao bài tập về nhà.
-Nêu yêu cầu
-Ghi kết quả vào bảng con.
915, 695, 714
-Đọc lại các số.
-Nêu yêu cầu
-HS làm bài và nêu kết quả
-Làm bảng con.
 327 > 299
 465 < 700
 534 = 500 + 34
+Số bé nhất có 3 chữ số : 100
+Số lớn nhất có 3 chữ số: 999
+Số liền sau số: 999 là 1000
-Từ trái sang phải.
**************************************************
Thứ ba ngày 24 tháng 4 năm 2012
Kể chuyện
BÓP NÁT QUẢ CAM
I.Mục tiêu	
 - Sắp xếp đúng thứ tự các tranh và kể lại được từng đoạn câu chuyện (BT 1,2).
*HS khá giỏi: Biết kể lại toàn bộ câu chuyện (BT 3).
*KNS : Kĩ năng tự nhận thức bản thân,kĩ năng đảm nhận trách nhiệm
. II. Chuẩn bị
 - 4 tranh phóng to.
II. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi HS kể chuyện Quả bầu.
- 3 HS kể 3 đoạn chuyện quả bầu
- Nhận xét cho điểm.
2.Bài mới
*HĐ1. Giới thiệu bài: 
*HĐ2. Hướng dẫn kể:
Bài 1: Sắp sếp lại 4 tranh vẽ trong sách theo thứ tự trong chuyện.
- Một HS đọc yêu cầu.
- HS quan sát từng tranh minh hoạ trong SGK.
- HD trao đổi sắp xếp trang theo cặp.
-Trao đổi theo cặp.
- 1 HS lên sắp xếp lại cho đúng thứ tự.
- Nhận xét.
Thứ tự đúng của tranh: 2-1- 4-3
Bài 2: Kể từng đoạn câu chuyện dựa theo 4 tranh đã được sắp xếp lại.
- Tổ chức cho HS tập kể theo nhóm.
- Kể chuyện trong nhóm.
- GV tới các nhóm nhắc nhở gợi ý.
- Tổ chức thi kể trước lớp.
- Kể chuyện trước lớp (nhận xét)
Bài 3: Kể toàn bộ câu chuyện.
- Gợi HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
 - HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- GV cùng lớp nhận xét đánh giá.
*Hoạt động tiếp nối:
- Câu chuyện khuyên ta điêu gì?
- Nhận xét giờ học
- Nhắc HS xem bài sau
-Lòng căm thù giặc sâu sắc ,ý thức bảo vệ tổ quốc...
Toán
ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHAM VI 1000
I.Mục tiêu
- Biết đọc, viết các số có 3 chữ số.
- Biết phân tích các số có 3 chữ số thành các trăm, các chục, các đơn vị và ngược lại.
- Biết sắp xếp các số theo thứ tự xác định từ bé đến lớn và ngược lại.
*BT cần làm: 1,2, 3.
II. Các hoạt động dạy học:
1. Kiểm tra bài cũ
2.Bài mới: Giới thiệu bài
HD làm bài tập
Bài 1: Mỗi số sau ứng với cách đọc nào.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- Yêu cầu HS làm bài.
- HS làm SGK.
- Nhận xét đánh giá.
- 1 HS lên bảng chữa (nhận xét)
a) Chín trăm ba mươi chín 939
Bài 2: 
a. Viết các số.	
+ Làm bảng con.
- HD mẫu. 965 = 900 + 60 + 5 
+ 1 số lên bảng chữa.
477 = 400 + 70 + 7
618 = 600 + 10 + 8
593 = 500 + 90 + 3
- Nhận xét chữa bài.
404 = 400 + 4
b. Viết.
- HD mẫu. 800 + 90 + 5 = 895
200 + 20 + 2 = 222
700 + 60 + 8 = 768
600 + 50 = 650
- Nhận xét chữa bài.
800 + 8 = 808
Bài 3: Viết các số.
- HS làm bài.
- Yêu cầu HS làm vào vở.
a. Từ lớn đến bé.
