Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 22+23+24 - Năm học 2018-2019

Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 22+23+24 - Năm học 2018-2019

: MỘT PHẦN BA

I/ Mục tiêu: Em biết:

- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần ba”,biết đọc ,viết 1/3.

- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau.

II/ Hoạt động cơ bản:

1. Ôn bài cũ

Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ.

 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.

Việc 3: Mời cô nhận xét, đánh giá.

* Hoạt động 1: Giới thiệu bài

Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.

Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.

* Hoạt động 2: Đọc mục tiêu

Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học

Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.

* Hoạt động 3: Giới thiệu Một phần ba.

Ban học tập : mời các bạn chú ý lên bảng nghe cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.

 III/ Hoạt động thực hành.

Bài 1: Cá nhân

Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát kĩ các hình trong SGK và nêu tên đã tô màu 1/3 hình nào ?

Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn suy nghĩ rồi báo cáo kết quả.

 - Mời cô nhận xét.

Bài 3: Nhóm đôi

Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc yêu cầu bài 2 quan sát kĩ hình và trao đổi nhóm đôi để làm bài.

Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn báo cáo kết quả.

 - Mời cô nhận xét.

 IV. Hoạt động ứng dụng

- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.

- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.

 

docx 24 trang Người đăng haibinhnt91 Ngày đăng 06/06/2022 Lượt xem 308Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn học Toán 2 - Tuần 22+23+24 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
 Thứ hai ngày 18 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: ÔN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết
- Kiểm tra tập trung vào các nội dung sau:
- Bảng nhân 2,3,4,5.
- Nhận dạng và gọi dúng tên đường gấp khúc.tính độ dài đường gấp khúc.
- Giai toán có lời văn bằng một phép nhân.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ .
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bảng nhân 2.
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
 Việc 3: BHT mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2:Giới thiệu bài
 2.Bài mới.
 Việc 1: Nghe GV giới thiệu ghi tên bài.
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
 Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng : Mời các bạn đọc bài tập 1 ý a vào vở. 
Việc 2: Các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời một số bạn báo cáo kết quả trước lớp.
- Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 Bài 2: Nhóm đôi
 Việc 1: Ban học tập : yêu cầu các bạn chú ý lên bảng nghe cô hướng dẫn dạng bài giải 
liên quan đến tính dộ dài đường gấp khúc..
 Việc 2: Các bạn trình bày bài vào vở.
 Việc 3: Mời 2 bạn cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài nhau.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 Bài 3: Nhóm lớn 
Việc 1: Nhóm trưởng : mời các đọc đề bài toán cô giáo cho trên bảng và giải bài tập theo nhóm. 
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Muốn biết 6 học sinh được mượn bao nhiêu quyển sách ta làm thế nào?
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm vào vở.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
IV / Hoạt động ứng dụng
 Việc 1 : HS nhắc lại tên bài.
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.
 - GV nhận xét tiết học.
 Thứ ba ngày 19 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: PHÉP CHIA
I/ Mục tiêu: Em biết:
 - Nhận biết được phép chia.
 - Biết quan hệ giữa phép nhân và phép chia,từ phép nhân viết thành hai phép chia.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ. 
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
*Hoạt động 4: Giới thiệu phép chia.
