Kế hoạch bài học khối 2 - Trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 - Tuần 1

Kế hoạch bài học khối 2 - Trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 - Tuần 1

I./ Mục tiêu.

- Giúp học sinh củng cố về .

· Đọc viết các số trong phạm vi 10

· Số có 1 chữ số, số có 2 chữ số.

· Số liền trước, số liền sau.

II./ Đồ dùng dạy học .

- Giáo viên : Viết nội dung BT1 lên bảng.

- Học sinh : dụng cụ học toán.

III./ Các hoạt động dạy học.

 

doc 24 trang Người đăng haihoa22 Lượt xem 389Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học khối 2 - Trường tiểu học Ngô Hữu Hạnh 4 - Tuần 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1 từ ngày đến ngày
THỨ 
MÔN 
TIẾT 
TÊN BÀI DẠY
Hai
Toán
1
Ôn các số đến 100
Tập đọc
2;3
Có công mài sắt có ngày nên kim 
Kĩ thuật
4
Gấp tên lửa (tiết 1)
Ba
Thể dục
1
Tập viết
2
Chữ A
Toán
3
Ôn các số đến 100 (tt) 
KC
4
Có công mài sắt có ngày nên kim
Mĩ thuật
5
Tư
Tập đọc
1
Tự thuật 
TNXH
2
Cơ quan vận động 
Toán
3
Số hạng - Tổng
Chính tả
4
Có công mài sắc có ngày nên kim 
Âm nhạc
5
Năm
Thể dục
1
Tập đọc
2
Ngày hôm qua đâu rồi 
Toán 
3
Luyện tập 
L T&C
4
Từ & câu 
Sáu
Đạo đức
1
Sinh hoạt đúng giờ 
Chính tả
2
Ngày hôm qua đâu rồi 
Toán
3
Đề-xi-mét 
TLV
4
Tự giới thiệu - Câu và Bài
Thứ ngày 	 tháng 	 năm200
BÀI: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100
Môn :Toán
Tiết:. Tuần: 1
I./ MỤC TIÊU.
Giúp học sinh củng cố về .
Đọc viết các số trong phạm vi 10
Số có 1 chữ số, số có 2 chữ số.
Số liền trước, số liền sau.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .
Giáo viên : Viết nội dung BT1 lên bảng.
Học sinh : dụng cụ học toán.
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
1./Ổn định..
2./ Bài mới : 
	a.Giới thiệu: 
	b. Ôn Tập các số trong phạm vi 10.
+ Bài 1:
 Hãy nêu các số từ 0 đến 10.
 Hãy nêu các số từ 10 về 0.
Gọi 1 em lên viết các số từ không đến 10 yêu cầu cả lớp làm vào vở bài tập.
- Yêu cầu học sinh nhắc lại câu trả lời trên .
+ Bài 2:
Trò chơi : Cùng nhau lập bảng số 
* Cách chơi : Giáo viên cắt bảng số từ 0 - 99 thành 5 bảng giấy như giới thiệu.
Giáo viên chia thành 5 đội chơi, các đội thi nhau điền nhanh, điền đúng các số còn thiếu vào bảng giấy.
GV làm trọng tài phân thắng thua
+ Bài 3.
- Giáo viên vẽ lên bảng các số sau: 
- Học sinh làm vào vở bài tập.
- Yêu cầu học sinh đọc kết quả
4./ Củng cố – dặn dò.
- Gọi vài em nhắc lại nội dung bài học .
- Nhận xét tiết học, biểu dương những em học tốt .
- Chuẩn bị bài ôn tập tiếp theo.
Hát 
Vài em lần lượt đếm 0-10 và ngược lại.
Làm bài tập trên bảng và trong vở bài tập.
- HS nêu 
Lớp tham gia trò chơi
2 hs vẽ 
Học sinh làm bài.
Hs nêu kết quả trước lớp 
Rút kinh nghiệm:..
BÀI: CÓ CÔNG MÀI SẮT CÓ NGÀY NÊN KIM
Môn : Tập đọc
Tiết:Tuần: 1
I. MỤC TIÊU
1.Đọc : 
Học sinh đọc trơn toàn bài
Đọc đúng từ ngữ khó, dễ lẫn : nguệch ngoạc, quyển sách, nắn nót, mải miết, tảng đá.
Ngắt nghỉ đúng các dấu câu.
Biết phân biệt các lời nhân vật.
2. Hiểu:
Hiểu TN : ngáp ngắn ngáp dài, nắn nót, nghuệch ngoạc, mải miết, ôn tồn, thành tài.
