Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 25+26+27 - Năm học 2018-2019

Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 25+26+27 - Năm học 2018-2019

TÌM SỐ BỊ CHIA

I/ Mục tiêu: Em biết

- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.

- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x: a=b (với a,b là các số bé và phép tính để tìm X là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học).

- Biết giải bài toán có một phép nhân.

II/ Hoạt động cơ bản:

 Hoạt động 1: Ôn bài cũ

Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.

Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.

 Hoạt động 2: Giới thiệu bài

Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.

Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.

 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu

Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.

Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học

HĐ2 Hình thành kiến thức

- GV: Có 6 ô vuông xếp thành 2 hàng đều nhau. Mỗi hàng có mấy ô vuông?

GV gợi ý để HS viết được: 6 : 2 = 3

- GV: Mỗi hàng có 3 ô vuông.

- Tất cả có 6 ô vuông. Ta có thể viết: 6 = 3 x 2

- GV cho HS nêu phần chữ in đậm trong Sgk.

- Hướng dẫn HS đối chiếu so sánh sự thay đổi vai trò của mỗi số trong phép chia và phép nhân .

III/ Hoạt động thực hành.

Bài 1: Cá nhân

Việc 1: Nhóm trưởng: mời các bạn làm bài 1 vào vở ô li.

Việc 2: Nhóm trưởng : yêu cầu 1 bạn đọc yêu cầu bài trong nhóm.

Việc 3: Nhóm trưởng: Mời các bạn đổi chéo vở kiểm tra bài bạn.

Việc 4: Mời bạn đọc lại bài 1 trong nhóm.

Bài 2 : Cá nhân

Việc 1: Cả lớp chú ý lên bảng theo dõi cô hướng dẫn.

Việc 2: Ban học tập mời các bạn làm bài 2 vào vở.

Việc 3: Mời các bạn trình bày kết quả trong nhóm

Việc 4: Ban học tập : Mời 1 bạn trình bày kết quả trước lớp.

 - Mời cô nhận xét.

 