Ban học tập: mời các bạn chú ý lên bảng theo dõi cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Nhóm đôi 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát hình vẽ trong SGK và nêu bài toán.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn viết phép tính và đọc phép tính.
Bài 2 : Cá nhân
Việc 1: Ban học tập mời các bạn làm bài 2 vào vở ô li. 
Việc 2: Mời các bạn nêu kết quả trong nhóm
Việc 3: Ban học tập : Mời các bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 -Mời cô nhận xét.
IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
 Thứ tư ngày 20 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: BẢNG CHIA 2
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Lập được bảng chia 2
- Nhớ được bảng chia 2.
- Biết giải bài toán có một phép chia(trong bảng chia 2).
II/ Hoạt động cơ bản:
1. Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - đọc bảng nhân 2,3,4,5.
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 *Hoạt động 3: Giới thiệu bảng chia 2.
Việc 3: Ban học tập mời các bạn chú ý lên bảng nghe cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1 vào vở ô li.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn ngồi cạnh nhau đổỉ chéo vở ,kiểm tra bài nhau rồi báo cáo kết quả. 
 - Mời cô nhận xét.
Bài 2: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc bài 2 và trao đổi nhóm đôi để làm bài.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn trình bày bài vào vở.
 - Mời cô nhận xét. 
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ năm ngày 21 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: MỘT PHẦN HAI
I/ Mục tiêu: Em biết:
 - Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần hai”,biết đọc,viết ½.
 - Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 2 phần bằng nhau.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ đọc các bảng nhân 2,3,4,5.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 *Hoạt động 4: Khám phá bài mới.
Ban học tập yêu cầu các bạn chú ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn bài làm theo hướng dẫn của cô.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn phát biểu ý kiến.
 - Mời các bạn nhận xét.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng: Mời các bạn quan sát hình vẽ trong SGK và làm bài tập 
Việc 2: Mời các bạn nêu kết quả.
 IV / Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Thuộc bảng chia 2
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 2)
- Biết thực hành chia một nhóm đò vật thành 2 phần bằng nhau.
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ. 
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Bài 2 : Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn làm bài vào vở.
Việc 2: Mời các bạn nêu kết quả.
 - Mời cô chia sẻ 
Bài 3: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn đọc yêu cầu bài và làm bài vào vở.
Việc 2: Mời 1 bạn lên trình bày trên bảng lớp.
 - Mời các bạn nhận xét.
Bài 5: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát hình vẽ và cho biết hình nào có một phần hai số con chim đang bay?
- Vì sao bạn biết có một phần hai số con chim đang bay?
Việc 2: Mời các bạn làm bài vào vở.
Việc 3: Mời cô và các bạn nhận xét.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- HS lên bảng làm một bài do GV đưa ra.
- Nhắc hs chú ý và làm thêm bài tập ở nhà.
TUẦN 23
 Thứ hai ngày 25 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: SỐ BỊ CHIA - SỐ CHIA - THƯƠNG
II/ Mục tiêu: Em biết:
- Nhận biết được số bị chia-số chia-thương.
- Biết tìm kết quả của phép chia.
 II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ 
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ. 
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
 Việc 3: BHT mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
 2. Bài mới.
 Việc 1: Nghe GV giới thiệu ghi tên bài.
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
 Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
 Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
Hoạt động 4: Khám phá bài mới.
