Kế hoạch bài dạy lớp 2 - Tuần dạy 17 năm 2010

Kế hoạch bài dạy lớp 2 - Tuần dạy 17 năm 2010

Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010

I.Mục tiêu:

- Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm,và giữa các cụm từ dài.

- Đọc giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm, nhấn giọng ở các từ ngữ kể về sự thông minh và tình nghĩa của chó, mèo.

-KNS:gi¸o dơc hs bit th­¬ng yªu, quý mn con vt, xem con vt nh­ ng­i b¹n cđa m×nh.

Hiểu nội dung: Khen ngợi những con vật trong nhà tình nghĩa, thông minh, trung thực, thực sự là bạn của con người.

II.Đồ dùng dạy- học.

- Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.

III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:

 

doc 28 trang Người đăng anhtho88 Lượt xem 188Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài dạy lớp 2 - Tuần dạy 17 năm 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 13 tháng 12 năm 2010
Buỉi s¸ng TẬP ĐỌC(2T)
T×m ngäc
I.Mục tiêu:
 Biết nghỉ hơi sau dấu phẩy, dấu chấm,và giữa các cụm từ dài.
Đọc giọng kể nhẹ nhàng, tình cảm, nhấn giọng ở các từ ngữ kể về sự thông minh và tình nghĩa của chó, mèo.
-KNS:gi¸o dơc hs biÕt th­¬ng yªu, quý mÕn con vËt, xem con vËt nh­ ng­êi b¹n cđa m×nh. 
Hiểu nội dung: Khen ngợi những con vật trong nhà tình nghĩa, thông minh, trung thực, thực sự là bạn của con người.
II.Đồ dùng dạy- học.
Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ nghi nội dung cần HD luyện đọc.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra
2.Bài mới.
HĐ 1: Luyện đọc 
HĐ 2: Tìm hiểu bài:
HĐ 3: luyện đọc lại.
3.Củng cố – dặn do
-Gọi HS đọc bài Đàn gà mới nở.
-Đọc mẫu.
-HD HS luyện đọc.
-HD HS đọc một số câu văn dài.
-Chia nhóm và nêu yêu cầu.
-Nhận xét đánh giá chung.
-Do đâu chàng trai có viên ngọc quý?
-Ai đã đánh tráo viên ngọc quý?
-Ở nhà người thợ kim hoàn, mèo đã làm gì để lấy được ngọc?
-Khi ngọc bị cá đớp mất, chó mèo làm cách gì để lấy lại?
-Khi bị quạ cướp mất chó mèo đã làm gì để lấy lại?
-Tìm trong bài khen ngợi mèo và chó?
-Qua câu chuyện em hiểu thêm điều gì?
-Yêu cầu đọc đoạn.
-Nhận xét và ghi điểm HS.
-Chó mèo là con vật nuôi có ích trong nhà vậy em cần làm gì?
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS.
-2 – 3 HS đọc và trả lời câu hỏi.
-Theo dõi vào bài.
-Nối tiếp nhau đọc từng câu
-Phát âm từ khó.
-Luyện đọc cá nhân
-Nối tiếp nhau đọc đoạn
-Giải nghĩa từ theo SGK
-Luyện đọc trong nhóm
-Thi đọc đồng thanh
-Cử đại diện các nhóm thi đọc.
-Bình chọn nhóm bạn đọc hay tốt.
-Do cứu con rắn nước, con rắn là con của Long Vương nên Long Vương tặng anh viên ngọc quý.
-Người thợ kim hoàn 
-Bắt chuột phải đi tìm ngọc và chuột đã tìm thấy.
-Chó mèo rình bên sông thấy người đánh được con cá lớn mổ ruột ra có viên ngọc –Mèo nhảy tới ngoạm ngọc đi
-Mèo mằm phơi bụng giả chết, quạ xà xuống rỉ thịch, mèo nhảy xổ liền vồ – quạ quạ van lạy và trả lại ngọc.
-Thông minh và tình nghĩa.
-Chó mèo là những con vật nuôi trong nhà rất tình nghĩa và thông minh.
-Vài học sinh nhắc lại.
-5 – 8 HS thi đọc.
-2 – 3HS đọc cả bài.