- 1 số lên chữa
297, 285, 279, 257
b. từ bé đến lớn.
257, 279, 285, 297
- 1 HS đọc yêu cầu.
- Cả lớp làm bài vào SGK.
*Hoạt động tiếp nối:
- Củng cố về đọc, viết các số có 3 chữ số.
- Nhận xét giờ học.
-Nhắc HS xem bài sau
-Theo dõi
Chính tả: (Nghe viết)
BÓP NÁT QUẢ CAM
I.Mục tiêu
- Chép lại chính xác bài CT, trình bày đúng đoạn tóm tắt truyện : Bóp nát quả cam.
- Làm được BT 2a/b, hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. 
II. Chuẩn bị
 - Bảng quay bài tập 2 (a).
:III Các hoạt động dạy học:
 1. Kiểm tra bài cũ:
 2.Bài mới
*HĐ1: Giới thiệu bài: 
 *HĐ2: Hướng dẫn nghe viết:
- GV đọc lại chính tả 1 lần.
- 2 HS đọc bài.
- Những chữ nào trong bài chính tả viết hoa? Vì sao phải viết hoa?
- Chữ thấy viết hoa nhiều là chữ đầu câu. Chữ viết hoa vì là chữ đứng đầu câu. Quốc Toản tên riêng.
- Yêu cầu tìm và viết từ khó.
- HS viết bảng con, bảng lớp.
- GV đọc HS viết.
- HS viết bài vào vở.
- Đọc cho HS soát lỗi.
- HS chữa lỗi.
- Chấm chữa 5- 7 bài.
*HĐ3: Hướng dẫn làm bài tập:
Bài 2 (a)
- HS đọc yêu cầu.
- HD làm bài.
- Lớp làm vào vở.
- Yêu cầu HS làm bài.
 a. Đông sao thì nắng, vắng sao thì
 - Theo dõi nhắc nhở HS yếu
mưa.
- Nó múa làm sao ?
- Nó xoè cánh ra?
- Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao.
- Nhận xét đánh giá.
- Có xáo thì xáo nước trong.
- Chớ xáo nước đục đau lòng cò con.
*HĐ tiếp nối: 
- Nêu từ khó trong bài
- Nhắc HS xem bài sau
- Nhận xét giờ học
-HS nêu
TNXH
Bài: MẶT TRĂNG VÀ CÁC VÌ SAO.
I. Muïc tieâu: 
- Kh¸i qu¸t h×nh d¹ng, ®Æc ®iÓm cña MÆt Tr¨ng vµ c¸c v× sao ban ®ªm.
II. Chuaån bò
Caùc tranh aûnh trong SGK trang 68, 69.
Moät soá böùc tranh veà traêng sao.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi cuõ : Maët Trôøi vaø phöông höôùng.
Maët trôøi moïc ôû ñaâu vaø laën ôû ñaâu?
Em haõy xaùc ñònh 4 phöông chính theo Maët Trôøi.
GV nhaän xeùt.
3. Baøi môùi : Giíi thiÖu bài 
Vaøo buoåi toái, ban ñeâm, treân baàu trôøi khoâng maây, ta nhìn thaáy nhöõng gì?
Hoaït ñoäng 1: Qsaùt tranh vaø traû lôøi caùc caâu hoûi.
+Böùc aûnh chuïp veà caûnh gì?
+Em thaáy Maët Traêng hình gì?
+Traêng xuaát hieän ñem laïi lôïi ích gì?
+Aùnh saùng cuûa Maët Traêng ntn coù gioáng Maët Trôøi khoâng?
- Treo tranh soá 1, giôùi thieäu veà Maët Traêng (veà hình daïng, aùnh saùng, khoaûng caùch vôùi Traùi Ñaát).
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän nhoùm 
Yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän caùc noäi dung sau:
+Quan saùt treân baàu trôøi, em thaáy Maët Traêng coù hình daïng gì?
+Em thaáy Maët Traêng troøn nhaát vaøo nhöõng ngaøy naøo?
+Coù phaûi ñeâm naøo cuõng coù traêng hay khoâng?