Ban học tập yêu cầu các bạn chú ý lên bảng để lắng nghe cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng: Mời các bạn đọc yêu cầu bài tập 1và làm bài vào vở. 
Việc 2: Các bạn trao đổi nhóm đôi làm bài vào vở theo mẫu.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 Bài 2: Cá nhân
 Việc 1: Ban học tập : yêu cầu các bạn làm bài 2 vào vở.
 Việc 2: Các bạn trình bày bài vào vở.
 Việc 3: Mời 2 bạn cạnh nhau đổi vở kiểm tra bài nhau.
 - Mời ý kiến chia sẻ của cô.
 IV. Hoạt động ứng dụng
 - HS nhắc lại tên bài.
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.Nghe cô nhận xét tiết học. 
 Thứ ba ngày 26 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: BẢNG CHIA 3
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Lập được bảng chia 3.
- Nhớ được bảng chia 3.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 3).
 II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ. 
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
*Hoạt động 4: Giới thiệu bảng chia 3.
Ban học tập: mời các bạn chú ý lên bảng theo dõi cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài 1 vào vở ô li.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn cạnh nhau đổi chéo vở kiểm tra.
Bài 2 : Nhóm đôi
Việc 1: Ban học tập mời các bạn đọc bài 2 và trao đổi nhóm đôi làm bài. 
Việc 2: Mời các bạn nêu kết quả trong nhóm
Việc 3: Ban học tập : Mời các bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 - Mời cô nhận xét.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- Nghe GV nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo. 
 Thứ tư ngày 27 tháng 2 năm 2019 
Toán:
Bài: MỘT PHẦN BA
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần ba”,biết đọc ,viết 1/3.
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 3 phần bằng nhau.
II/ Hoạt động cơ bản:
1. Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - Ôn bài cũ. 
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: Mời cô nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
* Hoạt động 3: Giới thiệu Một phần ba.
B ... Mời ý kiến chia sẻ của cô.
Bài 4: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng: Mời các bạn đọc bài toán và suy nghĩ làm bài.
Việc 2: Mời các bạn trình bày bài vào vở.
Việc 3: Mời một số bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 - Mời các bạn và cô nhận xét.
 IV . Hoạt động ứng dụng
 - HS nhắc lại tên bài.
 - GV nhắc hs về nhà làm các bài tập trong vở bài tập.Nghe cô nhận xét tiết học.	 
 Thứ ba ngày 5 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: BẢNG CHIA 4
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Lập được bảng chia 4.
- Nhớ được bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép tính chia,thuộc bảng chia 
 II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Đọc bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - ôn bài cũ.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: Mời cô nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe cô giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
* Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
*Hoạt động 4: Giới thiệu bảng chia 4.
Ban học tập: mời các bạn chú ý lên bảng theo dõi cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài 1 vào vở ô li.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu 2 bạn cạnh nhau đổi chéo vở kiểm tra.
Việc 3: Mời 2 bạn đọc bài 1 trong nhóm.
Bài 2 : Nhóm đôi
Việc 1: Ban học tập mời các bạn đọc bài 2 và trao đổi nhóm đôi làm bài. 
 + Bài toán cho biết gì ?
 + Bài toán hỏi gì ?
 + Muốn biết mỗi hàng có mấy học sinh ta làm phép tính gì ?
Việc 2: Mời các bạn trình bày bài vào vở.
Việc 3: Ban học tập : Mời các bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- Bạn học tập hỏi các bạn : Hôm nay ta học bài gì? 
- Nghe cô dặn dò về nhà làm các bài tập ở vở bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
 Thứ tư ngày 6 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: MỘT PHẦN TƯ
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Nhận biết (bằng hình ảnh trực quan) “Một phần tư”,biết đọc ,viết 14.
- Biết thực hành chia một nhóm đò vật thành 4 phần bằng nhau.