-Chọn bạn đọc hay.
-Vài học sinh nêu.
--------------------------------------- 
	TOÁN
«n tËp vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ (T1)
I.Mục tiêu.
 - Củng cố về: Cách cộng, trừ nhẩm qua 10; thực hiện cộng trừ có nhớ.
Giải bài toán về nhiều hơn.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
HĐ1:Củng cố về cộng trừ
HĐ 2: Giải toán 
3.Củng cố dặn dò: 
-Giới thiệu bài.
Bài 1: Nêu yêu cầu.
Bài 2: - Yêu cầu HS làm vào bảng con.
-
-
-
-
-
38
12
50
+
81
27
54
47
35
82
+
63
18
45
-
36
64
100
+
-
Bài 3: Yêu cầu HS làm vào vở.
Bài 4: -Gọi HS đọc bài.
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
-Bài toán cho biết gì?
-Bài t oán hỏi gì?
-Chấm vở HS.
-Nhận xét tiết học 
-Nhắc HS.
-Đọc theo cặp
-Vào HS nêu kết quả.
 9 + 7 = 16 8 + 4 = 12
7 + 9 = 16 4 + 8 = 12
16 – 7 = 9 12 – 8 = 4
16 – 9 = 7 12 – 4 = 8
-Nêu nhận xét về các phép tính.
-Thực hiện, nhắc lại cách đặt 
tính cách cộng, trừ.
9 + 1 + 7 = 17 3 + 7 + 5 = 15
9 + 8 = 17 8 + 7 = 15
-Làm vào vở.
72 + 0 = 72 85 – 0 = 85
-2HS 
-Bài toán về nhiều hơn.
-Lớp 2A: 48 cây.
-Lớp 2B trồng nhiều hơn lớp 2A 12 cây.
-Lớp 2Btrồng:  cây?
-Giải vào vở.
Lớp 2B trồng được số cây
48 + 12 = 60 (cây)
Đáp số: 60 cây
-------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
Gi÷ trËt tù vƯ sinh n¬i c«ng céng(T2)
I.Mục tiêu
-Giúp HS biết, làm một số công việc để biết vệ sinh nơi công cộng.
-Biết giữ vệ sinh nơi công cộng.
-Có ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công cộng.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1 Kiểm tra
2 Bài mới
3. Thực hành dọn vệ sinh trường lớp
4. DỈn dß
-Các em biết các nơi nào là nơi công cộng ?
-Mỗi nơi đó có ích lợi gì?
-Để giữ trật tự vêï sinh nơi đó em cần làm gì
-Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng có tác dụng gì?
-Nhận xét đánh giá
-Giới thiệu bài
-Hướng dẫn HS tham gia giữ vêï sinh nơi công cộng( trường học)
-HD và giao công việc cho từng nhóm về viêc cần làm và kết quả cần phải đạt.
-Theo dõi giám sát chung 
-HS làm xong- yêu cầu các tổ tự đánh giá về ý thức thực hành công việc, trong khi làm đã biết giữ trật tự cho các lớp học không.
-Nhận xét khen ngợi HS
-Yêu cầu HS trả lời;-Các em đã làm gì?
+Em thấy nơi này thế nào?
+Em có hài lòng về việc làm của mình không?
-Cho HS vào lớp nhắc nhở chung
-Kể
-Nêu
-Nêu
-Nêu
-Nghe, theo dõi
-HS chuẩn bị dụng cụ lao động, khẩu trang
-Các nhóm nhận nhiệm vụ
-Thự hiện công việc
-Các tổ tự đánh giá nhận xét lẫn nhau
-Nêu
-Sạch sẽ
-Nêu
-------------------------------------
	Buỉi chiỊu 
BDTo¸n	¤n tËp vỊ phÐp céng phÐp trõ 
I.Mục tiêu.
Cách cộng, trừ nhẩm qua 10; thực hiện cộng trừ có nhớ.
Giải bài toán về nhiều hơn.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1. Củng cố về cộng trừ
2. Giải toán 
3.Củng cố dặn dò: 
-Bài 1: Nêu yêu cầu.
Bài 2: - Yêu cầu HS làm vào bảng con.
Bài 3: Yêu cầu HS làm vào vở.