Nội dung : Câu chuyện khuyên ta phải biết kiên trì và nhẫn nại, kiên trì nhẫn nại thì làm việc gì cũng thành công.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .
Giáo viên : Tranh minh hoạ (SGK) 
Học sinh : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC .Tiết 1
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
1./ Ổn định:
2/ Bài mới :
a./Giới thiệu:
* luyện đọc đoạn 1,2
- Đọc mẫu 
+ Giáo viên đọc mẫu lần 1 – Đọc to, rõ thong thả, phân biệt giọng nhân vật.
+ Yêu cầu 1 học sinh khá đọc lại đoạn 1,2
b./Luyện đọc từ khó .
Giáo viên giới thiệu từ cần luyện đọc đã ghi trên bảng và gọi học sinh đọc .
Yêu cầu học sinh đọc từng câu.
* Hướng dẫn đọc ngắt giọng câu dài.
- Cho học sinh luyện đọc câu và ngắt giọng.
Đọc từng đoạn .
- Yêu cầu học sinh đọc tiếp nối theo từng đoạn trước lớp. Giáo viên – lớp theo dõi nhận xét.
- Chia nhóm – Học sinh theo dõi đọc theo nhóm.
* Thi đọc .
- Cho học sinh thi đọc đồng thanh, cá nhân .
- Giáo viên nhận xét .
* cả lớp đồng thanh.
c./Tìm hiểu bài (đoạn 1,2 )
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 và hỏi .
+ Lúc đầu cậu bé học hành như thế nào?
Học sinh đọc tiếp đoạn 2 và trả lời.
+ Cậu nhìn thấy bà cụ đang làm gì ?
+ Bà cụ mài thỏi sắt vào tảng đá để làm gì ?
+ Cậu bé có tin thỏi sắt có mài được thành chiếc kim nhỏ không?
+ Những câu văn nào cho thấy cậu không tin?
* Lúc đầu cậu bé không tin là bà cụ có thể mài thỏi sắt thành một cái kim nhưng về sau cậu lại tin .Bà đã nói gì để cậu bé tin, chúng ta cùng tiếp bài để biết điều đó. 
a./ Luyện đọc đoạn 3,4
* Đọc mẫu:
Hướng dẫn phát âm từ khó 
- Giáo viên ghi từ khó lên bảng yêu cầu học sinh đọc .
* Hướng dẫn ngắt giọng.
- Giáo viên treo bảng phụ – học sinh luyện ngắt giọng
Đọc từng đoạn .
Thi đọc giữa các nhóm 
Đọc đồng thanh.
b./ Tìm hiểu đoạn 3,4.
- Gọi học sinh đọc đoạn 3,4.
- Bà cụ giảng giải như thế nào ?
- Theo em bây giờ cậu bé đã tin bà chưa ? vì sao?
- Qua câu chuyện này khuyên điều gì ?
* Luyện đọc lại toàn câu chuyện .
- Cho học sinh thi đọc giữa các nhóm .
3./ Củng cố - dặn dò:
+ Em thích nhất nhân vật nào ?Vì sao?
Nhận xét tiết học
Về nhà đọc lại truyện ghi nhớ lời khuyên của truyện .
Chuẩn bị bài sau”Tự thuật”
Hát vui
Học sinh theo dõi đọc thầm .
HS lắng nhge
1 em đọc 
3,5 học sinh đọc 
Mỗi em đọc 1 câu, đọc nối tiếp từng dãy bàn cho đến hết. 
3,5 em đọc 
Hs nối tiếp nhau đọc từng đoạn 
Lớp nhận xét 
Các nhóm cử học sinh thi đọc .
1 em đọc và trả lời câu hỏi 
- HS trả lời 
- HS trả lời 
- HS trả lời 
- HS trả lời 
HS đọc 
1 em đọc mẫu , lớp theo dõi ( SGK) và đọc thầm theo.
- Các nhóm thi đọc 
3 ,5 em đọc 
- HS trả lời 
- HS trả lời 
- HS trả lời 
Các nhóm thi đọc 
- HS trả lời 
Rút kinh nghiệm:..
BÀI: GẤP TÊN LỬA
Môn: Thủ công
Tiết:.Tuần: 2
I./ MỤC TIÊU.
- Học sinh biết cách gấp tên lửa.
- Học sinh yêu thích và hứng thú gấp hình.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước, giấy .
- Học sinh giấy màu hồ kéo thước
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1./ Ổn định :	
2./ Kiểm tra bài cũ :
