Kĩ năng sống Tiếng Việt 2 (chuẩn)

Kĩ năng sống Tiếng Việt 2 (chuẩn)

Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim (tuần 1)

Các KNS PP/KTDH

-Tự nhận thức về bản thân (hiểu về mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh)

-Lắng nghe tích cực

-Kiên định

-Đặt mục tiêu (biết đề ra mục tiue6 và lập kế hoạch thực hiện) -Động não

-Trình bày 1 phút

-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.

 

doc 14 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 370Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kĩ năng sống Tiếng Việt 2 (chuẩn)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KY NĂNG SONG KHOI 2
Kĩ năng sống Tiếng Việt 2
Tập đọc: Có công mài sắt, có ngày nên kim (tuần 1)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức về bản thân (hiểu về mình, biết tự đánh giá ưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh)
-Lắng nghe tích cực 
-Kiên định
-Đặt mục tiêu (biết đề ra mục tiue6 và lập kế hoạch thực hiện) 
-Động não
-Trình bày 1 phút 
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
 Tập làm văn: Tự giới thiệu (tuần 1)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức vể bản thân.
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến ngưới khác
-Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin
-Đóng vai
 Tập đọc: Phần thưởng (tuần 2)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác.
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm – chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
 Tập đọc: Làm việc thật là vui (tuần 2)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức về bản thân: ý thức được mình đang làm gì và cần phải làm gì.
-Thể hiện sự tự tin: có niềm tin vào bản thân, tin rằng mình có thể trở thành người cí ích, có nghị lực để hoàn thành nhiệm vụ.
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
-Thảo luận nhóm
 Tập làm văn: Chào hỏi, tự giới thiệu (tuần 2)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức vể bản thân.
-Giao tiếp, cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tìm kiếm và xử lí thông tin 
-Trải nghiệm 
-Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin
-Đóng vai
 Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ (tuần 3)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị: có khả năng hiểu rõ những giá trị của bản thân, biết tôn trọng và thừa nhận người khác có những giá trị khác
-Lắng nghe tích cực 
-Trải nghiệm, thảo luận nhóm – chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực
 Tập làm văn: Sắp xếp câu trong bài : Lập danh sách HS (tuần 3)
Các KNS
PP/KTDH
-Tư duy sáng tạo. khám phá và kết nối các sự việc, độc lập suy nghĩ.
-Hợp tác.
-Tìm kiếm và xử lí thông tin 
-Động não
Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin
-Đóng vai
 Tập đọc: Bím tóc duôi sam (tuần 4)
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Tìm kiếm sự hổ trợ
-Tư duy phê phán 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Cảm ơn, xin lỗi (tuần 4)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp, cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tự nhận thức về bản thân.
Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin 
-Đóng vai
 Tập đọc – kể chuyện: Chiếc bút mực (tuần 5)
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Hợp tác
-Ra quyết định giải quyết vấn đề 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm
 trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Trả lời câu hỏi. Đặt tên cho bài. Luyện tập về mục lục sách (tuần 5)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp
-Hợp tác
-Tư duy sáng tạo: độc lập suy nghĩ
-Tìm kiếm thông tin
-Động não
Làm việc nhóm – chia sẻ thông tin 
-Đóng vai
 Tập đọc: Mẩu giấy vụn (tuần 6)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức về bản thân
-Xác định giá trị 
-Ra quyết định 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Khẳng định, phủ định. Luyện tập về mục lục sách (tuần 6)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp
-Thể hiện sự tự tin 
-Tìm kiếm thông tin 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
-Đóng vai
Tập đọc: Người thầy cũ (tuần 7)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân
-Lắng nghe tích cực 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Kể ngắn theo tranh. Luyện tập về thời khóa biểu (tuần 7)
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự tự tin khi tham gia các hoạt động học tập.
-Lắng nghe tích cực 
-Quản lí thời gian 
-Động não
Làm việc nhóm –chia sẻ thông tin 
-Đóng vai
 Tập đọc: Người mẹ hiền (tuần 8) 
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Kiểm soát cảm xúc 
-Tư duy phê phán 
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Mời, nhờ, yêu cầu, đề nghị. Kể ngắn theo câu hỏi (Tuần 8)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Hợp tác
-Ra quyết định 
-Tự nhận thức về bản thân
-Lắng nghe phản hồi tích cực
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
-Động não
 Tập đọc: Sáng kiến của bé Hà (tuần 10)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trải nghiệm 