docx 20 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 265Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 25+26+27 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 25
 Thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: MỘT PHẦN NĂM 
I/ Mục tiêu: Em biết
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan ) “Một phần năm”,biết đọc,viết 1/5.
 - Biết thực hành chia nhóm đồ vật thành 5 phần bằng nhau.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học
Hoạt động 4: Khám phá bài mới
Ban học tập: Mời các bạn chú ý lên bảng theo dõi cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn.
* Giới thiệu “ Một phần năm 15
- Cho HS quan sát hình vuông như hình vẽ trong sách sau đó dùng kéo cắt hình vuông ra thành 5 phần bằng nhau và giới thiệu: “ Có 1 hình vuông chia thành 5 phần bằng nhau , lấy đi một phần, ta được một phần năm hình vuông “
- Có 1 hình tròn chia thành 5 phần bằng nhau, lấy đi một phần, ta được một phần năm hình tròn
- Có 1 hình tam giác chia thành 5 phần bằng nhau lấy đi một phần , ta được một phần năm hình tam giác. 
- Trong toán học để thể hiện một phần năm hình tròn một phần năm hình vuông một phần năm hình tam giác người ta dùng số “ Một phần năm”
- Viết là : 15 . 
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng : Mời các bạn quan sát các hình và cho biết đã tô màu 1/5 hình nào?
Việc 2: Ban học tập : Mời các bạn báo cáo kết quả.
 Bài 3: Nhóm đôi
 Việc 1: Ban học tập : yêu cầu các bạn quan sát hình và trao đổi nhóm đôi làm bài.
 Việc 2: Các bạn trình bày bài trước lớp.
 Việc 3: Mời các bạn nhận xét .
 -Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 IV / Hoạt động ứng dụng
 - HS nhắc lại tên bài.
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập. 	
 Thứ ba ngày 12 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Lập được bảng chia 5.
 - Biết giải bài toán có một phép tính chia,(trong bảng chia 5)
 II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học 
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Bài 2:
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài 1 và bài 2 vào vở ô li.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn cạnh nhau đổi chéo vở kiểm tra.
Bài 3 : Nhóm đôi
Việc 1: Ban học tập mời các bạn đọc bài toán 3 và trao đổi nhóm đôi làm bài. 
Việc 2: Mời các bạn trình bày kết quả trong nhóm
Việc 3: Ban học tập : Mời các bạn trình bày kết quả trước lớp.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ tư ngày 13 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
 I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân,chia trong trường hợp đơn giản.
- Biết giải bài toán có một phép nhân (trong bảng nhân 5).
- Biết tìm số hạng của một tổng ;tìm thừa số.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học 
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Bài 2:
Việc 1: Em quan sát - nghe cô hướng dẫn mẫu và làm bài vào vở ô li. 
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các ban báo cáo kết quả trong nhóm. 
Bài 4: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc bài toán 4 và suy nghĩ trao đổi nhóm đôi để làm bài.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn trình bày bài vào vở ,báo cáo kết quả.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: GIỜ, PHÚT
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Biết 1 giờ có 60 phút.
 - Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 12,số 3,số 6.
 - Biết đơn vị đo thời gian:giờ ,phút.
 - Biết thực hiện phép tính đơn giản với các số đo thời gian.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học
HĐ4: Hình thành kiến thức
* Hướng dẫn xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3 và số 6.
- Các em đã được học những đơn vị chỉ thời gian nào? 
- Ngoài các đơn vị đã học các em còn biết thêm đơn vị chỉ thời gian nào nữa?
- Hôm nay các em sẽ được biết thêm đơn vị kế tiếp ngay sau giờ đó là phút. Một giờ được chia thành 60 phút. 60 phút tạo thành 1 giờ. 
* Viết lên bảng : 1 giờ = 60 phút 
- Một giờ có bao nhiêu phút ?
- Giáo viên chỉ trên đồng hồ và nêu: Khi kim phút quay được một vòng là được 60 phút.