	- KT dụng cụ học tập của học sinh .
	- Nhận xét.
3./ Bài mới:
Giới thiệu:
Thực hành gấp tên lửa.
 - Gọi học sinh nhắc lại các bước gấp.
- Tổ chức thực hành gấp tên lửa.
- Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí sản phẩm và chọn những sản phẩm đẹp để tuyên dương khích lệ học sinh.
- đánh giá sản phẩm của học sinh 
4./ Củng cố – dặn dò.
- Cho học sinh thi phóng tên lửa.
- GDHS .
- Nhận xét tiết học
- Về nhà tập gấp lại tên lửa cho thật đẹp.
- Tiết sau mang giấy thủ công”Gấp máy bay phản lực”.
Hát 
HS mang dụng cụ giáo viên kt
HS thực hành 
Hs nêu 
HS thực hiện 
Các nhóm thi với nhau 
Rút kinh nghiệm: 
BÀI: GẤP TÊN LỬA
Môn: Thủ công
Tiết:.Tuần: 1
I./ MỤC TIÊU.
- Học sinh biết cách gấp tên lửa.
- Học sinh yêu thích và hứng thú gấp hình.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Giáo viên : Vật mẫu , quy trình gấp từng bước, giấy .
- Học sinh giấy màu hồ kéo thước
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1./ Ổn định :	
2./ Kiểm tra bài cũ :
	- KT dụng cụ học tập của học sinh .
	- Nhận xét.
3./ Bài mới:
Giới thiệu:
Hướng dẫn học sinh quan sát nhận xét 
- Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu gấp tên lửa.và hỏi.
+ Hình dáng , màu sắc tên lửa thế nào?
+ Em có nhận xét gì về phần mẫu tên lửa .
- Giáo viên mở dần mẫu gấp tên lửa sau đó giáo viên gấp lần lượt lại từng bước đến khi được tên lửa như ban đầu.
+ Muốn gấp được tên lửa em gấp như thế nào?
Hướng dẫn mẫu.
+ Bước 1 : Gấp tạo mũi và thân tên lửa .
+ Bước 2: Tạo tên lửa và sử dụng .
- Giáo viên gọi 1 em lên bảng yêu cầu thực hiện các thao tác .
- Giáo viên nhận xét.
- Giáo viên tổ chức học sinh gấp tên lửa .
4./ Củng cố – dặn dò.
- Nhận xét tiết học
- Về nhà tập gấp lại tên lửa cho thật đẹp.
- Chuẩn bị tiết sau 
Hát 
HS mang dụng cụ giáo viên kt
Học sinh quan sát nhận xét mẫu tên lửa.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
Học sinh theo dõi.
HS thực hiện 
Học sinh thực hiện các thao tác gấp từng bước gấp tên lửa.
Rút kinh nghiệm: BÀI: CHỮ HOA A
Môn : Tập viết
Tiết:. Tuần: 1
I./ MỤC TIÊU:
- Rèn luyện kỹ năng viết.
- Biết viết chữ hoa ( A )
- Viết đúng câu ứng dụng “Anh em thuận hoà” theo chữ cỡ nhỏ. Viết đúng mẫu, đều đẹp.
II./ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Giáo viên : chữ mẫu đặt trong khung .
Học sinh : dụng cụ môn học .
III./ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
1./ khởi động 
2./ Bài mới:
a. Giới thiệu bài:
b. Hướng dẫn tập viết.
- Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu và nhận xét chữ A hoa.
+ Chữ A hoa gồm mấy đường kẻ, ngang cao bao nhiêu ô ly?
+ được viết bởi mấy nét ?
Giáo viên : miêu tả : nét 1 giống như nét móc ngược trái nhưng hơi lượn về phía trên và nghiêng về bên phải,nét 2 là nét móc phải.nét 3 là nét lượn ngang.
c.Hướng dẫn cách viết:
- Nét 1: đặt bút ở đường kẻ ngang 3, viết nét móc ngược từ dưới lên nghiêng về phải và lượng ở phía trên dừng bút ở đường kẻ 6.
- Nét 2 : Từ điểm dừng bút ở nét 1 chuyển hướng bút viết nét móc ngược phải dừng bút ở đường kẻ 2.