-Đóng vai
 -Trình bày 1 phút 
 Tập đọc: Bà cháu (tuần 11)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Giải quyết vấn đề 
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Chia buồn, an ủi (tuần 11)
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiến người khác.
-Tự nhận thức bản thân 
-Đóng vai
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập đọc: Sự tích cây vú sữa (tuần 12)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thông (hiểu cảnh ngộ và tâm trạng của người khác).
-Đóng vai
 -Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Gọi điện (tuần 12)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: cởi mở, tự tin, lịch sự trong giao tiếp.
-Lắng nghe tích cực 
-Xử lí tình huống. 
-Đóng vai
 Tập đọc: Bông hoa niềm vui (tuần 13)
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Tìm kiếm sự hổ trợ 
-Đóng vai
-Trình bày 1 phút 
 Tập đọc: Câu chuyện bó đũa (tuần 14)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Hợp tác
-Giải quyết vấn đề 
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập đọc: Hai anh em (tuần 15)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Chia vui. Kể về anh chị em (tuần 15)
Các KNS
PP/KTDH
-Thể hiện sự cảm thông 
-Xác định giá trị 
-Tự nhận thức về bản thân 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống
 Tập đọc: Con chó nhà hàng xóm (tuần 16)
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trình bày suy nghĩ
-Tư duy sáng tạo. 
-Phản hồi, lắng nghe tích cực, chia sẻ
-Động não
-Trải nghiệm, -Thảo luận nhóm, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực 
 Tập làm văn: Khen ngợi, Kể ngắn về con vật. Lập thời gian biểu (tuần 16)
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Quản lí thời gian 
-Lắng nghe tích cực 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống 
 Tập làm văn: Ngạc nhiên, thích thú. Lập thời gian biểu (tuấn 17)
Các KNS
PP/KTDH
-Kiểm soát cảm xúc 
-Quản lí thời gian 
-Lắng nghe tích cực 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống 
 Tập đọc: Thu Trung Thu (tuần 19) 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Trình bày 1 phút 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
 Tập làm văn: Dáp lời chào, lời tự giới thiệu (tuần 19)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ thực hành đáp lại lời chào theo tình huống.
 Tập đọc – kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió (tuần 20)
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ung81 xử văn hóa
-Ra quyết định: ứng phó, giải quyết vấn đề
-Kiên định
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
 Tập đọc – kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng (tuấn 21)
Các KNS
PP/KTDH
-Xác định giá trị 
-Thể hiện sự cảm thông 
-Tư duy phê phán 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Bài tập tình huống 
 Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn (tuần 21 – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Tự nhận thức
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời cảm ơn theo tình huống.
 Tập đọc – kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn (tuần 22)
Các KNS
PP/KTDH
-Tư duy sáng tạo. 
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng
-Thảo luận nhóm
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
 Tập đọc: Cò và Cuốc (tuần 22)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân
-Thể hiện sự cảm thông 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Trình bày 1 phút 
 Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi (tuần 22) – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ thực hành đáp lới xin lỗi theo tình huống.
 Tập đọc – kể chuyện: Bác sĩ Sói (tuần 23)
Các KNS
PP/KTDH
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
-Thảo luận cặp đôi-chia sẻ 
 Tập làm văn: Đáp lời khẳng định (tuần 23) – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời khẳng định theo tình huống.
 Tập đọc – kể chuyện: Quả tim khỉ (tuần 24)
Các KNS
PP/KTDH
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng 
-Tư duy sáng tạo. 
-Thảo luận nhóm
-Trình bày ý kiến cá nhân 
 Tập đọc: Voi nhà (tuần 24)
Các KNS
PP/KTDH
-Ra quyết định 
-Ứng phó với căng thẳng 
-Đặt câu hỏi 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
 Tập làm văn: Đáp lời phủ định (tuần 24) – BT2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời từ chối theo tình huống
 Tập làm văn: Đáp lời đống ý (tuần 25) – BT1,2
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời đồng ý theo tình huống
 Tập đọc – kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con (tuần 26) 
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức: xác định giá trị bản thân
-Ra quyết định 
-Thể hiện sự tự tin 
-Trình bày ý kiến cá nhân 
-Đặt câu hỏi 
 Tập làm văn: Đáp lời đồng ý (tuần 26) – BT1
Các KNS
PP/KTDH
-Giao tiếp: ứng xử văn hóa
-Lắng nghe tích cực 
Hoàn tất một nhiệm vụ: thực hành đáp lời đồng ý theo tình huống
 Tập đọc – kể chuyện: Kho báu (tuần 28)
Các KNS
PP/KTDH
-Tự nhận thức
-Xác định giá trị bản thân 