- quay kim đồng hồ đến vị trí 8 giờ và hỏi: 
- Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Tiếp tục quay kim đồng hồ đến vị trí 8 giờ 15 phút và hỏi: - Đồng hồ chỉ mấy giờ ?
- Hãy nêu vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút ?
- Yêu cầu HS nhận xét vị trí của kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 30 phút ?
- Yêu cầu HS sử dụng mặt đồng hồ cá nhân để quay kim đồng hồ đến vị trí 9 giờ , 9 giờ 15 phút , 9 giờ 30 phút
III/ Hoạt động thực hành.
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát kĩ các mặt đồng hồ,nêu đồng hồ chỉ mấy giờ ? 
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các báo cáo kết quả trong nhóm.
Bài 2: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng:Mời các bạn quan sát các mặt đồng hồ và nối với hoạt động tương ứng.
Việc 2: Mời các bạn trao đổi nhóm đôi.
Việc 3: Hai bạn thực hành hỏi đáp với các tranh.
Bài 3: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài 3 theo mẫu.
Việc 2: Mời các báo cáo kết quả trong nhóm.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
Toán:
Bài: THỰC HÀNH XEM ĐỒNG HỒ
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết xem đồng hồ khi kim phút chỉ vào số 3,số 6.
- Biết đơn vị đo thời gian:giờ,phút.
- Nhận biết các khoảng thời gian 15 phút;30 phút.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học 
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân.
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ các mặt đồng hồ và nêu đồng hồ chỉ mấy giờ ?
Việc 2: Mời các bạn nêu kết quả.
Bài 2: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng:Mời các bạn quan sát các mặt đồng hồ và nối với các câu tương ứng.
Việc 2: Mời các bạn trao đổi nhóm đôi.
Việc 3: Hai bạn thực hành hỏi đáp với các câu.
Bài 3: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quay trên mặt đồng hồ các giờ mà đề bài nêu.
Việc 2: Mời các bạn thực hành quay.
 IV / Hoạt động ứng dụng
- HS lên bảng làm một bài do GV đưa ra.
- Đọc giwof cho người thân nghe.
TUẦN 26
 Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết xem đồng hồ kim phút chỉ vào số 3,số 6.
- Biết thời điểm, khoảng thời gian.
- Nhận biết việc sử dụng thời gian trong đời sống hằng ngày.
- Làm bài tập 1,bài 2 trong sách giáo khoa.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng : Mời các bạn quan sát các hình và cho biết giờ xảy ra của một số hành động.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn đọc câu hỏi dưới mỗi bức hình minh họa.
Việc 3: Nhóm trưởng : Mời các bạn kể liền mạch các hoạt động của Nam và các bạn dựa vào các câu hỏi trong bài.
Việc 4: Nhóm trưởng : Các bạn cho biết từ khi các bạn ở chuồng voi đến lúc các bạn ở chuồng hổ là bao lâu?
Việc 5: Mời bạn nêu thời gian thích hợp.
 Bài 2: Nhóm đôi
 Việc 1: Ban học tập : yêu cầu các bạn đọc đề bài và trao đổi nhóm đôi trả lời câu hỏi.
 Việc 2: Hai bạn cạnh nhau thực hành hỏi đáp,1 bạn hỏi 1 bạn trả lời.
 Việc 3: Mời các bạn nhận xét .
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 IV / Hoạt động ứng dụng
 Việc 1 : Ban học tập hỏi bạn : Hôm nay ta học bài gì?
 Việc 2: Bạn nêu lại tên bài học. 
 Việc 3: Nghe cô nhận xét tiết học.
 Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: TÌM SỐ BỊ CHIA
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia.
- Biết tìm x trong các bài tập dạng: x: a=b (với a,b là các số bé và phép tính để  tìm X là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học).
- Biết giải bài toán có một phép nhân.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học 
HĐ2 Hình thành kiến thức
- GV: Có 6 ô vuông xếp thành 2 hàng đều nhau. Mỗi hàng có mấy  ... Mời các bạn chú ý lên bảng theo dõi cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn.
*HĐ2 Hình thành kiến thức
Giới thiệu về cạnh và chu vi hình tam giác, hình tứ giác.
- GV vẽ hình tam giác ABC lên bảng rồi vừa chỉ vào từng cạnh vừa giới thiệu: Tam giác ABC có ba cạnh là AB, BC, CA. Cho HS nhắc lại để nhớ hình tam giác có 3 cạnh.
- GV cho HS quan sát hình và nêu độ dài của từng đoạn thẳng AB, BC, CA
- Cho HS tính tổng độ dài các cạnh AB, BC, CA