- Nét 3: Lìa bút lên khoảng giữa thân chữ, viết nét lượn ngang thân chữ từ trái sang phải.
- Giáo viên hướng dẫn viết mẫu chữ A cỡ vừa ( 5 dòng kẻ) trên bảng lớp và nhắc lại cách viết để học sinh theo dõi .
* Hướng dẫn học sinh viết bảng con .
- Giáo viên nhậ ... øo từ thắng cuộc 
*Bài tập 3 : (Viết)
- Gọi 1 em học sinh đọc yêu cầu bài tập
- hs làm bài tập 
- Củng cố – dặn dò.
Giáo viên gọi tên của vật, việc được gọi là từ. Ta dùng từ đặt câu để trình bày 1 sự việc .
Nhận xét tiết học . 
Hát 
Học sinh mở SGK trang 8.
- 1 hs đọc 
- Học sinh làm bài tập.
HS đọc 
- Nhận phiếu – Thảo luận viết nhanh những từ tìm được .
- 3 học sinh lên bảng dán và đọc kết quả 
- 1 em đọc yêu cầu bài tập.
1 hs làm bài tập .
Học sinh đặt câu.
Rút kinh nghiệm:
BÀI: HỌC TẬP SINH HOẠT ĐÚNG GIỜ
Môn: Đạo đức
 Tiết: Tuần: 1	
I.MỤC TIÊU:
	- Học sinh hiểu các biểu hiện cụ thể và ích lợi của việc học tập sinh hoạt đúng giờ.
	- Học sinh cùng cha mẹ biết lập thời gian biểu hợp lý cho bản thân và thực hiện đúng thời gian biểu.
	- Học sinh có thái độ đồng tình với các bạn biết học tập sinh hoạt đúng giờ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
Giáo viên : phiếu giao việc ở hoạt động 1,2.
Học sinh : Vở bài tập
III.CÁC HOẠT ĐỘNG.
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 
Ổn định.
Bài mới.
 a/ Giới thiệu bài mới:
 b/ Hoạt động 1:
Mục tiêu: Học sinh có ý kiến riêng và bày tỏ ý kiến trước các hành động.
Cách tiến hành.
 -Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm bày tỏ ý kiến việc làm trong 1 tình huống việc làm nào đúng việc làm nào sai?
- Yêu cầu học sinh thảo luận. 
- Giáo viên kết luận: Giờ học Toán mà Lan , Hùng ngồi làm việc khác , không chú ý nghe giảng sẽ không hiểu bài, ảnh hưởng kết quả học tập.Như vậy trong giờ học các em đã không làm tròn bổn phận trách nhiệm của các em và điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập của các em. Lan và Hùng nền làm bài tập Toán cùng các bạn.
 b/ Hoạt động 2.
 Xử lý tình huống.
 * Mục tiêu: Học sinh lựa chọn cách ứng xử phù hợp trong tình huống cụ thể.
 *Cách tiến hành:
- Giáo viên chia nhóm và giao nhiệm vụ mỗi nhóm lựa chọn cách ứng xử phù hợp, đóng vai.
 - Giáo viên chia lớp 4 nhóm.
+ Nhóm 1, 2 thảo luận tình huống 1.
+ Nhóm 3, 4 thảo luận tình huống 2.
* Giáo viên kết luận:Tình huống 1: Ngọc nên tắt ti vi đi ngủ đúng giờ để bảo đảm sức khoẻ, không làm mẹ lo lắng.
 Tình huống 2 :Bạn Lai nên từ chối đi mua bi và khuyên bạn không nên bỏ học đi làm việc khác.
* Kết luận: Mỗi tình huống có thể có nhiều cách ứng xử chúng ta nến biết cách lựa chọn cách ứng xử phù hợp nhất.
 c/ Hoạt động 3:Giờ nào việc nấy.
 *Mục tiêu:Giúp học sinh biết công việc cụ thể cần làm và thời gian thực hiện để học tập, sinh hoạt đúng giờ.
 *Cách tiến hành:
-Giáo viên giao nhiệm vụ thảo luận cho từng nhóm.
 +Nhóm 1:Buổi sáng em làm những việc gì?
 +Nhóm 2:Buổi trưa em làm những việc gì?
 +Nhóm 3:Buổi chiều em làm những việc gì?
 +Nhóm 4:Buổi tối em làm những việc gì?
-Giáo viên chia 4 nhóm .