-Lắng nghe tích cực 
-Trình  ... động để xương và cơ phát triển tốt.
-Trò chơi 
-Làm việc cặp đôi
 Bài 6: Tiêu hóa thức ăn
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giúp thức ăn tiêu hóa được dễ dàng.
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai như: Nô đùa, chạy nhảy sau khi ăn và nhịn đi đại tiện.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân trong việc thực hiện ăn uống.
-Thảo luận nhóm
 -Hỏi đáp trước lớp 
-Đóng vai, xử lí tình huống 
 Bài 7: Ăn uống đầy đủ
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì trong việc ăn uống hằng ngày.
-Quản lí thời gian để đảm bảo ăn uống hợp lí.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân để đảm bảo ăn đũ 3 bữa và uống đủ nước.
-Động não
-Thảo luận nhóm
-Trò chơi 
-Tự nói với bản thân 
 Bài 8: Ăn, uống sạch sẽ
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Quan sát và phân tích để nhận biết những việc làm, hành vi đảm bảo ăn uống sạch sẽ.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để đảm bảo ăn uống sạch sẽ.
-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét về hành vi có liên quan đến việc thực hiện ăn uống của mình.
-Động não
 -Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
 Bài 9: Đề phòng bệnh giun
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng bệnh giun.
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi ăn uống không sạch sẽ, không đảm bảo vệ sinh – gây ra bệnh giun.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm với bản thân để phòng bệnh giun.
-Động não
 -Thảo luận nhóm
 -Đóng vai, xử lí tình huống 
 Bài 11: Gia đình
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận thức vị trí của mình trong gia đình.
-Kĩ năng làm chủ bản thân và kĩ năng hợp tác: Đảm nhận trách nhiệm và hợp tác khi tham gia công việc trong gia đình, lựa chọn công việc phù hợp lứa tuổi.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Viết tích cực 
 Bài 13: Giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giữ sạch môi trường xung quanh nhà ở.
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường.
-Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.
-Có trách nhiệm thực hiện giữ vệ sinh môi trường xung quanh nhà ở.
-Động não
 -Thảo luận nhóm
 -Đóng vai, xử lí tình huống 
 Bài 14: Phòng tránh ngộ độc khi ở nhà
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng tránh ngộ độc khi ở nhà.
-Kĩ năng tự bảo vệ: Ứng phó với các tình huống ngộ độc.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ
-Trò chơi 
 Bài 16: Các thành viên trong trường
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận thức vị trí của mình trong nhà trường.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm tham gia công việc trong trường phù hợp với lứa tuổi.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Tự nói với bản thân 
 Bài 17: Phòng tránh ngã khi ở trường
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng kiên định: Từ chối không tham gia vào trò chơi nguy hiểm.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để phòng té ngã.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Chúng em biết 3 
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
 Bài 18: Thực hành – Giữ trường học sạch đẹp
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các hành vi của mình có liên quan đến việc giữ gìn trường lớp.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm tham gia công việc để giữ trường học sạch đẹp.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giữ trường học sạch đẹp.
-Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.
-Thảo luận theo cặp / nhóm
-Thực hành
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
 Bài 19: Đường giao thông
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng kiên định: Từ chối hành vi sai luật lệ giao thông
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi gặp một số biển báo giao thông.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận theo nhóm
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
 Bài 20: An toàn khi đi các phương tiện giao thông
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì khi đi các phương tiện giao thông
-Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi sai quy định khi đi các phương tiện giao thông.
-Kĩ năng làm chủ bản thân: Có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định khi đi các phương tiện giao thông
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Chúng em biết 3 
 Bài 21-22: Cuộc sống xung quanh
Các KNS
PP/KTDH
-Tìm kiếm và xử lí thông tin quan sát về nghề nghiệp của người dân ở địa phương.
-Kĩ năng tìm kiếm và xử lí thông tin: Phân tích, so sánh nghề nghiệp của người dân ở thành thị và nông thôn.
-Phát triển kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện công việc.
-Quan sát hiện trường / tranh ảnh
-Thảo luận nhóm
 -Viết tích cực 
 Bài 25: Một số loài cây sống trên cạn
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về các loài cây sống trên cạn.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.