- Tổng độ dài của các cạnh là bao nhiêu?
- GV vẽ hình tứ giác DEGH lên bảng rồi nói Hình tứ giác DEGH có 4 cạnh.
- GV giới thiệu cách tính chu vi hình tứ giác.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc yêu cầu bài 1.
Việc 2: Theo dõi lên bảng cô hướng dẫn bài mẫu.
Việc 3 : Mời các bạn thực hiện bài vào vở ô li. 
Việc 4: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn báo cáo kết quả trong nhóm.
Bài 2: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng:Mời các bạn đọc yêu cầu bài 1.
Việc 2: Mời các bạn trao đổi nhóm đôi và thống nhất các giải.
Việc 3: Thực hiện bài vào vở ô li.
Việc 4: Bạn học tập : Mời đại diện 1 nhóm trình bày bài trước lớp.
Việc 5: Mời các bạn nhận xét,đánh giá.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Ban học tập mời bạn nhắc tên bài học.
- Nghe cô dặn dò về nhà làm các bài tập ở vở bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
- Biết tính độ dài đường gấp khúc;tính chu vi hình tam giác,hình tứ giác.
- Làm bài tập 2,bài 3,bài 4.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ô bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 -Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học 
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 2: Cá nhân.
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc yêu cầu bài quan sát kĩ hình vẽ trong bài. 
Việc 2: Mời các bạn suy nghĩ nhớ lại quy tắc tính chu vi hình tam giác để làm bài. 
Việc 3: Các bạn trình bày bài vào vở.
Việc 4: Ban học tập mời 1 bạn trình bày bài trước lớp.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng: Mời các bạn quan sát hình tứ giác và các độ dài các cạnh,trao đổi nhóm đôi để làm bài. 
Việc 2: Mời các bạn trình bày bài vào vở.
Việc 3: Mời 1 bạn trình bày bài trước lớp.
Việc 4: Mời các bạn nhận xét.
Bài 4: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc yêu cầu bài. 
Việc 2: Mời các bạn trao đổi nhóm đôi để thống nhất cách giải.
Việc 3: Các bạn trình bày bài vào vở.
Việc 4: Ban học tập mời 2 bạn trình bày bài trước lớp. 
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Ban học tập hỏi bạn hôm nay ta học bài gì?
- Nghe cô nhận xét tiết học.Xem trước bài mới.
TUẦN 27
 Thứ hai ngày 18 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: SỐ 1 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Biết được số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
 - Biết số nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó.
 - Biết số nào chia cho 1 cũng bằng chính số đó.
 - Làm bài tập1, 2.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
- GV cho HS xem giờ trên mô hình đồng hồ
 - Nhận xét phần kiểm tra .
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học 
HĐ3 : GT phép nhân có thừa số 1
- GV nêu phép nhân, HD-HS chuyển thành tổng các số hạng bằng nhau:
1 x 2 = 1 + 1 = 2	 vậy: 1 x 2 = 2
1 x 3 = 1 + 1 + 1 = 3 vậy: 1 x 3 = 3
1 x 4 = 1 + 1 + 1 + 1 = 4 vậy: 1 x 4 = 4
- GV cho HS nhận xét: Số 1 nhân với số nào cũng bằng chính số đó.
- GV: Trong các bảng nhân đã học đều có
	2 x 1 = 2 ta có 2 : 1 = 2
	3 x 1 = 3 ta có 3 : 1 = 3
-Cho HS nhận xét: Số nào nhân với số 1 cũng bằng chính số đó.
HĐ3: Giới thiệu phép chia cho 1 
-Dựa vào quan hệ của phép nhân và phép chia, giáo viên nêu:
	1 x 2 = 2 ta có 2 : 1 = 2
	1 x 3 = 3 ta có 3 : 1 = 3
	1 x 4 = 4 ta có 4 : 1 = 4
	1 x 5 = 5 ta có 5 : 1 = 5
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu bài tập
- Cho học sinh tính nhẩm
Bài 2: Gọi 1 học sinh yêu cầu bài tập
-GV gọi 3 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
- Giáo viên cho học sinh nêu kết quả
- Giáo viên nhận xét
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Cho HS nêu lại nội dung đã học 
- Nhận xét tiết học - Về nhà ôn tập để chuẩn bị bài số 0 trong phép nhân và phép chia.
 Thứ ba ngày 19 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: SỐ 0 TRONG PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Biết được số 0 nhân với số nào cũng bằng 0
 - Biết số nào với 0 cũng bằng 0
 - Biết số 0 chia cho số nào khác 0 cũng bằng 0
 - Biết không có phép chia cho 0