II/ Hoạt động cơ bản:
1. Kiểm tra bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - đọc bảng đọc bảng chia 2,3,4.
 Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: Mời cô nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 2: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 *Hoạt động 3: Giới thiệu Một phần tư.
 Nghe cô hướng dẫn và làm theo hướng dẫn của cô.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn quan sát kĩ các hình trong SGK và nêu tên đã tô màu 14 hình nào?
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn suy nghĩ rồi báo cáo kết quả. 
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc yêu cầu bài 3 và quan sát kĩ hình và trao đổi nhóm đôi để làm bài.
Việc 2: Nhóm trưởng mời các bạn báo cáo kết quả trước lớp.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- Nghe cô nhắc lại nội dung bài học.
- Nghe giáo viên dặn dò về nhà làm các bài tập ở vở bài tập 
 Thứ năm ngày 7 tháng 3 năm 2019 
Toán:
Bài: LUYỆN TẬP
I/ Mục tiêu: Em biết:
 -Thuộc bảng chia 4.
- Biết giải bài toán có một phép chia(trong bảng chia 4).
- Biết thực hành chia một nhóm đồ vật thành 4 phần bằng nhau.
II/ Hoạt động cơ bản:
* Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: Hội đồng tự quản tổ chức trò chơi - đọc các bảng chia 2,chia 3, chia 4.
Việc 2: BHT mời các bạn nhận xét.
Việc 3: GV nhận xét, đánh giá.
* Hoạt động 2: Giới thiệu bài 
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 *Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân 
Bài 2:
Việc 1: Nhóm trưởng mời các bạn làm bài tập 1,bài 2 vào vở ô li.
Việc 2: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đổi chéo vở kiểm tra nhau.
Việc 3: Nhóm trưởng mời các bạn đọc bài 1 và bài 2 trong nhóm.
Bài 3: Nhóm đôi
Việc 1: Nhóm trưởng:Mời các bạn đọc bài 3và trao đổi nhóm đôi làm bài.
+ Bài toán cho biết gì ?
+ Bài toán hỏi gì ?
+ Muốn biết mỗi tổ có mấy bạn học sinh ta làm phép tính gì ?
Việc 2: Mời các bạn trình bày bài vở.
Việc 3: Ban học tập mời 2 bạn trình bày bài trước lớp.
Bài 5: Cá nhân
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn quan sát kĩ 2 tranh trong bài và tìm ra hình nào đã khoanh vào vào 14 số con hươu?
Việc 2: Mời các bạn nêu kết quả.
 IV. Hoạt động ứng dụng
- Bạn học tập cho lớp chơi trò chơi Đố bạn để ôn lại bài.
- Nghe cô dặn dò về nhà làm lại các bài tập và chuẩn bị bài tiếp theo.
Toán:
Bài: BẢNG CHIA 5
I/ Mục tiêu: Em biết:
- Biết cách thực hiện phép chia 5.
- Lập được bảng chia 5
- Nhớ được bảng chia 5.
- Biết giải bài toán có một phép chia (trong bảng chia 5).
II/ Hoạt động cơ bản:
 Hoạt động 1: Ôn bài cũ
Việc 1: BTQ tổ chức trò chơi - ôn bài cũ.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
 - Mời cô nhận xét.
 Hoạt động 2: Giới thiệu bài
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng :Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
 Hoạt động 3: Đọc mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn đọc mục tiêu bài.
Việc 2: Nhóm trưởng : Mời bạn đọc mục tiêu bài học.
Hoạt động 4: Khám vá bài mới
Ban học tập : Mời các bạn chú ý lên bảng nghe cô hướng dẫn bài mới và làm theo hướng dẫn của cô.
 III/ Hoạt động thực hành. 
Bài 1: Cá nhân.
Việc 1: Nhóm trưởng giúp các bạn nắm yêu cầu bài.
Việc 2: Mời các bạn kẻ bảng và trình bày bài vào vở.
Việc 3: Nhóm trưởng mời 2 bạn đọc kết quả trong nhóm.
Bài 2 :
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các bạn đọc bài toán trong nhóm. 
Việc 2: Mời các bạn trao đổi timg hiểu bài toán.
+ Bài toán cho biết gì ? Bài toán hỏi gì ?
+ Muốn biết mỗi bình có mấy bông hoa ta làm phép tính gì ?
Việc 3: Mời các bạn thống nhất ý kiến và trình bày bài vào vở ô li.
Việc 4: Mời 1 bạn trình bày bài trước lớp. 
IV. Hoạt động ứng dụng
- Học thuộc bảng chia 5
 : 22 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 BÀI: CUỘC SỐNG XUNG QUANH
I . Mục tiêu
- Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi học sinh ở.
II . Đồ dùng dạy học
 - Các tranh trong SGK 
 III .Hoạt động học