Bài 4: -Gọi HS đọc bài.
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
-Bài toán cho biết gì?
-Bài t oán hỏi gì?
- Yêu cầu h/s làm bài vào vở.
Bµi 5: ViÕt phÐp céng b»ng tỉng vµ b»ng mét sè h¹ng
-Chấm vở HS.
-Nhận xét tiết học 
-Đọc theo cặp
-Vào HS nêu kết quả.
 -Nêu nhận xét về các phép tính.
-Thực hiện, nhắc lại cách đặt tính cách cộng, trừ.
-Làm vào vở.
8+7= 7+5 = 
8+2+5= 7+3+2=
-2HS 
-Bài toán về nhiỊu hơn.
- Lan vãt ®­ỵc 34 que tÝnh, Hoa vãt nhiỊu h¬n Lan 18 que tÝnh.
- Hoa vãt bao nhiªu que 
- Làm bài vào vở bài tập.
- 5 + 0 = 5; 7+ 0= 7...
 Hdth:	LuyƯn ®äc: con vĐt cđa bÐ bi
I.Mục tiêu:
Ngắt, nghỉ hơi đúng sau các dấu chấm, dấu phẩy và giữa các cụm từ.
- RÌn kü n¨ng ®äc diƠn c¶m cho c¸c em.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1. Hướng dẫn luyện đọc
2. T×m hiĨu bµi
3.Củng cố dặn dò
-Đọc mẫu
-Yêu cầu HS đọc từng dßng
-Chia lớp thành các nhóm 5 HS
 Häc sinh tù ®äc thÇm bµi ®Ĩ t×m ®¸p ¸n ®ĩng 
 - GV nhËn xÐt, chèt kÕt qu¶ ®ĩng.
- NhËn xÐt tiÕt häc
-Theo dõi
-Nối tiếp nhau đọc
-Nối tiếp nhau đọc từng ®o¹n
-Đọc trong nhóm
-Đọc đồng thanh theo nhóm
-Thi đọc tiếp sức
-Đọc đồng thanh cả bài
-Vài HS thực hiện thi đọc
- HS nªu kÕt qu¶,
- Líp nhËn xÐt
- C¸c em nãi theo suy nghÜ
-Nhận xét chọn HS đọc hay
bd TiÕng viƯt LuyƯn viÕt: thªm sõng cho ngùa
I.Mục tiêu:
-Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn văn ( Tõ ®Çu cho ®Õn mĐ xem) 
-LuyƯn cho c¸c em kü n¨ng viÕt nhanh viÕt ®Đp.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1. Hướng dẫn luyện viÕt
2.Củng cố dặn dò
-Đọc mẫu
-Yêu cầu HS đọc từng dßng
- ViÕt tõ khã vµo b¶ng con
S©n g¹ch, bøc vÏ, quyĨn vë vÏ, hép bĩt, con ngùa
- Gi¸o viªn nhËn xÐt ch÷a bµi cho c¸c em.
- Bin ®Þnh vÏ con g×?
- Gi¸o viªn ®äc bµi c¸c em viÕt vµo vë
- Thu vë chÊm
- NhËn xÐt tiÕt häc
-Theo dõi
-Nối tiếp nhau đọc
- C¸c em viÕt vµo b¶ng con
-C¶ líp gi¬ b¶ng
- VÏ con ngùa
- C¶ líp chÐp vµo vë 
- C¶ líp nép vë
-Nhận xét chọn HS đọc hay
	-------------------------------------------------	
Thø ba ngµy 14 th¸ng12 n¨m 2010
Buỉi s¸ng 
TOÁN ¤n tËp vỊ phÐp céng vµ phÐp trõ (T2)
I.Mục tiêu.
 Giúp HS củng cố về:
Cách cộng, trừ nhẩm qua 10; thực hiện cộng trừ có nhớ.
Giải bài toán về nhiều hơn.
II.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra
2.Bài mới.
HĐ 1: Củng cố về cộng trừ
HĐ 2: Giải toán 
3.Củng cố dặn dò: 
-Chấm vở HS.
-Nhận xét chung.
-Giới thiệu bài.
Bài 1: Nêu yêu cầu.
Bài 2: - Yêu cầu HS làm vào bảng con.