 - Làm các bài tập 1, 2, 3.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ônbài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập: Tính 4 x 4 x 1; 5 : 5 x 5
 - Giáo viên nhận xét đánh giá .
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
HĐ2: GT phép nhân có thừa số là 0
- GV nêu phép nhân 0 x 2 và yêu cầu HS chuyển phép nhân thành tổng tương ứng 
x 2 = ? 
-Từ các phép tính 0 x 2 = 0 ; 0 x 3 = 0
-Cho HS nhận xét về kết quả của các phép nhân của 0 với một số khác?
Gọi HS thực hiện các phép tính :
 2 x 0 ; 3 x 0
HĐ3 GT phép chia có số bị chia là 0
- GV nêu phép tính 0 x 2 = 0
- Yêu cầu HS dựa vào phép nhân để lập phép chia có số bị chia là 0 
 0 x 2 = 0 ta có phép chia 
 0 : 2 = 0
KL: Số 0 chia cho số nào khác cũng bằng 0
III/ Hoạt động thực hành. 
 Bà1, 2: Yêu cầu HS nhẩm sau đó nối tiếp nhau nêu kết quả
 Bài 3: Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì ?
 - Yêu cầu HS tự làm vào vở.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Cho HS nêu lại nội dung đã học 
- Về nhà ôn tập để chuẩn bị bài số 1 trong phép nhân và phép chia.
 Thứ tư ngày 20 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Lập được bảng nhân 1, bảng chia 1
 - Biết thực hiện phép tính có số 1, số 0
 - Làm các bài tập 1, 2 ( BT 3 cho HS thi đua làm ).
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
- Giáo viên kiểm tra học sinh làm vài bài tập đơn giản với phép chia cho 0
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Tính nhẩm
- Em nhẩm sau đó hoàn thành bảng chia 1, bảng nhân 1.
Bài 2:a) HS cần phân biệt hai dạng BT
- Phép cộng có số hạng 0.
- Phép nhân có thừa số 0.
b) HS cần phân biệt hai dạng bài tập:
- Phép cộng có số hạng 1.
- Phép nhân có thừa số 1.
c) Phép chia có số chia là 1; phép chia có số chia là 0.
Bài 3: Thi đua 
- HS tìm kết quả tính trong ô chữ nhật rồi chỉ vào số 0 hoặc số 1 trong ô tròn.
-Tổ chức cho HS thi nối nhanh phép tính với kết quả. Thời gian thi là 2 phút. Tổ nào có nhiều bạn nối nhanh, đúng là tổ thắng cuộc.
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Ban học tập hỏi bạn hôm nay ta học bài gì?
Thứ năm ngày 21 tháng 3 năm 2019
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học; Biết tìm thừa số, số bị chia.
 - Biết nhân chia số tròn chục với (cho) số có 1 chữ số.
 - Biết giải bài toán có 1 phép chia (trong bảng nhân 4).
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
 - Giáo viên kiểm tra 2 học sinh làm bài tập sau 4 x 7 : 1; 0 : 5 x 5
 - Giáo viên nhận xét đánh giá .
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Tính nhẩm
- Cho học sinh tính nhẩm theo cột
- Gọi từng hs đứng dậy nhẩm và trả lời câu hỏi.
Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu)
- GV hướng dẫn HS cách làm dựa vào mẫu.
- Cho học sinh đứng tại chỗ phát biểu kết quả
- Giáo viên nhận xét
Bài 3: Cho HS nêu yêu cầu phần a, b
- Học sinh làm bài vào vở
- Giáo viên cho hs lên bảng chữa bài - nhận xét
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Ban học tập hỏi bạn hôm nay ta học bài gì?
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP CHUNG 
I/ Mục tiêu: Em biết
 - Thuộc bảng nhân, bảng chia đã học
Biết thực hiện phép nhân hoặc phép chia có kèm theo đơn vị đo
 - Biết tính giá trị biểu thức số có 2 dấu tính; Biết giải bài toán có 1 phép chia
 - Làm các bài tập 1, 2, 3.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức cho các chơi trò chơi bạn nào sai sẽ kiểm tra bài cũ.
 - Gọi HS đọc bảng nhân, chia với 1
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1a : Yêu cầu HS thảo luận cặp bàn nhẩm 
? Khi đã biết 2 x 4 = 8 có thể ghi ngay kết quả của 8 : 2 và 8 : 4 hay không, vì sao?
-GV nhận xét chung
Bài 1b: Cho HS đọc yêu cầu
? Khi thực hiện phép tính với các số đo đại lượng ta thực hiẹn tính như thế nào?
Bài 2: GV chia lớp làm 4 nhóm mỗi nhóm làm 1 dãy tính.
- Đại diện các nhóm lên trình bày .
- GV nhận xét chữa bài.
Bài 3: GV cho HS làm bài vào vở.
- Cho HS làm tương tự với phần b.
- GV nhận xét chữa bài.
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Ban học tập hỏi bạn hôm nay ta học bài gì ?

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_toan_2_tuan_252627_nam_hoc_2018_2019.docx