- Giáo viên theo dõi các nhóm. 
* Kết luận: Cần sắp xếp thời gian hợp lý để đủ thời gian học tập, vui chơi, làm việc nhà và nghỉ ngơi.
4.Củng cố – dặn dò:
Cho học sinh đọc bài: Giờ nào việc nấy; Việc làm hôm nay , chớ để ngày mai.
Nhận xét.
Về xem lại bài – thực hiện đúng thời gian biểu.
Chuẩn bị bài sau. 
Hát 
Học sinh thảo luận, đại diện từng nhóm trình bày ý kiến.
-Học sinh phân vai Ngọc – mẹ.
-Học sinh phân vai Tịnh _ Lai.
-Học sinh thảo luận, đóng vai theo tình huống.
-Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống.
-Đại diện nhóm lên trình bày.
Rút kinh nghiệm:..
BÀI: NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI
Môn: Chính tả
Tiết :Tuần: 1
I. MỤC TIÊU :
- Nghe viết lại chính xác , không mắc lỗi khổ thơ cuối bài thơ ‘Ngày hôm qua đau rồi ?’’
- Biết cách trình bày thơ 5 chữ. Chữ cái đầu mỗi dòng thơ phải viết hoa.
- Biết phân biệt âm lvà n, cuối ng và n.
- Điền đúng các chữ vào ô trống theo tên chữ .
- HTL tên 120 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : 
Giáo viên : Ghi sẵn bảng phụ Bài tập 2,3
Học sinh : VBT 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Khởi động
Bài mới:
Giới thiệu bài.
Hướng dẫn viết .
Ghi nhớ nội dung đoạn thơ .
+ Giáo viên treo bảng phụ và đọc trơn đoạn thơ cần viết và hỏi.
+ Khổ thơ cho ta biết điều gì về ngày hôm qua?
Hướng dẫn trình bày.
+ Khổ thơ có mấy dòng ?
+ Chữ cái đầu dòng viết như thế nào ?
Giáo viên hướng học sinh cách trình bày.
Hướng dẫn viết từ khó .
+ Giáo viên đọc từ khó và yêu cầu học sinh viết .
+ Giáo viên chỉnh sữa lỗi cho học sinh.
Đọc viết .
+ Giáo viên đọc thong thả từng dòng thơ ,soát bài chấm chữa lỗi.
Hướng dẫn làm bài tập chính tả.
Bài 2: - Gọi 1 em đọc đề.
Gọi 1 em làm mẫu.
- Gọi 1 em lên bảng làm cả bài, lớp làm nháp.
- Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm bạn 
- Giáo viên nhận xét đưa ra lời giảng đúng : Quyển lịch, chắc nịch, nàng tiên,làng xóm, cây bàng, cái bàn,hòn than, cái thang.
Bài tập 3.
Yêu cầu học sinh nêu cách làm .
Gọi 1em làm mẫu .
Yêu cầu học sinh làm bài tiếp theo mẫu và chỉnh sữa lỗi cho học sinh.
Gọi học sinh đọc lại,viết lại đúng thứ tự 9 chữ cái trong bài.
Giáo viên xoá dần các chữ, các tên chữ trên bảng cho học sinh HTL.
3./ Củng cố – dặn dò:
- Giáo viên nhận xét tiết học , tuyên dương.
- Về nhà các em xem lại bài và học thuộc bài.
Hát 
- Cả lớp đọc đồng thanh.
- Hs trả lời .
Hs trả lời 
- Học sinh viết bảng con các từ khó
-Học sinh viết bài vào vở.
-Đọc đề bài.
1 em lên bảng viết và đọc từ: 
- Học sinh làm bài.
- - 2 học sinh làm bài bảng lớp. Cả lớp làm bảng con.
Học sinh HTL bảng chữ cái.
Rút kinh nghiệm:..
BÀI: ĐỀ – XI- MÉT
Môn: Toán
Tiết: Tuần: 1
I. MỤC TIÊU: 
- Giúp học sinh bước đầu nắm được tên gọi , kí hiệu và độ lớn của đơn vị đo đê xi mét.
- Nắm được quan hệ giữa đê xi mét và xen ti mét( 1dm=10cm)
- Biết làm phép tính cộng trừ với các số đo đơn vị dm.
-Bước đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị dm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Giáo viên : 1 băng giấy kẻ chiều dài 10 cm.