Bài 3: Yêu cầu HS làm vào vở.
Bài 4: -Gọi HS đọc bài.
-Bài toán thuộc dạng toán gì?
-Bài toán cho biết gì?
-Bài t oán hỏi gì?
- Yêu cầu h/s làm bài vào vở.
Bµi 5: ViÕt phÐp céng b»ng tỉng vµ b»ng mét sè h¹ng
-Chấm vở HS.
-Nhận xét tiết học 
-Đọc theo cặp
-Vào HS nêu kết quả.
 -Nêu nhận xét về các phép tính.
-Thực hiện, nhắc lại cách đặt tính cách cộng, trừ.
-Làm vào vở.
17-9= 15 – 6 = 
16-6-3= 14-4-4=
-2HS 
-Bài toán về Ýt hơn.
- Thïng to ®ùng 60l n­íc, thïng be ®ùng Ýt h¬n thïng to 22l.
- Hái thïng bÐ ®ùng mÊy lÝt?
- Làm bài vào vở bài tập.
- 5 + 0 = 5; 7+ 0= 7...
-------------------------------------------------------------------------
KĨ chuyƯn
T×m ngäc
I.Mục tiêu:
- Dựa vào trí nhớ tranh minh hoạ kể lại được từng đoạn và toàn bộ nội dung câu chuyện.
Biết kể tự nhiên phối hợp lời kể với điệu bộ, nét mặt, biết thay đổi giọng kể phù hợp với nội dung.
II. Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra.
2.Bài mới.
HĐ 1: Kể theo tranh từng đoạn câu chuyện
HĐ 2: Kể toàn bộ nội dung câu chuyện 
3.Củng cố -dặn dò: 
-Gọi HS kể chuyện: Con chó nhà hàng xóm
-Qua câu chuyện em hiểu thêm điều gì?
-Nhận xét đánh giá.
-Giới thiệu bài.
-Yêu cầu HS quan sát các tranh trong sách giáo khoa và nêu nội dung từng tranh.
- Néi dung tranh 1
-Néi dung tranh 2
-Néi dung tranh 3
-Néi dung tranh 4
-Néi dung tranh 5
-Néi dung tranh 6
Chia lớp thành nhóm 6 HS và nêu yêu cầu kể trong nhóm
 ... au
+Hoàn thành tốt: +Hoàn thành: +Chưa hoàn thành: 
-Nhận xét: Dặn HS chuẩn bị giờ sau
-2HS nêu
-Mặt hình tròn và cây
-6 ô hình vuông
-4 ô rộng 1 ô
-Dài 10 ô rộng 1 ô
-2 bước+ gấp, cắt
 +Dán
-2 HS lên thực hành
-Quan sát
-làm bài
Tự đánh giá theo bàn, chọn SP đẹp dể trưng bày
----------------------------------
Thứ sáu ngày 17 tháng12 năm 2010
Buỉi s¸ng ThĨ dơc
 Trß ch¬i vßng trßn vµ bá kh¨n
I.Mục tiêu. - Ôn trò chơi: “Vßng trßn vµ bá kh¨n”
 - Yêu cầu tham gia chơi tương đối chủ động.
II.Chuẩn bị
Địa điểm: sân trường - Phương tiện: Còi, Khăn.
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
Nội dung
Thời lượng
Cách tổ chức
A.Phần mở đầu:
-Tập hợp lớp phổ biến nội dung bài học.
-Xoay các khớp cổ chân, đầu gối, hông.
-Chạy nhẹ theo địa hình tự nhiên.
-Đi theo vòng tròn và hít thở sâu.
-Ôn bài thể dục TDPTC.
B.Phần cơ bản.
1)Ôn trò chơi “Vßng trßn”
-Cho HS đi theo vòng tròn. Đọc vần điệu kết hợp chơi.
2)Ôn trò chơi: “Bá kh¨n”
-Nhắc lại cách chơi.
-Chia 2 nhóm và thực hiện chơi.
C.Phần kết thúc.
-Đi đều theo 4 hàng dọc và hát gv điều khiển.
-Ôn một số động tác thả lỏng cơ thể.
-Nhận xét đánh giá tiết học.
-Hệ thống bài – nhắc về ôn bài.