-Phát triển kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người xung quanh cùng bảo vệ cây cối.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
 Bài 26: Một số loài cây sống dưới nước
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về cây sống dưới nước
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối.
-Kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người xung quanh bảo vệ cây cối.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi -Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
 Bài 28: Một số loài vật sống trên cạn
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về động vật sống trên cạn.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ động vật.
-Phát triển kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người cùng bảo vệ động vật
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
-Viết tích cực 
 Bài 29: Một số loài vật sống dưới nước
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về động vật sống dưới nước.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ động vật.
-Phát triển kĩ năng hợp tác: Biết hợp tác với mọi người cùng bảo vệ động vật.
-Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập.
-Thảo luận nhóm
 -Trò chơi 
-Suy nghĩ – Thảo luận cặp đôi – Chia sẻ. 
 Bài 30: Nhận biết cây cối và các con vật
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin về cây cối và các con vật.
-Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để bảo vệ cây cối và các con vật.
-Kĩ năng hợp tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Kĩ năng sống môn Đạo đức lớp 2
Bài 1: Học tập sinh hoạt đúng giờ
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quản lí thời gian để học tập sinh hoạt đúng giờ.
-Kĩ năng lập kế hoạch để học tập sinh hoạt đúng giờ.
-Kĩ năng tư duy phê phán:, đánh giá hành vi sinh hoạt, học tập đúng giờ và chưa đúng giờ.
-Thảo luận nhóm
-Hoàn tất một nhiệm vụ
-Tổ chức trò chơi
-Xử lí tình huống. 
 Bài 2: Biết nhận lỗi và sửa lỗi
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề trong tình huống mắc lỗi.
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm đối với việc làm của bản thân.
-Thảo luận nhóm
-Giải quyết vấn đề 
 Bài 3: Gọn gàng, ngăn nắp
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng giải quyết vấn đề để thực hiện gọn gàng, ngăn nắp.
-Kĩ năng quản lí thời gian để thực hiện gọn gàng, ngăn nắp.
-Thảo luận nhóm
-Đóng vai
 -Tổ chức trò chơi
 -Xử lí tình huống. 
 Bài 4: Chăm làm việc nhà
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm tham gia làm việc nhà phù hợp với khả năng.
-Thảo luận nhóm
 -Đóng vai
 Bài 5: Chăm chỉ học tập
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng quản lí thời gian học tập của bản thân
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 Bài 6: Quan tâm, giúp đỡ bạn
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với bạn bè
-Thảo luận nhóm
 -Đóng vai
 Bài 7: Giữ gìn trường lớp sạch đẹp
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trường lớp sạch đẹp.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 Bài 8: Giữ trật tự, vệ sinh nơi công cộng
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng hợp tác với mọi người trong việc giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để giữ gìn trật tự, vệ sinh nơi công cộng.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 Bài 9: Trả lại của rơi
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng xác định giá trị bản thân (giá trị của sự thật thà)
-Kĩ năng giải quyết vấn đề trong tình huống nhặt được của rơi.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 -Đóng vai
 -Xử lí tình huống. 
 Bài 10: Biết nói lời yêu cầu, đề nghị
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng nói lời yêu cầu, đề nghị lịch sự trong giao tiếp với người khác.
-Kĩ năng thể hiện sự tự trọng và tôn trọng người khác.
-Thảo luận nhóm
-Đóng vai
-Trò chơi 
 Bài 11: Lịch sự khi nhận và gọi điện thoại
Các KNS
PP/KTDH
Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi nhận và gọi điện thoại.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
-Đóng vai
 Bài 12: Lịch sự khi đến nhà người khác
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng giao tiếp lịch sự khi đến nhà người khác.
-Kĩ năng thể hiện sự tự tin, tự trọng khi đến nhà người khác.
-Kĩ năng tư duy, đánh giá hành vi lịch sự và phê phán hành vi chưa lịch sự khi đến nhà người khác.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 -Đóng vai
 Bài 13: Giúp đỡ người khuyết tật
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông với người khuyết tật.
-Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề phù hợp trong các tình huống liến quan đến người khuyết tật.
-Kĩ năng thu thập và xử lí thông tin về các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật ở địa phương.
-Thảo luận nhóm
 -Động não
 -Đóng vai
 -Dự án
 Bài 14: Bảo vệ loài vật có ích
Các KNS
PP/KTDH
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm để bảo vệ loài vật có ích.
-Thảo luận nhóm
 -Động não

Tài liệu đính kèm:

  • dockY NANG SONG KHOI 2 DU.doc