Yeâu caàu 1 nhoùm HS trình baøy.
Keát luaän: Quan saùt treân baàu trôøi, ta thaáy Maët Traêng coù nhöõng hình daïng khaùc nhau: Luùc hình troøn, luùc khuyeát hình löôõi lieàm  Maët Traêng troøn nhaát vaøo ngaøy giöõa thaáy aâm lòch, 1 thaùng 1 laàn. Coù ñeâm coù traêng, coù ñeâm khoâng coù traêng (nhöõng ñeâm cuoái vaø ñaàu thaùng aâm lòch). Khi xuaát hieän, Maët traêng khuyeát, sau ñoù troøn daàn, ñeán khi troøn nhaát laïi khuyeát daàn.
Cung caáp cho HS baøi thô:
GV giaûi thích moät soá töø khoù hieåu ñoái vôùi HS: löôõi trai, laù luùa, caâu lieâm, löôõi lieàm (chæ hình daïng cuûa traêng theo thôøi gian).
Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm.
Ycaàu HS thaûo luaän ñoâi vôùi caùc noäi dung sau:
+Treân baàu trôøi veà ban ñeâm, ngoaøi Maët Traêng chuùng ta coøn nhìn thaáy nhöõng gì?
+Hình ...  từ ngữ về nghề nghiệp nhân dân ta. Và phẩm chất của học sinh.
-HS nêu
Toán
ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ ( T2 )
I. Mục tiêu
Biết cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm. 
Biết làm tính cộng , trừ có nhớ trong phạm vi 100
Biết làm tính cộng trừ không nhớ các số có đến ba chữ số
Giải bài toán về ít hơn; tìm số bị trừ, tìm số hạng của một tổng
* Bài 1 (cột 1,3); Bài 2 (cột 1,3); Bài 3; Bài 5.
II. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động dạy 
Hoạt động học
1.Bài cũ: Chữa bài tập về nhà
2.Bài mới: Gtb
Bài 1: Yêu cầu HS nhẩm theo cặp
-Em nhận xét gì giữa mối quan hệ phép cộng trừ?
Bài 2: Cho HS nêu cách đặt
Bài 3: Cho HS đọc bài
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
- Lớp vở nháp, 1H lên bảng
Bài 5: Cho hs ôn lại cách tìm số bị trừ số hạng
* Hoạt động tiếp nối:
-Nêu cộng, trừ nhẩm các số tròn trăm ?
- Hệ thống kiến thức
-Nhận xét dặn dò HS
-Thực hiện.
-Nhẩm theo cặp.
-Nêu: 500 + 300 = 800
 800 – 300 = 500
 800 – 500 = 300
-Lấy tổng trừ đi số hạng này ta được số hạng kia.
-Thực hiện cách tính vào bảng con.
-Nêu cách tính.
-2HS đọc đề bài.
-Bài toán về ít hơn.
Giải
Em cao là: 165 – 33 = 132 (cm)
Đáp số: 132 cm
-Làm bảng con
 x - 32= 45 x + 45 = 79
 x = 45 + 32 x = 79 - 45
 x = 77 x = 34
-HS nêu
Moân: TAÄP VIEÁT
Baøi: CHỮ HOA Q ( Kiểu 2).
I.Muïc ñích:
- ViÕt ®óng ch÷ hoa V kiÓu 2 (1 dßng cì võa, 1 dßng cì nhá), ch÷ vµ c©u øng dông: Việt (1 dßng cì võa, 1 dßng cì nhá ),Việt Nam thân yêu 3 lÇn .
* HS khá giỏi: Viết đúng, đủ các dòng (tập viết ở lớp) trên trang vở Tập viết 2.
II. Ñoà duøng daïy – hoïc.
Maãu chöõ, baûng phuï.
Vôû taäp vieát, buùt.
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc chuû yeáu.
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi cuõ 
2. Baøi môùi: Gtb 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa 
-Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
-Gaén maãu chöõ V kieåu 2 
-Chöõ V kieåu 2 cao maáy li? 