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Việc 1: Hội đồng tự quản cho lớp chơi trò chơi “Chế biến thức ăn”bạn nào sai lên nêu lại nội dung bài tuần trước.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
Viêc 3: Giáo viên nhận xét,đánh giá.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn độc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 IV .Hoạt động thực hành.
Hoạt động 4: Nói về cuộc sống ở địa phương
Việc 1. Ban học tập : yêu cầu các bạn đi tham quan các nơi sản xuất hay buôn bán ở gần trường học.
Việc 2: Ban học tập :Mời các bạn kể lại những gì đã quan sát được về cuộc sống và nghề nghiệp của người dân địa phương.
 - Mời cô nhận xét nêu kết luận. 
Hoạt động 5: Vẽ tranh
Việc 1: Nghe cô gợi ý đề tài.
Việc 2: Cả lớp tiến hành vẽ
Việc 3: Mời các bạn dán tranh vẽ lên bảng ,gọi một số bạn mô tả tranh vẽ
 - Mời cô nhận xét và khen ngợi một số tranh đẹp.
 V. Hoạt động ứng dụng
- GV nhắc hs về nhà xem lại bài .
- Nhận xét tiết học và tuyên dương những nhóm học tốt.
TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 23
 	 BÀI: ÔN TẬP: XÃ HỘI
I . Mục tiêu
- Kể được về gia đình ,trường học của em,nghề nghiệp chính của người dân nơi em sống.
 III .Hoạt động học
 Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ:
Việc 1 .Hội đồng tự quản cho lớp chơi trò chơi “Đèn giao thông”bạn nào sai lên nêu lại nội dung bài tuần trước.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
Viêc 3: Giáo viên nhận xét,đánh giá.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
Việc 1: Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1: Mời các bạn độc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng: Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 IV .Hoạt động thực hành.
Hoạt động 4: Trưng bày tranh ảnh về chủ điểm xã hội
Việc 1: Ban học tập : yêu cầu các bạn tập hợp các tranh đã sưu tầm.
Việc 2: Mời các bạn cùng suy nghĩ để phân loại ,sắp xếp và dán các ảnh một cach lôgic.
 - Mời cô nhận xét nêu kết luận. 
Việc 3: Đại diện các nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm trước lớp.
Việc 4: Các bạn nhóm khác có thể bổ sung ,nhận xét.
- Mời cô nhận xét,khen ngợi những cá nhân,nhóm làm việc tốt.
 V. Hoạt động ứng dụng
- GV nhắc hs về nhà xem lại bài .
- Nhận xét tiết học và tuyên dương những nhóm học tốt.
Tiết 4: 24 TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 	 BÀI: CÂY SỐNG Ở ĐÂU?
I . Mục tiêu
- Biết được cây cối có thể sống được ở khắp nơi:trên cạn,dưới nước.
 II . Đồ dùng dạy học
 - Các tranh trong SGK 
 III .Hoạt động học
 Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ:
Việc 1 .Hội đồng tự quản cho lớp chơi trò chơi “Đèn giao thông”bạn nào sai lên nêu lại nội dung bài tuần trước.
Việc 2: Ban học tập mời các bạn nhận xét.
Viêc 3: Giáo viên nhận xét,đánh giá.
Hoạt động 2: Giới thiệu bài:
Việc 1:Nghe giáo viên giới thiệu ghi tên bài.
Việc 2:Nhóm trưởng:Mời các bạn ghi tên bài vào vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu mục tiêu
Việc 1:Mời các bạn đọc mục tiêu bài học
Việc 2: Nhóm trưởng;Mời 1 bạn đọc mục tiêu bài học.
 IV .Hoạt động thực hành.
Hoạt động 4: Làm việc với SGK
Việc 1: Ban học tập : yêu cầu các bạn quan sát các hình trong SGK và nói về nơi sống của cây cối trong từng hình.
Việc 2: Mời đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
Nghe cô đặt câu hỏi:Cây có thể sống ở đâu?
 Hoạt động 5: Triển lãm 
Việc 1: Nhóm trưởng yêu cầu các thành viên trong nhóm đưa những tranh ảnh hoặc những cành lá cây thật đã sưu tầm cho cả nhóm xem.
Việc 2: Cùng nhau nói tên các cây và nới sống của chúng.
Việc 3: phân chia chúng thành 3 nhóm dán vào khổ giấy to:Nhóm cây sống dưới nước,nhóm cây sống trên cạn. 
Việc 4: Trưng bày sản phẩm của nhóm mình,xem các nhóm bạn và đánh giá lẫn nhau.
 V. Hoạt động ứng dụng
- Nghe cô dặn các em về nhà xem lại bài ,quan sát cây cối xung quanh nhà mình và nơi sống của chúng.
- Nhận xét tiết học và tuyên dương những nhóm học tốt.
mắc phải.

Tài liệu đính kèm:

  • docxhuong_dan_hoc_toan_2_tuan_222324_nam_hoc_2018_2019.docx