1’
2’
70 – 80m
1’
2lần
6 – 8’
4 – 5lần
2 –3’
5 –6lần
1’
1’
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´ ´
---------------------------------------
TOÁN
«n tËp vỊ ®o l­êng
I. Mục tiêu. 
Xem lịch để biết số ngày trong tháng, các ngày trong tuần.
Xác định thời điểm (xem đồng hồ, giờ đúng)
II. Chuẩn bị.
Mô hình đồng hồ. Lịch tháng 10, 11, 12.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên 
Học sinh
1.Kiểm tra
2.Bài mới.
HĐ 1: Xác định khối lượng.
HĐ 2: Xem lịch
HĐ 3: Xem giờ.
3.Củng cố dặn dò: 
-Gọi HS lên bảng vẽ đoạn thẳng 20 cm và 3 dm
-Nhận xét đánh giá
-Giới thiệu bài.
Bài 1: 
Bài 2: Yêu cầu quan sát 3 tờ lịch và đọc câu hỏi.
Bài 3: 
Bài tập yêu cầu gì?
Bài 4: Quan sát hình vẽ và thực hiện theo yêu cầu.
-Nhận xét tiết học.-Dặn HS.
- 2HS lên bảng vẽ, lớp vẽ vào bảng con.
-Nhắc lại tên bài học.
-2HS đọc yêu cầu bài tập.
-Quan sát vào hình vẽ.
-Thảo luận cặp đôi.
-Nêu:Con vịt nặng 4Kg
-Lan nặng 30 kg
-Cả lớp quan sát và tự đọc câu hỏi.
-Thảo luận cặp đôi.
-Tự nêu câu hỏi và yêu cầu bạn khác trả lời.
-tháng 10 có 31 ngày, có 4 chủ nhật, đó là các ngày 5, 12, 19, 26.
-2 – 3HS đọc.
-Xem lịch và trả lời câu hỏi.
-Tự hỏi lẫn nhau.
-thi nói nhanh.
-Quan sát.
-Thảo luận cặp đôi.
-Nêu miệng kết quả.
+Các bạn chào cờ lúc 7 giờ.
+Các bạn tập thể dục lúc 9 giờ
-Nêu lại nội dung ôn tập.
--------------------------------------- 
 CHÍNH TẢ (Tập chép).
Gµ”TØ tª” víi gµ
I. Mục tiêu:
Chép lại chính xác trình bày đúng một đoạn trong bài: Gà tỉ tê với gà.
Viết đúng các dấu hai chấm, dấu ngoặc kép, nghi lời gà mẹ
II. Chuẩn bị:
-Vở bài tập tiếng việt.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu:
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra
2.Bài mới.
HĐ 1: HD tập chép 
HĐ 2: Luyện tập 
3.Củng cố –dặn dò: 
Đọc:Thuỷ cung, ngọc quý, ngậm ngùi, an ủi, núi rừng, dừng lại, rang tôm.
-Nhận xét đánh giá.
-Giới thiệu bài.
-Đọc lời 1:
-Đọc đoạn văn nói điều gì?
-Trong đoạn văn những câu văn nào là lời gà mẹ nói với gà con.
-Cần dùng dấu câu nào để ghi lời gà mẹ?
-Yêu Cầu HS tìm các tiếng hay viết sai.
-Ghi bảng.
-Nhận xét chung.
-Gọi HS đọc lại bài.
-Nhắc nhở HS viết.
Chấm 10 – 12 vở HS.
Bài 2: Giúp HS nắm đề bài.
-Bài tập yêu cầu làm gì?
-Theo dõi và chữa bài.
Bài3a: Gọi HS đọc.
Bài 3b: Gọi HS đọc.
-Nêu nội dung và yêu cầu HS ghi từ vào bảng con.
-Nhắc HS về nhà viết lại 
-Viết bảng con.
-Nhắc lại tên bài học.
-Nghe – 2 – 3HS đọc lại.
-Gà mẹ báo tin cho gà con.
-Cúc  cúc  cúc, không có gì nguy hiểm  lại đây mau 
-Dấu hai chấm ngoặc kép.
-Tìm và phân tích viết bảng con.
-1HS đọc.
-Nhìn bảng và chép.
-Tự đổi vở và soát lỗi.