-Vieát bôûi maáy neùt?
-GV chæ vaøo chöõ V kieåu 2 vaø mieâu taû: 
+ Goàm 1 neùt vieát lieàn laø keát hôïp cuûa 3 neùt cô baûn –1 neùt moùc hai ñaàu (traùi – phaûi), 1 neùt cong phaûi (hôi duoãi, khoâng thaät cong nhö bình thöôøng) vaø 1 neùt cong döôùi nhoû.
-GV vieát baûng lôùp.
-GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
-HS vieát baûng con.
-GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
-GV nhaän xeùt uoán naén.
Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
-Giôùi thieäu caâu: Vieät Nam thaân yeâu. 
-Quan saùt vaø nhaän xeùt:
-Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
-Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
-Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
-GV vieát maãu chöõ: Vieät löu yù noái neùt V vaø ieät.
-HS vieát baûng con
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
 Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
-GV neâu yeâu caàu vieát.
-GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
-Chaám, chöõa baøi.
-GV nhaän xeùt chung.
*Hoạt đông tiếp nối: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- Chuaån bò: OÂn caùch vieát caùc chöõ hoa: A, M, N, Q, V (kieåu 2).
- HS quan saùt
- 5 li.
- 1 neùt
- HS quan saùt
- HS quan saùt.
- HS taäp vieát treân baûng con
- HS ñoïc caâu
- V , N, h, y : 2,5 li
- t : 1,5 li
- i, eâ, a, m, n, u : 1 li
- Daáu naëng (.) döôùi eâ.
- Khoaûng chöõ caùi o
- HS vieát baûng con
- Vôû Taäp vieát
- HS vieát vôû
THEÅ DUÏC
Baøi:CHUYỀN CẦU – TRÒ CHƠI: “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”
I.Muïc tieâu:
- BiÕt c¸ch chuyÒn cÇu b»ng b¶ng c¸ nh©n hoÆc vît gç theo nhãm hai ng­êi.
- BiÕt c¸ch ch¬i c¸c trß ch¬i vµ tham gia ch¬i được các trò chơi.
II. Ñòa ñieåm vaø phöông tieän.
-Veä sinh an toaøn saân tröôøng.
- Caàu, vôït, 5-6 quaû boùng.
III. Noäi dung vaø Phöông phaùp leân lôùp.
A.Phaàn môû ñaàu:
-Taäp hôïp lôùp phoå bieán noäi dung baøi hoïc.
-Ñöùng voã tay vaø haùt.
-Ñi theo moät haøng doïc.
-Ñi theo voøng troø vaø hít thôi saâu.
-Xoay caùc khôùp
-OÂn baøi theå duïc phaùt trieån chung
-Troø chôi: Laøm theo hieäu leänh.
B.Phaàn cô baûn.
1)Chuyeàn caàu theo nhoùm 2 ngöôøi.
2)Troø chôi: Neùm boùng truùng ñích.
-Neâu teân troø chôi.
-Nhaéc laïi caùch chôi.
-Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
C.Phaàn keát thuùc.
- Ñi ñeàu theo 4 haøng doïc vaø haùt.
-Moät soá ñoäng taùc thaû loûng cô theå.
-Heä thoáng baøi.
-Nhaän xeùt giôø hoïc.
-Nhaéc HS veà nhaø oân chuyeàn caàu.
***********************************************
 Thứ 6 ngày 27 tháng 4 năm 2012
Chính tả: (nghe viết) 
 LƯỢM
I. Mục tiêu
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng 2 khổ thơ theo thể 4 chữ.
- Làm được bài tập 2 a/b hoặc BT 3, hoặc BT Ct phương ngữ do GV soạn.
II. Các hoạt động dạy học 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1.Kiểm tra
-Đọc lao xao, làm sao, xoè cánh, đi sau, 
-Nhận xét đánh giá.
2.Bài mới: Giới thiệu bài.
*Hoạt động 1: HD nghe-viết:
-Đọc bài viết.
-Mỗi dòng thơ có mấy chữ?
-Nên bắt đầu viết như thế nào?