Học sinh : VBT
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG HỌC SINH
Khởi động .
Bài mới:
Giới thiệu:
Giới thiệu đơn vị đo độ dài đê xi mét.
- Giáo viên cầm băng giấy giơ lên . Nói cô sẽ nhờ em lên đo độ dài của bảng giấy này.
- Băng giấy này dài mấy đê xi mét.
- Giáo viên nối tiếp 10 xen ti mét còn gọi là 1 dm viết đê xi mét 
Giáo viên vài học sinh nêu lại .
Giáo viên cầm thước lên chia vạch cm rồi hướng dẫn học sinh nhận xét các đoạn thẳng có độ dài là 1dm,2dm,3dm.
Giáo viên mời 1 em lên đo
Thực hành
Bài1: quan sát hình vẽ. SGK
Bài 2 ( Tính theo mẫu)
1 dm + 1 dm = 2 dm
8 dm – 2dm = 6 dm
Bài 3 ước lượng độ dài của đoạn thẳng.
- Giáo viên nhắc yêu cầu đề bài “ Không dùng thước đo”Hãy ước lượng độ dài’’nghĩa là so sánh nó với đoạn thẳng dài 1 dm đã cho trước để đón xem các đoạn thẳng AB và MN dài khoảng bao nhiêu cm.
3. Củng cố – dặn dò.
Hôm nay các em đã học bài gì?
1 dm = bao nhiêu cm?
10cm bằng bao nhiêu dm?
Nhận xét tiết học .
Hát 
1 em lên đo độ dài băng giấy.
Học sinh nêu
Vài hs nêu lại 
HS thực hiện 
Hs thực hiện 
HS thực hiện 
- 1 hs trả lời 
Rút kinh nghiệm:..
BÀI: TỰ GIỚI THIỆU : CÂU VÀ BÀI
Môn: Tập làm văn
Tiết:Tuần: 1
I. MỤC TIÊU.
- Nghe và trả lời đúng 1 số câu hỏi về bản thân .
- Nghe nói lại những đều nghe thấy về bạn trong lớp.
- Bước đầu biết kể 1 mẫu truyện ngắn theo tranh.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC .
Giáo viên : tranh minh hoạ, phiếu bài tập.
Học sinh : xem trước bài, VBT.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Khởi động 
Bài mới:
Giới thiệu bài:
Hướng dẫn làm bài tập.
BÀI TẬP 1,2
- Gọi học sinh so sánh cách làm của 2 bài tập.
- Giáo viên phát phiếu học tập. Yêu cầu học sinh đọc phiếu và cho biết phiếu có mấy phần 
- Học sinh điền các thông tin về mình vào phiếu .
- Yêu cầu 2 em ngồi cạnh nhau thực hành hỏi đáp theo nội dung cần điền vào phiếu và điền vào phần 2 của phiếu.
- Gọi 2 em lên bảng thực hành trước lớp – Yêu cầu học sinh khác nghe và ghi các thông tin em nghe được vào phiếu.
- Yêu cầu học sinh trình bày kết quả làm việc sau mỗi lần học sinh trình bày. Giáo viên gọi học sinh khác nhận xét sau đó giáo viên nhận xét.
- Gọi học sinh đọc yêu cầu.
- Hỏi: bài tập này gần giống với bài tập nào đã học ?
- Giáo viên nói hãy quan sát từng bức tranh và kể lại nội dung của mỗi bức tranh bằng 1,2 câu văn.
Gọi học sinh trình bày .yêu cầu học sinh khác nhận xét sau mỗi lần học sinh đọc 
Giáo viên chỉnh sửa cho học sinh .
VD : Trong công viên có rất nhiều hoa . Một cô bé đang say sưa ngắm hoa , cô muốn hái 1 bông hoa . Cô chọn 1 bông hoa đẹp nhát và giơ tay định hái. Một cậu bé thấy thế liền ngăn lại . Khuyên cô bé đừng hái hoa.
Cuĩng cố :
Giáo viên nhận xét tiết học 
Các em về nhà chuẩn bị bài sau
Hát 
- Đọc đề bài tập 1,2
- Hs thực hiện.
Đọc và trả lời 
- 2 em lên bảng hỏi đáp trước lớp theo mẫu.
3 học sinh trình bày trước lớp.
.
Học sinh đọc yêu cầu bài tập
Hs trả lời 
- Hs trình bày 
Rút kinh nghiệm:..

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 1.doc