-2HS đọc.
-au, ao
Làm vào vở bài tập.
-2HS đọc bài.
-2HS đọc.
-Làm miệng.
Bánh rán, con gián, dán giấy.
-giành dụm, tranh giành, rành mạch.
2HS đọc.
Thực hiện.
+Bánh tét, eng éc, khét, ghét.
----------------------------------
TẬP LÀM VĂN
Ng¹c nhiªn thÝch thĩ- lËp thêi gian biĨu
I.Mục tiêu.
1.Rèn kĩ năng nghe và nói: biết thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú.
2.Rèn kĩ năng nói – viết: Biết cách lập thời gian biểu.
II.Đồ dùng dạy – học.
-Vở bài tập tiếng việt
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Kiểm tra.
2.Bài mới.
HĐ 1: Nói lời ngạc nhiên, thích thú.
HĐ 2: Lập thời gian biểu.
3.Củng cố dặn dò
-Gọi HS đọc thời gian biểu buổi tối của các em.
-Nhận xét đánh giá.
-Giới thiệu bài.
Bài 1:
-Bài tập yêu cầu gì?
-Lời nói của cậu con trai thể hiện thái độ gì?
Bài 2: Gợi ý.
Bài 3: 
-Dựa vào thời gian biểu của bạn Hà em hãy lập thời gian biểu buổi sáng của em?
-Cần lập thời gian biểu để làm gì?
-Dặn HS.
-3 – 4HS đọc.
-Nhắc lại tên bài học.
-2HS đọc yêu cầu bài tập.
-Đọc lời của bạn nhỏ và biết lời nói của bạn nhỏ thể hiện thái độ gì?
-Ngạc nhiên thích thú.
-Lòng biết ơn.
-5 – 6HS đọc và thể hiện đúng thái độ
-2 – 3HS đọc đề bài.
-Tập nói theo cặp đôi.
-Vài HS lên thể hiện theo vai.
Ôi! Con ốc biển đẹp quá! Con cảm ơn bố.
-2HS đọc bài.
-Hoạt động trong nhóm
Viết thời gian biểu của bạn Hà.
-Báo cáo kết quả.
-Làm việc cá nhân.
-Vài HS đọc bài.
-Nhận xét chung.
-Làm việc đúng thời gian.
-Về lập thời gian biểu của em trong ngày.
----------------------------------
Buỉi chiỊu BD TiÕng viƯt
 LuyƯn: Ng¹c nhiªn thÝch thĩ- lËp thêi gian biĨu
I.Mục tiêu.
-Rèn kĩ năng nghe- nói: biết thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú.
-Rèn kĩ năng nói - viết: Biết cách lập thời gian biểu.
II.Đồ dùng dạy – học.
-Vở bài tập tiếng việt
III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1. Nói lời ngạc nhiên, thích thú.
2.Lập thời gian biểu.
3.Củng cố dặn dò
Bài 1:
- Yªu cÇu 2em cïng bµn tù t×m cho m×nh mét c©u ®Ĩ khi nãi cho b¹n lµm b¹n ng¹c nhiªn thÝch thĩ.
- Gi¸o viªn theo dâi vµ chÊm ®iĨm cho nh÷ng em cã c©u tr¶ lêi ®ĩng vµ hay.
Bài 2: 
-Yªu cÇu c¸c em mçi em tù viÕt mét thêi gian biĨu cho m×nh.
-Sau ®ã mét sè em ®äc bµi cđa m×nh gi¸o viªn nhËn xÐt chÊm ®iĨm cho c¸c em.
-Nhận xét chung.-Cần lập thời gian biểu để làm gì?
-Dặn HS.
-Hoạt động trong nhóm
- Nh©n buỉi sinh nhËt m×nh tỈng b¹n mét con gÊu b«ng! 
- B¹n ng¹c nhiªn vµ nãi lêi c¶m ¬n.( ¤i ! Chĩ gÊu b«ng ®Đp qu¸! M×nh c¶m ¬n cËu.) 
Yªu cÇu c¸c em viÕt vµo vë bµi tËp-Về lập thời gian biểu buỉi s¸ng cđa em. 