-Cho HS phân tích viết từ khó vào b/c
-Đọc lại lần 2:
-Đọc:
-Đọc cho HS soát lỗi.
-Chấm một số bài.
*Hoạt động 2: HD bài tập
Bài 2: Em chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống
- HS nêu y/c
-HS làm bài và nêu kết quả
*Hoạt đôn gj tiếp nối: 
-Nhận xét – tuyên dương..
-Nhắc HS về làm tiếp bài tập ở nhà.
-Nghe viết bảng con.
-Nghe.
-2HS đọc lại. Đồng thanh.
-4chữ.
-Lùi vào 3 ô.
-Phân tích và viết bảng con: loắt choắt, nghênh nghênh, nhấp nhô
-Nghe.
-Viết vào vở.
-Đổi vở soát lỗi.
-2-3HS đọc yêu cầu.
a.Hoa sen ,xen kẽ
Ngày xưa,say sưa
Cư xử.lịch sự
b.Con kiến,kín mít
Cơm chín,chiến đấu
Kim tiêm,trái tim
Toán
OÂN TAÄP VEÀ PHEÙP NHAÂN VAØ PHEÙP CHIA.
I. MỤC TIÊU
- Thuộc bảng nhân và bảng chia 2,3,4,5 để tính nhẩm
- Biết tính giá trị của biểu thức có hai dấu phép tính( trong đó có một dấu nhân hoặc phép chia, nhân chia trong phạm vi bảng tính đã học)
- Biết tìm số bị chia, tích
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
*BT cần làm: 1(a), 2(dòng 1), 3, 5.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
GV: Baûng phuï, phaán maøu.
HS: Vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi cuõ 
2. Baøi môùi: Gtb 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp.
Baøi 1:Neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp, sau ñoù cho HS töï laøm baøi.
Baøi 2: Neâu ycaàu cuûa baøi vaø cho HS töï laøm baøi.
- Yeâu caàu HS neâu caùch thöïc hieän cuûa töøng bieåu thöùc trong baøi.
- Nhaän xeùt baøi cuûa HS vaø cho ñieåm.
Baøi 3: Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
- HS lôùp 2A xeáp thaønh maáy haøng?
- Moãi haøng coù bao nhieâu HS?
- Vaäy ñeå bieát taát caû lôùp coù bao nhieâu HS ta laøm ntn?
- Taïi sao laïi thöïc hieän pheùp nhaân 3 x 8?
- Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Baøi 5: Baøi toaùn yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
- Yeâu caàu HS töï laøm baøi vaø neâu caùch laøm cuûa mình.
*Hoạt động tiếp nối: 
- Nhận xét tiết học.
- VN học bài, chuẩn bị bài sau.
- Laøm baøi vaøo vôû baøi taäp. 
2 x 4 =8 5 x 6 = 30
3 x 9 = 29 12 : 2 = 6
4 x 5 =20 12 : 3= 4
- 2 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
4 x 6 + 16 = 24 + 16
 = 40
20 : 4 x 6 = 5 x 6
 = 30
Baøi giaûi
	Soá HS cuûa lôùp 2A laø:
	3 x 8 = 24 (HS)
	Ñaùp soá: 24 HS.
- Tìm x.
- Nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia, thöøa soá.
X : 3 = 5
X = 5 x 3
X = 15
5 x X = 35
X = 35 : 5
X = 7
Tập làm văn
ÑAÙP LÔØI AN UÛI. KỂ CHUYỆN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN
I. Muc tiªu
- Biết đáp lời an ủi trong tình huống giao tiếp đơn giản (BT 1,2).
- Viết được một đoạn văn ngắn kể về một việc tốt của em hoặc của bạn em(BT 3).
*KNS: Kĩ năng giao tiếp, kĩ năng lắng nghe tích cực.
II. Đå dïng d¹y häc
 -Tranh minh hoaï baøi taäp 1. Caùc tình huoáng vieát vaøo giaáy khoå nhoû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Baøi cuõ 
2. Baøi môùi: Giới thiệu bài 
* Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi 
Baøi 1: Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
- Treo tranh minh hoïa vaø hoûi: Tranh veõ nhöõng ai? Hoï ñang laøm gì?