Em thøc dËy lĩc 6h s¸ng, ra s©n tËp thĨ dơc, sau ®ã vµo ®¸nh r¨ng rưa mỈt. 6h 30 phĩt em ¨n s¸ng . 7h kÐm 15 em ®i häc. 
§Ĩ lµm viƯc ®ĩng thêi gian.
 Hdth: tiÕt 3
I.Mục tiêu.
-Rèn kĩ năng nghe- nói: biết thể hiện sự ngạc nhiên, thích thú.
-Rèn kĩ năng nói - viết: ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n 3-5 c©u cã dïng h×nh µnh so s¸nh
 III.Các hoạt động dạy – học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
Bài 1: Dïng h×nh µnh so s¸nh,viÕt t iÕp c¸c c©u sau 
_Cã thĨ HS chän h×nh ¶nh so s¸nh kh¸c
Bµi 2:ViÕt mét ®o¹n v¨n kĨ vỊ con vĐt cđa BÐ Bi.
- GVbỉ sung cho HS.
 _HS lµm vµo VBT 
 a) ----nh­ b«ng
b) --- nh­ l¸
c) ----nh­ h¹t nh·n
 -HS nªu yªu cÇu
-HS viÕt vµo vë 
- gäi HS ®äc bµi lµm cđa m×nh , --_líp nhËn xÐt
 --------------------------------------
Hdt h :tiÕt 2
I. Mục tiêu:
-	Giúp HS nhận dạng và nêu tên gọi các hình đã học, vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước, các định 3 điểm thẳng hàng.
Xác định vị trí các điểm trên dưới ô vông trong vở để HS vẽ hình.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên 
Học sinh
 1.Nhậndạng hình.
2. Ôn cách vẽ đoạn thẳng
3. Sè 
4 Bµi 4:
5 . Bµi 5
3.Củng cố dặn dò: 
Bài 1: 
Yªu cÇu c¸c em viÕt tªn vµo chç chÊm cđa c¸c h×nh 
 - Gi¸o viªn theo dâi giĩp ®ì thªm.
Bài 2:
- Yªu cÇu c¸c em vÏ ®o¹n th¼ng vµo b¶ng con.
-Nhận xét chung.
Bài 3: GV cho HS th¶o luËn nhãm ®«I ,
 GV nhËn xÐt ,ch÷a bµi.
-Yªu cÇu HS tù lµm vµo VBT 
 * §è vui: Yªu cÇu HS suy nghÜ ,nªu kÕt qu¶
- Yªu cÇu c¸ em lµm vµo vë bµi tËp trang 113
- C¶ líp vÏ vµo VBT.2 em lªn vÏ vµo b¶ng líp.
-HS ®iỊn kÐt qu¶ vµo VBT
 - HS ®äc kÕt qu¶ ,líp nhËn xÐt
- HS lµm vµo VBT
-thực hiện.
 -Tự kiểm tra lẫn nhau.
 - kÕt qu¶ :D 4kg 
 -----------------------------------
Sinh ho¹t tËp thĨ
nhËn xÐt cuèi tuÇn
 I. Mục tiêu.
-Nhận xét đánh giá các họat động trong tuần
-Nêu phương hướng tuần tới.
II. Các hoạt động dạy - học chủ yếu.
ND – TL
Giáo viên
Học sinh
1.Ổn định tổ chức
2.Đánh giá hoạt động tuần qua.
3.Phương hướng tuần tới
4.Dặn dò:
Yêu cầu tổng kết điểm thi đua của tuần qua.
-Nhận xét – tuyên dương nhắc nhở.
-Giao nhiệm vụ cụ thể.
-Học bình thường , chăm sóc bồn hoa, c©y c¶nh.
-Thực hiện tốt mọi nội quy của trường đề ra.
+Ra chỉ tiêu cho các em phấn đấu, mỗi ngày 1-2 bông hoa điểm 10
+Thực hiện học tập tốt. 
+Vệ sinh cá nhân tèt.
 -Nhận xét chung giờ học
-Tự thảo luận, tổng kết kết quả thi đua của tuần qua.
-Báo cáo trước lớp.
-Lớp trưởng nhận xét, bổ sung.
-Phân công nhiệm vụ cho tuần tới.
-Về thực hiện tốt công việc được giao.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 17(2).doc