- Khi thaáy baïn mình bò oám, baïn aùo hoàng ñaõ noùi gì?
- Lôøi noùi cuûa baïn aùo hoàng laø moät lôøi an uûi. Khi nhaän ñöôïc lôøi an uûi naøy, baïn HS bò oám ñaõ noùi theá naøo?
- Khuyeán khích caùc em noùi lôøi ñaùp khaùc thay cho lôøi cuûa baïn HS bò oám.
- Khen nhöõng HS noùi toát.
Baøi 2: Baøi yeâu caàu chuùng ta laømgì?
- Yeâu caàu 1 HS ñoïc caùc tình huoáng trong baøi.
-Yêu caàu HS nhaéc laïi tình huoáng a.
- Haõy töôûng töôïng con laø baïn HS trong tình huoáng naøy. Vaäy khi ñöôïc coâ giaùo ñoäng vieân nhö theá, con seõ ñaùp laïi lôøi coâ theá naøo?
- Goïi 2 HS leân baûng ñoùng vai theå hieän laïi tình huoáng naøy. Sau ñoù, yeâu caàu HS thaûo luaän theo caëp ñeå tìm lôøi ñaùp laïi cho töøng tình huoáng.
- Goïi 1 soá caëp HS trình baøy tröôùc lôùp.
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt baøi cuûa caùc baïn trình baøy tröôùc lôùp.
- Nhaän xeùt caùc em noùi toát.
Baøi 3: Goïi HS ñoïc yeâu caàu.
- Goïi HS trình baøy .
- Nhaän xeùt, cho ñieåm HS.
*Hoạt động tiếp nối: 
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën HS luoân bieát ñaùp laïi lôøi an uûi moät caùch lòch söï.
- Chuaån bò: Keå ngaén veà ngöôøi thaân.
- Haùt
- Ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
- Tranh veõ hai baïn HS. 1 baïn ñang bò oám naèm treân giöôøng, 1 baïn ñeán thaêm baïn bò oám.
- Baïn noùi: Ñöøng buoàn. Baïn saép khoûi roài.
- Baïn noùi: Caûm ôn baïn.
- HS tieáp noái nhau phaùt bieåu yù kieán: Baïn toát quaù./ Caûm ôn baïn ñaõ chia xeû vôùi mình./ Coù baïn ñeán thaêm mình cuõng ñôõ nhieàu roài, caûm ôn baïn./
- Baøi yeâu caàu chuùng ta noùi lôøi ñaùp cho moät soá tröôøng hôïp nhaän lôøi an uûi.
- HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK.
-Em buoàn vì ñieåm kieåm tra khoâng toát. Coâ giaùo an uûi: “Ñöøng buoàn. Neáu coá gaéng hôn, em seõ ñöôïc ñieåm toát.”
- HS tieáp noái nhau phaùt bieåu yù kieán: Con xin caûm ôn coâ./ Con caûm ôn coâ aï. Laàn sau con seõ coá gaéng nhieàu hôn./ Con caûm ôn coâ. Nhaát ñònh laàn sau con seõ coá gaéng./
 b) Caûm ôn baïn./ Coù baïn chia xeû mình thaáy cuõng ñôõ tieác roài./ Caûm ôn baïn, nhöng mình nghó laø noù seõ bieát ñöôøng tìm veà nhaø./ Noù khoân laém, mình raát nhôù noù./
 c) Caûm ôn baø, chaùu cuõng mong laø ngaøy mai noù seõ veà./ Neáu ngaøy mai noù veà thì thích laém baø nhæ./ Caûm ôn baø aï./
- Vieát moät ñoaïn vaên ngaén (3, 4 caâu) keå moät vieäc toát cuûa em hoaëc cuûa baïn em.
- HS suy nghó veà vieäc toát maø mình seõ kê
- 5 HS keå laïi vieäc toát cuûa mình.

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 33(1).doc